Лейкоздар Орындаған: Пошанова Г. Е Лейкоз –

Скачать презентацию Лейкоздар Орындаған: Пошанова Г. Е Лейкоз – Скачать презентацию Лейкоздар Орындаған: Пошанова Г. Е Лейкоз –

poshanova_leykoz.ppt

 • Размер: 2.0 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 44

Описание презентации Лейкоздар Орындаған: Пошанова Г. Е Лейкоз – по слайдам

Лейкоздар Орындаған: Пошанова Г. Е Лейкоздар Орындаған: Пошанова Г. Е

Лейкоз – қызыл сүйек кемігінің біріншілік бүлінісімен сипатталатын бағаналы қан жасушаларының өспесі. Лейкоздардың жіктелуі Лейкоз жасушаларыныңЛейкоз – қызыл сүйек кемігінің біріншілік бүлінісімен сипатталатын бағаналы қан жасушаларының өспесі. Лейкоздардың жіктелуі Лейкоз жасушаларының жетілу дәрежесіне қарай: Қауырт (бласты жасушалар басым) Созылмалы (жетілуші және жетілген жасушалар басым)

Морфологиялық және цитохимиялық ерекшелігіне қарай: Қауырт лейкоз Миелобласты Лимфобласты Промиелоцитарл ыы Монобласты Эритромиелоз Мегакариобласты Ажыратылмаған СозылмалыМорфологиялық және цитохимиялық ерекшелігіне қарай: Қауырт лейкоз Миелобласты Лимфобласты Промиелоцитарл ыы Монобласты Эритромиелоз Мегакариобласты Ажыратылмаған Созылмалы лейкоз Миелолейкоз Лимфолейкоз Моноцитарлы Мегакариоцитарлы Созылмалы эритромиелоз

Лейкоздардың әртүріндегі бласты жасушалардағы ферменттердің мөлшері Лейкоз Перокси-даз аа липидтер ыш ыл-дҚ қ ы қыЛейкоздардың әртүріндегі бласты жасушалардағы ферменттердің мөлшері Лейкоз Перокси-даз аа липидтер ыш ыл-дҚ қ ы қы қ фосфатаза PASPAS -гликоге нге серпіліс Лимфобласты жо қжоқ жоқжоқ Кейбір жасушалар дада Бар, т нба ұ т рінде үт ріндеү Миелобласты жо ары ғжо арығ Бар Жайыл ан ғ т рде бар үт рде барү Монобласты лсіз ӘлсізӘ жо арығ лсіз, Ә жайылмалы Промиелоци-та рлырлы те жо ары Ө ғте жо арыӨ ғ жо арығ барбар те жо арыӨ ғ Ажыратылма- ғАжыратылма-ғ ан ан жоқжоқ

Қанның түзілу схемасы Қанның түзілу схемасы

Лейкоздардың этиологиясы Иондаушы сәуле Вирустар РНК-лы (ірі қара мал, маймыл, тышқан, құстар лейкоздары; HTLVЛейкоздардың этиологиясы Иондаушы сәуле Вирустар РНК-лы (ірі қара мал, маймыл, тышқан, құстар лейкоздары; HTLV — II вирусы адамда TT -жасушалы лейкоз шақырады) ДНК-лы вирустар (герпес-вирусы)

химиялық канцерогендер бензол, органикалық ерітінділер, цитостатиктер (циклофосфан, хлорбутин, метотриксат, миалосан), басқа дәрілік препараттар (бутадион, химиялық канцерогендер бензол, органикалық ерітінділер, цитостатиктер (циклофосфан, хлорбутин, метотриксат, миалосан), басқа дәрілік препараттар (бутадион, левомицетин), диметилантрацен, метилхолантрен, триптофан, тирозин өнімдері, индол.

Генетикалық аномалиялар Хромосомалардың ажырамауынан және жылдам үзілуімен сипатталатын аурулар (Дауна ауруы, Фанкони анемиясы, Клайнфельтер,Генетикалық аномалиялар Хромосомалардың ажырамауынан және жылдам үзілуімен сипатталатын аурулар (Дауна ауруы, Фанкони анемиясы, Клайнфельтер, Тернер синдромдары,

ПАТОГЕНЕЗ ІІ Канцерогендер IIII – – IIIIII класс қан жасушаларының генетикалық мутациялары (( D ID IПАТОГЕНЕЗ ІІ Канцерогендер IIII – – IIIIII класс қан жасушаларының генетикалық мутациялары (( D ID I циклинінің, Bcl -2, cc — mycmyc , , cc — ablabl , , RARα мутациялары анықталған ). ).

 Онкогендердің әсерленуі Антионкогендердің әсерсізденуі Апоптозды реттейтін гендердің зақымдануы Қалыпты қан түзу жасушасының лейкоз жасушасына айналуы Онкогендердің әсерленуі Антионкогендердің әсерсізденуі Апоптозды реттейтін гендердің зақымдануы Қалыпты қан түзу жасушасының лейкоз жасушасына айналуы Лейкоз жасушаларының көбеюі, лейкоз жасушалары клоны түзілуі (моноклондық саты)

спені деуі: Ө ң ү геномны т ра сызды ы ң ұ қ ғ тоспені деуі: Ө ң ү геномны т ра сызды ы ң ұ қ ғ то таусыз мутациялар қ Химиотерапия а т ра ты атерлі клондарды ғ ұ қ қ ң пайда болуы (поликлонды саты) қ Бауырда, б йректе, лимфа т йіндерінде ж не ү ү ә бас а а заларда лейкозды қ ғ қ инфильтраттарды т зілуі, метастаздану ң ү.

Қауырт миелобласты лейкоз Ауэр денешігі миелобластар Қауырт миелобласты лейкоз Ауэр денешігі миелобластар

Қауырт миелобласты лейкоздағы қызыл сүйек кемігі Қауырт миелобласты лейкоздағы қызыл сүйек кемігі

Қауырт миелобласты лейкоздағы миелопероксидазаның жоғары белсенділігі Қауырт миелобласты лейкоздағы миелопероксидазаның жоғары белсенділігі

Қауырт лимфобласты лейкоз ызыл с йек кемігіҚ үан Қ жа ындысы ғ Қауырт лимфобласты лейкоз ызыл с йек кемігіҚ үан Қ жа ындысы ғ

Қауырт лейкоз Қауырт лейкоз

Созылмалы миелолейкоз bcr-abl гибридті ген тирозин киназды қ белсенділік Созылмалы миелолейкоз bcr-abl гибридті ген тирозин киназды қ белсенділік

Созылмалы миелолейкоз Созылмалы миелолейкоз

Созылмалы миелолейкоздың қан көрінісі Созылмалы миелолейкоздың қан көрінісі

Созылмалы миелолейкоздағы бластық криз Созылмалы миелолейкозда ы бласты ғ қ криз Созылмалы миелолейкоздағы бластық криз Созылмалы миелолейкозда ы бласты ғ қ криз

Созылмалы миелолейкоз Созылмалы миелолейкоз

Созылмалы лимфолейкоз ан жа ындысыҚ ғ ызыл с йек кемігі Қ ү Гумпрехт денешігі Созылмалы лимфолейкоз ан жа ындысыҚ ғ ызыл с йек кемігі Қ ү Гумпрехт денешігі

Созылмалы лимфолейкоз Созылмалы лимфолейкоз

Созылмалы лимфолейкоз Созылмалы лимфолейкоз

Лейкоздардың клиникалық көрінісі К рінісіө Анемиялы қАнемиялы қ синдром Патогенез ызыл с йек кемігіні ҚЛейкоздардың клиникалық көрінісі К рінісіө Анемиялы қАнемиялы қ синдром Патогенез ызыл с йек кемігіні Қ ү ң эритроидты сіндісіні ө ңэритроидты сіндісіні ө ң тежелуі Эритроциттерді ңЭритроциттердің Гемолизі Геморрагиялы қГеморрагиялы қ синдром

Көріністері патогенезі Геморрагиялы қ синдром (м рын, ұсиндром (м рын, ұ ызыл иек, Көріністері патогенезі Геморрагиялы қ синдром (м рын, ұсиндром (м рын, ұ ызыл иек, қызыл иек, қ ішектен ан кету, қішектен ан кету, қ аса ма ызды ң а залар а ан ғ ғ қ йылу) құйылу)құ Тромбоцитопения (тромбоцитопоэзді тежелуі) ң(тромбоцитопоэзді тежелуі)ң Тромбоцитопатия Коагулопатия Вазопатия

2. Лейкоздар дамуының негізінде жатады саралануға және пісіп жетілуге клеткалардың жоғары қабілеттілігі организмнің антибластомдық төзімділігінің жоғары2. Лейкоздар дамуының негізінде жатады саралануға және пісіп жетілуге клеткалардың жоғары қабілеттілігі организмнің антибластомдық төзімділігінің жоғары белсенділігі гемопоэздік клеткалардың бақыланбайтын пролиферациясы клеткалардың митоздық төмен белсенділігі протоонкогендердің және трансформалаған онкогендердің төмен

Көріністері патогенезі Ж палы ұқ қ синдром: ж палар а ұқ ғ т зімділіктіКөріністері патогенезі Ж палы ұқ қ синдром: ж палар а ұқ ғ т зімділікті ө ңт зімділікті ө ң т мендеуі ө (бактериалы , қ(бактериалы , қ са ырау ла , ң құ қса ырау ла , ң құ қ вирусты ) қвирусты )қ Лейкоциттерді фагоциттік ң белсенділігіні т мендеуі ң өбелсенділігіні т мендеуің ө Антидене ндірілуі азаюы өАнтидене ндірілуі азаюыө Т-лимфоциттер ызметіні қ ңТ-лимфоциттер ызметіні қ ң б рмалануы ұб рмалануыұ

Көріністері патогенезі Метастазды қ синдром: Бауыр, к к бауыр, өБауыр, к к бауыр, өКөріністері патогенезі Метастазды қ синдром: Бауыр, к к бауыр, өБауыр, к к бауыр, ө лимфа т йіндеріні ү ңт йіндеріні ү ң л аюы; ұ ғл аюы; ұ ғ нейролейкемия Метастазирование лейкоз жасушаларыны ңжасушаларыны ң метастаздануы, бауыр, к кбауыр, лимфа ө т йіндерінде, тимус, ми, үт йіндерінде, тимус, ми, ү ж лында ан т зу ұ қ ү оша тарыны рылуы қ ң құоша тарыны рылуық ң құ

Көріністері патогенезі Уланулы қ синдром: ызба, қсиндром: ызба, қ дене салма ыныКөріністері патогенезі Уланулы қ синдром: ызба, қсиндром: ызба, қ дене салма ыны , ғ ңсалма ыны , ғ ң т бетті ә ңт бетті ә ң т мендеуі, өт мендеуі, ө лсіздік, әлсіздік, ә терше дік ң Лейкоз жасушалары ыдыра анда т зілетін ғ ү нуклеопротеидтер, интерлейкиндер, ТЖФ Ө -за ымдану қ д некерлеріні жиналуы ә ңд некерлеріні жиналуыә ң Зат алмасуы б зылыстары ұб зылыстарыұ

Қандай лейкоз кезінде қанда гранулоциттердің барлық өсіп-өну түрлері кездеседі жедел миелобласты лейкоз созылмалы миелолейкоз жеделҚандай лейкоз кезінде қанда гранулоциттердің барлық өсіп-өну түрлері кездеседі жедел миелобласты лейкоз созылмалы миелолейкоз жедел лимфобласты лейкоз созылмалы лимфолейкоз моноциттік лейкоз

 Лейкоздар дамуының негізінде жатады саралануға және пісіп жетілуге клеткалардың жоғары қабілеттілігі организмнің антибластомдық төзімділігінің Лейкоздар дамуының негізінде жатады саралануға және пісіп жетілуге клеткалардың жоғары қабілеттілігі организмнің антибластомдық төзімділігінің жоғары белсенділігі гемопоэздік клеткалардың бақыланбайтын пролиферациясы клеткалардың митоздық төмен белсенділігі протоонкогендердің және трансформалаған онкогендердің төмен белсенділігі.

Лейкоздар кезінде ісіктік прогрессияның көріністеріне трансформациясын жатқызады лейкоздардың лейкемоидты серпілістерге лейкоздардың моноклондықтан поликлондыға нормобластық қан түзуЛейкоздар кезінде ісіктік прогрессияның көріністеріне трансформациясын жатқызады лейкоздардың лейкемоидты серпілістерге лейкоздардың моноклондықтан поликлондыға нормобластық қан түзу түрінен мегалобластық түрге гемопоэздік клеткалардың майлы клеткаларға гемопоэздік клеткалардың гормон түзуші клеткаларға

Лейкоздардың жедел және созылмалыға бөліну негізінде жатыр клиникалық принцип биохимиялық принцип иммунологиялық принцип цитоморфологиялық принципЛейкоздардың жедел және созылмалыға бөліну негізінде жатыр клиникалық принцип биохимиялық принцип иммунологиялық принцип цитоморфологиялық принцип радиоизотопты принцип

. Сүйек кемігінің қан түзу клеткаларында филадельфий хромосомасының болуы тән жедел миелобластты лейкоз үшін жедел лимфобласты. Сүйек кемігінің қан түзу клеткаларында филадельфий хромосомасының болуы тән жедел миелобластты лейкоз үшін жедел лимфобласты лейкоз үшін созылмалы моноцитерлы лейкоз үшін созылмалы миелоцитар лы лы лейкоз үшін миелом ды ауру үшін

ҚҚ анда бласт ықық клеткалардың көп болуы тән жедел лейкоз ғаға созыл малы лейкоз ғағаҚҚ анда бласт ықық клеткалардың көп болуы тән жедел лейкоз ғаға созыл малы лейкоз ғаға лейкоцитозға лейкопенияға лейкемоид ты ты реакция ғаға

. Б. Б ласт тартар 60, анемия, тромбоцитопения лық лейкоцитоз тән лейкоцитоз үшін агранулоцитоз үшін. Б. Б ласт тартар 60%, анемия, тромбоцитопения лық лейкоцитоз тән лейкоцитоз үшін агранулоцитоз үшін лейкемоид nsns реакция үшін созылмалы лейкоз үшін жедел лейкоз үшін

Лейкозға қарағанда лейкемоидты реакция үшін тән болып табылады қан тінінің диффузды , , қатерлі метаплазияЛейкозға қарағанда лейкемоидты реакция үшін тән болып табылады қан тінінің диффузды , , қатерлі метаплазия сысы қан тінінің ошақтық, реактивті гиперплазия сысы лейкеми ялық үң үң гг ірір бласт ы ы түрлердің басымдылығы ісіктік прогрессия

Лейкозға қарағанда лейкемоидты реакция үшін тән болып табылады лейкопениямен эритроцитопениямен эритроциттердің гемолизімен тромбоцитопениямен протромбиназаның жеткіліксіздігімен Лейкозға қарағанда лейкемоидты реакция үшін тән болып табылады лейкопениямен эритроцитопениямен эритроциттердің гемолизімен тромбоцитопениямен протромбиназаның жеткіліксіздігімен

Қан түзу тіндерінің диффузды зақымдануымен сипатталатын қан жүйесінің өспелік ауруы аталады: гематосаркома лейкемиялық реакция лейкоз агранулоцитозҚан түзу тіндерінің диффузды зақымдануымен сипатталатын қан жүйесінің өспелік ауруы аталады: гематосаркома лейкемиялық реакция лейкоз агранулоцитоз пернициозды анемия

Лейкоздарға тән емес : : сүйек кемігінің эритроидты өсіндісінің гиперплазиясы қызыл иек, мұрын, ішектен қанЛейкоздарға тән емес : : сүйек кемігінің эритроидты өсіндісінің гиперплазиясы қызыл иек, мұрын, ішектен қан кету жұқпаның асқынулары тіндерде лейкемиялық инфильтраттардың пайда болуы сүйек кемігінде бласты жасушалардың азаюы

Лейкоциттік өрнекте 90 жетілген лимфоциттер және біріндеген лимфобластар байқалады жедел миелолейкозда созылмалы миелолейкозда жедел лимфолейкозда созылмалыЛейкоциттік өрнекте 90% жетілген лимфоциттер және біріндеген лимфобластар байқалады жедел миелолейкозда созылмалы миелолейкозда жедел лимфолейкозда созылмалы лимфолейкозда моноциттік лейкозда

Миелопероксидазаның жоғары белсенділігі тән лейкоз лимфобласты миелобласты монобласты жетілмеген жасушалы мегакариобласты Миелопероксидазаның жоғары белсенділігі тән лейкоз лимфобласты миелобласты монобласты жетілмеген жасушалы мегакариобласты

Назарларыңызға рахмет Назарларыңызға рахмет
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.