КВІТНЕВА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА СЕСІЯ 1. Квітнева студентська наукова

Скачать презентацию КВІТНЕВА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА СЕСІЯ 1. Квітнева студентська наукова Скачать презентацию КВІТНЕВА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА СЕСІЯ 1. Квітнева студентська наукова

sesiya_(1).pptx

  • Размер: 105.9 Кб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 16

Описание презентации КВІТНЕВА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА СЕСІЯ 1. Квітнева студентська наукова по слайдам

КВІТНЕВА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА СЕСІЯ 1. Квітнева студентська наукова сесія (КСНС) – цикл 35 студентськихКВІТНЕВА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА СЕСІЯ 1. Квітнева студентська наукова сесія (КСНС) – цикл 35 студентських наукових засідань протягом квітня 2017 року. 2. До 10 березня 2017 року Рада СНТ імені О. А. Киселя отримує інформацію з усіх 35 базових кафедр: контактний співробітник кафедри, відповідальний за КСНС (ПІБ, мобільний телефон, E-mail, факс), НАЗВУ, місце, дату, час проведення секційного засідання.

АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ № 3 ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ № 1 ЕНДОКРИНОЛО ГІЇ АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇАКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ № 3 ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ № 1 ЕНДОКРИНОЛО ГІЇ АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ № 1 РАДІОЛОГІЇ ТА РАДИАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ № 1 АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ № 2 ДЕРМАТОВЕ НЕРОЛОГІЇБАЗОВІ КАФЕДРИ – 35 КАФЕДР НЕБАЗОВІ КАФЕДРИ – 52 КАФЕДРИ

Базові кафедри • 1. Акушерства і гінекології № 3 • 2. Біології • 3.Базові кафедри • 1. Акушерства і гінекології № 3 • 2. Біології • 3. Біоорганічної та біологічної хімії • 4. Внутрішньої медицини № 2 • 5. Гігієни праці і професійних хвороб • 6. Гігієни та екології • 7. Гістології та ембріології • 8. Дитячих інфекційних хвороб • 9. Дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань. • 10. Дитячої хірургії

 • 11. Ендокринологiї • 12. Загальної хірургії № 1 • 13. Іноземних мов • 11. Ендокринологiї • 12. Загальної хірургії № 1 • 13. Іноземних мов • 14. Інфекційних хвороб • 15. Клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики • 16. Клінічної фармакології та клінічної фармації • 17. Неврології • 18. Онкології • 19. Оперативної хірургії і топографічної анатомії • 20. Організації охорони здоров’я та соціальної медицини

 • 21.  Оториноларингології  • 22. Офтальмології • 23. Патологічної анатомії № • 21. Оториноларингології • 22. Офтальмології • 23. Патологічної анатомії № 1 • 24. Патологічної анатомії № 2 • 25. Педіатрії № 4 • 26. Пропедевтики внутрішньої медицини № 2 • 27. Психіатрії та наркології • 28. Радіології та радіаційної медицини • 29. Травматології та ортопедії • 30. Урології

 • 31. Фiзіологiї • 32. Фармакології • 33. Філософії та соціології • 34. • 31. Фiзіологiї • 32. Фармакології • 33. Філософії та соціології • 34. Хірургії № 4 • 35. Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

 • Рада СНТ імені О. А. Киселя до 15 березня 2017 року розміщує • Рада СНТ імені О. А. Киселя до 15 березня 2017 року розміщує на сайті університету та СНТ ПОВНИЙ СПИСОК базових кафедр з вказанням назви секції, дати, часу, місця проведення секції, інформації про контактного викладача, відповідального за секцію, його E-mail, телефон, факс.

 • Всі НЕбазові кафедри до 24 березня 2017 року надсилають на базові кафедри • Всі НЕбазові кафедри до 24 березня 2017 року надсилають на базові кафедри електронну інформацію про доповіді студентів, які бажають прийняти участь у Сесії (ПІБ, курс, група, факультет, назва доповіді, інформацію про наукового керівника).

 • Базові кафедри формують до 30 березня 2017 року Програму засідання з інформацією • Базові кафедри формують до 30 березня 2017 року Програму засідання з інформацією про доповіді, авторів, наукових керівників, членів журі та остаточне місце, дату та час проведення секції та надсилають її до Ради СНТ електронним чином.

 • Рада СНТ імені О. А. Киселя збирає повну інформацію про всі секційні • Рада СНТ імені О. А. Киселя збирає повну інформацію про всі секційні засідання та щотижнево розміщує її на сайті університету ПРОТЯГОМ КВІТНЯ 2017 РОКУ.

 • Перед початком проведення свого секційного засідання базова кафедра отримує в кабінеті № • Перед початком проведення свого секційного засідання базова кафедра отримує в кабінеті № 105 відповідну кількість дипломів за 2 та 3 місце підпис.

 • Базова кафедра може нагородити 50 доповідачів за 1, 2, 3 місця загалом. • Базова кафедра може нагородити 50% доповідачів за 1, 2, 3 місця загалом. Якщо кількість учасників 10, то присуджується одне перше, два – других, два – третіх (разом 5 дипломів). Якщо учасників більше – пропорційно більше видається і дипломів.

 • Вручення дипломів за 2 та 3 місце здійснюється безпосередньо після секційного засідання. • Вручення дипломів за 2 та 3 місце здійснюється безпосередньо після секційного засідання. Вони підписуються членами журі. • Переможці (диплом за 1 місце) нагороджуються на загальному Підсумковому пленарному засіданні у травні 2017 року.

 • Після проведення секційного засідання базова кафедра протягом 3 діб надає звіт до • Після проведення секційного засідання базова кафедра протягом 3 діб надає звіт до наукового відділу, який включає повну інформацію про учасників, переможців, призерів секційного засідання (повністю Прізвище, Ім’я, По-батькові, курс, група, факультет), їх наукових керівників та статтю до університетської газети та сайту з фотографіями.

Ukraine 2004@yahoo. com Ukraine [email protected] com

Дякую за увагу! Дякую за увагу!