ЛЕКЦІЯ для студентів ІІІ курсу медичного факультету

Скачать презентацию ЛЕКЦІЯ для студентів ІІІ курсу медичного факультету Скачать презентацию ЛЕКЦІЯ для студентів ІІІ курсу медичного факультету

cherniy_-_nerv-psikh_rozvitok_10.ppt

 • Размер: 3.2 Mегабайта
 • Количество слайдов: 52

Описание презентации ЛЕКЦІЯ для студентів ІІІ курсу медичного факультету по слайдам

ЛЕКЦІЯ для студентів ІІІ курсу медичного факультету • Нервово-психічний розвиток дітей. • Оцінка нервово-психічного розвиткуЛЕКЦІЯ для студентів ІІІ курсу медичного факультету • Нервово-психічний розвиток дітей. • Оцінка нервово-психічного розвитку • Семіотика порушень нервово-психічного розвитку ЛЕКТОР: доцент Черній О. Ф. Кафедра пед іатрії № 2 , завідувач кафедри: проф. ВОЛОСОВЕЦЬ О. П.

Нерв ов о-психічий розвиток відображує розвиток нервової системи в цілому Нерв ов о-психічий розвиток відображує розвиток нервової системи в цілому

Вікові морфологічні особливості ЦНС На момент народження мозок складається зі 100 біліонів нейронів. До 3Вікові морфологічні особливості ЦНС На момент народження мозок складається зі 100 біліонів нейронів. До 3 -х років кожен нейрон формує до 15 000 синапсів. Число їх залишається сталим протягом перших 10 років життя.

На нервово-псих ічний розвиток впливають Генетичн i особливост i Тератогенн i чинники - Шк iНа нервово-псих ічний розвиток впливають Генетичн i особливост i Тератогенн i чинники — Шк i длив i звички матер i — Захворювання — Фактори зовн i шнього середовища

Генетичні особливості Рухова активність: «ліниві» та «надрухливі» діти. (Крайні форми прояву можуть бути зумовленіГенетичні особливості Рухова активність: «ліниві» та «надрухливі» діти. (Крайні форми прояву можуть бути зумовлені захворюваннями) Майже наполовину рівень IQ генетично детермінований. Успадковується пізнавальна активность

Вплив тератогенів груб і структурні аномалії; затримка фізичного та нервово-психічного розвитку, пізнавальної діяльності; особливаВплив тератогенів груб і структурні аномалії; затримка фізичного та нервово-психічного розвитку, пізнавальної діяльності; особлива поведінка.

Шкідливі звички За даними ВООЗ    пренатальний вплив тютюнового диму асоціюєтьсяШкідливі звички За даними ВООЗ пренатальний вплив тютюнового диму асоціюється з низькою масою тіла при народженні, низькорослістю, зменшенням окружності голови, зниженням IQ та здатності до навчання в подальшому.

Шкідливі звички ВООЗ: Фетальний алкогольний синдром – найбільш часта форма розумової відсталості у дітей, якій можнаШкідливі звички ВООЗ: Фетальний алкогольний синдром – найбільш часта форма розумової відсталості у дітей, якій можна запобігти.

Фетальний алкогольний синдром Фетальний алкогольний синдром

ПСИХО - ЕМОЦІЙНИЙ ВПЛИВ НА ПЛ I Д Емоц i я Органна функц i я ВикидПСИХО — ЕМОЦІЙНИЙ ВПЛИВ НА ПЛ I Д Емоц i я Органна функц i я Викид гормон i в циркуляц i я Мозок плода внутрішньоутробн е накопичення інформації Розвиток орган i в Плацентарн а циркуляц i я

Внутрішньоутробна поведінка Плід здатний на переляк, проявляє його більш інтенсивними рухами, серцебиттям. Наслідки накопичуються вВнутрішньоутробна поведінка Плід здатний на переляк, проявляє його більш інтенсивними рухами, серцебиттям. Наслідки накопичуються в мозку, про що свідчить наявність відхилень у новонароджених, які корелюють з епізодами сильних емоційних переживань матері; вони не зникають з віком. ( Др. Джозеф С. Рейнгольд (США))

Психіка до народження З 14 тижня плід розрізняє агресивні впливи щодо себе Розрізняє солодке і гіркеПсихіка до народження З 14 тижня плід розрізняє агресивні впливи щодо себе Розрізняє солодке і гірке Функціонують слух та чуття дотику

 Для плода важ лив о: “ Музичний супровід” вагітності Голос батька (особливо після 7 Для плода важ лив о: “ Музичний супровід” вагітності Голос батька (особливо після 7 міс. ) Лагідні дотики Пренатальне виховання

Природжені здібності Сприймати сигнали Реагувати на сигнали Провокувати сигнали NB! Дитина вимагає спілкування, а неПрироджені здібності Сприймати сигнали Реагувати на сигнали Провокувати сигнали NB! Дитина вимагає спілкування, а не тільки догляду!

Нервово-психічний розвиток включає : моторику крупних та др i бних м ’ язів статику Нервово-психічний розвиток включає : моторику крупних та др i бних м ’ язів статику сенсорні реакції сприйняття мови та мовлення психічний розвиток — соціальну поведінку, — емоційну поведінку, — пізнавальну функцію.

Стадії сенсомоторних реакцій 1. Спінальний рівень. З 7 тиж. гестації - формування рефлекторних дуг спинногоСтадії сенсомоторних реакцій 1. Спінальний рівень. З 7 тиж. гестації — формування рефлекторних дуг спинного мозку. Скорочення м’язів у відповідь на подразнення шкіри, спочатку обличчя, потім всього тіла.

Стадії сенсомоторних реакцій Руброспінальний рівень Функція червоного ядра забезпечує регуляцію м’язового тонусу та моторику: 11Стадії сенсомоторних реакцій Руброспінальний рівень Функція червоного ядра забезпечує регуляцію м’язового тонусу та моторику: 11 -12 тиж. — тулуба. 13 тиж. — дихальні рухи 17 тиж. — хапальні рухи З 20 тижня — всі рухи, характерні для новонародженого.

Стадії сенсомоторних реакцій 3. Таламопалідарний рівень (з 2 -ї половини вагітності до 3Стадії сенсомоторних реакцій 3. Таламопалідарний рівень (з 2 -ї половини вагітності до 3 – 5 міс. після народження) Підкірков i структури рухового аналізатора інтегрують діяльності екстрапірамідної системи. Реакція рухами на миттєвий звук. Активність знижується при повторному впливі подразника. Можливе формування умовнорефлекорних з в ’ язків.

Стадії сенсомоторних  реакцій Пірамід ностріарний рівень – вкл ючення в р егул яц іюСтадії сенсомоторних реакцій Пірамід ностріарний рівень – вкл ючення в р егул яц ію полосатого т іл а. Поч аток формува ння пір амідної сист еми. Заб езпечує кру пні до віл ьні рухи на 1 – 2 р. жит т я (ха пання , переверт ання, повзання, ход ьб а). ( х апа н н я , пер ев ерт а н н я , пов за н н я , ход ь б а ).

Стадії сенсомоторних реакцій 5. Кортикальний рівень – рівень предметної дії (за локалізацією в корі –Стадії сенсомоторних реакцій 5. Кортикальний рівень – рівень предметної дії (за локалізацією в корі – «тім ’ я но — премоторний» ). З кінця 1 -го року життя до остаточного вдосконалення рухової активності.

Особливості моторики в ранньому віці Рухи новонародженого - компонент негативного емоційного збудження. З 2Особливості моторики в ранньому віці Рухи новонародженого — компонент негативного емоційного збудження. З 2 – 3 міс. зростання рухової активності. піки рухової активності : – 3 — 4 місяці – комплекс жвавості і радощів від спілкування з дорослими. – 7 — 8 місяців – формування бінокулярного зору й повзання (володіння простором) – 11 -12 місяців – початок ходіння.

1 – 2 -й місяці життя Перше мимовільне уміння - посмішка (5 тиж. ) Свідомі1 – 2 -й місяці життя Перше мимовільне уміння — посмішка (5 тиж. ) Свідомі рухи – поворот голови на світло або звук, стеження очима – сприйняття інформації. Різна реакція на суворий вираз обличчя або посмішку незалежно від того, хто посміхається. NB! Діти, «оточені любов ’ ю » , в 1 рік легше адаптуються в стресовій ситуації, в 2 роки мають менш агресивну поведінку, ніж обділені увагою.

1 – 2 -й місяці життя Та ж закономірність поведінки характерна для дітей, які вигодовуються «на1 – 2 -й місяці життя Та ж закономірність поведінки характерна для дітей, які вигодовуються «на вимогу» , а не за розкладом. Задоволення від смоктання (насичення) Відчуття безпечності та комфорту Зоровий фокус – відстань до обличчя матері під час годування

1 – 2 -й місяці життя Обмеження рухової активності (сповивання дитини) та тактильного контакту реалізується руховим1 – 2 -й місяці життя Обмеження рухової активності (сповивання дитини) та тактильного контакту реалізується руховим розгальмуванням та гіперреактивністю в подальшому. Гіперреактивність порушує продуктивну концентрацію уваги, утруднює навчання

3 - 6 місяців моторний розвиток До 3 -х міс. добре тримає голову в вертикальному положенні.3 — 6 місяців моторний розвиток До 3 -х міс. добре тримає голову в вертикальному положенні. На 3 -4 міс. можливість маніпуляції двома руками. До 5 місяців — уміння перевертатися.

3 - 6 місяців сенсорний розвиток Развиток зорового аналізатора сприяє соціальному розвитку (інтерес до оточення). 3 — 6 місяців сенсорний розвиток Развиток зорового аналізатора сприяє соціальному розвитку (інтерес до оточення). Перші поняття про причину та наслідки (передбачені відчуття): — тактильне відчуття себе; — мама приходить у відповідь на плач. Спілкування обличчям – до – обличчя формує базову довіру. Мова — гуління

6 - 9 місяців Подолання сили гравітації: Сидить Повзає Стоїть Крокує Пізнання предметів6 — 9 місяців Подолання сили гравітації: Сидить Повзає Стоїть Крокує Пізнання предметів Лепет, початок сенсорної мови

9 - 12 місяців Виникає розуміння: якщо предмет не видно, він все рівно існує. Відрізняє9 — 12 місяців Виникає розуміння: якщо предмет не видно, він все рівно існує. Відрізняє «своїх» від «чужих» . Сам їсть з ложки. Говорить складами, складає «свої» слова. В 12 міс. , як правило, самостійно ходить, говорить окремі слова, називає предмети, які часто зустрічаються.

18 місяців Впевнена хода. Контролює дистанцію з батьками. Проявляє символічне мислення (конструкторська діяльність, гра18 місяців Впевнена хода. Контролює дистанцію з батьками. Проявляє символічне мислення (конструкторська діяльність, гра в «дорослі іграшки» , використання предметів за призначенням). Мова — прості слова та «багатоскладовий жаргон» .

Виховання Надати можливість дитині самостійно долати труднощі Виявляти терпіння щодо протиріч поведінки Не обмежувати рухову активністьВиховання Надати можливість дитині самостійно долати труднощі Виявляти терпіння щодо протиріч поведінки Не обмежувати рухову активність

18 -24 місяців Розуміють причину та наслідки, демонструють гнучкість у вирішенні проблем. Гра символічна. 18 -24 місяців Розуміють причину та наслідки, демонструють гнучкість у вирішенні проблем. Гра символічна. Починається самоусвідомлення. Мовний прогрес: говорять до 100 слів в 2 роки Перехід від сенсомоторного періоду розвитку до вербального. З ’ являються страхи.

Виховання Навчити навичкам самообслуговування:  Їсти  Вмиватися  Роздягатися Виховання Навчити навичкам самообслуговування: Їсти Вмиватися Роздягатися Навчання користування горщиком NB! Підтримка та похвала успіхів – формування відчуття власної компетентності на все життя.

Від 2 до 5 років Удосконалення моторики дрібних м’язів. До 3 -х років встановлюється провіднаВід 2 до 5 років Удосконалення моторики дрібних м’язів. До 3 -х років встановлюється провідна рука. Самоконтроль: в 2, 5 роки контролює сечовипускання та дефекацію в денний час; в 4 роки — нічне сечовипускання. NB! Примусове годування та привчання до горщика посилюють впертість та негативізм

Мовний розвиток Число слів в реченні відповідає числу років. Після 2 -х років мовлення маєМовний розвиток Число слів в реченні відповідає числу років. Після 2 -х років мовлення має прогностичне значення для діагностики затримки психічного розвитку. В разі затримки мовного розвитку дитина реагує істериками.

Від 2 до 5 років - проблеми Криза 3 -х років (істерики та неврозоподібні стани).Від 2 до 5 років — проблеми Криза 3 -х років (істерики та неврозоподібні стани). Істерика, що триває більше 15 хвилин або повторюється більше 3 -х раз в день може відображувати медичну, емоційну або соціальну проблему. Якщо істерики продовжуються після 5 років, вони можуть тривати протягом всього дитинства.

Від 2 до 5 років – гра В пізнавальному плані - «дологічний» період. Від 2 до 5 років – гра В пізнавальному плані — «дологічний» період. Домінує містичне мислення. Особливості гри: В 2 -3 роки – гра в побутові дії, в 3 -4 роки — гра в реальні події, в 4 -5 років – гра-фантазія. В 1 -2 роки грає поодинці — егоцентризм; в 3 -4 роки – малою групою; в 5 років — групами, з розподілом ролей.

Виховання і розвиток До 5 -6 років домінує права півкуля – максимальна увага розвитку творчих можливостейВиховання і розвиток До 5 -6 років домінує права півкуля – максимальна увага розвитку творчих можливостей – спів, танці, ліпка, малювання Вкрай не бажане примусове вивчення абстрактних символів, освоєння компютерних та інших складних технічних ігор (стимуляція лівої півкулі). Загроза розвитку реальних талантів.

Від 2 до 5 років – статева ідентифікація 3 -й рік – розуміння наявності різної статіВід 2 до 5 років – статева ідентифікація 3 -й рік – розуміння наявності різної статі на рівні поведінки батьків 5 -6 -й рік – визначення своєї статевої ідентифікації, імітація поведінки представників своєї статі

Статеве виховання Говорити правду, доступну для віку Відповідати тільки на задане питання Запобігати “подвійному захвату”, вихованнюСтатеве виховання Говорити правду, доступну для віку Відповідати тільки на задане питання Запобігати “подвійному захвату”, вихованню в стилі унісекс. Дитина повинна мати взірець для імітації своєї статі (формувати статево-рольову свідомість) NB! В разі несформованого уявлення про себе, як людини певної статі, у дітей можуть виникати невротичні симптоми та розлади поведінки

Ранній шкільний вік Завершена мієлінізація нервових волокон (удосконалення рухів, координації, сили, витривалості). Ранній шкільний вік Завершена мієлінізація нервових волокон (удосконалення рухів, координації, сили, витривалості). підвищений інтерес до сексуальності

Ранній шкільний вік В пізнавальному плані - етап конкретного логічного мислення. Гра: з 3 – 4Ранній шкільний вік В пізнавальному плані — етап конкретного логічного мислення. Гра: з 3 – 4 класа — стратегічні ігри, розвиток пізнавальної та лінгвістичної майстерності Емоційна лабільність по відношенню до батьків, зростання ролі взаємин поза домом.

Виховання Сприятливий час для емоційного та інтелектуального накопичення Довіра до батьків дозволяє обговорювати “складні” теми. Виховання Сприятливий час для емоційного та інтелектуального накопичення Довіра до батьків дозволяє обговорювати “складні” теми. Потребують підтримки та заохочення Слід поступово “відпускати” до однолітків

Пубертатний період Швидка зміна розмірів тіла, форм, фізіологічних і соціальних функцій. мутація голоса, Пубертатний період Швидка зміна розмірів тіла, форм, фізіологічних і соціальних функцій. мутація голоса, акне на шкірі, зміна форми очного яблука — ризик міопії; зміна зубів – потреба допомоги ортодонта ускладнюють психо-емоційний стан.

Пубертатний період Абстрактне логічне мислення. Критична оцінка своєї зовнішності - дієтичні експерименти, депресія, невротичнаПубертатний період Абстрактне логічне мислення. Критична оцінка своєї зовнішності — дієтичні експерименти, депресія, невротична анорексія. Опір батькам Нехтування навчанням Фізіологічне зростання потреби сну.

Пубертатний період Пошук себе. Формується воля, характер, особисті этичні норми. Самооцінка з точки зоруПубертатний період Пошук себе. Формується воля, характер, особисті этичні норми. Самооцінка з точки зору своїх творчих можливостей.

Виховання Повага права дитини на “особисті кордони” В розумних межах не заважати експериментам з зовнішністю Виховання Повага права дитини на “особисті кордони” В розумних межах не заважати експериментам з зовнішністю

Затримка нервово-психічного розвитку може спостерігатися у дітей з ускладненим анамнезом на етапі ВУР (дія тератогенів); Затримка нервово-психічного розвитку може спостерігатися у дітей з ускладненим анамнезом на етапі ВУР (дія тератогенів); низька маса тіла та малий гестаційний вік при народженні; низькою оцінкою за шкалою Апгар; зміненим розміром голови; дисморфізмом обличчя, очей; на тлі хронічних захворювань, після травми голови;

Діти з затримкою розвитку або аутизмом потребують медико-генетичного консультування Діти з затримкою розвитку або аутизмом потребують медико-генетичного консультування

Найбільш часто причиною затримки розвитку є синдром ламкої Х-хромосоми Найбільш часто причиною затримки розвитку є синдром ламкої Х-хромосоми

Можливі генетичні метаболічні порушення Можливі генетичні метаболічні порушення

Причини затримки розвитку Якщо затримка нервово-психічного розвитку супроводжується затримкою фізичного розвитку та частими інфекційними захворюваннями слідПричини затримки розвитку Якщо затримка нервово-психічного розвитку супроводжується затримкою фізичного розвитку та частими інфекційними захворюваннями слід виключити ВІЛ-інфікування.

Дякую за увагу! Дякую за увагу!
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.