Lesson Study Шы у к зіғ ө

Скачать презентацию Lesson Study Шы у к зіғ ө Скачать презентацию Lesson Study Шы у к зіғ ө

1_l3w4d2_tanystyrylym_lesson_study.ppt

  • Размер: 945 Кб
  • Количество слайдов: 9

Описание презентации Lesson Study Шы у к зіғ ө по слайдам

Lesson Study Шы у к зіғ ө Lesson Study Шы у к зіғ ө

 дістеме бізге Ә Жапониядан келді  А Ш- а б л дістемені «дзюгёкенкью» деген Қ дістеме бізге Ә Жапониядан келді А Ш- а б л дістемені «дзюгёкенкью» деген Қ қ ұ ә жапон с зін « өжапон с зін «ө Lesson Study » деп аудар ан ғ Макото Йошида келді әМакото Йошида келдіә Yoshida, M (1999) ‘Beyond reform: Japan’s approach to improvement of classroom teaching’ [ Мектептегі о ытуды жетілдірудегі қ жапонды т сіл қ ә ]] in Stigler and Hiebert (eds) The Teaching Gap

 « « Lesson Study »  з бастауын батыс білім ө философиясынан алады, оны ортасында « « Lesson Study » з бастауын батыс білім ө философиясынан алады, оны ортасында бала ң т рады. ұ Жапон мектептерінде « « Lesson Study ді » ң таралуы 1910 — 1960 жылдары Жапонияда ы ғ демократияландырумен с йкес келді ә 1970 жылдардан бастап « Lesson Study » барлы қ» барлы қ жапон мектептерінде м алімдерді біліктілігін ұғ ң арттыруды негізгі т ыры болып есептеле ң ұғ бастады

  ХХХХ I I асырдағ  американды зерттеушілер : қ  « « Lesson Study ХХХХ I I асырдағ американды зерттеушілер : қ « « Lesson Study » » жапон м алімдеріне ұғ педагогикалы білімімен атар, здеріні п ндік қ қ ө ң ә білімдерін де тере детуге к мектескенін; ң ө п ндік білімні тере деуі жапонды ә ң ң қп ндік білімні тере деуі жапонды ә ң ң қ о ушыларды , американды тармен қ ң қ салыстыр анда, білім к рсеткіштерін ғ ө жа сарту а ы пал еткенін ( қ ғ қжа сарту а ы пал еткенін (қ ғ қ Stigler andand Hiebert, 1999; TIMSS, 1999) білгеннен кейін, « « Lesson Study » » дістемесі Батыста да ке інен ә ң таралды.

Lesson Study азіргі кезде: қ Сингапурда Гонконгте ытайда ҚытайдаҚ лыбританияда ҰлыбританиядаҰ Швецияда Канадада олданылады қолданыладық Lesson Study азіргі кезде: қ Сингапурда Гонконгте ытайда ҚытайдаҚ лыбританияда ҰлыбританиядаҰ Швецияда Канадада олданылады қолданыладық

лыбританияда Ұ Lesson Study : : О ыту дістемелерін жетілдіру; қ ә Бастауыш ж не орталыбританияда Ұ Lesson Study : : О ыту дістемелерін жетілдіру; қ ә Бастауыш ж не орта мектептер мен ә жо ары о у орындары о ушыларыны ғ қ қ ңжо ары о у орындары о ушыларыны ғ қ қ ң лгерімін арттыру; ү О ыту шін ба алау сия ты ау ымды қ ү ғ қ қ педагогикалы т сілдерді дамыту шін қ ә ү табысты пайдаланылады

 [[ Бейнероликке сілтеме  L 2 W 3 D 4_Videoclip-The power of LS] [[ Бейнероликке сілтеме L 2 W 3 D 4_Videoclip-The power of LS]

Топты ж мыс: Таныстырылымқ ұ Бес немесе алты адамнан т ратын топтар а ұ ғ бТопты ж мыс: Таныстырылымқ ұ Бес немесе алты адамнан т ратын топтар а ұ ғ б ліні дер. ө ң М алімге арнал ан н с аулы ты « ұғ ғ ұ қ қ ңМ алімге арнал ан н с аулы ты «ұғ ғ ұ қ қ ң Lesson Study » » б лімін ж не « ө әб лімін ж не «ө ә Lesson Study : н с аулы » ұ қ қ материалын пайдаланып, Lesson Study туралы Power. Point таныстырылымын жасап, онда мынадай м селелерді амты ыздар: ә қ ң Lesson Study дегеніміз не ? ? Оны не шін пайдалану а болады ү ғОны не шін пайдалану а боладыү ғ ? ? дерісті кезе дері андай Ү ң ң қдерісті кезе дері андайҮ ң ң қ ? ? Таныстырылымда 10 слайдтан арты болмау а тиіс қ ғТаныстырылымда 10 слайдтан арты болмау а тиісқ ғ

Топты ж мыс: Таныстырылымдарды қ ұ зерделеу р топ зіні таныстырылымын компьютерге Ә ө ң жТопты ж мыс: Таныстырылымдарды қ ұ зерделеу р топ зіні таныстырылымын компьютерге Ә ө ң ж ктейді. ү Топтар барлы таныстырылымды арайды. қ қ арау кезінде р топтан бір жауапты адам бас а Қ ә қ таныстырылымда бар, біра з тобыны қ ө ңтаныстырылымда бар, біра з тобыны қ ө ң таныстырылымында жо н рселерді жазып қ ә алады. з тобына оралып, олар бас а Ө қ таныстырылымдарды арау н тижесінде не қ ә йренгендерін з таныстырылымына осады ү ө қ немесе пысы тайды. қ Топты р м шесі з тобыны таныстырылымын ң ә ү ө ң басып шы арып, з портфолиосына салады. ғ ө
  • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.