Скачать презентацию Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas VIII-X klasės 1 Скачать презентацию Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas VIII-X klasės 1

Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas . Danila.pptx

  • Количество слайдов: 61

Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas VIII-X klasės Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas VIII-X klasės

1. Kada Lietuvoje minima Konstitucijos diena? A. B. C. D. Kovo 29 d. Rugpjūčio 1. Kada Lietuvoje minima Konstitucijos diena? A. B. C. D. Kovo 29 d. Rugpjūčio 23 d. Spalio 25 d. Lapkričio 23 d.

1. Kada Lietuvoje minima Konstitucijos diena? A. B. C. D. Kovo 29 d. Rugpjūčio 1. Kada Lietuvoje minima Konstitucijos diena? A. B. C. D. Kovo 29 d. Rugpjūčio 23 d. Spalio 25 d. Lapkričio 23 d.

2. Konstitucijos įvadinėje dalyje minima, kad Lietuvos valstybė savo teisinius pamatus grindė Lietuvos Respublikos 2. Konstitucijos įvadinėje dalyje minima, kad Lietuvos valstybė savo teisinius pamatus grindė Lietuvos Respublikos Konstitucijomis. Kiek nuolatinių Konstitucijų buvo priimta tarpukario (1918 -1940 m. ) Lietuvoje. A. B. C. D. Viena Dvi Trys Keturios

2. Konstitucijos įvadinėje dalyje minima, kad Lietuvos valstybė savo teisinius pamatus grindė Lietuvos Respublikos 2. Konstitucijos įvadinėje dalyje minima, kad Lietuvos valstybė savo teisinius pamatus grindė Lietuvos Respublikos Konstitucijomis. Kiek nuolatinių Konstitucijų buvo priimta tarpukario (1918 -1940 m. ) Lietuvoje. A. B. C. D. Viena Dvi Trys Keturios

3. Referendumas skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip: A. B. C. D. 50 3. Referendumas skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip: A. B. C. D. 50 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę 100 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę 200 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę 300 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę

3. Referendumas skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip: A. B. C. D. 50 3. Referendumas skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip: A. B. C. D. 50 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę 100 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę 200 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę 300 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę

4. Konstitucijos 5 straipsnyje teigiama, kad valdžios įstaigos tarnauja: A. B. C. D. Gyventojams 4. Konstitucijos 5 straipsnyje teigiama, kad valdžios įstaigos tarnauja: A. B. C. D. Gyventojams Piliečiams Tautai Žmonėms

4. Konstitucijos 5 straipsnyje teigiama, kad valdžios įstaigos tarnauja: A. B. C. D. Gyventojams 4. Konstitucijos 5 straipsnyje teigiama, kad valdžios įstaigos tarnauja: A. B. C. D. Gyventojams Piliečiams Tautai Žmonėms

5. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją įstatymo: A. B. C. D. Nežinojimas atleidžia nuo atsakomybės 5. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją įstatymo: A. B. C. D. Nežinojimas atleidžia nuo atsakomybės Nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės Žinojimas dalinai sumažina atsakomybę Žinojimas neatleidžia nuo atsakomybės

5. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją įstatymo: A. B. C. D. Nežinojimas atleidžia nuo atsakomybės 5. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją įstatymo: A. B. C. D. Nežinojimas atleidžia nuo atsakomybės Nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės Žinojimas dalinai sumažina atsakomybę Žinojimas neatleidžia nuo atsakomybės

6. Konstitucijoje teigiama, kad visuomenės ir valstybės pagrindas yra: A. B. C. D. Demokratija 6. Konstitucijoje teigiama, kad visuomenės ir valstybės pagrindas yra: A. B. C. D. Demokratija Konstitucija Šeima Teisingumas

6. Konstitucijoje teigiama, kad visuomenės ir valstybės pagrindas yra: A. B. C. D. Demokratija 6. Konstitucijoje teigiama, kad visuomenės ir valstybės pagrindas yra: A. B. C. D. Demokratija Konstitucija Šeima Teisingumas

7. Kuris iš šių teiginių nėra įtvirtintas Konstitucijoje? A. B. C. D. Žmogaus asmuo 7. Kuris iš šių teiginių nėra įtvirtintas Konstitucijoje? A. B. C. D. Žmogaus asmuo neliečiamas Žmogaus būstas neliečiamas Žmogaus laisvė neliečiama Žmogaus privilegijos neliečiamos

7. Kuris iš šių teiginių nėra įtvirtintas Konstitucijoje? A. B. C. D. Žmogaus asmuo 7. Kuris iš šių teiginių nėra įtvirtintas Konstitucijoje? A. B. C. D. Žmogaus asmuo neliečiamas Žmogaus būstas neliečiamas Žmogaus laisvė neliečiama Žmogaus privilegijos neliečiamos

8. Įstatymo numatytas laiko tarpas pareigūnui eiti pareigas vadinamas: A. B. C. D. Akreditacija 8. Įstatymo numatytas laiko tarpas pareigūnui eiti pareigas vadinamas: A. B. C. D. Akreditacija Cenzu Kadencija Kompetencija

8. Įstatymo numatytas laiko tarpas pareigūnui eiti pareigas vadinamas: A. B. C. D. Akreditacija 8. Įstatymo numatytas laiko tarpas pareigūnui eiti pareigas vadinamas: A. B. C. D. Akreditacija Cenzu Kadencija Kompetencija

9. Konstitucijoje įtvirtinta, kad žmogaus praktikuojama religija ar tikėjimas: A. B. C. D. Atleidžia 9. Konstitucijoje įtvirtinta, kad žmogaus praktikuojama religija ar tikėjimas: A. B. C. D. Atleidžia nuo tam tikrų įstatymų vykdymo Gali suteikti privilegijų Neatleidžia nuo įstatymų vykdymo Pateisina įstatymų nevykdymą

9. Konstitucijoje įtvirtinta, kad žmogaus praktikuojama religija ar tikėjimas: A. B. C. D. Atleidžia 9. Konstitucijoje įtvirtinta, kad žmogaus praktikuojama religija ar tikėjimas: A. B. C. D. Atleidžia nuo tam tikrų įstatymų vykdymo Gali suteikti privilegijų Neatleidžia nuo įstatymų vykdymo Pateisina įstatymų nevykdymą

10. Konstitucijoje nurodoma, kad valstybinės ir savivaldybių mokymo ir auklėjimo įstaigos: A. B. C. 10. Konstitucijoje nurodoma, kad valstybinės ir savivaldybių mokymo ir auklėjimo įstaigos: A. B. C. D. Yra pasaulietinės ir religinės Gali būti ir religinės

10. Konstitucijoje nurodoma, kad valstybinės ir savivaldybių mokymo ir auklėjimo įstaigos: A. B. C. 10. Konstitucijoje nurodoma, kad valstybinės ir savivaldybių mokymo ir auklėjimo įstaigos: A. B. C. D. Yra pasaulietinės ir religinės Gali būti ir religinės

11. Peticijos teisė reiškia: A. B. C. D. Atsisakymą paklusti valdžios priimtiems reikalavimams Asmens 11. Peticijos teisė reiškia: A. B. C. D. Atsisakymą paklusti valdžios priimtiems reikalavimams Asmens arba kolektyvinį prašymą, įteikiamą valdžios organams Seimo narių kreipimąsi į ministrą pirmininką ar ministrą Teisė laisvai išpažinti religiją ir ją skleisti žmonėms

11. Peticijos teisė reiškia: A. B. C. D. Atsisakymą paklusti valdžios priimtiems reikalavimams Asmens 11. Peticijos teisė reiškia: A. B. C. D. Atsisakymą paklusti valdžios priimtiems reikalavimams Asmens arba kolektyvinį prašymą, įteikiamą valdžios organams Seimo narių kreipimąsi į ministrą pirmininką ar ministrą Teisė laisvai išpažinti religiją ir ją skleisti žmonėms

12. Pagal Konstituciją asmenims mokslas privalomas iki: A. B. C. D. 12 metų 14 12. Pagal Konstituciją asmenims mokslas privalomas iki: A. B. C. D. 12 metų 14 metų 16 metų 18 metų

12. Pagal Konstituciją asmenims mokslas privalomas iki: A. B. C. D. 12 metų 14 12. Pagal Konstituciją asmenims mokslas privalomas iki: A. B. C. D. 12 metų 14 metų 16 metų 18 metų

13. Kuris iš šių teiginių yra neteisingas? A. B. C. D. Lietuvoje nėra valstybinės 13. Kuris iš šių teiginių yra neteisingas? A. B. C. D. Lietuvoje nėra valstybinės religijos Lietuvoje nėra valstybinės nuosavybės Tautinėms bendrijoms valstybė teikia paramą Valstybė gina vartotojo interesus

13. Kuris iš šių teiginių yra neteisingas? A. B. C. D. Lietuvoje nėra valstybinės 13. Kuris iš šių teiginių yra neteisingas? A. B. C. D. Lietuvoje nėra valstybinės religijos Lietuvoje nėra valstybinės nuosavybės Tautinėms bendrijoms valstybė teikia paramą Valstybė gina vartotojo interesus

14. Konstitucijoje numatyta, kad Seimo narys: A. B. C. D. Gali būti skiriamas tik 14. Konstitucijoje numatyta, kad Seimo narys: A. B. C. D. Gali būti skiriamas tik ministru pirmininku ar ministru Negali būti skiriamas nei ministru pirmininku, nei ministru

14. Konstitucijoje numatyta, kad Seimo narys: A. B. C. D. Gali būti skiriamas tik 14. Konstitucijoje numatyta, kad Seimo narys: A. B. C. D. Gali būti skiriamas tik ministru pirmininku ar ministru Negali būti skiriamas nei ministru pirmininku, nei ministru

15. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją Seimas: A. B. C. D. Leidžia amnestijos aktus Skiria 15. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją Seimas: A. B. C. D. Leidžia amnestijos aktus Skiria valstybės apdovanojimus Suteikia aukščiausius karinius laipsnius Teikia malonę nuteistiesiems

15. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją Seimas: A. B. C. D. Leidžia amnestijos aktus Skiria 15. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją Seimas: A. B. C. D. Leidžia amnestijos aktus Skiria valstybės apdovanojimus Suteikia aukščiausius karinius laipsnius Teikia malonę nuteistiesiems

16. Respublikos Prezidentui atsistatydinus jo pareigas laikinai eina: A. B. C. D. Aukščiausiojo Teismo 16. Respublikos Prezidentui atsistatydinus jo pareigas laikinai eina: A. B. C. D. Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Konstitucinio Teismo pirmininkas Ministras Pirmininkas Seimo Pirmininkas

16. Respublikos Prezidentui atsistatydinus jo pareigas laikinai eina: A. B. C. D. Aukščiausiojo Teismo 16. Respublikos Prezidentui atsistatydinus jo pareigas laikinai eina: A. B. C. D. Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Konstitucinio Teismo pirmininkas Ministras Pirmininkas Seimo Pirmininkas

17. Kuris iš šių teiginių yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje? A. B. C. D. 17. Kuris iš šių teiginių yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje? A. B. C. D. Darbuotojai turi teisę streikuoti Lietuvos valstybinė religija yra katalikybė Priverčiamas darbas valstybėje yra nedraudžiamas Tautinėms bendrijoms valstybė neteikia paramos

17. Kuris iš šių teiginių yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje? A. B. C. D. 17. Kuris iš šių teiginių yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje? A. B. C. D. Darbuotojai turi teisę streikuoti Lietuvos valstybinė religija yra katalikybė Priverčiamas darbas valstybėje yra nedraudžiamas Tautinėms bendrijoms valstybė neteikia paramos

18. Lietuvos Respublikos Prezidentas: A. B. C. D. Priima nutarimus dėl referendumų Skiria savivaldybių 18. Lietuvos Respublikos Prezidentas: A. B. C. D. Priima nutarimus dėl referendumų Skiria savivaldybių tarybų rinkimus Teikia Lietuvos respublikos pilietybę Tvirtina valstybės biudžetą

18. Lietuvos Respublikos Prezidentas: A. B. C. D. Priima nutarimus dėl referendumų Skiria savivaldybių 18. Lietuvos Respublikos Prezidentas: A. B. C. D. Priima nutarimus dėl referendumų Skiria savivaldybių tarybų rinkimus Teikia Lietuvos respublikos pilietybę Tvirtina valstybės biudžetą

19. Pagal Konstituciją valstybės vadovas yra: A. B. C. D. Konstitucinio Teismo primininkas Ministras 19. Pagal Konstituciją valstybės vadovas yra: A. B. C. D. Konstitucinio Teismo primininkas Ministras Pirmininkas Respublikos Prezidentas Seimo Pirmininkas

19. Pagal Konstituciją valstybės vadovas yra: A. B. C. D. Konstitucinio Teismo primininkas Ministras 19. Pagal Konstituciją valstybės vadovas yra: A. B. C. D. Konstitucinio Teismo primininkas Ministras Pirmininkas Respublikos Prezidentas Seimo Pirmininkas

20. Kas Lietuvoje prižiūri kaip vykdomas valstybės biudžetas? A. B. C. D. Lietuvos bankas 20. Kas Lietuvoje prižiūri kaip vykdomas valstybės biudžetas? A. B. C. D. Lietuvos bankas Seimo kontrolierius Valstybės gynimo taryba Valstybės kontrolė

20. Kas Lietuvoje prižiūri kaip vykdomas valstybės biudžetas? A. B. C. D. Lietuvos bankas 20. Kas Lietuvoje prižiūri kaip vykdomas valstybės biudžetas? A. B. C. D. Lietuvos bankas Seimo kontrolierius Valstybės gynimo taryba Valstybės kontrolė

21. Kuris iš šių teiginių yra įtvirtintas Konstitucijoje? A. B. C. D. Įstatymas leidžia 21. Kuris iš šių teiginių yra įtvirtintas Konstitucijoje? A. B. C. D. Įstatymas leidžia valstybinėms įmonėms monopolizuoti gamybą ir rinką Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti užsienio valstybių karinių bazių Teismo procesas Lietuvos Respublikoje vyksta lietuvių ir anglų kalbomis Valstybė nepripažįsta bažnytinės santuokos registracijos

21. Kuris iš šių teiginių yra įtvirtintas Konstitucijoje? A. B. C. D. Įstatymas leidžia 21. Kuris iš šių teiginių yra įtvirtintas Konstitucijoje? A. B. C. D. Įstatymas leidžia valstybinėms įmonėms monopolizuoti gamybą ir rinką Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti užsienio valstybių karinių bazių Teismo procesas Lietuvos Respublikoje vyksta lietuvių ir anglų kalbomis Valstybė nepripažįsta bažnytinės santuokos registracijos

22. Kas negali kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl klausimo, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai 22. Kas negali kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl klausimo, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai? A. B. C. D. Asmuo Seimas Teismas Vyriausybė

22. Kas negali kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl klausimo, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai 22. Kas negali kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl klausimo, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai? A. B. C. D. Asmuo Seimas Teismas Vyriausybė

23. Kas pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją suteikia aukščiausius karinius laipsnius? A. B. C. D. 23. Kas pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją suteikia aukščiausius karinius laipsnius? A. B. C. D. Krašto apsaugos ministras Kariuomenės vadas Respublikos Prezidentas Seimas

23. Kas pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją suteikia aukščiausius karinius laipsnius? A. B. C. D. 23. Kas pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją suteikia aukščiausius karinius laipsnius? A. B. C. D. Krašto apsaugos ministras Kariuomenės vadas Respublikos Prezidentas Seimas

24. Keleriems metams renkami savivaldybių tarybų nariai? A. B. C. D. Dvejiems Trejiems Ketveriems 24. Keleriems metams renkami savivaldybių tarybų nariai? A. B. C. D. Dvejiems Trejiems Ketveriems Penkeriems

24. Keleriems metams renkami savivaldybių tarybų nariai? A. B. C. D. Dvejiems Trejiems Ketveriems 24. Keleriems metams renkami savivaldybių tarybų nariai? A. B. C. D. Dvejiems Trejiems Ketveriems Penkeriems

25. Kas palaiko valstybinį kaltinimą baudžiamosiose bylose? A. B. C. D. Advokatas Prokuroras Tardytojas 25. Kas palaiko valstybinį kaltinimą baudžiamosiose bylose? A. B. C. D. Advokatas Prokuroras Tardytojas Teisėjas

25. Kas palaiko valstybinį kaltinimą baudžiamosiose bylose? A. B. C. D. Advokatas Prokuroras Tardytojas 25. Kas palaiko valstybinį kaltinimą baudžiamosiose bylose? A. B. C. D. Advokatas Prokuroras Tardytojas Teisėjas

26. Seimo priimti įstatymai įsigalioja po to, kai juos pasirašo ir oficialiai paskelbia: A. 26. Seimo priimti įstatymai įsigalioja po to, kai juos pasirašo ir oficialiai paskelbia: A. B. C. D. Konstitucinio Teismo primininkas Ministras Pirmininkas Respublikos Prezidentas Seimo Pirmininkas

26. Seimo priimti įstatymai įsigalioja po to, kai juos pasirašo ir oficialiai paskelbia: A. 26. Seimo priimti įstatymai įsigalioja po to, kai juos pasirašo ir oficialiai paskelbia: A. B. C. D. Konstitucinio Teismo primininkas Ministras Pirmininkas Respublikos Prezidentas Seimo Pirmininkas

27. Kokių teismų nėra pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją? A. B. C. D. Apeliacinių Apskričių 27. Kokių teismų nėra pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją? A. B. C. D. Apeliacinių Apskričių Apygardų Apylinkių

27. Kokių teismų nėra pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją? A. B. C. D. Apeliacinių Apskričių 27. Kokių teismų nėra pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją? A. B. C. D. Apeliacinių Apskričių Apygardų Apylinkių

28. Kuris pareigūnas negali dalyvauti politinių partijų veikloje? A. B. C. D. Meras Ministras 28. Kuris pareigūnas negali dalyvauti politinių partijų veikloje? A. B. C. D. Meras Ministras Pirmininkas Seimo narys Teisėjas

28. Kuris pareigūnas negali dalyvauti politinių partijų veikloje? A. B. C. D. Meras Ministras 28. Kuris pareigūnas negali dalyvauti politinių partijų veikloje? A. B. C. D. Meras Ministras Pirmininkas Seimo narys Teisėjas

29. Kas vadovauja Valstybės gynimo tarybai? A. B. C. D. Kariuomenės vadas Krašto apsaugos 29. Kas vadovauja Valstybės gynimo tarybai? A. B. C. D. Kariuomenės vadas Krašto apsaugos ministras Ministras Pirmininkas Respublikos Prezidentas

29. Kas vadovauja Valstybės gynimo tarybai? A. B. C. D. Kariuomenės vadas Krašto apsaugos 29. Kas vadovauja Valstybės gynimo tarybai? A. B. C. D. Kariuomenės vadas Krašto apsaugos ministras Ministras Pirmininkas Respublikos Prezidentas

30. Kuo neprivalo vadovautis Seimo narys eidamas pareigas? A. B. C. D. Lietuvos Respublikos 30. Kuo neprivalo vadovautis Seimo narys eidamas pareigas? A. B. C. D. Lietuvos Respublikos Konstitucija Savo įsitikinimais Savo sąžine Valstybės interesais

30. Kuo neprivalo vadovautis Seimo narys eidamas pareigas? A. B. C. D. Lietuvos Respublikos 30. Kuo neprivalo vadovautis Seimo narys eidamas pareigas? A. B. C. D. Lietuvos Respublikos Konstitucija Savo įsitikinimais Savo sąžine Valstybės interesais