https: //www. twig-bilim. kz/film/bones-5317/ Саба та ырыбы:

Скачать презентацию https: //www. twig-bilim. kz/film/bones-5317/ Саба та ырыбы: Скачать презентацию https: //www. twig-bilim. kz/film/bones-5317/ Саба та ырыбы:

adam_қaңқasynyң_negіzgі_bөlіmderі.ppt

 • Размер: 2.4 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 25

Описание презентации https: //www. twig-bilim. kz/film/bones-5317/ Саба та ырыбы: по слайдам

https: //www. twig-bilim. kz/film/bones-5317/ https: //www. twig-bilim. kz/film/bones-5317/

Саба та ырыбы: қ қ Адам а асыны негізгі б лімдері. қ ңқ ңСаба та ырыбы: қ қ Адам а асыны негізгі б лімдері. қ ңқ ң ө Практикалы ж мыс № 13 (демонстрация) қ ұ Адам а асыны рылысын зерттеу қ ңқ ң құ. « оз алыс – ол мір» Қ ғ ө Ф. Вольтер

Саба ма саты: қ қ Адам а асыны негізгі қ ңқ ң бСаба ма саты: қ қ Адам а асыны негізгі қ ңқ ң б лімдері мен с йектерін ө ү ажырату

О ушы о у ма сатына жетедіқ қ қ , егер т мендегіО ушы о у ма сатына жетедіқ қ қ , егер т мендегі ө жетістік критерийлерін орындаса : Адам а асыны негізгі ызметін білсе, қ ңқ ң қ Адам а асыны негізгі б лімдерін білсе, қ ңқ ң ө Адам а асыны негізгі б лімдерін райтын қ ңқ ң ө құ с йектерді атаса, ү Адамны тік ж руі немен байланысты болатынын ң ү білсе,

ызметі Қ Тірек – имыл қ ж йесіні ызметі: ү ң қ -ызметі Қ Тірек – имыл қ ж йесіні ызметі: ү ң қ — Тірек; — оз алыс; Қ ғ — ор аныс; Қ ғ — Зат алмасу; — ан клеткаларын Қ жасау.

Vocabulary Vocabulary

http: //itest. kz/lekciya_v i_tarau_adam_qangqas y_zhane_onyng_bolimd eri_tulha_qangqasy Ноутбукты пайдаланып, мына сілтемедегі м тінді о ыhttp: //itest. kz/lekciya_v i_tarau_adam_qangqas y_zhane_onyng_bolimd eri_tulha_qangqasy Ноутбукты пайдаланып, мына сілтемедегі м тінді о ы ыздар. ә қ ң

  Адамны а асы: ң қ ңқ 1– басс йек; 2 Адамны а асы: ң қ ңқ 1– басс йек; 2 – б ана; ү ұғ 3– жауырын; 4 – т сс йек; ө ү 5 – абыр алар ; 6 – омырт алар; қ ғ қ 7 – жамбас с йегі; 8 – то пан ү қ жілік; 9– шынта с йегі; қ ү 10 – к рі жілік; 11 – білезік, ә ала ан, сауса с йектері; қ қ ү 12 – ортан жілік; 13 – тізе тобы ы; ғ 14 – асы ты жілік; 15– шыбы қ қ (сада ) с йек; 16 – толарса қ ү қ с йестері; ү 17, 18 – табан, башпай с йектері ү

Кестені д птерге толтыры ыз. ә ң Кесте 1. С йек типтері үзынКестені д птерге толтыры ыз. ә ң Кесте 1. С йек типтері үзын с йектер Ұ ү ыс а с йектер Қ қ ү Жалпа с йектер қ ү

Жеке ж мыс. зара тексеру. ұ Ө С йек типтері ү ыс аЖеке ж мыс. зара тексеру. ұ Ө С йек типтері ү ыс а Қ қ с йектер ү зын с йектер Ұ ү Жалпа с йектерқ ү А. Омырт а қ B. Т с ө C. Ала ан қ D. абыр алар Қ ғ E. Жауырын F. Ортан жілік G. Бет с йектері ү H. Табан L. Білезік M. Асы ты жілік қ N. То пан жілік қ P. К рі жілік ә Q. Ми сауыты O. Жамбас

Жауабы: С йек типтеріү ыс а Қ қ с йектер ү зын ҰЖауабы: С йек типтеріү ыс а Қ қ с йектер ү зын Ұ с йектер ү Жалпа қ с йектер ү А. C. H. L. F. M. N. P. E. G Q. D. B. O.

С йектерді пішіні мен м лшері жа ынан топтастыры ызү ө ғ ң. С йектерді пішіні мен м лшері жа ынан топтастыры ызү ө ғ ң.

Адам а асыны б лімдеріқ ңқ ң ө Ая а асы (Скелет нижнейАдам а асыны б лімдеріқ ңқ ң ө Ая а асы (Скелет нижней конечности) қ қ ңқ ол а асы (Скелет верхней конечности) Қ қ ңқ Басс йек (Скелет головы) ү Т л а (Скелет туловища) ұ ғАдам қаңқасының негізгі бөлімдерін атаңыздар?

Басс йек а асыү қ ңқ басс йек ү Бет б лімдері ө ШБасс йек а асыү қ ңқ басс йек ү Бет б лімдері ө Ш йде ү (Затылочная кость) Т бе ө (Теменная кость) Самай (Височная кость) Ма дай ң (Лобная кость) Бет с йегі ү (Скуловая)Асты ы жа с йек ңғ қ ү (Нижнечелюстная) сті гі жа с йек Ү ң қ ү (Верхнечелюстная) Ке сірік ң (Носовая кость) Сына т різді с йек ә ү (Клиновидная кость) К з жас с йегі ө ү (Слезная)Ми сауыты

Т л а а асы (Скелет туловища)ұ ғ қ ңқ Кеуде торы (Грудная клетка)Т л а а асы (Скелет туловища)ұ ғ қ ңқ Кеуде торы (Грудная клетка) Омырт а (Позвоночник) қ

Омырт аны рылысы (Строение позвоночника)қ ң құ Омырт а б лімдері (Отделы позвоночника)Омырт аны рылысы (Строение позвоночника)қ ң құ Омырт а б лімдері (Отделы позвоночника) қ ө Бел (5 омырт а) қ Сегізк з (5 омырт а) ө қ йымша (4 -5 омырт а) Құ қ қКеуде (12 омырт а) қ Мойын(7 омырт а) қ Информация Омыртқа жотасы 33 -34 омыртқадан тұрады. Тұлғаның негізгі тірегі. Жұлынды қорғайды. Омыртқа жотасының ұзындығы адам бойының 40% құрайды.

Мойын омырт асыны рылысы (Строение шейных позвонков)қ ң құ атлант аксис Мойын омырт асыны рылысы (Строение шейных позвонков)қ ң құ атлант аксис

Кеуде торыны рылысы (Строение грудной клетки)ң құ абыр алы шеміршек Қ ғ қКеуде торыны рылысы (Строение грудной клетки)ң құ абыр алы шеміршек Қ ғ қ (Реберный хрящ) абыр а (Ребра) Қ ғТ с с йегі (Грудина) ө ү Кеуде торы 12 ар а қ омырт асынан ж не алды ы қ ә ңғ жа ынан т с с йегінен ғ ө ү ралады. Кеуде торы ішкі құ м шелерді механикалы ү қ за ымданудан ор айды. қ қ ғ Кеуде торы қандай сүйектерден тұрады?

ол а асы (Скелет верхней конечности)Қ қ ңқ ол с йектері Қ үИы белдеуіқол а асы (Скелет верхней конечности)Қ қ ңқ ол с йектері Қ үИы белдеуіқ (Пояс верхней конечности) То пан жілік (плечо) қ Шынта (локтевая) қ К рі жілік (лучевая) ә ол басы с йектері (кисть) Қ үБ ана (Ключица) ұғЖауырын (Лопатка) Ала ан қ (пясть)Білезік (запястье) Сауса қ с йектері ү (фаланги пальцев)Білек (предплечье)

Ая с йектері (Скелет нижней конечности)қ ү Ая с йектері қ ү Жамбас белдеуіАя с йектері (Скелет нижней конечности)қ ү Ая с йектері қ ү Жамбас белдеуі (Пояс нижней конечности) Шыбы (Малая берцовая) қ Асы ты жілік қ Сан (Бедро) Шонданай (Седалищные кости)аса а н/е Қ ғ шат с йегі ү Лобковые кости Жамбас с йектері ү (Тазовые кости) Табан (Стопа) Мы ын қ (Подвздошные кости) Толарса қ (Пред плюсна) кше Ө (Плюсна) Башпай (Фаланги Пальцев)Ортан жілік (Большая берцовая) Сегізк з ө (Крестец)

Адам а асыны б лімдеріні с йектерін аны тап, «+» белгісін ойы ыз.Адам а асыны б лімдеріні с йектерін аны тап, «+» белгісін ойы ыз. қ ңқ ң ө ң ү қ қ ң Б лімдері ө С йектер ү Басс йек ү Т л а ұ ғ ол а асыҚ қ ңқ Ая қ а асы қ ңқ Б ана ұғ Бет с йектері ү Жауырын Жамбас с йек ү Асы ты жілік қ То пан жілік қ Ортан жілік К рі жілік ә Ми сауыты Толарса с йектер қ ү Білезік с йектер ү Башпай с йектер ү Сауса с йектер қ ү Т с ө абыр а Қ ғ Ш йде, самай, т бе, ма дай ү ө ң Омырт а жотасы қ

Жауабы: Адам а асыны б лімдеріні с йектерін аны тап, «+» белгісін ойыЖауабы: Адам а асыны б лімдеріні с йектерін аны тап, «+» белгісін ойы ыз. қ ңқ ң ө ң ү қ қ ң Б лімдері ө С йектер ү Басс йек ү Т л а ұ ғ ол а асыҚ қ ңқ Ая қ а асы қ ңқ Б ана ұғ + Бет с йектері ү + Жауырын + Жамбас(мы ын, шат, шонданай) қ + Асы ты жілік қ + То пан жілік қ + Ортан жілік + К рі жілік ә + Ми сауыты + Толарса , кше с йектері қ ө ү + Білезік с йектер ү + Башпай с йектер ү + Сауса с йектер қ ү + Т с ө + абыр а Қ ғ + Ш йде, самай, т бе, ма дай ү ө ң + Омырт а жотасы қ +

Әртүрлі сүтқоректілердің омыртқаларының саны Омырт а қ б лімдері ө Омырт а саны қӘртүрлі сүтқоректілердің омыртқаларының саны Омырт а қ б лімдері ө Омырт а саны қ тыш ан қ оянқ егеу йрықұ қ мысы қ адам Мойын 7 7 7 Ар а (кеуде) қ 13 12 -13 13 13 12 Бел 6 6 -7 7 6 5 Сегізк з ө (крестцовые) 4 4 3 5 5 йымша Құ қ (копчик) 16 18 -25 18 -20 4 4 —

й ж мысы: Ү ұ • Адам а асыны ызметін сипаттап, қй ж мысы: Ү ұ • Адам а асыны ызметін сипаттап, қ ңқ ң қ д птерге жазу. ә • Адамны тік ж руі немен байланысты ң ү болатынын д лелдеу (кем дегенде 3 факт), ә

Саба ты келесі с йлемдермен ая та ыз: қ ө қ ң Мен ендіСаба ты келесі с йлемдермен ая та ыз: қ ө қ ң Мен енді білемін . . . . Ма ан на аны . . ғ ұ ғ Мені т сінбей ал аным. . . . ң ү қ ғ Мен жа сы т сіндім. . . қ ү Мен келесі саба та. . . білгім келеді. қ Рефлексия