Інтелектуальна власність Виконав: студент НН ІЕБ 508 Цицохов

Скачать презентацию Інтелектуальна власність Виконав: студент НН ІЕБ 508 Цицохов Скачать презентацию Інтелектуальна власність Виконав: студент НН ІЕБ 508 Цицохов

1l_Іntelektualyna_vlasnіsty.pptx

  • Размер: 203.9 Кб
  • Автор: Дмитрий Цицохов
  • Количество слайдов: 8

Описание презентации Інтелектуальна власність Виконав: студент НН ІЕБ 508 Цицохов по слайдам

Інтелектуальна власність Виконав: студент НН ІЕБ 508 Цицохов Дмитро 2016 Інтелектуальна власність Виконав: студент НН ІЕБ 508 Цицохов Дмитро

  ЗМІСТ 1. Поняття ІВ; 2. Зміст ІВ; 3. Види ІВ; 4. Становлення ЗМІСТ 1. Поняття ІВ; 2. Зміст ІВ; 3. Види ІВ; 4. Становлення законодавства України щодо ІВ

Інтелектуальна власність - це результат творчої діяльності людини: винаходи у всіх галузях людської діяльності,Інтелектуальна власність — це результат творчої діяльності людини: винаходи у всіх галузях людської діяльності, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів та послуг, знаки обслуговування, фірмові знаки, комерційні позначення, інформаційна продукція, селекційні досягнення тощо. Іншими словами — це такі результати науково-технічної та художньої творчості людини, які можна використовувати будь-яким способом у господарській діяльності.

Зміст ІВ полягає в тому, що для сучасної концепції українського цивільного права характерним єЗміст ІВ полягає в тому, що для сучасної концепції українського цивільного права характерним є те, що право інтелектуальної власності стосовно особи розглядається у 2 значеннях: 1) як елемент правосуб’єктності (правоздатності, статусу) особи; 2) як суб’єктивне право. Відповідно і тлумачиться зміст права інтелектуальної власності. Зміст права інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права та (або) майнові права інтелектуальної власності (ч. 2 ст. 418 ЦК України).

У залежності від особливостей об'єктів права інтелектуальної власності можна виділити чотири її різновиди: У залежності від особливостей об’єктів права інтелектуальної власності можна виділити чотири її різновиди: • авторське право і суміжні права; • право на відкриття; • промислова власність (право на винахід, корисну модель, промисловий зразок, що називають також патентним правом); • інші результати творчої діяльності, використовувані у виробництві (право на товарний знак, знак обслуговування, на раціоналізаторську пропозицію, фірмове найменування, охорону селекційних досягнень, топологій інтегральних схем, інтересів володаря «ноу-хау»). Види Інтелектуальної власності. Авторське право. Патент

Авторське право - це сукупність правових норм,  які регулюють відносини, що виникають унаслідокАвторське право — це сукупність правових норм, які регулюють відносини, що виникають унаслідок створення і використання творів літератури, мистецтва і науки. У суб’єктивному розумінні слова — це сукупність прав, які належать автору або його правонаступникам у зв’язку із створенням і використанням твору літератури, науки чи мистецтва. Патент — документ, що засвідчує авторство на винахід та виключне право на використання його протягом певного строку.

У відповідності зі ст. 41 Закону України Про власність об'єктами права інтелектуальної власності єУ відповідності зі ст. 41 Закону України «Про власність» об’єктами права інтелектуальної власності є твори науки, літератури і мистецтва, відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, знаки для товарів і послуг, результати науково-дослідних робіт і інші результати інтелектуальної праці. Законодавство щодо Інтелектуальної власності

Дякую за увагу ! Дякую за увагу !
  • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.