Історія європейської археології : : методи та

Скачать презентацию Історія європейської археології : : методи та Скачать презентацию Історія європейської археології : : методи та

lecture3.ppt

 • Размер: 9.0 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 32

Описание презентации Історія європейської археології : : методи та по слайдам

Історія європейської археології : : методи та підходи Kiosak D. Археологія Європи. ЛекціяІсторія європейської археології : : методи та підходи Kiosak D. Археологія Європи. Лекція

План 1. Еволюціонізм в археології 2. Дифузіонізм в археології 3. Культурно-історичний підхід в археологіїПлан 1. Еволюціонізм в археології 2. Дифузіонізм в археології 3. Культурно-історичний підхід в археології 4. Нова (процесуальна) археологія 5. Пост-процесуальна археологія

Рекомендована література Клейн Л. С. История археологической мысли. В 2 т. Тт. Рекомендована література Клейн Л. С. История археологической мысли. В 2 т. Тт. 1– 2 / Л. С. Клейн. — СПб. , 2011. — 688 с. (т. 1), 626 с. (т. 2). Trigger B. A History of Archaeological Thought. Cambridge: Cambridge University Press,

Дарвін та еволюція: ланка, якої бракує 1859 – Походження видів Дарвін та еволюція: ланка, якої бракує 1859 – Походження видів

Еволюціонізм Не слід плутати соціальний еволюціонізм та еволюціонізм природничий Віра у прогрес суспільства вЕволюціонізм Не слід плутати соціальний еволюціонізм та еволюціонізм природничий Віра у прогрес суспільства в цілому характерна для багатьох авторів до Дарвіна І ми живемо, звичайно ж, в найкращому з можливих світів

Видатні еволюціоністи: Герберт Спенсер Дж. Лабок Л. Морган К. Маркс Ф. Енгельс Видатні еволюціоністи: Герберт Спенсер Дж. Лабок Л. Морган К. Маркс Ф. Енгельс

Теорія єдиної лінії еволюції Герберт Спенсер (1820 -1903) вважав, що прогрес людського суспільства –неТеорія єдиної лінії еволюції Герберт Спенсер (1820 -1903) вважав, що прогрес людського суспільства –не випадков ість, а закон. Соціаьні інституціії розвиваються від простих форм до складніших і кожне суспільство проходить низку тих самих фаз-сходинок. Цей концепт було розвинуто Едвардом Тайлором (1832 -1917) та Льюсом Генрі Морганом (1818 -1881). Народився теоретичний напрямок Унілінійного Еволюціонізму.

Стадії за Морганом Дикість Варварство Цивілізація Стадії за Морганом Дикість Варварство Цивілізація

Спадок еволюціонізму Метод етнографічної аналогії: синстадіальної та пережиткової, інше Типолого-еволюційний метод Світ давнини відтеперСпадок еволюціонізму Метод етнографічної аналогії: синстадіальної та пережиткової, інше Типолого-еволюційний метод Світ давнини відтепер поділений на періоди

Що не так з еволюціонізмом? Чи був феодалізм у індіанців Інка? ЧиЩо не так з еволюціонізмом? Чи був феодалізм у індіанців Інка? Чи було рабовласництво у скіфів? Чи справді загибель Риму – це стадія розвитку, а не етап регресу? Схоже, що суспільства народжуються та гинуть і їх розвиток не такий стереотипний як хотілося б еволюціоністам

Дифузіонізм Вважає, що винаходи робилися в якомусь одному місці якимось одним винахідником і тодіДифузіонізм Вважає, що винаходи робилися в якомусь одному місці якимось одним винахідником і тоді внаслідок своїх об’єктивних переваг розходилися світом. Історія розвитку культури – це історія пересувань груп людей, їх зустрічей, схрещувань та парувань. .

Дифузіоністи Ф. Гребнер В. Шмідт Віденська школа Культуркрайс Kulturkreis Дифузіоністи Ф. Гребнер В. Шмідт Віденська школа Культуркрайс Kulturkreis

Культурно-історичний підхід Матеріальний відповідник людських суспільств – їх культури. Люди живуть у окремих, здебільшогоКультурно-історичний підхід Матеріальний відповідник людських суспільств – їх культури. Люди живуть у окремих, здебільшого етнічно визначених культурах. Відповідно мета археолога – виділити та вивчити давню культуру. Культура – атом археології. Основна одиниця вивчення. АК – просторово та хронологічно обмежена група комплексів матеріальних решток людської життєдіяльності.

Густав Коссінна Die Herkunft des Germanen (1907) Густав Коссінна Die Herkunft des Germanen (1907)

Гордон Чайльд We find certain types of remains – pots, implements, ornaments, burial rites,Гордон Чайльд «We find certain types of remains – pots, implements, ornaments, burial rites, house forms – constantly recurring together. Such a complex of regularly associated traits we shall term a ‘cultural group’ or just a ‘culture’. We assume that such a complex is the material expression of what today would be called a people. » — Gordon Childe, The Danube in Prehistory,

Спадок Методи археологічної серіації та відносної хронології Картографічний метод Світ давнини поділений на культуриСпадок Методи археологічної серіації та відносної хронології Картографічний метод Світ давнини поділений на культури відтепер

Що не так з культурно-історичним підходом? Немає культури – немає дисертації Даниленко -Що не так з культурно-історичним підходом? Немає культури – немає дисертації Даниленко — найкультурніший археолог сучасності – виділив понад три десятки культур Стрілки, які дивляться одна на одну

Але ж… етнічність – не єдиний фактор в історії Скажи мені до якої культуриАле ж… етнічність – не єдиний фактор в історії Скажи мені до якої культури належить твоє сміття і я скажу тобі хто ти і що з тобою буде.

Черняхівська культура як приклад неетнічної археологічної культури Черняхівська культура як приклад неетнічної археологічної культури

Нова археологія В 1960 -х Б інфорд критикував КІА. Закликав до точних процедур дослідженняНова археологія В 1960 -х Б інфорд критикував КІА. Закликав до точних процедур дослідження та висновків. Шукав інші “ frameof reference” ( рамки інтерпретації) відмінні від етноцентричних Нова (процесуальна) археологія намагалася працювати експліцитними та науковими методами. Вважали, що існують біологічні та психологічні потреби спільні для всіх людей і суспільства задовольняють ці потреби різними шляхами адаптації

Бінфорд-американець, а в Європі? Девід Кларк (1937 -1976) Колін Ренфрю Богуміл Судский (1922 -1976)Бінфорд-американець, а в Європі? Девід Кларк (1937 -1976) Колін Ренфрю Богуміл Судский (1922 -1976)

Що від них лишилося? Соціальна археологія Палеоеколо гічний та палеоеконо мічний підходи ШирокеЩо від них лишилося? Соціальна археологія Палеоеколо гічний та палеоеконо мічний підходи Широке застосуванн я природничи х методів:

Паті на хаті Паті на хаті

Пост-процесуальна археологія Пост-процесуалісти шукають Тлумачення а не пояснення Тлумачення – відносне та суб'єктивнеПост-процесуальна археологія Пост-процесуалісти шукають Тлумачення а не пояснення Тлумачення – відносне та суб’єктивне (об’єктивність недосяжна) Багато точок зору – багато голосів минулого Великі ідеї: ідеологія, гендер, влада, опосередкованість, етнічність. Як вибрати між різними версіями минулого? А ніяк. Оцінка – неможлива. Політичний контекст археології

Ян Ходдер Великий Вождь пост-процесуа лістів Головний об'єкт вивчення: Соціальна Дія А щоЯн Ходдер Великий Вождь пост-процесуа лістів Головний об’єкт вивчення: Соціальна Дія А що це таке?

І що ж він має на увазі? В археології смисл та дія пов'язані. І що ж він має на увазі? В археології смисл та дія пов’язані. Смисли бувають як індивідуальні, так і соціальні. З точки зору Дії люди – актори чи агенти, будують їх культурну реальність. Відмінність між Причиною та Наміром. Артефакти – речі, але артефакти вагітні смислом… Вони – символи. Що таке символ? Методика розуміння смислу символів Артефакти як символи тісно пов’язані з протилежністю Функція/Смисл. Люди будують смисли в процесі життя. Розбудова тлумачень минулого невід’ємна від сучасного соціального та політичного контексту. Ідеї та речі впливають одне на одного.

Нова археологія Пост-процесуалізм Мета Пояснити минуле та досягти остаточного знання Тлумачення та розуміння. Нова археологія Пост-процесуалізм Мета Пояснити минуле та досягти остаточного знання Тлумачення та розуміння. Залежать від конкретних подій та контексту. Артефакти Реальні речі – археологічні джерела Представляють значення соціальним акторам Роль людини Детермінізм ; Людина – частина більшої системи Вчинок – його можна вивчати археологічно Що таке смисл? Смисл визначається функціонально. Навіщо це треба? Що я з цього буду мати? Смисли і складають світ , в якому ми живемо Відокремле ння ідей від речей Речі та ідеї існують відокремлено. Можна оцінювати і порівнювати ідеї Ідеї вкладені у речі як матрьошки

Отже, де ми зараз? Сучасна археологія складається з розмаїття теоретичних перспектив та підходів,Отже, де ми зараз? Сучасна археологія складається з розмаїття теоретичних перспектив та підходів, які включають елементи культурно-історичного підходу, процесуального та пост-процесуальних концептів.

То яка ж європейська археологія? Була і імперіалістичною, і колоніальною, і націоналістичною. То яка ж європейська археологія? Була і імперіалістичною, і колоніальною, і націоналістичною. Зараз – археологія часів глобалізації Мультивокальність (багатоголосся) сучасної археології Археологія слугує різним групам людей і може задовольняти їх потреби

Чатал Гуюк – приклад мультивокальності Чатал Гуюк – приклад мультивокальності

Висновки Еволюціонізм, дифузіонізм, культурно-історичний підхід, нова та пост-процесуальна археології – кожен лишив щосьВисновки Еволюціонізм, дифузіонізм, культурно-історичний підхід, нова та пост-процесуальна археології – кожен лишив щось у спадок сучасній археології. Зараз добра археологія – глобалізована та мультивокальна Не брешучи, відповідає одразу на кілька запитань і надає культурно-часові координати для різних соціальних, культурних, релігійних, етнічних і т. д. груп

Дякую за увагу! Дякую за увагу!