Скачать презентацию Kick-off meeting zaalhockey Seizoen 2013 — 2014 Скачать презентацию Kick-off meeting zaalhockey Seizoen 2013 — 2014

c51a1d8235c75aee857ee7ed4f991537.ppt

  • Количество слайдов: 21

Kick-off meeting zaalhockey Seizoen 2013 - 2014 Kick-off meeting zaalhockey Seizoen 2013 - 2014

Agenda • Inleiding • Zaalcommissie samenstelling MHCZ • Statistieken van het district Zuid Holland Agenda • Inleiding • Zaalcommissie samenstelling MHCZ • Statistieken van het district Zuid Holland • Poule-indeling • Panning KNHB • Teamopgaven en spelerslijsten KNHB • Instructies • Rondvraag en afsluiting

Zaalcommissie MHCZ Zaalwedstrijd secretariaat: § Petra Vink (Jongste Jeugd) § Joke Hoogeveen ( Junioren Zaalcommissie MHCZ Zaalwedstrijd secretariaat: § Petra Vink (Jongste Jeugd) § Joke Hoogeveen ( Junioren & Senioren) Contact personen voor de KNHB: § Joke Hoogeveen § Annelies van der Vis

Statistieken van district Zuid Holland • Totaal doen er 2. 197 teams mee aan Statistieken van district Zuid Holland • Totaal doen er 2. 197 teams mee aan de zaalcompetitie. Van MHC Zoetermeer doen 72 teams mee! 12 Jongste Jeugd teams, 13 Senioren teams en 47 Junioren teams • 118 zalen, 3 “nieuwe” hallen • ca. 9. 100 haluren • 8 speelweekenden • Ruim 12000 wedstrijden

Poule Indeling jeugd op basis van: - indeling en eindstand van voorcompetitie veld en Poule Indeling jeugd op basis van: - indeling en eindstand van voorcompetitie veld en - (waar mogelijk) aanvraag. Indien mogelijk (in breedtesport) een geografische indeling Indeling senioren Standaard, Res. Top en Res. 1 e Klasse op basis van promotie/degradatie voorgaand zaalseizoen. Indeling senioren Res. 2 e t/m 4 e Klasse op basis van - indeling en stand in lopende veldcompetitie en - resultaten van team in voorgaand zaalseizoen. Indeling jongste jeugd op basis van - indeling en eindstand voorcompetitie veld - aanvraag en/of geografische ligging.

Planning KNHB 21 november Programma op Standenmotor 7 december Aanvang Competitie 21 december Aanvang Planning KNHB 21 november Programma op Standenmotor 7 december Aanvang Competitie 21 december Aanvang Hoofdklasse Indoor (Arnhem) Meer data op knhb. nl

Teamopgaven en spelerslijsten • Teamopgaven insturen vóór 1 december naar de KNHB • Spelerslijsten Teamopgaven en spelerslijsten • Teamopgaven insturen vóór 1 december naar de KNHB • Spelerslijsten insturen uiterlijk 6 december Niet op lijst = niet speelgerechtigd! • Meldingsplicht 'spelen bij andere vereniging‘ Let op! Voor het DWF moet de vereniging waarvoor de speler in de zaalcompetitie uitkomt deze ook als spelend lid zaalhockey opvoeren in de centrale ledenadministratie van de KNHB.

Schoeisel en sticks Schoenen • Schoon, lichte zool en niet buiten gedragen • Ook Schoeisel en sticks Schoenen • Schoon, lichte zool en niet buiten gedragen • Ook verplicht voor coaches, zaalleiding en scheidsrechters • Zaalbeheerders kunnen aanvullende eisen stellen Overtreders kan de toegang tot de hal ontzegd worden. Sticks • In ca. 90% van de sporthallen stelt de zaalbeheerder het gebruik van zaalstick verplicht.

Leg-guards en zaalhandschoen • Leg-guards, klompen en andere uitrustingsstukken mogen geen scherpe kanten of Leg-guards en zaalhandschoen • Leg-guards, klompen en andere uitrustingsstukken mogen geen scherpe kanten of uitsteeksels hebben. • Metalen gespen ten strengste verboden! • Hard plastic gespen afplakken! Let op! Een zaalbeheerder kan ook het spelen met afgeplakte gespen verbieden om mogelijke schade aan de vloer te voorkomen. . • Zaalhandschoen is verplicht!

Wedstrijdduur en bloktijd Reguliere wedstrijden: Bloktijd zaalleiding Wedstrijdduur Scheidsrechters : 2 uur : 1 Wedstrijdduur en bloktijd Reguliere wedstrijden: Bloktijd zaalleiding Wedstrijdduur Scheidsrechters : 2 uur : 1 x 35 minuten (geldt ook voor JJ) : na ca. 17 minuten wisselen TOP-poules, 1 e klasse standaard en 2 e klasse heren std. : Wedstrijdduur Rust Scheidsrechters : 2 x 20 minuten. : 5 minuten; wisseling speelhelft en bank : wisselen niet NB: 2 e klasse heren heeft geen bondsarbitrage!

Aanvangstijd, wedstrijdduur en eindtijd • De wedstrijd tijd gaat in op de vastgestelde aanvangstijd Aanvangstijd, wedstrijdduur en eindtijd • De wedstrijd tijd gaat in op de vastgestelde aanvangstijd • De tijd wordt tijdens de wedstrijd nooit stil gezet • Zo nodig gelijkmatig inkorten van speeltijd, door zaalleiding. • Hierover is geen discussie mogelijk!

Afgelastingen • Wedstrijden worden in beginsel niet ingehaald! • Centrale afgelastingen op de website Afgelastingen • Wedstrijden worden in beginsel niet ingehaald! • Centrale afgelastingen op de website van de knhb (competitie>zaalhockey>districten) (competitie>afgelastingen>veldhockey>zaalhockey) • Centrale afgelasting Hoofdklasse Indoor is géén centrale afgelasting district! • Decentrale afgelasting in onderling overleg betrokken zaal- commissarissen. Zorg dus dat u bereikbaar bent! • Een zaalcommissaris kan de competitieleider adviseren om over te gaan tot decentrale afgelasting voor een sporthal waar de vereniging zaalleiding heeft, bijv. bij lekkage.

Begeleiding • Begeleiding/coach is verantwoordelijk bij jeugdteams • Bij een jeugdteam is een meerderjarige Begeleiding • Begeleiding/coach is verantwoordelijk bij jeugdteams • Bij een jeugdteam is een meerderjarige begeleider van gelijke sekse aanwezig, vooral bij verblijf in de kleedkamer • Aanvoerder is verantwoordelijk bij seniorenteams • Verplichte taak: bewaken van goed gedrag teamleden c. s. (afval, schade, hinder, enz. ). • Zaalleider kan begeleiding/coach hierop aanspreken. Dit betekent o. a. : – niet hockeyen in gangen, kleedkamers of buiten het veld, – bij eventuele schade wordt resp. club, team, speler of coach aansprakelijk gesteld.

Zaalleiding • Twee personen (in & om zaal) Zie ook Coach Map Zaalhockey! • Zaalleiding • Twee personen (in & om zaal) Zie ook Coach Map Zaalhockey! • Bewaken bloktijd (2 uur, m. u. v. toppoules) • Ondersteunen bij invullen van het DWF (zie instructie LISA) • Teams instrueren over neerleggen/opruimen balken Teams zijn verplicht hieraan gehoor te geven. • Begeleiden opruimen afval en zo nodig melding maken • In alle gevallen geldt dat een aanwijzing van de zaalleiding dient te worden opgevolgd. Zo nodig kan de districtscommissie zaalhockey aanvullende eisen stellen aan de zaalleiding.

Arbitrage • Bondsarbitrage: • Standaard District Top en 1 e klasse heren en dames Arbitrage • Bondsarbitrage: • Standaard District Top en 1 e klasse heren en dames • Top A en B klasse jongens en meisjes • Seniorenteams leveren 2 bevoegde C-scheidsrechters die in het blok de wedstrijd fluiten, waarbij het eigen team niet speelt. In poules van 6 geldt een aangepast schema; dit schema staat op de KNHB-site (distrid=ct ZH-zaalhockey) • Jeugd teams leveren één bevoegde C-scheidsrechter die samen met de collega van de tegenstander de wedstrijden van het eigen team fluit. • Voor Jongste Jeugd teams geldt de regel van Jeugd teams met dien verstande dat dit een spelleider is.

Spelregels Highlights: • Senioren spelen 5: 5 m. i. v. dit seizoen • Gele/rode Spelregels Highlights: • Senioren spelen 5: 5 m. i. v. dit seizoen • Gele/rode kaart voor coach/begeleider betekent met 1 speler minder spelen gedurende de straftijd (conform veld) • In Zaal geen “eigen doelpunt”; bal moet binnen cirkel door aanvaller zijn aangeraakt Zie ook de documenten op KNHB-site en in de MHCZ Zaal Coachmap § Verschillen zaal-veld

Spelregels Jongste Jeugd Afwijkend bij jongste jeugd: § § Alle doelpunten moeten op de Spelregels Jongste Jeugd Afwijkend bij jongste jeugd: § § Alle doelpunten moeten op de plank (eindigen) Er mag niet gespeeld worden met vliegende keeper Er wordt gefloten door spelbegeleiders (geen scheidsrechter kaart nodig) Fluit in de geest van de wedstrijd (zonodig even wedstrijd stilleggen en uitleg geven) § Uitslagen komen niet op de standenmotor (beleid KNHB)

Tucht § Aparte registratie gele/rode kaarten zaal; iedereen begint seizoen met schone lei (0 Tucht § Aparte registratie gele/rode kaarten zaal; iedereen begint seizoen met schone lei (0 kaarten), maar een nog niet (geheel) ten uitvoer gelegde schorsing van vorig zaalseizoen moet in dit seizoen worden uitgezeten!! § 2 x geel = automatische schorsing in zaal § Speler/club zijn (cf veld) zelf verantwoordelijk voor het ten uitvoer leggen van schorsingen Zie ook Bondsreglement

Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) voor alle wedstrijden • Voor Jongste Jeugd kunnen coaches alles Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) voor alle wedstrijden • Voor Jongste Jeugd kunnen coaches alles afhandelen; spelbegeleiders hoeven niets te doen • Voor Jeugd en Senioren; scheidsrechters van alle clubs binnen blok kunnen afhandelen; coaches ontvangen verificatiecode tbv de scheidsrechters (cf veld). • Handel het formulier zo snel mogelijk na de wedstrijd af. Hinder hierbij niet de volgende teams. Alle zaalteams moeten voldoende “ondersteuning” hebben; denk speciaal aan combinatieteams • Uitslagen moet uiterlijk op de maandag na speeldag om 19. 00 uur in de Standenmotor staan. Laat coaches/aanvoerders als DWF niet is afgewikkeld door scheidsrechters, de uitslag mailen aan het zaalwedstrijdsecretariaat • Let op! Te laat afhandelen DWF kan tot een boete leiden.

Overige informatie www. knhb. nl/KNHB/Districten/District Zuid Holland/Zaalhockey www. knhb. nl/ompetities+disciplines/afgelastingen/ www. knhb. nl/competities+disciplines/wedstrijdsecretaris/ www. Overige informatie www. knhb. nl/KNHB/Districten/District Zuid Holland/Zaalhockey www. knhb. nl/ompetities+disciplines/afgelastingen/ www. knhb. nl/competities+disciplines/wedstrijdsecretaris/ www. knhb. nl/competities+disciplines/zaalhockey/ www. hockey. nl En natuurlijk kan u alles terugvinden in de MHCZ Zaal Coach Map, te downloaden via www. mhcz. nl

Nog een laatste puntje … Blijf kalm! Veel zaalhockey plezier toegewenst! Nog een laatste puntje … Blijf kalm! Veel zaalhockey plezier toegewenst!