Скачать презентацию Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam là Скачать презентацию Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam là

2c620f80600178a764de74918064b3ca.ppt

  • Количество слайдов: 64

Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là con thảo của Cha trên trời, Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là con thảo của Cha trên trời, là chứng nhân anh dũng của Đức Kitô. Là thành phần trung kiên của Hội Thánh. Nay chúng con xin hợp với các Ngài, và với đức Trinh Nữ Maria,

Là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, mà ca tụng Chúa muôn trùng cao Là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, mà ca tụng Chúa muôn trùng cao cả. Xưa Chúa đã ban cho các Ngài, được vững vàng tin vào lời Chúa, và đầy sức mạnh của Thánh Thần, nên các Ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ.

Quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường thập giá, và hy sinh Quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường thập giá, và hy sinh đến giọt máu cuối cùng, các Ngài đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng đất, để Hội Thánh Việt Nam thu lượm được mùa lúa dồi dào. Nay Hội Thánh lại dâng các Ngài lên Chúa.

Như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân. Các Ngài đã yêu Như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân. Các Ngài đã yêu mến quê hương. Xin cầu cho đất nước được an vui hạnh phúc, và góp phần xây dựng một thế giới hòa bình. Các Ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận.

Xin cầu cho đồng bào mọi giới, biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Xin cầu cho đồng bào mọi giới, biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Các Ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin. Xin cầu cho mọi Kitô hữu, biết sống và chia sẻ niềm tin của mình. Lạy các Thánh Tử đạo Việt Nam, là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng.

Xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu, được noi gương các Ngài, Xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu, được noi gương các Ngài, biết đem lòng bác ái mà dấn thân phục vụ. Để một ngày kia trên Thiên Quốc, chúng con cùng hợp tiếng với các Ngài, ca ngợi tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển Amen.

Sơ Sourie ĐK: Chào bình minh có ánh tơ xinh lung linh rung rinh Sơ Sourie ĐK: Chào bình minh có ánh tơ xinh lung linh rung rinh chào mừng hòa bình thắm xinh hòa bình Chúa ta. Và giờ đây chung lưng góp tay với muôn người ta lo cho đời cùng dựng xây nước non rạng ngời.

1 - Anh em ơi! Ra đi hăng say nắng mưa đây bát cơm 1 - Anh em ơi! Ra đi hăng say nắng mưa đây bát cơm thêm đầy. Nghe như lời tin vui hôm nay gọi mời ta đàng xa kia ấy.

Sơ Sourie ĐK: Chào bình minh có ánh tơ xinh lung linh rung rinh Sơ Sourie ĐK: Chào bình minh có ánh tơ xinh lung linh rung rinh chào mừng hòa bình thắm xinh hòa bình Chúa ta. Và giờ đây chung lưng góp tay với muôn người ta lo cho đời cùng dựng xây nước non rạng ngời.

2 - Bên nương ngô hay bên nương khoai hát lên mừng Chúa ta 2 - Bên nương ngô hay bên nương khoai hát lên mừng Chúa ta muôn lời. Ôi! n tình Ngài thật tuyệt vời từ ngàn xưa và luôn tươi mới.

Sơ Sourie ĐK: Chào bình minh có ánh tơ xinh lung linh rung rinh Sơ Sourie ĐK: Chào bình minh có ánh tơ xinh lung linh rung rinh chào mừng hòa bình thắm xinh hòa bình Chúa ta. Và giờ đây chung lưng góp tay với muôn người ta lo cho đời cùng dựng xây nước non rạng ngời.

3 - Khi nhanh chân ra đi tung gieo nhớ luôn lời Phúc m 3 - Khi nhanh chân ra đi tung gieo nhớ luôn lời Phúc m yêu kiều. Phúc cho người nào nhận lời Ngài thật thành tâm và luôn noi giữ.

Sơ Sourie ĐK: Chào bình minh có ánh tơ xinh lung linh rung rinh Sơ Sourie ĐK: Chào bình minh có ánh tơ xinh lung linh rung rinh chào mừng hòa bình thắm xinh hòa bình Chúa ta. Và giờ đây chung lưng góp tay với muôn người ta lo cho đời cùng dựng xây nước non rạng ngời.

(Nữ) Xin Chúa thương Xót Chúng con. (Nam) Xin Chúa thương xót chúng con (Nữ) Xin Chúa thương Xót Chúng con. (Nam) Xin Chúa thương xót chúng con (Nữ) Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. (Nam) Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. (Chung) Xin Chúa Thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. (Chung) Và bình an dưới thế Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. (Chung) Và bình an dưới thế cho người thiện tâm (Nữ) Chúng con ca ngợi Chúa. (Nam) Chúng con chúc tụng Chúa. (Nữ) Chúng con thờ lạy Chúa. (Nam) Chúng con tôn vinh Chúa. (Chủ Tế)

Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. (Nam) Lạy Chúa Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. (Nam) Lạy Chúa là Thiên Chúa là Vua trên trời là Chúa Cha Toàn năng. (Nữ) Lạy Con Một Thiên Chúa! Chúa Giêsu Kitô. (Nam) Lạy Chúa là Thiên Chúa là Chiên Thiên Chúa là Con Đức Chúa Cha. (Nữ) Chúa xóa tội trần gian xin thương xót chúng con. (Nữ)

Chúa xóa tội trần gian xin nhận lời chúng con cầu khẩn. (Nữ) Chúa Chúa xóa tội trần gian xin nhận lời chúng con cầu khẩn. (Nữ) Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha xin thương xót chúng con. (Nam) Vì Lạy Chúa Giêsu Kitô chỉ có Chúa là Đấng Thánh chỉ có Chúa là Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng tối cao (Nam)

Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang. Đức Chúa Cha. Amen. (Chung) Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang. Đức Chúa Cha. Amen. (Chung)

Reading 1 IS 49: 3, 5 -6 The LORD said to me: You are Reading 1 IS 49: 3, 5 -6 The LORD said to me: You are my servant, Israel, through whom I show my glory. Now the LORD has spoken who formed me as his servant from the womb, that Jacob may be brought back to him and Israel gathered to him; and I am made glorious in the sight of the LORD, and my God is now my strength! It is too little, the LORD says, for you to be my servant, to raise up the tribes of Jacob, and restore the survivors of Israel; I will make you a light to the nations, that my salvation may reach to the ends of the earth.

Lạy Chúa! Này con xin đến để thực thi thánh ý Ngài. Lạy Chúa! Này con xin đến để thực thi thánh ý Ngài.

Reading 2 1 COR 1: 1 -3 Paul, called to be an apostle of Reading 2 1 COR 1: 1 -3 Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Sosthenes our brother, to the church of God that is in Corinth, to you who have been sanctified in Christ Jesus, called to be holy, with all those everywhere who call upon the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Alleluia, Alleluia!- Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai Alleluia, Alleluia!- Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe, Chúa có lời ban sự sống đời. Alleluia.

Gospel JN 1: 29 -34 John the Baptist saw Jesus coming toward him and Gospel JN 1: 29 -34 John the Baptist saw Jesus coming toward him and said, “Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. He is the one of whom I said, ‘A man is coming after me who ranks ahead of me because he existed before me. ’ I did not know him, but the reason why I came baptizing with water was that he might be made known to Israel. ” John testified further, saying, “I saw the Spirit come down like a dove from heaven and remain upon him. I did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me, ‘On whomever you see the Spirit come down and remain, he is the one who will baptize with the Holy Spirit. ’ Now I have seen and testified that he is the Son of God. ”

Tôi Tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng/ Đấng tạo thành trời Tôi Tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng/ Đấng tạo thành trời đất/ muôn vật hữu hình và vô hình/ Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô/ Con Một Thiên Chúa/ Sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời/

Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa/ Ánh sáng bởi ánh sáng/ Thiên Chúa Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa/ Ánh sáng bởi ánh sáng/ Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật/ Được sinh ra mà không phải được tạo thành/ Đồng bản thể với Đức Chúa Cha/ Nhờ Người mà muôn vật được tạo thành/

Vì loài người chúng ta/ Và để cứu độ chúng ta/ Người đã từ Vì loài người chúng ta/ Và để cứu độ chúng ta/ Người đã từ trời xuống thế/ Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần/ Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria/ Và đã làm người/ Người chịu đóng đinh vào Thập Giá vì chúng ta/ Thời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô/

Người chịu khổ hình và mai táng/ Ngày thứ ba Người sống lại như Người chịu khổ hình và mai táng/ Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh/ Người lên trời/ Ngự bên hữu Đức Chúa Cha/ Và Người sẽ lại đến trong vinh quang/ Để phán xét kẻ sống và kẻ chết/ Nước Người sẽ không bao giờ cùng/

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa/ Và là Đấng ban Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa/ Và là Đấng ban sự sống/ Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra/ Người được phụng thờ/ Và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con/ Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy/

Tôi tin Hội Thánh duy nhất. Thánh Thiện/ Công Giáo và Tông Truyền/ Tôi Tôi tin Hội Thánh duy nhất. Thánh Thiện/ Công Giáo và Tông Truyền/ Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội/ Tôi trông đợi kẻ chết sống lại/ Và sự sống đời sau. Amen.

ĐK: Xin dâng lên dâng trọn cuộc đời với bao yêu thương đầy vơi. ĐK: Xin dâng lên dâng trọn cuộc đời với bao yêu thương đầy vơi.

1 - Này là hương hoa đồng lúa quê nhà. Này là hương hoa 1 - Này là hương hoa đồng lúa quê nhà. Này là hương hoa vườn trái phương xa. Hiệp lòng dâng Cha cùng với câu ca. Và niềm mơ ước đời sống an hòa.

ĐK: Xin dâng lên dâng trọn cuộc đời với bao yêu thương đầy vơi. ĐK: Xin dâng lên dâng trọn cuộc đời với bao yêu thương đầy vơi.

2 - Trời gọi tia nắng để trái đơm cành. Trời làm cơn mưa 2 - Trời gọi tia nắng để trái đơm cành. Trời làm cơn mưa để lúa lên nhanh. Trời dệt yêu thương để trái tim xanh. Nhờ Trời con có đời sống an lành.

ĐK: Xin dâng lên dâng trọn cuộc đời với bao yêu thương đầy vơi. ĐK: Xin dâng lên dâng trọn cuộc đời với bao yêu thương đầy vơi.

3 - Nguyện đời con như rượu bánh cho người. Đời tìm chăm lo 3 - Nguyện đời con như rượu bánh cho người. Đời tìm chăm lo hạnh phúc muôn nơi. Là rượu thơm ngon là bánh tinh khôi. Trọn đời con sống là lễ dâng Trời.

ĐK: Xin dâng lên dâng trọn cuộc đời với bao yêu thương đầy vơi. ĐK: Xin dâng lên dâng trọn cuộc đời với bao yêu thương đầy vơi.

Thánh, Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Thánh, Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

Chủ Tế: Đây Là Mầu Nhiệm Đức Tin. Lạy Chúa! Chúng con loan truyền Chủ Tế: Đây Là Mầu Nhiệm Đức Tin. Lạy Chúa! Chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.

Lạy Chiên Thiên Chúa/ Đấng xóa tội trần gian/ xin thương xót chúng con/ Lạy Chiên Thiên Chúa/ Đấng xóa tội trần gian/ xin thương xót chúng con/ Lạy Chiên Thiên Chúa/ Đấng xóa tội trần gian/ xin ban bình an cho chúng con.

1 - Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con 1 - Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha.

ĐK: Con luôn trông cậy Chúa khác nào em bé ngủ yên trong tay ĐK: Con luôn trông cậy Chúa khác nào em bé ngủ yên trong tay Mẹ hiền bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi theo con cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên.

2 - Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ bên trời. Đam 2 - Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ bên trời. Đam mê nặng lòng người niềm đau khơi nước mắt rơi. Những ánh sao còn đó còn tin yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tin vui.

ĐK: Con luôn trông cậy Chúa khác nào em bé ngủ yên trong tay ĐK: Con luôn trông cậy Chúa khác nào em bé ngủ yên trong tay Mẹ hiền bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi theo con cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên.

3 - Nếu Chúa không gọi nắng thì hoa đâu nở trong vườn. Con 3 - Nếu Chúa không gọi nắng thì hoa đâu nở trong vườn. Con không tựa vào Ngài thì con như là úa phai. Yếu đuối trong cuộc sống đời con tay trắng hư không, đường đi sông núi mênh mông, làm sao quên hết long đong.

ĐK: Con luôn trông cậy Chúa khác nào em bé ngủ yên trong tay ĐK: Con luôn trông cậy Chúa khác nào em bé ngủ yên trong tay Mẹ hiền bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi theo con cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên.

4 - Đã thấy trong đời sống thời gian trôi giạt vô tình. Ai 4 - Đã thấy trong đời sống thời gian trôi giạt vô tình. Ai tin được cuộc đời ngày mai vẫn mãi thế thôi. Xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài. Ngài đưa con bước hôm nay, còn thương con mãi tương lai.

ĐK: Con luôn trông cậy Chúa khác nào em bé ngủ yên trong tay ĐK: Con luôn trông cậy Chúa khác nào em bé ngủ yên trong tay Mẹ hiền bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi theo con cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên.

1 - Mẹ ơi! Đời con dõi bước theo Mẹ lòng con quyết noi 1 - Mẹ ơi! Đời con dõi bước theo Mẹ lòng con quyết noi gương Mẹ xin Mẹ dậy con hai tiếng Xin vâng. Mẹ ơi! Đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó. Xin Mẹ dậy con hai tiếng xin vâng.

ĐK: Xin vâng! Mẹ dậy con hai tiếng xin vâng, Hôm qua hôm nay ĐK: Xin vâng! Mẹ dậy con hai tiếng xin vâng, Hôm qua hôm nay và ngày mai. Xin vâng! Mẹ dậy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời.

2 - Mẹ ơi! Đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi 2 - Mẹ ơi! Đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dậy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi! Đường đi phủ đầy bóng tối, bẫy chông gai tràn muôn lối, xin Mẹ dậy con hai tiếng xin vâng.

ĐK: Xin vâng! Mẹ dậy con hai tiếng xin vâng, Hôm qua hôm nay ĐK: Xin vâng! Mẹ dậy con hai tiếng xin vâng, Hôm qua hôm nay và ngày mai. Xin vâng! Mẹ dậy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời.