Скачать презентацию International Trading School ŠKOLA ZA TREJDERE www trading-school Скачать презентацию International Trading School ŠKOLA ZA TREJDERE www trading-school

0d3d01cd09ea033f9ae66e0e7a543625.ppt

  • Количество слайдов: 64

International Trading School ŠKOLA ZA TREJDERE www. trading-school. com VAŠ PUT KA USPEŠNOM TRGOVANJU International Trading School ŠKOLA ZA TREJDERE www. trading-school. com VAŠ PUT KA USPEŠNOM TRGOVANJU NA SVETSKIM TRŽIŠTIMA VALUTA, AKCIJA, OPCIJA, FJUČERSA, BONDOVA…

Dragan Berger, B. Comm. n n n Preko devet godina iskustva na poslovima profesionalnog Dragan Berger, B. Comm. n n n Preko devet godina iskustva na poslovima profesionalnog trgovanja Osnivač: “International Trading School”, Trading Floor, Beograd 2003 Osnivač investicionog menadžmenta za internacionalne fondove u Beogradu 2005 Predavač u oblasti Finansijskih Tražišta i Profesionalnog Trgovanja Autor mnogobrojnih tekstova na temu Profesionalnog Trgovanja na svetskim tržištima Konsultant / Savetnik Bankama, Brokerskim kućama, Firmama koje se bave berzanskim robama, špekulativnim poslovima i Trejderima. Treasury Department, Dealing Rooms, Obuka kadrova. . . Član Profesionalnog Konsalting Tima za Berzansko Trgovanje i Berzanske Tehnologije, Kanada-Beograd Lider projekta Razvoj Veštačke Inteligencije i Program Trejdinga za NASDAQ i NYSE Konsultant razvoja Globalnog Trading Sistema “Trejding Platforme” za Daljinsko Tragovanje, Kanada-USA Profesionalni Trejder, licenca za Kanadu i USA Stock Broker – Financial Advisor u Midland Walwyn - Merrill Lynch Canada, ‘ 97 Pored Ekonomskog Fakulteta završen Canadian Security Institut i dobijene nekoliko diploma i certifikata za profesiju Financial Advisor-a i Profesionalnog Trejdera, u Kanadi i Americi.

PROFESIONALNO FOREX TRGOVANJE KAKO PRISTUPITI I TRGOVATI NA GLOBALNOM TRŽIŠTU VALUTA Znanjem do PROFITA PROFESIONALNO FOREX TRGOVANJE KAKO PRISTUPITI I TRGOVATI NA GLOBALNOM TRŽIŠTU VALUTA Znanjem do PROFITA

ČIJI SMO MI ROBOVI ? ČIJI SMO MI ROBOVI ?

Kako uspeti. . . n n n Ako se odlučite za ovu profesiju-karijeruzanat. . Kako uspeti. . . n n n Ako se odlučite za ovu profesiju-karijeruzanat. . . spremite se da morate svakodnevno da: kontrolišete vaše NAVIKE, učite i napredujete ako želite da budete uspešni. Razlika između uspešnih i neuspešnih Trejdera-Dilera je u tome što uspešni znaju i rade ono što neuspešni neznaju. (Neuspešni često i znaju ali nerade) ! Nije bitno koliko znaš već koliko primenjuješ ono što znaš.

ČESTITAM VAM n n Vašom odlukom da prisustvujete tribini vi ste napravili prvi korak ČESTITAM VAM n n Vašom odlukom da prisustvujete tribini vi ste napravili prvi korak ka vašem uspehu koji vas potencionalno može pozicionirati u grupu od 20% uspešnih ljudi u ovom poslu. Većina smatra da je profesionalna edukacija skupa i da je važnije kupiti dobar kompjuter nego uložiti u osobu ispred kompjutera. Popularan sistem edukacije kod nas je “mogu ja to i sam” ili popularno “uradi sam”. U oblasti koju obrađujemo praktično neiskustvo i neznanje predstavlja jedan od najvećih rizika u početku karijere. Više od 80% ljudi koji započne da se bavi ovom profesijom bez ozbiljnog pristupa edukaciji u proseku izgubi između 5, 000 USD i 500, 000 USD za izuzetno kratak period.

Cilj predavanja n Da saznate: • Gde • Zašto • Kako se trguje valutama Cilj predavanja n Da saznate: • Gde • Zašto • Kako se trguje valutama n Da bolje razumete ili se po prvi put upoznate sa zanimanjem Trejder.

TRŽIŠTA - MARKETI n n n Mesto gde se suočava PONUDA I TRAŽNJA za TRŽIŠTA - MARKETI n n n Mesto gde se suočava PONUDA I TRAŽNJA za specifične unificirane instrumente odnosno predmete trgovanja. Postoje više vrsta Tržišta u svetu, od zelene pijace pa do globalnih finansijskih elektronskih tržišta. Razlikuju se po načinu organizovanja , predmetu trgovanja, učesnicima i faktorima koji utiču na promenu ponude i tražnje.

Svetska finansijska. Tržišta n Globalno Tržište • • • n n n Azija Evropa Svetska finansijska. Tržišta n Globalno Tržište • • • n n n Azija Evropa Amerika Moguće 24 h Trgovanje u različitim instrumentima Skoro svaka zemlja ima Berzu ili OTC Tržišta • Valuta, Akcija, Bondova, Opcija, Fjučersa, Itd. . .

Možemo sa jednog mesta-platforme imati pristup različitim tržištima NYSE NASDAQ HONG KONG AMEX EURONEXT Možemo sa jednog mesta-platforme imati pristup različitim tržištima NYSE NASDAQ HONG KONG AMEX EURONEXT XETRA FOREX Account CME LSE CBOE TSE ISE

Možemo sa jednog mesta-platforme trgovati različitim instrumentima Options Futures Stocks Account Currencies Bonds Mutual Možemo sa jednog mesta-platforme trgovati različitim instrumentima Options Futures Stocks Account Currencies Bonds Mutual Funds

Signali Rukama n n Jezik koji je razvijen signalima rukama u trgovanju fjučersa na Signali Rukama n n Jezik koji je razvijen signalima rukama u trgovanju fjučersa na CME je omogućavao da se napravi potpuna komunikacija između trejdera i ostalih zaposlenih na flooru po pitanju cene, koiličine, vremena dospeće, vrste naloga i trenutnog statusa ordera. Signali rukama su podržani kao komunikacija na flooru specijalno u fjučers PITu zbog razloga: • Brzine i efikasnosti (Omogućava brzu komunikaciju u celom pitu na relativno velikim razdaljinama) • Praktičnosti (Puno učesnika, velika buka glasom) • Anonimnost (veliki orderi se neotkrivaju na papiru)

Signali Rukama u PIT-u CME BUY SELL Price One Two Six Quantity One Five Signali Rukama u PIT-u CME BUY SELL Price One Two Six Quantity One Five Hundred Kompletna komunikacija na: www. cme. com Ten

Koji Market Vi trgujete i koji instrument ? n n Dobro je da Trejder Koji Market Vi trgujete i koji instrument ? n n Dobro je da Trejder upozna sve markete i kako oni funkcionišu (vezani sudovi) ali je važnije da se fokusira na jedno tržište na kome trguje. Mogu se praviti kombinacije više vezanih instrumenta u sofisticiranim strategijama trgovanja

Šta je bolje trgovati i gde ima više profita n n n Potencijalnog profita Šta je bolje trgovati i gde ima više profita n n n Potencijalnog profita ima u svakom likvidnom instrumentu koji je predmet trgovanja. Treba da trgujete ono što poznajete!!! Da li znate od čega živi Trejder?

Foreign Exchange Market FOREX - FX Foreign Exchange Market FOREX - FX

Šta je to Foreign Exchange Business? n n n Forex tržište sačinjava ukupna ponuda Šta je to Foreign Exchange Business? n n n Forex tržište sačinjava ukupna ponuda i tražnja za stranim valutama i svih odnosa koji se uspostavljaju tim povodom. Svetska trgovina i kretanje kapitala kao rezultat finansijskih transakcija su osnova foreign exchange biznisa i Forex market predstavlja arenu gde se vrši finalni settlements za internacionalni biznis. Primer: ako izvoznik automobila u nemačkoj prodaje automobile za 10, 000 EUR uvozniku u Americi, uvoznik mora prvo da kupi EURe na FX tržištu, odnosno da pretvori svoju valutu USD u EUR-o da bi mogao da plati robu koju želi da kupi od stranog dobavljača.

Forex, FX ili Interbank n n Foreign Exhange, često se naziva i FOREX ili Forex, FX ili Interbank n n Foreign Exhange, često se naziva i FOREX ili FX je promena ili trgovina jedne valute za drugu po definisanoj ceni koja se naziva Exchange Rate. Valute se uvek trguju u paru. Jedna valuta se kupuje tako što se druga prodaje. EUR/USD, GBP/USD. . . Forex tržište nije centralizovano i ono je takoreći svuda oko nas. Trgovanje može biti između dve institucije preko interneta sa suprotnih strana zemaljske kugle a može biti i razmena valute između dve osobe na ulici.

Forex, FX ili Interbank n n Slabo regulisano tržište. Forex tržište je jedno od Forex, FX ili Interbank n n Slabo regulisano tržište. Forex tržište je jedno od najvećih tržišta na svetu sa dnevnim prometom oko 1. 8 Trioliona Dolara. Konvertabilnost valute je preduslov forex biznisa. Ukoliko dođe do formiranja jedne svetske valute tada će i foreign exchange business nestati.

Zašto Foreign Exchange postoji? n TRGOVINA I INVESTICIJE n n HEDŽING ŠPEKULACIJE Zašto Foreign Exchange postoji? n TRGOVINA I INVESTICIJE n n HEDŽING ŠPEKULACIJE

Fluktuirajući kursevi n n Nakon 1973. god. kursevi se formiraju pod uticajem ponude i Fluktuirajući kursevi n n Nakon 1973. god. kursevi se formiraju pod uticajem ponude i tražnje. Naime, nema vezivanja kursa za američki dolar ili plemenite metale Fluktuirajući kursevi se uvode da bi se olakšala međunarodna trgovina i kursevi valuta počinju da se menjaju svakodnevno

Fluktuirajući kursevi n n Valute se definišu kao svaka druga roba čija je vrednost Fluktuirajući kursevi n n Valute se definišu kao svaka druga roba čija je vrednost određena ponudom i potražnjom. Ukoliko raste tražnja za valtom raste devizni kurs i obrnuto. Ukoliko raste ponuda valute opada kurs i obrnuto. Fluktuirajući kursevi otvaraju mogućnost špekulativne zarade trgovinom valutama

Uloge Privatnih Banaka na Forexu n n Da omoguće odvijanje transakcija između dve strane Uloge Privatnih Banaka na Forexu n n Da omoguće odvijanje transakcija između dve strane (kao što su kompanije koje žele da zamene valute, invsticije, hedžing). Banke špekulišu kupovinom i prodajom valuta. Procenjuje se da internacionalne banke generišu oko 70% svojih prihoda iz valutnih pozicija – aktivnim trgovanjem na foreign exchange marketu

DEALING ROOM n n n Jedan od glavnih profitnih centara banke !!! Kod nas DEALING ROOM n n n Jedan od glavnih profitnih centara banke !!! Kod nas je tek u razvoju. Informacije koje banka ima svojom pozicijom značajno pomažu ostvarivanju extra profita. . . Spread u davanju usluga klijentima u velikim transakcijama su više nego profitabilne. Pogotovo primenljivo u našim prostorima zbog neinformisanosti

Pristup malih FOREX trejdera, revolucija ‘ 90 tih n n n Istorijski Forex Interbank Pristup malih FOREX trejdera, revolucija ‘ 90 tih n n n Istorijski Forex Interbank tržište nije bilo dostupno za male investitore zbog minimum transakcije (lota) koja je za prosečnog malog investitora bile izuzetno visoka (1, 000 $ ili 10, 000 $). Danas pojava FX Brokera je omogućilo da se podele veliki interbank lotovi u male lotove ( kao što je mini lot od 10, 000$) tako da i mali investitori sada mogu da učestvuju u trgovanju i špekulacijama. Internet, brzina, platforme, informacije

Potrebno za trgovanje n n n Bankovni račun na svoje ime Investicioni račun kod Potrebno za trgovanje n n n Bankovni račun na svoje ime Investicioni račun kod banke ili Brokerske kuće Platforma za trgovanje ili drugi oblici davanja naloga.

Vremena trogovanja na Forexu n Forex tržište pruža mogućnost 24 h dnevno 5. 5 Vremena trogovanja na Forexu n Forex tržište pruža mogućnost 24 h dnevno 5. 5 dana nedeljno trgovanje ali se likvidnost menja u zavisnosti od aktivnosti finansijskih centara.

Glavni Foreign Exchange Centri Glavni Foreign Exchange Centri

Vremena trogovanja na Forexu n n Najviše likvidnosti na Forex marketu je po našem Vremena trogovanja na Forexu n n Najviše likvidnosti na Forex marketu je po našem vremenu • od 9: 00 h do 17: 00 h, Ponedeljak – Petak. Preporučljivo vreme za naše trejdere je da budu spremni u 8: 00 i da trguju najkasnije do 12: 00 nakon toga (pauza) pa opet aktivnije od 14: 00 do 17: 00 h.

Forex Market – Vreme EST i Obim trgovanja po otvaranju centara Forex Market – Vreme EST i Obim trgovanja po otvaranju centara

Vremenske zone i aktivnost marketa Vremenske zone i aktivnost marketa

Trgovanje Spot kursevima n Banka (diler) uvek kotira dva kursa: prvi je cena po Trgovanje Spot kursevima n Banka (diler) uvek kotira dva kursa: prvi je cena po kojoj banka kupuje, a drugi je cena po kojoj banka prodaje određenu valutu. Prvi kurs se naziva KUPOVNI, a drugi PRODAJNI KURS. USD/CHF 1. 31 05/ 10 1. 31

Spot kursevi Spot kursevi

Spot kursevi Spot kursevi

Analize i Predvidjanje deviznih kurseva Analize i Predvidjanje deviznih kurseva

Trgovanjem do profita n n Predvidjanjem kurseva i ostvarivanje razlike u ceni kupovinom i Trgovanjem do profita n n Predvidjanjem kurseva i ostvarivanje razlike u ceni kupovinom i prodajom valuta. Živi trejder i Kompjuter (samo signali) Kompjuter 100% (mehanički trejder, programsko trgovanje, neuralne mreže)

Predvidjanje deviznih kurseva Trejder n FUNDAMENTALNA ANALIZA n TEHNIČKA ANALIZA Predvidjanje deviznih kurseva Trejder n FUNDAMENTALNA ANALIZA n TEHNIČKA ANALIZA

Fundamentalna Analiza Fundamentalna Analiza

Predvidjanje deviznih kurseva Fundamentalnom Analizom n Na kretanje deviznih kurseveva utiču sledeći faktori koji Predvidjanje deviznih kurseva Fundamentalnom Analizom n Na kretanje deviznih kurseveva utiču sledeći faktori koji su predmet analize: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Stopa inflacije Stanje platnog bilansa Obim spoljne zaduženosti Kamatne stope Naučno-tehnološki progres Otkriće prirodnih resusrsa Monetarne politike Politička situacija. . .

Tehnička Analiza n Tehnička Analiza koristi čartove (grafove) koji se baziraju na istoriji cene Tehnička Analiza n Tehnička Analiza koristi čartove (grafove) koji se baziraju na istoriji cene u cilju identifikacije budućih cena, trendova i cikličnih pokreta specifičnih finansijskih instrumenata, industrije ili celokupnog marketa.

ŠTA KORISTE TREJDERI n n n Fundamentalnu i Tehničku analizu u zavisnosti od strategije ŠTA KORISTE TREJDERI n n n Fundamentalnu i Tehničku analizu u zavisnosti od strategije Najviše se koristi Tehnička analiza za aktivno trgovanje Najveći broj trejdera koristi samo Tehničku analizu

Odnosi PIPs & P/L n n n n Četvrta decimala je osnovna jedinica promene Odnosi PIPs & P/L n n n n Četvrta decimala je osnovna jedinica promene kursa valuta i ona se naziva PIP. (0. 0001) EUR/USD = 1. 3127 , 1. 3128 Koliko vredi jedan pip u odnosu na veličinu pozicije, odnosno koliko gubimo ili dobijama za najmanje pomeranje marketa: 0. 1 Lot = 10, 000 $ 1 Lot = 100, 000 $ 10 Lotova= 1, 000 $ 100 Lotova= 10, 000 $ 250 Lotova= 25, 000 $ 1 PIP= 10$ 1 PIP= 100$ 1 PIP=1, 000$ 1 PIP=2, 500$

Odnosi PIPs & P/L n n n n Dnevni rang kretanja kurseva na USD/EUR Odnosi PIPs & P/L n n n n Dnevni rang kretanja kurseva na USD/EUR je izmedju 30 i 100 PIPseva. Realno je očekivati ukoliko aktivno dnevno trgujemo da možemo ostvariti pozitivnu razliku između 10 i 30 PIPseva. Ukoliko uzmemo prosek od 20 PIPseva dnevno potencijalne pozitivne razlike to nam daje dnevno potencijalni profit u odnosu na veličinu pozicije sledeće rezultate: 0. 1 Lot = 10, 000 $ 1 Lot = 100, 000 $ 10 Lotova= 1, 000 $ 100 Lotova= 10, 000 $ 20 PIPs= 200$ 20 PIPs= 2, 000$ 20 PIPs=20, 000$ Mesečno 20 dana trgovanja x 20 PIPs = 400 PIPseva potencijalnog profita! Koliki je to % P/L?

Margin n U većini trgovanje na FX-u ne zahteva da klijent deponuje celokupnu sumu Margin n U većini trgovanje na FX-u ne zahteva da klijent deponuje celokupnu sumu vrednosti lota koji kupuje. Umesto toga od njih se zahteva da deponuju samo deo pozicije a preostali deo se daje trejderu kao kredit. Deo novca koji se zahteva od trejdera da deponuje za svaki lot koji kupuje se zove MARGIN. Margin se izražava u procentima. Ukoliko trejder želi da kupi 100, 000$ i za to mu je potreban deposit od 1, 000$ onda Margin zahtev za tu kupovinu se izražava jednostvano procentom od totalne sume što je 1%.

Margin n Kako dobijate kredit za kupovinu na Margin? Zašto dobijate kredit i koji Margin n Kako dobijate kredit za kupovinu na Margin? Zašto dobijate kredit i koji je interest druge strane? Da li je kredit besplatan?

Margin n n Ako sada predpostavimo da se market pomeri u željenom pravcu trejdera Margin n n Ako sada predpostavimo da se market pomeri u željenom pravcu trejdera za 13 PIPseva i trejder ostvari net profit od 10 PIPseva. Koliki je to P/L u $ ? Koliko je to P/L u %, na celu poziciju? Koliko je to P/L % na keš trejdera? Šta ako pozicija krene protiv trejdera!?

Margin n 1, 000 $ Keš na 1% margine = 100, 000 $ kontrolisane Margin n 1, 000 $ Keš na 1% margine = 100, 000 $ kontrolisane pozicije U toku dana trejder ostvari profit od 10 pipseva (jedan pips je 10$ x 10 pipseva= 100 $ profita, što je 0. 1% na kontrolisanu sumu od 100, 000$) Ako sada pogledamo koliko je 100$ na keš 1, 000 $ koji trejder ima, dolazimo do zaključka da je trejder na svoj keš zaradio 10 % jer 100 $ profita na 1, 000 $ keša daje rezultat od 10 %.

Da li je moguće ostvariti profit od 1% dnevno na keš u FX marketu? Da li je moguće ostvariti profit od 1% dnevno na keš u FX marketu?

Margin 0. 25 % ili 400: 1 Margin potreban za trgovanje: 25 $ za Margin 0. 25 % ili 400: 1 Margin potreban za trgovanje: 25 $ za 0. 1 Lot = 10, 000 $ 1 PIP= 1$ = 100, 000 $ 1 PIP= 10$ 5, 000 $ 10 Lotova = 1, 000 $ 1 PIP= 100$ 250 $ za 1 Lot 100, 000 $ 100 Lotova= 10, 000 $ 1 PIP=1, 000$ 0. 25% - 400: 1, 0. 50% - 200: 1, 1% - 100: 1

UPOZORENJE POČETNICIMA ! n n n ŠANSE SU VAM JAKO MALE U OVOM POSLU UPOZORENJE POČETNICIMA ! n n n ŠANSE SU VAM JAKO MALE U OVOM POSLU I NEMOJTE NAPUŠTATI VAŠ TRENUTNI POSAO ILI BIZNIS U NADI DA ĆE TE PREKO NOĆI USPETI DA SE OBOGATITE KAO TREJDER. IMA PUNO TOGA ŠTO TREBATE DA NAUČITE I OSETITE U PRAVOM TREJDINGU SA PRAVIM NOVCEM TAKO DA U NAPRED SEBI OSTAVITE DOVOLJNO VREMENA, NOVCA I STRPLJENJA. OVO NIJE IGRA! OVO JE MOŽDA NAJOZBILJNIJI OBLIK ZARAĐIVANJA NOVCA!!!! AKO GA SHVATITE KAO IGRA PRONAŠLI STE MOŽDA NAJBRŽI PUT DA IZGUBITE SAV NOVAC KOJI IMATE.

Pristup Trejdingu n Aktivni – Pasivni (investitor) n Aktivni • Day Trejding • Swing Pristup Trejdingu n Aktivni – Pasivni (investitor) n Aktivni • Day Trejding • Swing Trejding • Pozišn Trejding

AKTIVNI TREJDER (LK) n n n n Starost: izmedju 18 i 70 godina Obrazovanje: AKTIVNI TREJDER (LK) n n n n Starost: izmedju 18 i 70 godina Obrazovanje: nije presudno (specifično znanje i iskustvo je neophodno) Materijalni status: dovoljan da može da podnese rizik (gubitak) koji je odredio Zemlja porekla: nije presudna Radno vreme: oko 9 meseci godišnje, 8 sati dnevno Prosečne dnevne zarade za ane koji su uspešni: od $100 do $5, 000 (10, 000 – 100, 000 $ za veće trejdere). Ne bi trebali da gube više od 1/3 – ½ prosečnog profita. Mesto rada: Profesionalni Trejding Floor, moguće i u drugim okolnostima u zavistnosti na stil i cilj

Lepa strana ovog biznisa OVO JE NAJLEPŠI BIZNIS KOJIM MOŽETE DA SE BAVITE $$$ Lepa strana ovog biznisa OVO JE NAJLEPŠI BIZNIS KOJIM MOŽETE DA SE BAVITE $$$ Uvek ste likvidni (N-N, nema magacina, radnika, nekoga na glavi, svi ostali problemi koji prate standardni biznis, niko ne zna koliko zarađujete) Vi birate mesto od dakle radite. Vi birate šta, kako i koliko radite. Vi takođe birate da li ste uspešni ili ne! n n n

REAL TIME - REAL MONEY Primer pristupa globalnom tržištu valuta u realnom vremenu preko REAL TIME - REAL MONEY Primer pristupa globalnom tržištu valuta u realnom vremenu preko trejderske platforme. KAKO KUPUJEMO ILI PRODAJEMO VALUTU EUR / USD U DELIĆU SEKUNDE ?

Demo platforma za FOREX TRGOVANJE n Možete se registrovati na školskom web sajtu za Demo platforma za FOREX TRGOVANJE n Možete se registrovati na školskom web sajtu za besplatnu platformu za trgovanje. • Cene na platformi su prave tržišne svetske cene valuta bez kašnjenja. • Možete kupovati i prodavati valute kao da radite sa pravim novcem, kao svaki profesionalni FX trejder. • Nema nikakve razlike izmedju demo i prave platforme, jedino što je novac fiktivan. • Oko obuke za korišćenje platforme i otvaranje pravog računa kontaktirajte: WWW. TRADING-SCHOOL. COM

Škola ima više nivoa u svom programu rada. U 2004 -05 godini novi programi Škola ima više nivoa u svom programu rada. U 2004 -05 godini novi programi i kursevi. I. III. IV. PRVI NIVO je kurs sa fokusom na osnovna znanja teorije i prakse, principe i alate vezana za trgovanje na svetskim tržištima (valuta, akcija, fjučersa, opcija, bondova). MENTORSKI PROGRAM je namenjen svim trejderima u cilju sticanja pravog trejderskog iskustva i navika. U ovom programu će te imati priliku da trgujete sa demo i pravim novcem, na pravoj platformi uz konstantnu konsultaciju sa vašim Mentorom. DRUGI NIVO su kursevi sa usko specijalizovanim temama. KONSALTING u direktnom radu sa vašom fimom i prema vašim potrebama.

PROFESIONALNO TRGOVANJE VALUTAMA FOREX Teme kursa: n n n • Upoznavanje sa FOREX marketom PROFESIONALNO TRGOVANJE VALUTAMA FOREX Teme kursa: n n n • Upoznavanje sa FOREX marketom i instrumentima trgovanja (Fokus na Spot) • Fundamentalna analiza • Tehnička Analiza • Psihologija Trgovanja • Orderi trgovanja i pravila trgovanja • Strategije Trgovanja • Menadžment Pozicija, Money Management • Rizik trgovanja i tehnike za menadžment rizika u trgovanju • Biznis Plan Trejdera • Trejding Žurnal i dnevna dokumentacija u trgovanju • Praktičan rad na profesionalnoj FX platformi WWW. TRADING-SCHOOL. COM

ITS Lista Klijenata n n n n n Komercijalna Banka A. D Beograd Vojvođanska ITS Lista Klijenata n n n n n Komercijalna Banka A. D Beograd Vojvođanska Banka A. D. Novi Sad Jubanka A. D Beograd Evropska Banka za Obnovu i Razvoj (EBRD) National Bank of Canada Alpha Banka Beograd Centralna Banka Crne Gore Nova Banka A. D. Beograd Meridian Banka A. D. Novi Sad Niška Banka A. D. Niš Novosadska Banka A. D. Novi Sad Eksim Banka A. D. Beograd Euromarket Banka A. D. Podgorica Panonska Banka A. D. Novi Sad Kosovsko Metohijska Banka a. d. Zvečan Srpska Banka A. D. Beograd Privredna Banka A. D. Beograd Continental Banka A. D. Novi Sad Kulska Banka A. D. Novi Sad n n n n n n Pro. Credit Bank A. D. Beograd A Banka A. D. Beograd Podgorička Banka A. D. Podgorica Atlasmont Banka A. D. Podgorica Kapital Banka A. D Beograd Srpska Regionalna Banka A. D. Beograd Atlas Banka A. D. Beograd Trizon Group Beograd Sojaprotein A. D. Bečej Imtel Trade A. D. Beograd Imtel Computers A. D. Beograd Citadel Securities Beograd Eko Yu A. D. Beograd Petrobart d. o. o. Beograd SIM Faktor Podgorica Montenegropetrol Podgorica Sinteza Invest Group Menjačnice Narodne Banke Srbije Beogradski Sajam Volks. Banka, Beograd Univerzal Banka Beograd • i mnogi drugi. . . mišljenja klijenata i njihova iskustva o školi možete naći na sajtu škole www. trading-school. com