Скачать презентацию Консультації СЕРЕДА знаменник Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека Зелена Скачать презентацию Консультації СЕРЕДА знаменник Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека Зелена

1_Predmet_ta_zavdannya_kursu.ppt

  • Количество слайдов: 15

Консультації СЕРЕДА (знаменник) Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека, Зелена, 24 Консультації СЕРЕДА (знаменник) Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека, Зелена, 24

1. 2. 3. 4. 5. Рекомендована література Базова Кінжибало В. В. Програма та методичні 1. 2. 3. 4. 5. Рекомендована література Базова Кінжибало В. В. Програма та методичні матеріали до курсу «Методика викладання хімії» . − Львів : Видавничий центр ЛНУ, 2007, − 155 с. Кінжибало В. В. Програма та методичні матеріали для проведення педагогічної практики (для студентів хімічного факультету). − Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2003, − 65 с. Методика викладання шкільного курсу хімії / За ред. Н. М. Буринської. – К. : Освіта, 1991. – 350 с. Буринська Н. М. Методика викладання хімії. – К. : Вища шк. , 1987. – 225 с. Полосин В. С. , Прокопенко В. Г. Практикум по методике преподавания химии. – М. : Просвещение, 1989. – 224 с. 6. Буринська Н. М. Викладання хімії у 8 -9 класах загальноосвітньої школи. – К. : Перун, 2000. – 144 с. 7. Буринська Н. М. , Величко Л. П. , Викладання хімії у 10 -11 класах загальноосвітніх навчальних закладів. – К. : "Перун" 2002, – 240 с.

Допоміжна література Шкільні підручники з хімії Попель П. П. , Крикля Л. С. Хімія Допоміжна література Шкільні підручники з хімії Попель П. П. , Крикля Л. С. Хімія : 7 клас - Київ : Академія, 2007. - 136 с. Попель П. П. , Слободяник М. С. Хімія 8. – К. : ВЦ “Академія”, 2001. – 232 с. Буринська Н. М. Хімія. 8 клас. – К. : Перун, 2009. – 200 с. Буринська Н. М. Хімія. 9 клас. – К. : Перун, 1995. – 192 с. Попель П. П, Хімія 9. – К. : ВЦ “Академія”, 2001. – 224 с. Лашевська Г. А. Хімія. 9 клас − К. : Ґенеза, 2009. − 280 с. Попель П. П. , Крикля Л. С. Хімія. 9 клас. −К. : Академія, 2009. – 232 с. Ярошенко О. Г. Хімія. 9 клас − К. : Освіта, 2009, − 223 с. Буринська Н. М. Основи загальної хімії. 11 клас. – К. : Перун, 1996. – 176 с. Домбровський А. В. , Лукашова Н. І. , Лукашов С. М. Хімія 10 – 11. Органічна хімія. – К. : Освіта, 1998. – 192 с. Довідкова література Павліщук В. І. , Титаренко Л. І. Хімія, основні поняття та закони. – К. : 1998. – 191 с. Базелюк І. І. , Величко Л. П. , Титаренко Н. В. Довідкові матеріали з хімії. – К. : Перун, 1998. – 224 с. Буринська Н. М. Головні класи неорганічних сполук. – К. : Курс, 1996. – 60 с. Стахеєв О. Ю. Хімія. Узагальнюючі схеми і таблиці. Посібник для учнів, абітурієнтів, студентів і вчителів. – Тернопіль: Богдан, 1998. – 52 с. Гройсман І. А. Хімія. Закони, схеми, формули, рівняння. – К. : Логос, 1998. – 128 с

Задачі Буринська Н. М. Хімія: Методи розв'язування задач. – 2 -ге вид. – К. Задачі Буринська Н. М. Хімія: Методи розв'язування задач. – 2 -ге вид. – К. : Либідь, 1996. – 80 с. Ярошенко О. Г. , Новицька В. І. Збірник задач і вправ з хімії. – К. : Партнер, 1996. – 160 с. Середа І. П. Конкурсні задачі з хімії. – К. : Вища шк. , 1995. – 256 с. Кочерга І. І. , Холін Ю. В. , Слета Л. О. та ін. Олімпіади з хімії. Збірник задач. – Харків: В-во “Ранок”, 2004. – 382 с. . Плани-конспекти уроків, тематичне планування Березан О. В. Календарно-тематичне планування з хімії 7 -11 класи. 2012/2013 н. р. – Тернопіль: Підручники та Посібники, 2012. – 112 с. Гранкіна Т. М. , Григорович О. В. Хімія. Плани конспекти уроків. 8 клас – Харків: В-во “Ранок”, 2003. – 272 с. Гранкіна Т. М. , Григорович О. В. Хімія. Плани конспекти уроків. 10 клас – Харків: В-во “Ранок”, 2004. – 272 с. Гранкіна Т. М. , Григорович О. В. Хімія. Плани конспекти уроків. 11 клас – Харків: В-во “Ранок”, 2003. – 300 с.

Інформаційні ресурси мережі Інтернет Юридична інформація http: //www. mon. gov. ua − Міністерство освіти Інформаційні ресурси мережі Інтернет Юридична інформація http: //www. mon. gov. ua − Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України. http: //zakon 1. rada. gov. ua/cgi-bin/laws/main. cgi − Законодавство України (офіційний сервер Верховної Ради України) Бібліографічна інформація http: //hklib. npu. edu. ua − Наукова бібліотека Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. http: //library. lnu. edu. ua/bibl/ Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. І. Франка. http: //him. 1 september. ru/urok/ http: //him. 1 september. ru/index. php http: //teacher. at. ua/ Я йду на урок хімії Журнал “Хімія” Вчитель вчителю, учням та батькам

Предмет і завдання курсу Предмет і завдання курсу "Методика викладання хімії основ екології та БЖД" 1. 2. 3. 4. План Предмет та завдання курсу. Методика викладання хімії як наука. Історичні відомості. Сучасний стан, правові та організаційні моменти викладання хімії в школі.

1. Предмет та завдання курсу. Предмет курсу «Методика викладання хімії основ екології та БЖД» 1. Предмет та завдання курсу. Предмет курсу «Методика викладання хімії основ екології та БЖД» (далі МВХ) – є процес навчання учнів основ хімії, закономірності взаємодії навчального предмету "хімія" та викладання і навчання. Навчальний предмет хімія – це основи сучасної хімії, які учні вивчають у послідовності сприятливій розумінню та засвоєнню системи знань, розвитку пізнавальних можливостей та вихованню екологічної культури. Викладання – діяльність учителя, яка полягає в організації уроків та самостійної роботи учнів, створення позитивної мотивації для учнів, формуванні навичок навчальної праці, розвитку інтелектуальних здібностей учня. Навчання – засвоєння учнем загально-навчальних та специфічних (хімічних) вмінь.

1. Предмет та завдання курсу. Професіограма вчителя 1. Шкільний курс хімії, діючих програми та 1. Предмет та завдання курсу. Професіограма вчителя 1. Шкільний курс хімії, діючих програми та підручників. 2. Хімічна мова, класифікація та сучасна номенклатура. 3. Методика та техніка хімічного експерименту. 4. Формування екологічної культури. 5. Методика складання, розв’язування та застосування хімічних задач. 6. Нормативне забезпеченням курсу хімії. 7. Тематичне та поурочне планування навчального матеріалу та позакласної роботи. 8. Організація всіх видів навчальної роботи учнів. 9. Розробка дидактичні матеріалів. 10. Спостереження та оцінка. 11. Методика застосування технічних засобів навчання. 12. Прийоми педагогічної графіки. 13. Використання сучасної інформації. 14. Риторика та добре поставлений голос.

2. Методика викладання хімії як наука. Навчальний предмет хімія – формально-логічна версія науки хімії. 2. Методика викладання хімії як наука. Навчальний предмет хімія – формально-логічна версія науки хімії. Методологія хімічної науки – система принципів і способів організації практичного та концептуального освоєння дійсності, сукупність методів емпіричного і теоретичного дослідження, що застосовуються в хімії на кожному етапі її розвитку Методика навчання хімії – педагогічна наука про освіту, виховання та розвиток учнів підчас навчання хімії

3. Історичні відомості. Основоположником наукової хімії є Роберт Бойль. 1661 р. трактат 3. Історичні відомості. Основоположником наукової хімії є Роберт Бойль. 1661 р. трактат "Хімік-скептик", корпускулярна будова матерії та експериментальне підтвердження наукових гіпотез. 1752 р. М. В. Ломоносов перший у Російській імперії курс "Введение в истинную физическую химию", де вперше визначив завдання зміст та методи хімії. 1784 р. проф. Бурхард Шіверек розпочав викладання хімії в межах мед. факультету. Було організовано хімічну лабораторію в колишній монастирській каплиці по вул. Краківський. 1789 р. Лавуазьє видав підручник “Основи хімії” - зразком системного викладання предмету. Хімічні теорії було викладено на підставі фактів і спостережень. Хімічні відомості та поняття подано у порядку відомого до невідомого. 1819 -1831 р. Діяльність Кременецького ліцею. Хімії приділялося багато уваги. 1833 р. Перенесення Кременецького ліцею до Києва 1834 р. Створення на основі ліцею університету св. Володимира. 1846 р. У Німеччині вийшла книга професора Штенгарта.

3. Історичні відомості. . 1849 р. Книга вийшла у Росії у перекладі А. Максимовича. 3. Історичні відомості. . 1849 р. Книга вийшла у Росії у перекладі А. Максимовича. ЇЇ використовували у реальних училищах де хімія в икладалася у курсах природознавства та фізики. 1851 р. Відкрито першу кафедру хімії на філософському факультеті Львівського університету. 1883 р. Август Фрейд видав підручник з хімії "Основи хімія для гімназій". 1884 р. Вийшов перший підручник українською мовою Роско Г. Е. “Хемія” у перекладі Володимир Шухевича. 1906 р. Хімія була введена як самостійний предмет. З утворенням радянської школи почався процес пошуку оптимальної організації навчального процесу. Намагання відійти від догматичного методу навчання привело до втрати чіткості організаційних форм учбового процесу. Отримали розвиток метод проектів, бригадний метод, дальтон-план. Це привело до зниження рівня знань, зникнення навчальних предметів. 1929 р. Крапівін видав "Записки по методике химии", де на основі власного педагогічного досвіду запропонував принцип систематичного навчання хімії.

ляє 3. Історичні відомості. Важливу роль у боротьби з названими явищами належить Вадиму Нікандровичу ляє 3. Історичні відомості. Важливу роль у боротьби з названими явищами належить Вадиму Нікандровичу Верховському (1873– 1947) котрий був основним пропагандистом «системного курсу» в викладанні хімії. 1932 р. Разом з С. А. Балезіним, Л. М. Сморгонским та іншими Верховський систематичного курсу основ хімії для середньої школи з врахуванням початку вивчення хімії в 7 -му класі. Після 1932 р. парадигмою радянської середньої школи став предметоцентризм. З того часу стало традиційним будувати навчання на предметній основі. 1932 г. З'являється «Учебная книга по химии» , 1933 г. – Перший радянський стабільний підручник з хімії. В їх створенні під керівництвом Верховського приймали участь

4. Сучасний стан, правові та організаційні моменти викладання хімії в школі. Основні проблемами навчання 4. Сучасний стан, правові та організаційні моменти викладання хімії в школі. Основні проблемами навчання хімії в середніх навчальних закладах – брак фінансування та зниження загального рівня знань як учнів так і вчителів. Позитивні тенденції. • перехід до особостісно-орієнтованого підходу до вивчення хімії. • врахування інтелектуальних особливостей конкретного учня. • використання передових педагогічні методики як в спеціалізованих навчальних закладах – ліцеях, гімназіях, так і в звичайних середніх школах. Державний стандарт базової та повної середньої освіти (2004 р. ) визначає вимоги до освіченості учнів і випускників основної та старшої школи. - навчальний план, - загальну характеристику обов'язкових та вибірково-обов'язкових предметів Наказ МОН № 75/5(2010) “Про розроблення нової редакції Державного стандарту початкової освіти” Закон України (2010) “Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої, дошкільної освіти щодо організації процесу” Постанова КМ від 23, 11, 2011 “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти”

4. Сучасний стан, правові та організаційні моменти викладання хімії в школі. Основна школа забезпечує 4. Сучасний стан, правові та організаційні моменти викладання хімії в школі. Основна школа забезпечує базову загальну середню освіту, формує в учнів готовність до вибору і реалізації шляхів подальшого здобуття освіти. У старшій школі навчання, як правило, є профільним. обов'язкові результати навчання (визначені Державним стандартом), профільні (зміст якого визначають, програми затверджені МОН), академічні (дисципліни, що тісно пов'язані з профільними ) 7 освітніх галузей 1. Мова та література 2. Суспільствознавство 3. Естетична культура 4. Математика , 6. Технології 7. Здоров'я та фізична культура 5. Природознавство природа, біологія, географія, фізика та хімія

4. Сучасний стан, правові та організаційні моменти викладання хімії в школі. Основна школа (7 4. Сучасний стан, правові та організаційні моменти викладання хімії в школі. Основна школа (7 -9 клас): ознайомлення учнів з науковими фактами природознавства та усвідомлення ними фундаментальних ідей природничих наук; оволодіння понятійно-термінологічним апаратом, засвоєння предметних знань та усвідомлення суті основних законів і закономірностей, що дають змогу описати і зрозуміти перебіг природних явищ і процесів; набуття досвіду практичної та експериментальної діяльності, застосування знань у пізнанні світу; формування ціннісних орієнтацій на збереження природи, гармонійну взаємодію людини і природи, уміння екологічно виважено взаємодіяти з довкіллям. Старша школа (10 -12 клас) зміст освітньої галузі спрямований на системне вивчення основ природничих наук, розвиток здобутих знань і вмінь відповідно до обраного ними рівня програми, поглиблення їхньої компетентності в окремих предметних галузях знань, які визначають їх подальший життєвий шлях (продовження навчання, вибір професії тощо). Опанування змістом освітньої галузі здійснюється на засадах профільного навчання. Для гуманітарного профілю хімія є курсом за вибором; фізикотехнічного – підвищений рівень; хіміко-біологічний – поглиблений рівень, що доповнюється спецкурсами.