Скачать презентацию Kvalitetsstyring som ledelsesværktøj Hvordan har interessen for Скачать презентацию Kvalitetsstyring som ledelsesværktøj Hvordan har interessen for

3a6e4e3ed61e9906e73fe6963abb6924.ppt

  • Количество слайдов: 22

Kvalitetsstyring som ledelsesværktøj Kvalitetsstyring som ledelsesværktøj

Hvordan har interessen for kvalitetsstyring (ISO 9000) udviklet sig? Strategisk betydning, Ledelsens ægte interesse Hvordan har interessen for kvalitetsstyring (ISO 9000) udviklet sig? Strategisk betydning, Ledelsens ægte interesse 1990 2000

Kvalitet & Kvalitetsstyring Kundekrav / kundeforventninger til leverancen Kundebegrebet skal forstås meget bredt: • Kvalitet & Kvalitetsstyring Kundekrav / kundeforventninger til leverancen Kundebegrebet skal forstås meget bredt: • Købere af virksomhedens ydelser/produkter • Virksomhedens medarbejdere • Virksomhedens ejere • Myndighederne Oplevet leverance Kvalitetsstyring giver først værdi når ligningen X=Y passer på alle kundetyper/stakeholdere og virksomheden tjener penge

PDCA-cirkelen PDCA blev udarbejdet af Walter Shewart(1891 - 1967) i 1930' erne, senere blev PDCA-cirkelen PDCA blev udarbejdet af Walter Shewart(1891 - 1967) i 1930' erne, senere blev modellen videreudviklet af Dr. W. Edwards Deming (1900 -1993, amerikansk statistiker).

Modellen betragtes i dag af Japanerne som et væsentligt værktøj i genetableringen af japansk Modellen betragtes i dag af Japanerne som et væsentligt værktøj i genetableringen af japansk industri efter 2. verdens krig Modellen er en simpel og struktureret tilgang til at lykkes med det man har sat sig for. Modellen omtales også som ledelseshjulet / forbedrings hjulet.

Plan: Lav en strategi, plan, budget for det I ønsker at opnå. Do: Identificer Plan: Lav en strategi, plan, budget for det I ønsker at opnå. Do: Identificer kritiske processer/aktiviteter, fastlæg krav til gennemførelse og fastlæg ansvar for gennemførelse. Check: Identificer de data (KPI’er) der fortæller Jer om I lykkes med Jeres Plan. Fastlæg hvad et tilfredsstillende resultat skal være og hvem der er ansvarlig for at følge op på og rapportere/analysere på disse KPI’er. Act: Med udgangspunkt i Check resultatet - vurder og implementer nødvendige ændringer for at komme tilbage på planen.

Ledelsens udfordringer • • • Strategi, udvikling og opfølgning Budget Økonomi og resultater Produktudvikling Ledelsens udfordringer • • • Strategi, udvikling og opfølgning Budget Økonomi og resultater Produktudvikling Videndeling Implementering af nye produkter Reklamationer Medarbejdere Direktion/bestyrelse

Ledelseshjulet og ledelsens udfordringer Plan Act • Strategiudvikling • Budget • Fornyelse • Udvikling Ledelseshjulet og ledelsens udfordringer Plan Act • Strategiudvikling • Budget • Fornyelse • Udvikling Ledelseshjulet Do Check • Strategiopfølgning • Økonomi & resultater • KPI • Implementering • Videndeling • Produktudvikling • Medarbejdere

Ledelseshjulet og ISO 9001 Plan Act • Mål & politikker • Organisation og ledelse Ledelseshjulet og ISO 9001 Plan Act • Mål & politikker • Organisation og ledelse • Forbedringer • Korr. handl. • Forb. Handl. Ledelseshjulet og standarderne Check • Intern audit • Ledelsens evaluering Do • Data • Processer • Medarbejdere

Det integrerede ledelseshjul Plan Act • Strategiudvikling • Budget Skal understøttes af: • Mål Det integrerede ledelseshjul Plan Act • Strategiudvikling • Budget Skal understøttes af: • Mål & politikker • Organisation og ledelse • Fornyelse • Udvikling Skal understøttes af: • Forbedringer • Korr. handl. • Forb. Handl. Ledelseshjulet Do Check • Strategiopfølgning • Videndeling • Produktudvikling • Medarbejdere Skal understøttes af: • Økonomi & resultater • KPI Skal understøttes af: • Implementering • Intern audit • Ledelsens evaluering • Data • Processer • Medarbejdere

Kvalitet som ledelsesværktøj Hvor skal fokus ligge ? Implementeret Effektivt Integreret Kvalitet som ledelsesværktøj Hvor skal fokus ligge ? Implementeret Effektivt Integreret

Hvordan bidrager et effektivt ledelsesværktøj Vision Vækst Kundetilfredshed Vision Konkurrenter + Mål Vækst Medarbejderomsætning Hvordan bidrager et effektivt ledelsesværktøj Vision Vækst Kundetilfredshed Vision Konkurrenter + Mål Vækst Medarbejderomsætning Kundetil-/afgang Image Hvilken virksomhed ønsker vi at efterlade Integreret Mission Hvorfor er vi her Hvilken værdi ønsker vi at skabe Værdi for kunder, medarbejdere og samfund St r g ate i Implementeret og effektivt Daglig drift Økonomi Mission Kunder Processer Medarbejdere

Strategi model Ambitionsniveau Vision Strategier Mål Handlinger Tid Mission Strategiområde Indsats i strategiområde Strategi model Ambitionsniveau Vision Strategier Mål Handlinger Tid Mission Strategiområde Indsats i strategiområde

Mål • Omsætning skal vokse til ? ? ? Ovenstående økonomiske mål kræver: - Mål • Omsætning skal vokse til ? ? ? Ovenstående økonomiske mål kræver: - Nuværende kunder fastholdes - X nye kunder skal tiltrækkes - Nye services skal udvikles - Markedets bedste medarbejdere skal tiltrækkes For hvert af de mål der opstilles, identificeres de indsatser der skal til for at målet kan realiseres

Hvordan kan et integreret kvalitetsstyringssystem bidrage ? • Gennem systemet skal tilvejebringes data (KPI’er), Hvordan kan et integreret kvalitetsstyringssystem bidrage ? • Gennem systemet skal tilvejebringes data (KPI’er), der fortæller noget om, hvorvidt man nærmer sig visionen og realiserer strategien • Udviklingen af kundetilfredshed (tilfredshed, loyalitet, mersalg, etc. ) • Udvikling i nøgletal vedrørende effektivitet (omsætning pr. lønkrone, omsætning pr. kapacitetsomkostning, hastigheden på lageromsætning, etc) • Medarbejdertilfredshed (kulturmålinger, ledelsesmålinger, medarbejderomsætning, etc. ) • Leverandørmålinger (prisudvikling, tidsfrister, fejlleveringer etc. ) • ”Højdelæggeren” på KPI’erne skal fastlægges • I systemet skal fastlægges de krav til virksomhedens processer, der forklarer hvordan målene for de enkelte KPI’er realiseres • Interne audits benyttes som et aktivt ledelsesværktøj

Fra tænkning i funktioner … K U N D E N Fra tænkning i funktioner … K U N D E N

… til tænkning i processer K U N D E N … til tænkning i processer K U N D E N

Procestankegangen Kunderne tilfredsstilles af resultatet af processer - ikke af afdelinger eller funktioner Procestankegangen Kunderne tilfredsstilles af resultatet af processer - ikke af afdelinger eller funktioner

Kerneprocesser, ledelses processer og støtte processer Kerneprocesser: Støtteprocesser: • Enkelte overordnede • Er ikke Kerneprocesser, ledelses processer og støtte processer Kerneprocesser: Støtteprocesser: • Enkelte overordnede • Er ikke direkte indblandet i definerede processer der arbejdet med at opfylde tilsammen opfylder strategi og organisationens strategi og forretningsgrundlag. • Giver kerneprocesserne den nødvendige støtte Ledelsesprocesser: • Bør altid betragtes ud fra kerneprocessernes behov. • De processer der omfatter check, act (PDCA)

Proceslandkort Dansk Standard Ledelses processer: Ledelsens evaluering Intern audit Korrigerende handlinger K U N Proceslandkort Dansk Standard Ledelses processer: Ledelsens evaluering Intern audit Korrigerende handlinger K U N D E B E H O V Certificering Standardisering Videnformidling Støtteprocesser: IT HR Økonomi Kommunikation K U N D E T I L F R E D S H E D

Hvad er interessant at se på • Antal skift • Problemer i forbindelse med Hvad er interessant at se på • Antal skift • Problemer i forbindelse med skift • Gennemløbs tider

Virksomhedens Kvalitets/miljøstyringssystem SKAL VÆRE Virksomhedens Ledelsessystem Virksomhedens Kvalitets/miljøstyringssystem SKAL VÆRE Virksomhedens Ledelsessystem