Скачать презентацию Hebben wij de maken met ware oorzaken voor Скачать презентацию Hebben wij de maken met ware oorzaken voor

d2e4ba0c79971604c25e16bc877a1250.ppt

  • Количество слайдов: 33

Hebben wij de maken met ware oorzaken voor anti-semitisme? Hebben wij de maken met ware oorzaken voor anti-semitisme?

1. Economische motieven De Joden worden gehaat omdat zij te veel geld en macht 1. Economische motieven De Joden worden gehaat omdat zij te veel geld en macht hebben. 2. Het Joodse Volk is uitverkoren 3. Een zondebok Als minderheidsgroep zijn ze gemakkelijk de schuld van alles te geven 4. Zij hebben Jezus vermoord 5. Allochtonen De Joden zijn anders 6. Inferieur ras

 • De economische theorie voor anti-semitisme is dat Joden als groep te veel • De economische theorie voor anti-semitisme is dat Joden als groep te veel macht hebben. Joods geld geeft jaloezie en dat leidt tot anti-semitisme. • Deze theorie is vaak gebruikt vooral in de “Protocollen van Zion”.

"De Protocollen van de Wijzen van Sion" is een fel anti-semitisch dat na de bijbel het meest gelezen boek is. Geschreven door de Russische geheime politie eind 19 de eeuw. Het boek gaat over invloedrijke Joden die de wereldmacht willen overnemen. Worden de feiten in deze protocollen vandaag nog steeds als waarheden aanvaard?

“Maleisische premier hekelt joodse macht” Moslims moeten zich verenigen, zegt Mahathir De Standaard “De “Maleisische premier hekelt joodse macht” Moslims moeten zich verenigen, zegt Mahathir De Standaard “De macht van de Israël-lobby” Voor geen groep geldt dat sterker dan voor de Israël-lobby Israël. Door Michael Lind Amerika. nu. nl april 2008 “The International Jew: The World's Foremost Problem” en. wikisource. org/wiki/The_International_Jew “THE SYNAGOGUE OF SATAN” Radioislam. org

De Joden die in de dorpen van Oost Europa woonden (tussen de 17 de De Joden die in de dorpen van Oost Europa woonden (tussen de 17 de en 19 de eeuw) waren arm en machteloos. Maar ze werden gehaat en vervolgd. Hier ging het niet om de economische invloed van de Joden. De haat voor alle Joden maakt de economische theorie onjuist.

- De Christelijke vervangingstheorie. - Na de komst van Mohammed werden de Moslim uitverkoren. - De Christelijke vervangingstheorie. - Na de komst van Mohammed werden de Moslim uitverkoren. - Maar niet de Christenen noch de Moslims zijn op zo een grote schaal vervolgd om het feit dat zij het Uitverkoren Volk zijn.

Eind 19 de eeuw hebben veel Joden in Duitsland beweerd dat zij niet zijn Eind 19 de eeuw hebben veel Joden in Duitsland beweerd dat zij niet zijn “uitverkoren”. “Berlijn is ons Jeruzalem!” Werd geroepen. Een bewuste keuze voor assimilatie, en Duitsland was hun geliefde moederland. En juist in Duitsland ontstond de meest dodelijke vorm van antisemitisme.

Wordt een groep van mensen gehaat omdat zij uitgekozen worden gehaat te worden als Wordt een groep van mensen gehaat omdat zij uitgekozen worden gehaat te worden als Zondebok? Of wordt een groep uitgekozen om gehaat te worden omdat eigenlijk al velen deze groep niet mogen? In Nazi Duitsland was de Jodenhaat al aanwezig? Hoefde Hitler het alleen aan te wakkeren? Of heeft Hitler de Jodenhaat moet creëren?

De zondebok theorie is dus niet de oorzaak van anti-semitisme. Het is juist het De zondebok theorie is dus niet de oorzaak van anti-semitisme. Het is juist het antisemitisme dat Joden als zondebok maakt. De zondebok theorie geeft aan dat de haat aanwezig is en dat het makkelijk zijn kop kan steken.

Christenen hebben beweerd dat de Joden Jezus vermoord hebben. Was dit de echte reden Christenen hebben beweerd dat de Joden Jezus vermoord hebben. Was dit de echte reden voor de haat? Waarom haten dan niet alle Christenen ons nog steeds? Van waar dan deze haat? Jezus heeft toch gezegd: "Vergeef hen". . .

Bernard Blumenkranz, de schrijver van Bernard Blumenkranz, de schrijver van "Jews and Christians in the Western World", heeft een studie gemaakt van de vervolging van de Joden door de Christenen. De vervolgingen begonnen niet minder dan 1000 jaar na de dood van Jezus! Als de dood van Jezus de Christenen zo boos heeft gemaakt hoe komt het dat dit pas 1000 jaar later gebeurde?

 Pas in 1963 heeft het Vaticaan aangekondigd dat het niet de Joden waren Pas in 1963 heeft het Vaticaan aangekondigd dat het niet de Joden waren die Jezus vermoord hebben. Deze aankondiging heeft niet geleid tot een dramatische verandering ten opzichte van de Joden, omdat dit nooit de werkelijke reden was voor hun haat. Misschien meer een excuus dan een echte reden.

De Joden zijn anders: In uiterlijk, gedrag, in kleding, taal, in ethiek en geloof. De Joden zijn anders: In uiterlijk, gedrag, in kleding, taal, in ethiek en geloof. En hun grootste droom om terug te keren naar Zion. Dus assimilatie is de beste oplossing, integratie binnen de gemeenschap waarin zij leven. Ja? Is dat zo? Geen twijfel mogelijk?

De joden begonnen zich tijdens de Verlichting in Europa zich helemaal te integreren binnen De joden begonnen zich tijdens de Verlichting in Europa zich helemaal te integreren binnen de Europese samenleving. Zij werden Franser dan de Fransen en …. meer Duitser dan de Duitsers. Het duurde niet lang tot Nazis de Joden vervolgden >> Niet omdat de Joden anders zijn maar juist omdat zij net zo willen zijn als de Duitsers. De Duitsers kunnen niet toelaten dat Joden het schone Arische Ras vervuilen.

 • Een ras is genetisch te onderscheiden, heeft betrekking op mensen met gemeenschappelijke • Een ras is genetisch te onderscheiden, heeft betrekking op mensen met gemeenschappelijke voorouders en gemeenschappelijke genetische eigenschappen. Je kunt je ras niet veranderen; het zit in het DNA. • Vele Joden over de hele wereld hebben dezelfde voorouders, zoals blijkt uit genetisch onderzoek; maar je kunt Jood zijn zonder die gemeenschappelijke voorouders, bijvoorbeeld door Joods te worden. • Ook Joden die er niet ‘Joods’ uitzien worden gehaat.

4 belangrijke punten: 1. Oud - het bestaat al net zolang als het Joodse 4 belangrijke punten: 1. Oud - het bestaat al net zolang als het Joodse Volk. 2. Universeel – anti-semitisme vind je over de hele wereld Intensief 3. – Haat tegen de Joden is meestal heel fel. Verwarrend 4. – het is onduidelijk wat anti- semieten precies haten

“Eens zullen wij toch weer mensen en niet alleen joden zijn! Wij kunnen nooit “Eens zullen wij toch weer mensen en niet alleen joden zijn! Wij kunnen nooit alleen Nederlanders of alleen Engelsen of van welke natie ook worden, wij zullen daarnaast altijd joden blijven, wij willen het ook blijven. ” 11 april 1944

Wat hebben de anti-semieten ons te vertellen over dit onderwerp? Wat hebben de anti-semieten ons te vertellen over dit onderwerp?

Hitler was van mening dat hij een goede visie had op rol van de Hitler was van mening dat hij een goede visie had op rol van de Joden. Hij was de enige internationaal bekende Jodenhater die de Joden beschouwde als een ‘uniek’ volk. Hitler wist dat Joden altijd anders zullen zijn dan de rest van de mensheid. Dat was de reden om het volk uit te roeien. Het Joodse Volk was zijn aartsvijand en moest absoluut vernietigd worden.

Hitler zei in zijn toespraken: “Het gevecht om het bestuur van de wereld is Hitler zei in zijn toespraken: “Het gevecht om het bestuur van de wereld is uitsluitend tussen ons – de Duitsers en de Joden. Al het andere is een façade en illusie. Achter Engeland, Frankrijk en Amerika staat Israël. Zelfs al hebben wij alle Joden uit Duitsland verdreven blijven zij onze aartsvijand. ”

Hitler wist wat de essentie was van het Joodse Volk: - 1 G’d - Hitler wist wat de essentie was van het Joodse Volk: - 1 G’d - Gelijkheid van de mens in de ogen van G’d - Heb je naaste lief - Help de armen en zieken En dat ging niet samen met zijn satanische ideeën!

Hitler zei aan zijn volk: Hitler zei aan zijn volk: " “Zelfs als er nooit een synagoge, een Joodse school of het Oude Testament zou bestaan dan blijft de Joodse Ziel bestaan die zijn omgeving beïnvloed. De Joodse Ziel was er vanaf het begin, en elke Jood zonder uitzondering elke Jood vertegenwoordigd dit. ”

Hitler had een beter inzicht van de essentie van het Joodse Volk dan menige Hitler had een beter inzicht van de essentie van het Joodse Volk dan menige Jood.

 (The Talmud (Tractate Shabbos 89) “Waarom was de Torah gegeven op de berg (The Talmud (Tractate Shabbos 89) “Waarom was de Torah gegeven op de berg Sinai? ” Vraagt de Talmud. Omdat de grote sin’ah (haat gericht tegen de Jood) voortgekomen is van Sinai.

Bij Sinaï kreeg het Joodse Volk de taak een “licht voor de volkeren te Bij Sinaï kreeg het Joodse Volk de taak een “licht voor de volkeren te zijn”. Om deze reden zijn er mensen die de Joden helpen. Er zijn ook mensen die de wereld een plaats van spirituele duisternis willen maken. Zij willen geen moraliteit en ethiek. Zij zijn de aartsvijanden van het Joodse Volk.

Het Kwade Het Goede Het Kwade Het Goede

 בני אל תתיראו כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם, אל תיראו היגיעה בני אל תתיראו כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם, אל תיראו היגיעה זמן גאולתכם Wees niet bang mijn zoon alles wat Ik gedaan heb Ik alleen voor jullie gedaan, wees niet bang de tijd van jullie verlossing is gekomen. Yalkut Shimoni Psikta 36.

Vrede Vrijheid Monotheïsme Familie Onderwijs Liefdadigheid Vrede Vrijheid Monotheïsme Familie Onderwijs Liefdadigheid