КУРСОВА РОБОТА З ТЕМИ “ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА: ВИМІРЮВАННЯ

Скачать презентацию КУРСОВА РОБОТА З ТЕМИ “ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА: ВИМІРЮВАННЯ Скачать презентацию КУРСОВА РОБОТА З ТЕМИ “ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА: ВИМІРЮВАННЯ

kursova_robota.pptx

 • Размер: 96.8 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 10

Описание презентации КУРСОВА РОБОТА З ТЕМИ “ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА: ВИМІРЮВАННЯ по слайдам

КУРСОВА РОБОТА З ТЕМИ “ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА: ВИМІРЮВАННЯ ТА ЧИННИКИ ПІДВИЩЕННЯ ” Мета: дослідження методівКУРСОВА РОБОТА З ТЕМИ “ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА: ВИМІРЮВАННЯ ТА ЧИННИКИ ПІДВИЩЕННЯ ” Мета: дослідження методів і практики розрахунків показників ефективності виробництва підприємства Виконала: студентка 3 курсу Групи К 35 ф-14 Омельченко Алла

Виходячи з мети курсової роботи, були розроблені такі основні завдання дослідження: 1) Дослідити сутність ефективності виробництваВиходячи з мети курсової роботи, були розроблені такі основні завдання дослідження: 1) Дослідити сутність ефективності виробництва 2) Систематизувати основні методичні підходи до вимірювання ефективності виробництва 3) Провести розрахунок та оцінювання ефективності виробництва ПАТ “ ЗАПОРІЖКОКС ” 4) Визначити основні фактори підвищення ефективності виробництва

Предмет дослідження: теоретико – методичні та практичні підходи щодо вимірювання та чинників підвищення ефективності виробництваПредмет дослідження: теоретико – методичні та практичні підходи щодо вимірювання та чинників підвищення ефективності виробництва Об’єкт дослідження: процес аналізу ефективності виробництва ПАТ “ЗАПОРІЖКОКС” Методи дослідження: теоретичного узагальнення, аналізу, синтезу; групування та класифікації; метод порівняння.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВА 1) Узагальнюючі показники економічної ефективності виробництва РентабельністьРОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВА 1) Узагальнюючі показники економічної ефективності виробництва Рентабельність = Вартість реалізованої продукції Оборотні кошти + основні фонди 2)Показники ефективності використання матеріальних ресурсів Матеріаловіддача = Вартість продукції Вартість матеріалів

3) Показники ефективності використання праці Трудомісткість = Вартість затрат живої праці   Вартість3) Показники ефективності використання праці Трудомісткість = Вартість затрат живої праці Вартість продукції Продуктивність праці = Обсяг продукції Кількість працівників 4) Показники ефективності використання ОФ, ОБК, КВ Капіталомісткість = Обсяг капіталовкладень Приріст обсягу виробленої продукції Фондовіддача = Вартість виробленої продукції Вартість основних фондів Фондомісткість = 1 . Фондовіддача

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ ПАТ “ЗАПОРІЖКОКС” № Показник Значення 1 Рентабельність підприємстваРОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ ПАТ “ЗАПОРІЖКОКС” № Показник Значення 1 Рентабельність підприємства 1, 17 2 Фондовіддача продукції 0, 26 (тис. грн. ) 3 Фондомісткість продукції 3, 83 (тис. грн. ) 4 Фондоозброєність 583, 88 (тис. грн. ) 5 Матеріаловіддача продукції 6, 92 (тис. грн. ) 6 Матеріаломісткість продукції 0, 14 (тис. грн. ) 7 Виробіток 865, 31 (од продукції, виробленої 1 прац за рік) 8 Трудомісткість продукції 0, 0012 (витрата праці на виготовлення од продукції)

 № Показники Формула для розрахунку Дані розрахунків 1 Сума господарських коштів, що знаходяться у № Показники Формула для розрахунку Дані розрахунків 1 Сума господарських коштів, що знаходяться у підприємства Підсумок балансу на кінець звітного періоду 3192001 2 Структура активів підприємства: Співвідношення між групою активів та їх заг. вартістю — питома вага нематеріальних активів Залишкова вартість НА / Підсумок балансу на кінець звітного періоду х 100% (2415/3192001)*10 0%= 0, 076% — питома вага основних засобів Залишкова вартість ОЗ / Підсумок балансу на кінець звітного періоду х 100% (1035285/3192001) *100% =32, 43% — питома вага оборотних активів Підсумок розділу ІІ активу / Підсумок балансу на кінець звітного періоду х 100% (2154301/3192001) * 100% = 67, 49% 3 Коефіцієнт зносу основних засобів Сума зносу ОЗ / Первісна вартість ОЗ на кінець звітного періоду х 100% (115033/1150318)* 100% = 10%

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА 1) Підвищення продуктивності праці 2) Збільшення випуску продукції з меншимиРОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА 1) Підвищення продуктивності праці 2) Збільшення випуску продукції з меншими затратами праці 3) Економія живої праці 4) Поліпшення використання основних виробничих фондів 5) Модернізувати та автоматизувати технічне обладнання на підприємстві

ВИСНОВКИ У даній роботі досліджено сутність ефективності виробництва. Надана характеристика показників ефективності виробництва, якіВИСНОВКИ У даній роботі досліджено сутність ефективності виробництва. Надана характеристика показників ефективності виробництва, які необхідно застосовувати при оцінці ефективності виробництва підприємства. Також, систематизовано показники ефективності виробництва, які дають всебічну оцінку використання всіх ресурсів підприємства.

ВИСНОВКИ У роботі проведено аналіз господарської діяльності підприємства ПАТ “ЗАПОРІЖКОКС ”. На підставі отриманих результатів,ВИСНОВКИ У роботі проведено аналіз господарської діяльності підприємства ПАТ “ЗАПОРІЖКОКС ”. На підставі отриманих результатів, надано рекомендації щодо вдосконалення управління виробництва підприємства. Підсумком даної роботи є результат розрахунків системи показників ефективності виробництва на прикладі ПАТ “ЗАПОРІЖКОКС”.