Скачать презентацию GReening business through the Enterprise Europe Network AKTUALNOSTI Скачать презентацию GReening business through the Enterprise Europe Network AKTUALNOSTI

ead81b48e8ddca6f8eb54864cb93199e.ppt

  • Количество слайдов: 30

GReening business through the Enterprise Europe Network AKTUALNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U SEKTORU GOSPODARSTVA Luka GReening business through the Enterprise Europe Network AKTUALNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U SEKTORU GOSPODARSTVA Luka Gabrić Domino doo za energetski management i certificiranje European Commission Enterprise and Industry

GReening business through the Enterprise Europe Network AKTUALNA REGULATIVA JE U NADLEŽNOSTI DVA MINISTARSTVA GReening business through the Enterprise Europe Network AKTUALNA REGULATIVA JE U NADLEŽNOSTI DVA MINISTARSTVA a) Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva – MZOPUG Uprava za inspekcijeske poslove: a 1) građevinska inspekcija a 2) urbanistička inspekcija a 3) okolišna inspekcija b) Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva – MINGO Državni inspektorat – kontrola provedbe zakona Agencije – akreditirana tijela operativne kontrola b 1) Agencija za opremu pod tlakom b 2) Agencija za prostore ugrožene eksplozivom Ex-agencija European Commission Enterprise and Industry

GReening business through the Enterprise Europe Network a) JAVNI SEKTOR - ZGRADARSTVO (GRAD, JLS, GReening business through the Enterprise Europe Network a) JAVNI SEKTOR - ZGRADARSTVO (GRAD, JLS, DU) b) GOSPODARSKI SEKTOR – ZGRADE I TERMOTEHNIČKI SUSTAVI (PRIVATNO I JAVNO PODUZETNIŠTVO) c) STAMBENO ZGRADARSTVO – POSTOJEĆE I NOVO d) EU HR i ISO REGULACIJA e) AKTIVNOST U OKVIRU GREEN PROJEKTA European Commission Enterprise and Industry

GReening business through the Enterprise Europe Network JAVNI SEKTOR - ZGRADARSTVO (GRAD, JLS, DU) GReening business through the Enterprise Europe Network JAVNI SEKTOR - ZGRADARSTVO (GRAD, JLS, DU) UNDP Hrvatska – Poticanje energetske efikasnosti u RH. . . 2012) 1. Sustavno gospodarenje energijom (SGE) u gradovima i županijama-MINGORP/FZOEU 2. Program Vlade RH Dovesti svoju kuću u red, Hi. O program (House in order)- MINGORP 3. Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE). . . 2014 - energetski katastar javnih zgrada RH European Commission Enterprise and Industry

GReening business through the Enterprise Europe Network JAVNI SEKTOR - ZGRADARSTVO (GRAD, JLS, DU) GReening business through the Enterprise Europe Network JAVNI SEKTOR - ZGRADARSTVO (GRAD, JLS, DU) Rezultati provedbe projekata UNDP Hrvatska - Smanjenje troškova za energiju i vodu kroz gospodarenje energijom te kroz primjenu mjera energetske efikasnosti, - Smanjenje štetnih utjecaja i emisija na okoliš, - Uspostavljanje sustava gospodarenja objektima u vlasništvu grada ili županije preko sustava ISGE, - Formiranje EE timova za planiranje i upravljanje potrošnjom energije, - Otvaranje EE info centara za informiranje i edukaciju građana o primjeni energetski efikasnih tehnologija i mjera u kućanstvima, - Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE). . . 2014. Temeljem ovog sustava moguće je dobiti referentnu potrošnju pojedinih kategorija zgrada ali i korisnika. European Commission Enterprise and Industry

GReening business through the Enterprise Europe Network Troškovno optimalno poboljšanje energetskih svojstava zgrade European GReening business through the Enterprise Europe Network Troškovno optimalno poboljšanje energetskih svojstava zgrade European Commission Enterprise and Industry

GReening business through the Enterprise Europe Network JAVNI SEKTOR - ZGRADARSTVO (GRAD, JLS, DU) GReening business through the Enterprise Europe Network JAVNI SEKTOR - ZGRADARSTVO (GRAD, JLS, DU) Aktualna regulativa je u nadležnosti MZOPUG: Od 31. 0žujka 2010 je na snazi: Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada - MZOPUG Sve nove zgrade >50 m 2 obvezne su ishoditi energetski certifikat prije tehničkog pregleda objekta. Sve javne zgrade >1000 m 2 (0 d 2014 g >250 m 2 ) moraju javno izložiti energetski certifikat (hodnik, stubište, . . . ) do 31. prosinca 2012 g. Novim izmjenama ZOPUG predviđene su sankcije za neprovođenje Pravilnika za pr. osobu i odgovornu fiz. osobu European Commission Enterprise and Industry

GReening business through the Enterprise Europe Network En. Cert nestambene poslovne zgrade priložen uz GReening business through the Enterprise Europe Network En. Cert nestambene poslovne zgrade priložen uz tehnički pregled, Do sada certificirano oko 300 zgrada, ovlašteno 180 inženjera. European Commission Enterprise and Industry

GReening business through the Enterprise Europe Network Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada - MZOPUG GReening business through the Enterprise Europe Network Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada - MZOPUG Procedura oko ishođenja i izrade certifikata: 1. Ovlašteni dipl. inženjer - certifikator provodi propisanom procedurom energetski pregled zgrade i tehničke dokumentacije 2. Evaulacija rezultata EP, proračunavanje i određivanje energetskog razreda zgrade 1 do 8 (+A, A, B, C, D, E, F, G). [Bolje< Razred] 3. Generiranje En. Cert u propisanom formatu za svaku vrst zgrada 4. Prijava emailom ID certifikata MZOPUG. 5. Uručenje En. Cert vlasniku/korisniku zgrade Certifikat vrijedi 10 godina. European Commission Enterprise and Industry

GReening business through the Enterprise Europe Network GOSPODARSKI SEKTOR – ZGRADE I TERMOTEHNIČKI (PRIVATNO GReening business through the Enterprise Europe Network GOSPODARSKI SEKTOR – ZGRADE I TERMOTEHNIČKI (PRIVATNO I JAVNO PODUZETNIŠTVO) SUSTAVI OD 05. siječnja 2011 ( NN 5/2011) na snazi: Pravilnik o energetskim pregledima građevina – MINGO - Energetski pregledi građevine u svrhu TOA - Periodični pregledi (svake dvije i pet godina-ovisno o snazi i vrsti termotehničkih sustava; grijanje, klimatizacija, ventilacija). U tijeku su pripreme za početak izobrazbe budućih energetskih auditora. Ovlasti za izobrazbu je dobilo deseak institucija. Prvu grupu kandidata će subvencijom financrati EBRD, moguće je u 100% iznosu. Projekt je odobren FSB-Slavonski Brod i Veleučilište u SB. European Commission Enterprise and Industry

GReening business through the Enterprise Europe Network STAMBENO ZGRADARSTVO – POSTOJEĆE I NOVO Nove GReening business through the Enterprise Europe Network STAMBENO ZGRADARSTVO – POSTOJEĆE I NOVO Nove zgrade – obveza energetskog certificiranja prilikom tehničkog pregleda ili uz izvješće nadzornog inženjera. Postojeće zgrade – danom prijema u EU ( 01. srpnja, 2013. g) sve stambene zgrade u javnom prometu (prodaja, najam, lizing) su obvezne pribaviti energetski certifikat. European Commission Enterprise and Industry

GReening business through the Enterprise Europe Network STAMBENO ZGRADARSTVO – POSTOJEĆE I NOVO Na GReening business through the Enterprise Europe Network STAMBENO ZGRADARSTVO – POSTOJEĆE I NOVO Na nivou RH ne postoji jedinstveni model poticanja En. U i financiranja ovog sektora. Pojedini gradovi (Zagreb, Sisak, Zadar. . . ) objavljuju natječaje za ograničen broj korisnika za ulaganje u nove ili postojeće poboljšane sustave grijanja i PTV. Obnova fasada toplinskom izolacijom je u nadležnosti upravitelja stambene zgrade i provodi se iz povećane pričuve i komercijalnih kredita. Obvezna pričuva je određena etalonskim stambenim kvadratom u iznosu 1, 53 kn/m 2 i jedva pokriva redovno održavanje zgrade. European Commission Enterprise and Industry

GReening business through the Enterprise Europe Network STAMBENO ZGRADARSTVO – POSTOJEĆE I NOVO Najavljeno GReening business through the Enterprise Europe Network STAMBENO ZGRADARSTVO – POSTOJEĆE I NOVO Najavljeno osnivanje (2009) Agencije za energetsku učinkovitost i podružnica u četiri regionalna centra - vjerojatno čeka novu vladu. Sjedište Agencije je bilo predviđeno u Splitu. Na nivou RH bi se trebalo definirati mjere poticanja individualne En. U i njihovo provođenje bi bilo u nadležnosti Grada ili Županije u enrgetskim uredima. Za sada je moguće preko Upravitelja zgrade aplicirati na sredstva iz specijaliziranih fondova EU i FZOIEU ( Vukovar, Rijeka. . . ) European Commission Enterprise and Industry

GReening business through the Enterprise Europe Network STAMBENO ZGRADARSTVO – POSTOJEĆE I NOVO U GReening business through the Enterprise Europe Network STAMBENO ZGRADARSTVO – POSTOJEĆE I NOVO U Osijeku je ove godine obnovljeno desetak višestambenih starih zgrada u smislu poboljšanja toplinske izolacije zgrade. Obnova se uglavnom financira iz ušteda pričuve ili povećanjem pričuve. Po završetku obnove zgrade vlasnici žele certificirati zgradu kako bi je bolje tržišno verificirali. European Commission Enterprise and Industry

GReening business through the Enterprise Europe Network STAMBENO ZGRADARSTVO – POSTOJEĆE I NOVO Vj. GReening business through the Enterprise Europe Network STAMBENO ZGRADARSTVO – POSTOJEĆE I NOVO Vj. J. Gotovca 13 – Osijek Zrmanjska 26 European Commission Enterprise and Industry

GReening business through the Enterprise Europe Network HR EU i ISO REGULACIJA - EU GReening business through the Enterprise Europe Network HR EU i ISO REGULACIJA - EU Nova Direktiva EU, implementacija od 2014. Sve zgrade javne namjene >250 m 2 moraju se obnavljati po zadanoj stopi 3% godišnje. Procjenjuje se da će ovo generirati 100. 000 novih radnih mjesta u Njemačkoj, a RH i do 3000 r. mjesta European Commission Enterprise and Industry

GReening business through the Enterprise Europe Network HR EU i ISO REGULATIVA – EU GReening business through the Enterprise Europe Network HR EU i ISO REGULATIVA – EU Od 20. studenog 2009. na snazi Direktiva 2009/125/EZ o Eko Dizajnu Definira energetska učinkovitost cirkulacinih pumpi prema vrlo oštrom kriteriju. European Commission Enterprise and Industry

GReening business through the Enterprise Europe Network HR EU i ISO REGULACIJA - EU GReening business through the Enterprise Europe Network HR EU i ISO REGULACIJA - EU Predviđena su tri stupnja prijelaza na visokoučinkovite pumpe: 1. Za optočne pumpe s mokrim motorom, koje su instalirane izvan proizvođača topline (vanjske pumpe), od siječnja 2013. godine odredit će se granična vrijednost indeksa energetske djelotvornosti od 0, 27. Tada više neće postojati klase energetske učinkovitosti koje su se navodile do sada. Onda su pumpe u pravilu bolje od minimalnih zahtjeva klase A, koja je danas aktualna. Stoga se klase energetske učinkovitosti zamjenjuju oznakom indeksa energetske djelotvornosti na pumpi. European Commission Enterprise and Industry

GReening business through the Enterprise Europe Network HR EU i ISO REGULACIJA - EU GReening business through the Enterprise Europe Network HR EU i ISO REGULACIJA - EU Predviđena su tri stupnja prijelaza na visokoučinkovite pumpe: 2. Od kolovoza 2015. godine granična vrijednost indeksa energetske djelotvornosti ponovo će biti snižena na 0, 23. Onda ona vrijedi i za optočne pumpe s mokrim rotorom, koje su npr. ugrađene u novo instalirane proizvođače topline ili solarne stanice (integrirane pumpe). European Commission Enterprise and Industry

GReening business through the Enterprise Europe Network HR EU i ISO REGULACIJA - EU GReening business through the Enterprise Europe Network HR EU i ISO REGULACIJA - EU Predviđena su tri stupnja prijelaza na visokoučinkovite pumpe: 3. U posljednjem koraku provedbe propisi od 2020. godine vrijede i za zamjenu integriranih pumpi u postojećim proizvođačima topline. Propisi se odnose na sve optočne pumpe s mokrim rotorom na području grijanja i klimatizacije. U Zadnjoj fazi implementacije propisa sve pumpe moraju imati frekventnu regulaciju. European Commission Enterprise and Industry

GReening business through the Enterprise Europe Network European Commission Enterprise and Industry GReening business through the Enterprise Europe Network European Commission Enterprise and Industry

GReening business through the Enterprise Europe Network EU HR i ISO REGULACIJA - HR GReening business through the Enterprise Europe Network EU HR i ISO REGULACIJA - HR European Commission Enterprise and Industry

GReening business through the Enterprise Europe Network HR EU i ISO REGULACIJA - ISO GReening business through the Enterprise Europe Network HR EU i ISO REGULACIJA - ISO 50001 – od 4. maja 2011. Energy management system (En. Ms) Donosi procedure za upravljenje potrošnjom energije. Dakle, u standardu nisu date metode nego proceduralni okvir primjenjiv na svim sektorima. Standard je koncipiran slično kao i ISO 9001 i ISO 14001. Podloga izrade ovog standarda je EN 16001. Prihvaćanju standarda je slijedila poduža procedura i svi su izgledi da će ISO 50001 biti najprihvaćeniji tehnički standard u svijetu. European Commission Enterprise and Industry

GReening business through the Enterprise Europe Network HR EU i ISO REGULACIJA ISO 50001 GReening business through the Enterprise Europe Network HR EU i ISO REGULACIJA ISO 50001 slijedi poznati Demingov koncept kontinuiranog poboljšanja Plan. Do. Check. Act European Commission Enterprise and Industry

GReening business through the Enterprise Europe Network ISO 500001 – Sadržaj 1 Scope 2 GReening business through the Enterprise Europe Network ISO 500001 – Sadržaj 1 Scope 2 Normative references 3 Terms and definitions 4 Energy management system requirements 4. 1 General requirements 4. 2 Management responsibility 4. 2. 1 Top management 4. 2. 2 Management representative 4. 3 Energy policy 4. 4 Energy planning 4. 4. 1 General 4. 4. 2 Legal and other requirements 4. 4. 3 Energy review 4. 4. 4 Energy baseline 4. 4. 5 Energy performance indicators 4. 4. 6 Energy objectives, energy targets and energy management action plan. . . . . European Commission Enterprise and Industry

GReening business through the Enterprise Europe Network ISO 500001 -. . Sadržaj 4. 5 GReening business through the Enterprise Europe Network ISO 500001 -. . Sadržaj 4. 5 Implementation and operation 4. 5. 1 General 4. 5. 2 Competence, training and awareness 4. 5. 3 Communication 4. 5. 4 Documentation 4. 5. 5 Operational control 4. 5. 6 Design 4. 5. 7 Procurement of energy services, products, equipment and energy 4. 6 Checking 4. 6. 1 Monitoring, measurement and analysis 4. 6. 2 Evaluation of legal requirements and other requirements 4. 6. 3 Internal audit of the En. MS 4. 6. 4 Nonconformities, correction, corrective, and preventive action 4. 6. 5 Control of records 4. 7 Management review 4. 7. 1 General 4. 7. 2 Input to management review 4. 7. 3 Output from management revie European Commission Enterprise and Industry

GReening business through the Enterprise Europe Network § AKTIVNOST U OKVIRU GREEN PROJEKTA Domino GReening business through the Enterprise Europe Network § AKTIVNOST U OKVIRU GREEN PROJEKTA Domino doo ima klijente/partnere za koje je moguće utvrditi vremenski slijed primjene mjera En. U i zaštite okoliša. § Do kraja prosinca 2011. g možemo prikupiti tražene podatke o energetgskim uštedama i okolišnom odnosu za deset klijenata. § Upisani smo u bazu podataka Green projekta. § Aktivno sudjelujemo u razvijanju projekta s nositeljem projekta Tera Tehnopolis-Osijek. European Commission Enterprise and Industry

GReening business through the Enterprise Europe Network Kontakt: mr. sc. Luka Gabrić dipl. ing. GReening business through the Enterprise Europe Network Kontakt: mr. sc. Luka Gabrić dipl. ing. str. DOMINO doo za energetski management i certificiranje 091 3339333 luki. [email protected] com European Commission Enterprise and Industry

GReening business through the Enterprise Europe Network HVALA NA PAŽNJI! European Commission Enterprise and GReening business through the Enterprise Europe Network HVALA NA PAŽNJI! European Commission Enterprise and Industry

GReening business through the Enterprise Europe Network PITANJA ? ? ? European Commission Enterprise GReening business through the Enterprise Europe Network PITANJA ? ? ? European Commission Enterprise and Industry