Скачать презентацию Kap 26 Case 1 In-house Programming How Скачать презентацию Kap 26 Case 1 In-house Programming How

76cde47faece4b9af7a7e7e34103774b.ppt

  • Количество слайдов: 57

Kap. 26 – Case 1: In-house Programming How Information Technology Is Conquering the World: Kap. 26 – Case 1: In-house Programming How Information Technology Is Conquering the World: Workplace, Private Life, and Society Professor Kai A. Olsen, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Molde 03. 01. 13 1

Egenutvikling I dag har vi gode utviklingsverktøy. Det er derfor fullt mulig å utvikle Egenutvikling I dag har vi gode utviklingsverktøy. Det er derfor fullt mulig å utvikle egne systemer til en akseptabel pris. l Hva er fordelene: l l l Vi lager kun det vi trenger (enklere system) Terminologi og funksjoner er nøye tilpasset vårt behov (eliminerer ofte behovet for opplæring) Vi har full kontroll Vi skal presentere tre case: A. Turboksystemet - et datasystem for et lite forlag, som tar seg av alle administrative funksjoner. B. OM 2000, programvare for et støperi, der de egenutviklede deler kun omfatter kjernefunksjoner. C. ship. IT – datasystem for en møbelfabrikk. Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

A. Turboksystemet Et komplett datasystem for en liten bedrift l Systemer både for produksjon A. Turboksystemet Et komplett datasystem for en liten bedrift l Systemer både for produksjon og administrasjon. Vi har sett på produksjon tidligere (Word + makro). l Nå skal vi se på administrative funksjoner l Vi skal se på: l l l Behov Enkel løsning (Excel og Word) Eget system Erfaringer Dette er i liten grad nisjefunksjoner. Standard programmer for ordre og regnskap kunne gjort store deler av jobben. Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Turbokforlaget l Startet av Bjørnar Pedersen og undertegnede i 2003 l En idé om Turbokforlaget l Startet av Bjørnar Pedersen og undertegnede i 2003 l En idé om å lage en turbok for Molde, basert på: bilder for å vise vei – detaljerte beskrivelser l A 4 bok og hefte l lav pris l for vanlige folk l Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Marked l Eksperter antok at vi ville selge ca. 700 bøker l Men da Marked l Eksperter antok at vi ville selge ca. 700 bøker l Men da vi hadde mottatt forhåndsbestillinger på 2000 bøker så vi at vi nok burde trykke flere l Opplaget ble 5000 l Solgte i bokhandlere, sportsbutikker og til firma Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Tre typer av kunder l Firma, som kjøpte bøkene til ansatte. Faktureres ved levering Tre typer av kunder l Firma, som kjøpte bøkene til ansatte. Faktureres ved levering til en firmapris. l Bokhandlere som kjøpte boka. Faktureres etter levering til bokhandlerpris. l Bokhandlere og andre som hadde boka i kommisjon. Faktureres ved ny levering Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

To (typer av) systemer l Administrativt: Levering l Fakturering l Reskonto l Regnskap l To (typer av) systemer l Administrativt: Levering l Fakturering l Reskonto l Regnskap l Skatt og mva l l Produksjonssystem: l Understøtte skriving av turbeskrivelser (beskrevet i kapittel 24) Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Administrativt system l Vi fant ut at vi ville klare oss med Excel og Administrativt system l Vi fant ut at vi ville klare oss med Excel og Word l Leveringsoversikt i Excel l Fakturering gjennom Word l Regnskap i Excel l Fordel, vi kunne bruke systemer som vi kjente godt Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Erfaring – rot! l Vi laget en ny faktura ved å ta kopi av Erfaring – rot! l Vi laget en ny faktura ved å ta kopi av en gammel. Ofte glemte vi å endre på fakturanummer. l Noen utgifter var med mva, andre uten. Her ble det tull. l Excel ble for fleksibelt for regnskap. Lett å gjøre feil. Ingen sluttsummer stemte. Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Tidstap l Vi brukte mye tid på å ordne opp l Hadde dårlig oversikt Tidstap l Vi brukte mye tid på å ordne opp l Hadde dårlig oversikt l Selvangivelsen og mva betaling ble en kjempejobb l Problemet var at vi solgte for mange bøker og hadde for mange forhandlere til at den enkle løsningen kunne fungert. l Excel, Word-løsningen fungerer bare i de aller, aller enkleste tilfellene til rutinejobber (men bra til ad hoc saker) Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Administrativt system - løsninger l Kjøpe et standardsystem: l l l Eget system: l Administrativt system - løsninger l Kjøpe et standardsystem: l l l Eget system: l l l Ferdig system Kanskje noe tilpassning Men ikke tilpasset vår virksomhet Lisenskostnader Direkte tilpasset til vårt forlag Ingen lisenskostnader Siden vi hadde IT kunnskap selv var beslutningen enkel, men uansett vil en ha fordeler av et eget system Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Grunnlagsdata l Forhandlere (Navn, type, adresse…) l Produkter (Navn) l Typeforhandler (bedrift, kommisjon, produkt, Grunnlagsdata l Forhandlere (Navn, type, adresse…) l Produkter (Navn) l Typeforhandler (bedrift, kommisjon, produkt, pris) l Leveringer (til hvem, produkt, antall, pris) l Utgiftstype (navn, mva, skattepost) l Utgifter (type, beløp, produkt) Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Funksjonalitet - levering l Levering av bøker l Mottak av bøker (fra trykkeri, retur Funksjonalitet - levering l Levering av bøker l Mottak av bøker (fra trykkeri, retur fra forhandler) l Lageroversikt Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Funksjonalitet - fakturering l Fakturering Avhengig av leveranser l Avhengig av forhandlertype l Forskjellige Funksjonalitet - fakturering l Fakturering Avhengig av leveranser l Avhengig av forhandlertype l Forskjellige priser l Utestående fakturaer l Purring l Fakturering for annet enn bøker (f. eks. for frakt) l Fakturering på e-post (genereres og sendes automatisk) l Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Regnskap l Inntekter: l l l Utgifter: l l l Med og uten mva Regnskap l Inntekter: l l l Utgifter: l l l Med og uten mva Koplet til skattepost Koplet til produkt Hvem som har betalt (Bjørnar, jeg, forlaget) To typer regnskap: l l l Gjennom fakturering ved salg av bøker Annet Formelt regnskap, bare utgifter som er forfalt og innbetalte fakturaer Fullt regnskap, slik det ser ut pr. i dag (alt er med) Skatteregnskap: l l Selvangivelse Mva Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Statistikk l Leveranser brutt ned på produkt, tidsintervall, og forhandler l Inntekter brutt ned Statistikk l Leveranser brutt ned på produkt, tidsintervall, og forhandler l Inntekter brutt ned på produkt, tidsintervall, og forhandler l Viktige grunndata når vi skal vurdere opplaget for en bok. Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Ny funksjonalitet l Håndtere bestillinger fra kjedene med sentral fakturering l Faktura på e-post Ny funksjonalitet l Håndtere bestillinger fra kjedene med sentral fakturering l Faktura på e-post med automatisk utsending (sparer tid, unngår konvolutter og frimerker) l Automatiske purrerutiner. l Automatisk utsending av tilbud m. m. Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Eget system Gir oss frihet til å operere med de forhandlertyper som vi ønsker Eget system Gir oss frihet til å operere med de forhandlertyper som vi ønsker l Gjør at vi lett kan tilpasse krav fra kundene, f. eks. da ARK-kjeden innførte et elektronisk bestillingssystem l Da ARK sluttet med kommisjonssalg vil bokhandlere kun bestille få bøker av gangen. Da får vi et fraktproblem. Det løses med “framskutt lager”, som vi legger inn i systemet. l Vi kan tilpasse utskrifter m. m. til eget behov. l Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Utviklingstid l Første versjon: l l l 3 -4 kvelder kanskje 15 -20 timer Utviklingstid l Første versjon: l l l 3 -4 kvelder kanskje 15 -20 timer totalt. Dvs. ca. 20. 000 kr. om jobben skulle vært gjort for andre. Ingen lisenskostnader (bruker Access) l Noe mer utvikling etter hvert (flere funksjoner): l l l Men kun få timer. Forutsetning: l Den som utvikler må ha god kunnskap og erfraing. Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Erfaring l Enormt l Intet arbeidsbesparende rot l Full oversikt l Kan bruke data Erfaring l Enormt l Intet arbeidsbesparende rot l Full oversikt l Kan bruke data i andre sammenhenger, f. eks. til å lage prognoser over salg av en ny bok l Selvangivelsen og mva er stort sett et tastetrykk (viktig siden dette gjøres sjeldent) Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Oppsummering Turboksystemet l l l Med dagens omsetning: 500 kunder (forhandlere) 9 bøker Opplag Oppsummering Turboksystemet l l l Med dagens omsetning: 500 kunder (forhandlere) 9 bøker Opplag på tilsammen 50. 000 bøker Siden 2005: l l l 2000 leveringer 1500 fakturaer 1500 utgiftsposter Håpløst å klare dette uten et godt datasystem. l For oss var det en klar fordel å lage et eget system. l Det ville selvfølgelig vært mer komplisert om en ikke hadde IT-kompetanse. l Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

B. Case: OM 2000 l l l Oshaug Metall i Molde er et støperi B. Case: OM 2000 l l l Oshaug Metall i Molde er et støperi og en mekanisk bedrift som produserer propellblad (leverer til bedrifter som produserer komplette propelleranlegg) Ca. 50 ansatte Støper propellblad etter kundens geometri med ny geometri (modell) stort sett for hvert skip Propellbladene kan ha en størrelse fra 40 cm til 2, 5 meter, en vekt fra noen titalls kilo til 3 tonn. En lang rekke nisjefunksjoner: l l Ordremottak med propellgeometri Produksjonsplanlegging Dokumentasjon (metaller, prosess, geometri) Framstilling av ferdige blad (ISO-kontroll) Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Vi kan dele bedrifter i to l Del 1: Standardbedriften Regnskap l Lager l Vi kan dele bedrifter i to l Del 1: Standardbedriften Regnskap l Lager l Lønn l Fakturering l …. l l Del l 2: Nisjebedriften Det som bestemmer vår egenart, f. eks. støping og ferdigstillelse av propellblad Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Vi velger IT-løsninger for hver del l For standard-delen: l l l Off-the-shelf pakker Vi velger IT-løsninger for hver del l For standard-delen: l l l Off-the-shelf pakker Men kun pakker som har en åpen database For nisjedelen: l l l Her utvikler vi programmer som gir oss en strategisk fordel Disse kopler vi til standardpakkene slik at vi får sømløs integrasjon Da trenger vi bare å utvikle kjernefunksjoner, alt annet finner vi i butikken Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Fordeler med egenutvikling l Vi kan automatisere kunnskap og prosesser for å oppnå: Effektivitet Fordeler med egenutvikling l Vi kan automatisere kunnskap og prosesser for å oppnå: Effektivitet l Repeterbarhet l Kvalitetsheving l l Vi kan fortløpende tilpasse datasystemet til forretningsprosessene – det er sentralt i en dynamisk foretningsverden Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Produksjonskjede for propellblad Kundens geometri DAK 3 D geometri Metodeberegn. DAP fresebaner Integrert modellering Produksjonskjede for propellblad Kundens geometri DAK 3 D geometri Metodeberegn. DAP fresebaner Integrert modellering av komponenter og prosesser støping ”As-built geometry” CNCmaskinering ISO-spec. geometri CMM XYZ geometri Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Eksempel: Et program generer programmer for å måle propellblad Kai A. Olsen, 19. 03. Eksempel: Et program generer programmer for å måle propellblad Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Prosessen l l l Kunden etterspør et propellblad med en spesifisert geometri Geometrien er Prosessen l l l Kunden etterspør et propellblad med en spesifisert geometri Geometrien er beskrevet av kunden På grunnlag av dette skal Oshaug lage en modell i tre Modellen benyttes for å lage en form Bladet støpes i nikkel-aluminimum Det støpte bladet måles og vil deretter bli slipt slik at det tilfredsstiller kravene i en ISO standard Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Dataproblemer l Geometribeskrivelsen er gitt i kundens eget format, med kundens egen metode l Dataproblemer l Geometribeskrivelsen er gitt i kundens eget format, med kundens egen metode l Det er mange kunder, mange forskjellige format og mange forskjellige metoder l Samme kunde kan operere med flere formater (kanskje fra bedrifter de engang har kjøpt opp) l Beskrivelsen kan være ufullstendig Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Løsning dataproblemer Et egenutviklet system leser inn alle formater og metoder og konverterer dette Løsning dataproblemer Et egenutviklet system leser inn alle formater og metoder og konverterer dette til Oshaug’s eget format l Internt opererer vi derfor kun med et format l Ikke ”rocket science”, men kan bare gjøres i et egenutviklet system. l Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Støping l l l l Under størkning krymper emnet Modellen må derfor lages for Støping l l l l Under størkning krymper emnet Modellen må derfor lages for stor Normalt legges det inn 6 -8 mm ekstra over hele bladet Standardløsningen er å blåses den opp med en gitt prosent Det overskytende materialet må fjernes I dag skjer dette ved sliping - fresing er en annen mulighet Uansett er det en kostbar og tidkrevende prosess Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Lite effektivt l Først støper vi et blad som er for stort, vi bruker Lite effektivt l Først støper vi et blad som er for stort, vi bruker ekstra mye dyrt metall l Dernest bruker vi lang tid på å fjerne det overskytende metallet l Muligheter for en bedre løsning: Lage en slankere modell l Få et emne som ligger nært opp til det vi trenger l ”Shrink-to-fit” l Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Nytenking Kai A. Olsen, 19. 03. 2018 Nytenking Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

”Lean” modeller Ideen er å bruke IT til å lage modellen akkurat så stor ”Lean” modeller Ideen er å bruke IT til å lage modellen akkurat så stor som nødvendig l Dvs. slik at det ferdige bladet (nesten) oppfyller alle ISO krav l Minimalisering av slipearbeidet l I dag kalles dette ”lean” (slank) produksjon. l Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Løsning Monn-tabell: Kundens geometri: + Modellgeometri Dette gjøres for selve propellbladet. Kai A. Olsen, Løsning Monn-tabell: Kundens geometri: + Modellgeometri Dette gjøres for selve propellbladet. Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Monn-tabellen Forteller hvor mye monn vi skal legge på hvor l Satt opp ut Monn-tabellen Forteller hvor mye monn vi skal legge på hvor l Satt opp ut fra erfaring med forskjellige bladtyper l Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

”Shrink-to-Fit” Kundens geometri + monn-tabell → Modellgeometri l Formelen utføres av et eget modellprogram ”Shrink-to-Fit” Kundens geometri + monn-tabell → Modellgeometri l Formelen utføres av et eget modellprogram - automatisk l Leser inn originalgeometrien l Kompletterer data om noe mangler (ekstra snitt, mer data på kanter) l Legger på monn l Glatter geometrien Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Vi bruker l Mye matematikk: Opprette normaler l Tegne spline-kurver l Glatte spline-kurver l Vi bruker l Mye matematikk: Opprette normaler l Tegne spline-kurver l Glatte spline-kurver l Forlenge kurver l Legge inn nye snitt l m. m. l l Typisk Kai A. Olsen, 19. 03. 2018 ingeniørmatematikk

Resultatet l Modellprogrammet ser kun på selve propellbladet l Den nye geometrien overføres til Resultatet l Modellprogrammet ser kun på selve propellbladet l Den nye geometrien overføres til Uni. Graphics l Her legger en på det som mangler (roten til bladet, hulkiler) l Og tar ut fresebanene l Deretter lages en eksakt støpemodell Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Gevinst: En halvering av kostnader Besparelse 55% Utarbeidet av John Gulla, Oshaug Metall Kai Gevinst: En halvering av kostnader Besparelse 55% Utarbeidet av John Gulla, Oshaug Metall Kai A. Olsen, 19. 03. 2018 54% 45%

Andre programmer (ferdigblad avd. ) l l l ISO kontroll av blad (”brute force” Andre programmer (ferdigblad avd. ) l l l ISO kontroll av blad (”brute force” algoritme) Egenutviklet program genererer programmer for målemaskinen Innlesing av resultater fra målemaskinen, programmet finner en optimal løsning for å få bladet tilpasset ISO (slipebeskrivelse) Full dokumentasjon med et tastetrykk ”Best Fit” funksjonalitet for å finne optimalt koordinatsystem om bladet skal freses. Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Hovedkontor (adm. og støperi) l l l Standard regnskap, fakturering, lønn (Visma, Hult og Hovedkontor (adm. og støperi) l l l Standard regnskap, fakturering, lønn (Visma, Hult og Lillevik) Et eget system, OM 2000, for all annen administrasjon OM 2000 tar i mot ordrer, planlegger, dokumenterer og dytter data for ferdige ordrer rett inn i Visma-databasen Visma ”tror” derfor at Oshaug leverer fra lager, all forhistorie og alt som er støperiavhengig tas av egne systemer Sømløs integrasjon Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

I støperiet l All planlegging utføres av datasystemet, med bruk av avansert matematikk for I støperiet l All planlegging utføres av datasystemet, med bruk av avansert matematikk for å legge en optimal plan l Alle arbeidsoppgaver og underlag presenteres på dataskjermer i støperiet. l Trykkfølsomme skjermer for registrering l Papir er på vei ut. l Fordel: Oversiktlighet Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Case C: ship. IT – system for skipsmøbler Bedriften utvikler møbler for alle typer Case C: ship. IT – system for skipsmøbler Bedriften utvikler møbler for alle typer skip. l Mange varianter. l Løsning: IT l Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

ship. Nor (Angvik på Nordmøre) Kai A. Olsen, 19. 03. 2018 ship. Nor (Angvik på Nordmøre) Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Eksempel: Et “enkelt” bord l l l l Kai A. Olsen, 19. 03. 2018 Eksempel: Et “enkelt” bord l l l l Kai A. Olsen, 19. 03. 2018 Kan være rundt, avrundet, ovalt, rektangulært, en skrivepult eller et hjørnebord. Tykkelse, lengde og bredde gis av kunden. også farge på laminatet (over, under, kant). Bordets hjørner kan ha en radius på 0, 2, 40 eller 90 mm, ut fra kundens spesifikasjon eller bordets plassering Kanter avhengig av plassering. Forskjellige typer av bord-føtter. Bordet kan ha slingrekant. DETTE ER IKKE IKEA!

Tradisjonell løsning l Bill of Material (BOM) strukturer som sier hva som inngår i Tradisjonell løsning l Bill of Material (BOM) strukturer som sier hva som inngår i hva. l Vanligvis representert som tabeller i datasystemet. l Begrenset fleksibilitet. Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Case 4: Ny fleksibel beskrivelse BORD Kai A. Olsen, 19. 03. 2018 Hvert produkt Case 4: Ny fleksibel beskrivelse BORD Kai A. Olsen, 19. 03. 2018 Hvert produkt har et sett av egenskaper l og et program som beskriver produktet. l Gir ubegrenset fleksibilitet l

Køye Kai A. Olsen, 19. 03. 2018 Køye Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

ship. IT – stort antall funksjoner l l l l Kai A. Olsen, 19. ship. IT – stort antall funksjoner l l l l Kai A. Olsen, 19. 03. 2018 Innlegging av møbler Kapplister for produksjonen Lager, innkjøp, liming av plater Kostnader Dokumentasjon Kommunikasjon med kunde Timeregistrering Pakksedler, merkelapper

IT for innovasjon Under utvikling (tas i bruk nå). l Fordel: l l Et IT for innovasjon Under utvikling (tas i bruk nå). l Fordel: l l Et stort antall artikkelbeskrivelser (ca 40. 000) kan, i prinsippet, reduseres til 40. Større fleksibilitet. Enklere å ha oversikt. Vi utvikler her kjernedelen av det systemet ship. Nor trenger (artikkelregister, prosjekter, lager, bestillinger m. m. ) l Strategiske fordeler! l Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Mindre bedrifter har fordeler l Enklere å utvikle og innføre datasystemer her enn i Mindre bedrifter har fordeler l Enklere å utvikle og innføre datasystemer her enn i større bedrifter: l l Kan derfor oppnå et høyt IT-nivå med begrenset innsats, for eksempel: l l l Færre ansatte og færre brukere Enklere å standardisere (utstyr, operativsystem) og å installere (kanskje bare en installasjon) Enklere krav til sikkerhet og uttesting Oshaug Metall bruker ikke mer til IT enn andre bedrifter. IT-budsjettet er delt noenlunde likt på lisenser (for standardprogrammer) og egenutvikling Med egenutviklede programmer blir brukeropplæring intet problem. Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Kontroll med IT l For de fleste bedrifter er IT integrert med virksomheten, det Kontroll med IT l For de fleste bedrifter er IT integrert med virksomheten, det er ikke lengre løsrevne funksjoner l Da er det viktig at en har kontroll med IT, for at endringer i forretningsprosessene skal kunne gjennomføres når en måtte ønske l Samtidig vil egenutvikling gi en mulighet til å få et forsprang på konkurrentene Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Akademia og næringsliv l l l Samarbeid høgskole/universitet og næringsliv gir fordeler for alle Akademia og næringsliv l l l Samarbeid høgskole/universitet og næringsliv gir fordeler for alle Bedrifter kan få utviklet nyttig programvare Forskeren kan få prøvet ut sine ideer i praksis og underviseren kan få gode eksempler til sine studenter Verden er interessert i å høre om praktiske løsninger Men vi er amatører hjemme i forhold til gode universiteter i USA Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

IEEE Computer Kai A. Olsen, 19. 03. 2018 IEEE Computer Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Information systems journal Kai A. Olsen, 19. 03. 2018 Information systems journal Kai A. Olsen, 19. 03. 2018

Konklusjon l l l Det er i næringslivet en finner de tøffe problemene De Konklusjon l l l Det er i næringslivet en finner de tøffe problemene De fleste er løsbare, IT er nesten alltid verktøyet Om problemene er tøffe kan løsningene (overraskende nok) være enkle (Oshaug bruker ikke mer på egenutvikling enn på lisenser, Turbokforlaget har avansert databehandling til ubetydelig kostnad) Det er store gevinster ved å ta kontrollen over IT Kai A. Olsen, 19. 03. 2018