Кінетика адсорбції Швидкість адсорбції повинна визначатися: 1.

 • Размер: 192 Кб
 • Количество слайдов: 10

Описание презентации Кінетика адсорбції Швидкість адсорбції повинна визначатися: 1. по слайдам

 Кінетика адсорбції Кінетика адсорбції

 Швидкість адсорбції повинна визначатися: 1. Кількістю зіткнень молекул адсорбату з поверхнею за одиницю часу Швидкість адсорбції повинна визначатися: 1. Кількістю зіткнень молекул адсорбату з поверхнею за одиницю часу (тобто тиском адсорбату в газовій фазі). 2. Ефективністю зіткнень (коефіцієнтом прилипання). 3. Ступенем заповнення ( 0 = 1 — ). 4. Енергією активації адсорбції.

 Кількість зіткнень з поверхнею (за одиницю часу на одиницю поверхні): θ 1(pkrаа θddkr (рівняння Кількість зіткнень з поверхнею (за одиницю часу на одиницю поверхні): θ 1(pkrаа θddkr (рівняння ізотерми Ленгмюра ) darr RTE dd dekk/ )( θθ)-(1 dakpk Kp Kp 1 θ 2/1 )π2(ω mk. T p RTE aa a ekk / )((формула Кнудсена-Герца )

 Кінетика хемосорбції двохатомних молекул 2 θ 1(pkrаа 2 θddkr 2/1 )(1 )( θ Kp Кінетика хемосорбції двохатомних молекул 2 θ 1(pkrаа 2 θddkr 2/1 )(1 )( θ Kp Kp a a m p K 22 θ)1( θ

 Кінетика адсорбції на неоднорідній поверхніq. Eα Співвідношення лінійності: aaq. Eα )α()()(0θ 0θqq. EEaa θ Кінетика адсорбції на неоднорідній поверхніq. Eα Співвідношення лінійності: aaq. Eα )α()()(0θ 0θqq. EEaa θ 0θCqq θα)()( 0θ CEE aa θ 0θCqq

 Кінетика адсорбції на неоднорідній поверхніθα)()(0θCEEaa θα 0 /θα 0/θα/)( θ )( )()()( 0 f Кінетика адсорбції на неоднорідній поверхніθα)()(0θCEEaa θα 0 /θα 0/θα/)( θ )( )()()( 0 f a RTC a. RTCRTE aa ek ekeekk a θ)()( 0θ CEE dd 1 θ 0θ )()( f dd ekk RT C f

 Вирази для швидкості адсорбції на однорідній поверхні 2θ 1(pkr аа )θ(Pfkr aa θ 0θ)()( Вирази для швидкості адсорбції на однорідній поверхні 2θ 1(pkr аа )θ(Pfkr aa θ 0θ)()( f aaa. Pek. Pkr θ 1(pkrаа ( k a не залежить від ) Вираз для швидкості адсорбції на неоднорідній поверхні ( k a експоненціально залежить від )

 θ 0θ)()( f aaa. Pek. Pkr Вирази для швидкості адсорбції на неоднорідній поверхні )ln( θ 0θ)()( f aaa. Pek. Pkr Вирази для швидкості адсорбції на неоднорідній поверхні )ln( 1 θ 0 p. K f Ppkp. PKk Pekr aefa p. K f f aa )()( 00 )ln( 1 0 θ 0 0 00 )()( Kkkaaef

 Вирази для швидкості десорбції на неоднорідній поверхні θ 0)( f ddekr )ln(1 θ Вирази для швидкості десорбції на неоднорідній поверхні θ 0)( f ddekr )ln(1 θ 0 p. K f pkp. Kk ekekr aefa p. K f f ad )()( 00 )ln( 1 0 θ 0 0 00 )()( Kkk aef

 Термопрограмована десорбція (ТПД) Спектри ТПД після адсорбції н -гептану (а), толуолу (б) і бензолу Термопрограмована десорбція (ТПД) Спектри ТПД після адсорбції н -гептану (а), толуолу (б) і бензолу (в) на каталізаторах Pt/ -Al 2 O 3 1 – н -гептан, 2 – толуол , 3 – бензол