General Information Study Tours to Poland

Скачать презентацию General Information Study Tours to Poland Скачать презентацию General Information Study Tours to Poland

stp_presentation_2.ppt

 • Размер: 2.7 Mегабайта
 • Количество слайдов: 19

Описание презентации General Information Study Tours to Poland по слайдам

General Information General Information

Study Tours to Poland Study. Toursto. Poland(STP)– ценавчальні візитидо. Польщістудентів, молодих спеціалістівтапрофесіоналівзкраїн. Східної Європи. Таківізитидопомагаютьознайомитисьіз. ПольщеюStudy Tours to Poland Study. Toursto. Poland(STP)– ценавчальні візитидо. Польщістудентів, молодих спеціалістівтапрофесіоналівзкраїн. Східної Європи. Таківізитидопомагаютьознайомитисьіз. Польщею таобмінятисядосвідомусферідемократичнихі ринковихреформ, будуванніправовоїдержави, зміцненнімісцевихгромадтагромадянських ініціатив. Країни-учасниці: -Білорусь — Молдова, — Україна — Російській. Федерації(Брянська, Калінінградська, Новгородська, Ленінградська областітамісто. Санкт-Петербург)

Візитистудентіввідбуваютьсяпіддевізом „ Пізнай. Польщу”тавключаютьвсебе: -Зустрічізлідерамипольськогосуспільногожиття, -Візитидодержавнихтагромадськихустанов, -Зустрічізпредставникамиуніверситетськихсередовищ –керівництвомвищихшкіл, викладачамита студентами, ознайомленнязорганізаційнимта культурнимжиттямвищихшкіл, -Візитидоредакційгазетічасописів, нарадіойна телебачення, зустрічізжурналістами,Візитистудентіввідбуваютьсяпіддевізом „ Пізнай. Польщу”тавключаютьвсебе: -Зустрічізлідерамипольськогосуспільногожиття, -Візитидодержавнихтагромадськихустанов, -Зустрічізпредставникамиуніверситетськихсередовищ –керівництвомвищихшкіл, викладачамита студентами, ознайомленнязорганізаційнимта культурнимжиттямвищихшкіл, -Візитидоредакційгазетічасописів, нарадіойна телебачення, зустрічізжурналістами, -Ознайомленнязмеханізмамифункціонуванняпольської економікивумовахвільногоринку, -Представленнядосвідупольськоїсистемної трансформації. Презентаціяефектівпольської трансформаціїпісля 1989 року. Презентаціянеурядовихорганізацій, їхмісцяв суспільстві, діалогзвладою, атакождіїнакористь місцевихспільнот. Ознайомленнязкультуроютаісторією. Польщі. Візитипроходятьдвічінарік: восенитанавесніуневеликихгрупах по 11 -12 осіб.

Приймаючіміста: • Білийсток, • Ґданськ, • Ґдиня, • Ґлівіце, • Краків,Приймаючіміста: • Білийсток, • Ґданськ, • Ґдиня, • Ґлівіце, • Краків, • Люблин, • Лодзь, • Новий. Сонч, • Ольштин, • Познань, • Пултуск, • Варшава, • Вроцлав, • Щецін, • Свєнтохловіце.

Підсумки 2012 року Підсумки 2012 року

FAQ • Хто може брати участь у візитах? • Віком 18 -21 років(народжені 1 липняFAQ • Хто може брати участь у візитах? • Віком 18 -21 років(народжені 1 липня 1992 -31 грудня 1995 року) • Якієгромадянами. Білорусі, Молдови, Українита. Російської Федерації • Якінавчаютьсяу. Білорусі, Молдові, Україніта. Російській Федерації(у. Брянській, Калінінградській, Новгородській, Ленінградськійобластяхтамісті Санкт-Петербург) • Якімаютьдійснийзакордонний паспорт(терміндіїпаспорту повиненбутищонайменшедо 30 вересня 2014) • Якіщенебралиучастіу Програмі Study. Toursto. Poland

FAQ • Я не володію польською. Чи можу я взяти участь у програмі? • Звісно!ЗнанняFAQ • Я не володію польською. Чи можу я взяти участь у програмі? • Звісно!Знання польськоїнеє обов ’ язковою умовою.

FAQ • Які дати приїзду? • Датизалежатьвід приймаючихорганізацій. Зазвичайце квітень-травеньдля веснянихвізитіві жовтень-листопаддля осінніх. FAQ • Які дати приїзду? • Датизалежатьвід приймаючихорганізацій. Зазвичайце квітень-травеньдля веснянихвізитіві жовтень-листопаддля осінніх.

FAQ • Від кого залежить хто і куди поїде? • Цезалежитьвідгрантової комісії, якавирішуєнелише вашуучасть, айорганізацію,FAQ • Від кого залежить хто і куди поїде? • Цезалежитьвідгрантової комісії, якавирішуєнелише вашуучасть, айорганізацію, кудивипоїдете.

FAQ • Чи проходитимуть якісь навчальні заняття? • Якправило, відбуваються зустрічізцікавимилюдьми натему. Польщі, їїсусідів, Європейськогосоюзу.FAQ • Чи проходитимуть якісь навчальні заняття? • Якправило, відбуваються зустрічізцікавимилюдьми натему. Польщі, їїсусідів, Європейськогосоюзу. Університетськілекції, як правило, не передбачаються.

FAQ • Що забезпечує програма Study Tours to Poland? • помешканнята харчуванняу. Польщі • частковаFAQ • Що забезпечує програма Study Tours to Poland? • помешканнята харчуванняу. Польщі • часткова компенсаціявитрат напроїзд • програмнівитрати

Applicatio n n Process Applicatio n n Process

Щопотрібнодлятого, щобподатизаявку? Підготуйтевідсканованіабосфотографованідодаткиуфайлахформату pdf, tif або jpg, щоброзміркожногознихнебувбільшийніж 500 КВ: закордоннийпаспорт(сторінкизособистимиданимитафото), заліковакнижка-сторінказоцінкамизаостанні 2 закінченісеместри(для студентівпершогокурсу–атестатзрілості), рекомендаційнийлист,Щопотрібнодлятого, щобподатизаявку? Підготуйтевідсканованіабосфотографованідодаткиуфайлахформату pdf, tif або jpg, щоброзміркожногознихнебувбільшийніж 500 КВ: закордоннийпаспорт(сторінкизособистимиданимитафото), заліковакнижка-сторінказоцінкамизаостанні 2 закінченісеместри(для студентівпершогокурсу–атестатзрілості), рекомендаційнийлист, написанийкерівником, викладачем, лідеромнеурядової організації, начальникоміт. п. (згіднозінструкцією) заявукандидатапроте, щовінранішенебувучасником. Програми Study. Toursto Poland( згіднозразку) Увага! Відсканованіфайлипросимоназивативідповіднодоїхзмісту, додаючипрізвищекандидата. Назвуфайлівнеобхіднозаписувати латинськимилітерамитак, абибулозрозуміло, якийдокументзнаходиться всередині: pasport_petrenko, ocinky_petrenko, rekomendacia_petrenko, zaiava_petrenko. Просимоневставлятиуназвіфайлівжоднихіншихзнаків: лапок, крапок, ком, дужок, слешівтощо!!!

Зіскануйтепершусторінкувашогозакордонногопаспорту! Зіскануйтепершусторінкувашогозакордонногопаспорту!

Зіскануйтевашузаліковукнижку! Зіскануйтевашузаліковукнижку!

Додайтевашурекомендацію, якадемонструєвашеактивнесоціальне життя, участьугромадськихорганізаціяхіт. д. Додайтевашурекомендацію, якадемонструєвашеактивнесоціальне життя, участьугромадськихорганізаціяхіт. д.

Заповнітьзаявупронеучасть, підпишітьтазіскануйте Заповнітьзаявупронеучасть, підпишітьтазіскануйте

FAQ • Якіпитаннябудутьв онлайн-заявці? • Чомутихочешприїхатиу Польшу? Опишисвою мотивацію(150 слів) • Чомусаметвоякандидатура маєзацікавитинас? (200 слів)FAQ • Якіпитаннябудутьв онлайн-заявці? • Чомутихочешприїхатиу Польшу? Опишисвою мотивацію(150 слів) • Чомусаметвоякандидатура маєзацікавитинас? (200 слів) • Якимчиномтивикористаєш знання, якіздобудешпідчас візиту, усвоїйгромадській, науковійабоіншій діяльності? (150 слів)

Якимбувмій Study. Toursto. Poland ? Осінь2012, Свєнтохловіце Якимбувмій Study. Toursto. Poland ? Осінь2012, Свєнтохловіце