КПЕНІ ОША ТЫ Ө Ң Қ ТУБЕРКУЛЕЗІ

Скачать презентацию КПЕНІ ОША ТЫ Ө Ң Қ ТУБЕРКУЛЕЗІ Скачать презентацию КПЕНІ ОША ТЫ Ө Ң Қ ТУБЕРКУЛЕЗІ

Қabdualieva_a.ppt

 • Размер: 7.7 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 16

Описание презентации КПЕНІ ОША ТЫ Ө Ң Қ ТУБЕРКУЛЕЗІ по слайдам

КПЕНІ ОША ТЫ Ө Ң Қ ТУБЕРКУЛЕЗІ КПЕНІ ОША ТЫ Ө Ң Қ ТУБЕРКУЛЕЗІ

 кпені оша ты туберкулезі – екіншілік туберкулезді Ө ң қ ң ерте кпені оша ты туберкулезі – екіншілік туберкулезді Ө ң қ ң ерте дамитын т рі. О ан келесі белгілер т н: ү ғ ә • рдіс барысы шектелген, ү • к бінесе проуктивті теді, ө ө • жиі кпені жо ар ы сегменттерінде шо ырланады, ө ң ғ ғ ғ • бір жа кпе за ымдалады, клиникалы а ымы қ ө қ қ ғ азсимптомды. • за ымдалу сипаты оша т рінде (диаметр 10 мм қ қ ү дейін), • а ымы тол ын т різді. ғ қ ә

Ошақ түрлері: 3 - мм дейін ұсақ ошақ 3 -5 Ошақ түрлері: 3 — мм дейін ұсақ ошақ 3 -5 – мм орташа ошақ 6 -10 – мм ірі ошақ

Патогенез Экзогенді суперинфекция Эндогенді реинфекция Туберкулезбен ауыратын нау аспен контактқ 1. Біріншілік туберкулезді комплекс,Патогенез Экзогенді суперинфекция Эндогенді реинфекция Туберкулезбен ауыратын нау аспен контактқ 1. Біріншілік туберкулезді комплекс, дисемирленген т, ж мса оша ты, ұ қ қ кавернозды тберкулез ал ан қ ғ оша тарды реактивациясы (очаги қ ң отсева Симона, Ашоффа, Пуля). 2. Активті спецификалы рдіспен қ ү за ымдал ан м шелер мен ж йелерден қ ғ ү ү кпеге к шуі. ө ө 3. Жиі кездесетін туберкулезді бас а ң қ формаларыны инволюциясы. ң (инфильтративті ж не диссеминирленген ә кпе туберкулезі. ) ө

Патоморфология Ж мса -оша ты формаұ қ қ Фиброзды-оша ты формақ Жиі бірПатоморфология Ж мса -оша ты формаұ қ қ Фиброзды-оша ты формақ Жиі бір жа ты ірімшікті қ эндоперибронхит, панбронхит, лобулярлы оша ар. – Абрикосов оша ы қ ғ Козеозды оша тар айналасында қ гиалинді капсула т зілуі, оша ү қ айналасында склеротикалы қ згерістер, са бронхтарды ө ұ қ ң деформациясы, эмфиземаны ң шектелген айма тары болуы қ м мкін. ү

Оң жақ өкпенің жоғарғы бөлігінің ошақты туберкелезі. – а патологоанатомиялық ; препаратОң жақ өкпенің жоғарғы бөлігінің ошақты туберкелезі. – а патологоанатомиялық ; препарат – б гистопатологиялық : препарат экссудативті және продуктивті қабыну. ошақтары

Клиникалы к рінісіқ ө Ж мса -оша ты форма ұ қ қ Фиброзды-оша тыКлиникалы к рінісіқ ө Ж мса -оша ты форма ұ қ қ Фиброзды-оша ты формақ Активті туберкулез формасы. Жиі инапперцепті немесе азсимптомды а ымда теді. К біне ғ ө ө интоксикациялы қ симптомдар, р а ж тел, құ ғ қ ө жауырын аралы айма та ы қ қ ғ ауырсыну. Активті емес згерітер. ө Басынан ткерген туберкулез ө н тижесіндегі симптомдар, ә клиникалы к рінісі жо. қ ө қ

- Жұмсақ ошақты форма - Фиброзды ошақты форма Рефлекторлы қорғаныс ( ): щажение — Жұмсақ ошақты форма — Фиброзды ошақты форма Рефлекторлы қорғаныс ( ): щажение , ТАактісінде қалуы. Б е тартылу және ауырсынуы ТА төмендеуі Перкуторлы тон қысқаруы Аускультативт ТШ күшейюі Ошақ санына байланысты , Қақырықты жөтел кейде қан Кеуде қуысында ауырсыну Перкуторлы тон қысқаруы Аускультацияда құрғақ сырыл

ан анализіҚ Ж мса -оша ты форма ұ қ қ Фиброзды-оша ты формақ ан анализіҚ Ж мса -оша ты форма ұ қ қ Фиброзды-оша ты формақ 55 – 85 % алыпты. қ ал андарында лсіз Қ ғ ә лейкоцитоз, нейтрофилді ң згеруі, ЭТЖ жо арлауы. ө ғ згеріссіз Ө Туберкулинді сынамалары нормергиялы қ

Бактериоб лушілігі ө Ж мса -оша ты форма ұ қ қ Фиброзды-оша ты формақБактериоб лушілігі ө Ж мса -оша ты форма ұ қ қ Фиброзды-оша ты формақ МБТ бактериоскопиялы қ діспен 3 % нау аста табады. ә қ Егу дісімен ≈ 30 % нау аста. ә қ МБТтабылмайды

Рентгенологиялы к рінісіқ ө Ж мса – оша ты форма ұ қ қ Фиброзды-ошаРентгенологиялы к рінісіқ ө Ж мса – оша ты форма ұ қ қ Фиброзды-оша ты формақ 1 см дейінгі диаметрде оша тар, қ шекерасы аны емес, орташа немесе қ лсіз интенсивті сурет, кпе ә ө суретіні лкейген фонында ң ү жо ар ы б лігінде ғ ғ ө локализацияланады. 4 -8 % нау астарда ыдырау рдісі қ ү аны талады. қ Диаметрі 1 см дейінгі орташа немесе жо ар ы интенсивті сурет, ты ыздал ан ғ ғ кпе суреті фонында ы шекарасы ай ын ө ғ қ к рінетін оша тар. ө қ

 – Рентгенотомография біріншілік туберкулезбен анықталғаны белгілі , 1 болса міндетті жасалады – Рентгенотомография біріншілік туберкулезбен анықталғаны белгілі , 1 болса міндетті жасалады ол см дейінгі . деструкцияны анықтайды Кох сынамасын жүргізу арқылы – 3 , 3 диагностика күн бұрын әр сағат , 48 сайын температура өлшеу сағаттан , кейін қақырық асқазан және бронх сөлін. . . қ о егу арқылы МКТ анықтау 3 . ай диагностикалық терапия жүргізіледі

Эозинофилді ошақты пневмония- перефириялық қанда-эозинофил көп, қақырықта да анықталады, тез емделеді, аскаридоз кезіндеЭозинофилді ошақты пневмония- перефириялық қанда-эозинофил көп, қақырықта да анықталады, тез емделеді, аскаридоз кезінде жиі тобылады.

Емі Ж мса -оша ты формаұ қ қ Фиброзды-оша ты формақ 3 категориялыЕмі Ж мса -оша ты формаұ қ қ Фиброзды-оша ты формақ 3 категориялы ем 2 HRZ /4 HR + патогенетикалы ем. қ (пирогенал, туберкулин) аллергия+-картикостероид Емді ажет етпейді. қ

Н тижесі ә 1. Оша тарды ты ыздалуымен, сі ірілумен немесе қ ң ғН тижесі ә 1. Оша тарды ты ыздалуымен, сі ірілумен немесе қ ң ғ ң ктенуімен сау у (кішкентай алды згерістермен). ә ғ қ қ ө 2. Жайылмалы ж не деструктивті туберкулездар а ә ғ прогрессирленуі ж не трансформациясы. ә