Скачать презентацию l l Konstruirajte kut ABC jednak 73 Скачать презентацию l l Konstruirajte kut ABC jednak 73

e26a7bf1d73e6177fcff04c0d8881695.ppt

  • Количество слайдов: 30

l l ◦. Konstruirajte kut ABC jednak 73, 25 Konstruirajte trokut ABC pri čemu l l ◦. Konstruirajte kut ABC jednak 73, 25 Konstruirajte trokut ABC pri čemu je ◦, kut CBA=75◦. |AB|=16 cm, kut CAB=60

l Zadana su tri vrha paralelograma. Pomoću centralne simetrije odredite i četvrti vrh. l Zadana su tri vrha paralelograma. Pomoću centralne simetrije odredite i četvrti vrh.

l Konstruirajte kvadrat sa stranicom duljine 10 cm (pomoću translacije, rotacije. . ) te l Konstruirajte kvadrat sa stranicom duljine 10 cm (pomoću translacije, rotacije. . ) te ga translatirajte za 7 cm ulijevo i udesno.

l Nacrtajte trokut ABC te konstruirajte trokut koji mu je centralno simetričan u odnosu l Nacrtajte trokut ABC te konstruirajte trokut koji mu je centralno simetričan u odnosu na točku B.

l Zadane su kružnica k i točka T. Konstruirajte kružnicu sa središtem u točki l Zadane su kružnica k i točka T. Konstruirajte kružnicu sa središtem u točki T koja dodiruje kružnicu k.

Zadan je pravokutnik ABCD. l Zrcalite pravokutnik ABCD u odnosu na dijagonalu BD. l Zadan je pravokutnik ABCD. l Zrcalite pravokutnik ABCD u odnosu na dijagonalu BD. l Upišite kružnicu u trokut ABD. Upišite kružnicu i u trokut BCD, ali tako da ne konstruirate simetrale njegovih kutova.

l U kružnicu radijusa 15 cm upišite pravilan osmerokut. l Konstruirajte pravilni peterokut sa l U kružnicu radijusa 15 cm upišite pravilan osmerokut. l Konstruirajte pravilni peterokut sa stranicom 12 cm.

l Zadan je pravac p i dvije točke A i B. Konstruirajte točku T l Zadan je pravac p i dvije točke A i B. Konstruirajte točku T na pravcu p tako da je zbroj |AT|+|BT| najmanji mogući.

l Zadana je kružnica k i točka T. Konstruirajte tangentu iz točke T na l Zadana je kružnica k i točka T. Konstruirajte tangentu iz točke T na kružnicu k. l Zadana je kružnica k. Upišite u nju jednakostraničan trokut.

l Trokut ABC je jednakokračan s osnovicom |AB|=8 cm i jednim kutom jednakim 135◦. l Trokut ABC je jednakokračan s osnovicom |AB|=8 cm i jednim kutom jednakim 135◦. Trokut A’B’C’ dobiva se rotacijom trokuta ABC oko njegovog ◦. Konstruirajte presjek ortocentra za 10 trokuta ABC i A’B’C’.

l Zadana je kružnica k i jedna njezina tetiva. Konstruirajte tangentu kružnice k koja l Zadana je kružnica k i jedna njezina tetiva. Konstruirajte tangentu kružnice k koja je paralelna sa zadanom tetivom.

l Zadana je kružnica k i pravac p. Konstruirajte kružnicu koja dodiruje i kružnicu l Zadana je kružnica k i pravac p. Konstruirajte kružnicu koja dodiruje i kružnicu k i pravac p. l Konstruirajte kružnicu promjera 12 cm i jednu njezinu tetivu duljine 5 cm.

l Nacrtajte proizvoljan trokut ABC te označite neku točku T na stranici AB. Podijelite l Nacrtajte proizvoljan trokut ABC te označite neku točku T na stranici AB. Podijelite i ostale stranice u omjeru u kojem T dijeli stranicu AB.

l Nacrtajte neku kružnicu. Konstruirajte njoj koncentričnu kružnicu s dvostruko manjim radijusom. l Nacrtajte l Nacrtajte neku kružnicu. Konstruirajte njoj koncentričnu kružnicu s dvostruko manjim radijusom. l Nacrtajte dvije kružnice koje se sijeku i izmjerite površinu njihovog presjeka.

l Konstruirajte trapez čije osnovice imaju duljine 8 cm i 4 cm. Visina trapeza l Konstruirajte trapez čije osnovice imaju duljine 8 cm i 4 cm. Visina trapeza je jednaka 5 cm, a dijagonale su mu okomite.

l Nacrtajte dva slična trokuta ABC i A’B’C’ s koeficijentom sličnosti ¼. l Konstruirajte l Nacrtajte dva slična trokuta ABC i A’B’C’ s koeficijentom sličnosti ¼. l Konstruirajte trokut ABC sa stranicama |AB|=10 cm, |BC|=5. 5 cm i kutom ACB=135◦.

l Nacrtajte krug kojem je površina isječka određenog kutom od 135◦ jednaka 60 cm l Nacrtajte krug kojem je površina isječka određenog kutom od 135◦ jednaka 60 cm 2. Označite jedan takav isječak.

Lokus l l Nacrtajte dužinu AB i točku C izvan te dužine. Neka je Lokus l l Nacrtajte dužinu AB i točku C izvan te dužine. Neka je D proizvoljna točka dužine AB i E polovište dužine CD. Odredite sve moguće položaje točke E (lokus). Generator: točka D Generirajuća staza: dužina AB Generirani objekt: točka E

Lokus l Zadane su točke A i B i kružnica k sa središtem u Lokus l Zadane su točke A i B i kružnica k sa središtem u A koja prolazi točkom B. Neka je C proizvoljna točka kružnice k. Konstruirajte kružnicu k 1 sa središtem u točki C koja prolazi kroz točku B. Konstruirajte sve takve kružnice k 1. C – generator, k - generirajuća staza, k 1 – generirani objekt

Lokus l Nacrtajte pravac p, točku T na pravcu p i kružnicu k. Konstruirajte Lokus l Nacrtajte pravac p, točku T na pravcu p i kružnicu k. Konstruirajte točku P koja je polovište dužine D 1 D 2 pri čemu su D 1 i D 2 dirališta tangenti na kružnicu k iz točke T. Odredite lokus tog polovišta.

Alati l Napravite alat koji konstruira kvadrat zadan s dva susjedna vrha. l Napravite Alati l Napravite alat koji konstruira kvadrat zadan s dva susjedna vrha. l Napravite alat koji konstruira kvadrat sa stranicom 8 cm.

Alati l Napravite alat koji konstruira kvadrat određen s dva nasuprotna vrha. l Napravite Alati l Napravite alat koji konstruira kvadrat određen s dva nasuprotna vrha. l Napravite alat koji konstruira jednakostraničan trokut određen s dva vrha.

Alati l Napravite alat naziva “Zeleni krug” koji za zadanu točku konstruira krug kojem Alati l Napravite alat naziva “Zeleni krug” koji za zadanu točku konstruira krug kojem je središte za 7 cm udaljeno od zadane točke, a promjer mu je 5 cm i zelene je boje.

Alati l Napravite alat koji konstruira kvadar određen jednim vrhom i njemu tri susjedna Alati l Napravite alat koji konstruira kvadar određen jednim vrhom i njemu tri susjedna vrha.

Alati l Nacrtajte dužinu AB i podijelite ju na tri jednaka dijela točkama C Alati l Nacrtajte dužinu AB i podijelite ju na tri jednaka dijela točkama C i D. Konstruirajte jednakostraničan trokut CDE. Napravite alat koji za zadane točke A i B konstruira objekt koji se sastoji od dužina AC, CE, ED i DB.

Alati l Napravite alat “Stepenica” koji za dvije zadane točke konstruira objekt na slici. Alati l Napravite alat “Stepenica” koji za dvije zadane točke konstruira objekt na slici. Iskoristite alat “Stepenica” za konstruiranje pet stepenica između dvije zadane točke.

Alati l Napravite alat koji za zadane dvije točke A i B konstruira kružnicu Alati l Napravite alat koji za zadane dvije točke A i B konstruira kružnicu sa središtem u A koja prolazi kroz B te njoj dvije koncentrične kružnice, jednu dvostruko manjeg i jednu dvostruko većeg radijusa.

Alati l Napravite alate koji za zadane vrhove trokuta konstruiraju trokut i njegov ortocentar Alati l Napravite alate koji za zadane vrhove trokuta konstruiraju trokut i njegov ortocentar i težište, upisanu i opisanu kružnicu.

Alati l Napravite alat koji za zadane točke A, B i C konstruira kružnicu Alati l Napravite alat koji za zadane točke A, B i C konstruira kružnicu sa središtem u B koja prolazi kroz C, te tangente iz A na tu kružnicu.

Alati l Napravite alat koji za zadane tri točke konstruira trokut te ga rotira Alati l Napravite alat koji za zadane tri točke konstruira trokut te ga rotira za 90◦ u odnosu na prvi vrh trokuta.