кузьма н. в. 1 Числівником називається самостійна

Скачать презентацию кузьма н. в. 1 Числівником називається самостійна Скачать презентацию кузьма н. в. 1 Числівником називається самостійна

chislіvnik.ppt

 • Размер: 256.5 Кб
 • Автор: Наталья Геенко
 • Количество слайдов: 11

Описание презентации кузьма н. в. 1 Числівником називається самостійна по слайдам

 кузьма н. в. 1 кузьма н. в.

Числівником називається самостійна змінна частина мови, яка позначає кількість предметів або їх порядок приЧислівником називається самостійна змінна частина мови, яка позначає кількість предметів або їх порядок при лічбі і відповідає на питання скільки? котрий?

 кузьма н. в. 3 РОЗРЯДИ ЧИСЛІВНИКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ:  КІЛЬКІСНІ кузьма н. в. 3 РОЗРЯДИ ЧИСЛІВНИКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ: КІЛЬКІСНІ ПОРЯДКОВІ позначають кількість предметів Порядкові числівники позначають відповідають на питання скільки? порядок предметів при лічбі відповідають на питання котрий? Власне-кількісні; Дробові; Збірні; Неозначено-кількісні

За будовою поділяються на прості складні складені За будовою поділяються на прості складні складені

 кузьма н. в. 5 Чи знаєш ти, що… числівник – чи не найменша кузьма н. в. 5 Чи знаєш ти, що… числівник – чи не найменша за кількістю слів частина мови, яка нараховує їх усього кілька десятків. На шляхах історії числівники «загубили» категорії роду, числа і виокремились в особливий клас слів. У середині 18 століття Михайло Ломоносов у своїй граматиці вперше назвав числівники особливою частиною мови. Такими вони є і досі. За частотою вживання серед інших мов числівник займає у нашому мовленні восьме місце. Ц і к а в о

 кузьма н. в. 61. Вкажіть числівник. а) двійка;  б) вдвох; в) кузьма н. в. 61. Вкажіть числівник. а) двійка; б) вдвох; в) два; г) подвоєння. 2. На які розряди за значенням поділяються числівники? а) якісні, відносні та присвійні; б) власні та загальні; в) кількісні та порядкові; г) прості та складені. Тестові завдання

 кузьма н. в. 73. Виділіть числівник який означає ціле число. а) дві п’ятих; кузьма н. в. 73. Виділіть числівник який означає ціле число. а) дві п’ятих; б) сім десятих; в) сім; г) три цілих і одна друга 4. Позначте збірний числівник. а) три; б) тринадцять; в) троє; г) тридцять. 5. Визначте дробовий числівник. а) дев’яносто; б) дев’ятеро; в) дев’ять цілих і шість десятих; г) дев’ятнадцять; Т Е С Т

 кузьма н. в. 86. Вкажіть порядковий числівник. а) вісім;  кузьма н. в. 86. Вкажіть порядковий числівник. а) вісім; б) восьмеро; в) одна восьма; г) восьмий. 7. Виділіть рядок, у якому всі числівники кількісні. а) шість, шестеро, шостий; б) п’ять, п’ятеро, одна п’ята; в) перший, другий, сто; г) двадцять, двадцять один, двадцятий. 8. Позначте простий числівник. а) сто десять; б) одна третя; в) третій; г) сорок два. Т Е С Т

 кузьма н. в. 99. Знайдіть форму орудного відмінка числівника три. а) три; кузьма н. в. 99. Знайдіть форму орудного відмінка числівника три. а) три; б) трьох; в) трьом; г) трьома. 10. Знайдіть форму давального відмінка числівника сорок. а) сорок (дівчат); б) сорока (дівчат); в) сорока (дівчатами); г) сорока (дівчатам); Т Е С Т

 кузьма н. в. 1011. Вкажіть розряди за значенням числівника шістнадцять. а) ціле число; кузьма н. в. 1011. Вкажіть розряди за значенням числівника шістнадцять. а) ціле число; б) збірний; в) дробовий г) порядковий. 12. Вкажіть правильну форму орудного відмінка числівника сто. а) стома; б) стами; в) ста; г) сто. Т Е С Т

 кузьма н. в. 111. Що таке числівник? 2. На які питання він відповідає? кузьма н. в. 111. Що таке числівник? 2. На які питання він відповідає? 3. Як відмінюються числівники? 4. Чи можуть мати числівники форму однини та множини? Запитання до теми