Скачать презентацию GENEL İLETİŞİM 4 HAFTA SÖZEL İLETİŞİM İÇERİK Скачать презентацию GENEL İLETİŞİM 4 HAFTA SÖZEL İLETİŞİM İÇERİK

genel_iletisim_4._hafta.pptx

  • Количество слайдов: 22

GENEL İLETİŞİM 4. HAFTA SÖZEL İLETİŞİM GENEL İLETİŞİM 4. HAFTA SÖZEL İLETİŞİM

İÇERİK 1 - Konuşmanın Tanımı 2 - Konuşmanın Önemi 3 - Konuşmanın Doğuşu 4 İÇERİK 1 - Konuşmanın Tanımı 2 - Konuşmanın Önemi 3 - Konuşmanın Doğuşu 4 - Konuşma, Kültür ve Toplum Arasındaki Bağıntı 5 - İyi Bir Konuşmacının Sahip Olması Gereken Özellikler 6 - Toplum Önünde Konuşma 7 - Toplum Önünde Etkili Konuşma

KONUŞMANIN TANIMI İnsanı hayvandan ayıran en önemli özelliklerdendir. Bireysel düzeyde konuşma, kendimizi ifade edebilmenin KONUŞMANIN TANIMI İnsanı hayvandan ayıran en önemli özelliklerdendir. Bireysel düzeyde konuşma, kendimizi ifade edebilmenin en önemli yoludur. Düşünmenin aracıdır. Sosyal ilişkiler kurmamızı sağlar. Toplumsal düzeyde konuşma, insanın doğadaki yalnızlığını aşmasını sağlar. Üretilen bilgilerin nesillerden nesillere aktarılmasında rol oynar.

Konuşmanın tanımı için dört farklı boyut kullanılabilir: 1 - Fiziksel 2 - Fizyolojik 3 Konuşmanın tanımı için dört farklı boyut kullanılabilir: 1 - Fiziksel 2 - Fizyolojik 3 - Psikolojik 4 - Sosyolojik

Fiziksel Boyut: Ses dalgalarının oluşturulması, taşınması ve kulak aracılığıyla algılanması sürecidir. Fizyolojik Boyut: İnsan Fiziksel Boyut: Ses dalgalarının oluşturulması, taşınması ve kulak aracılığıyla algılanması sürecidir. Fizyolojik Boyut: İnsan vücudu ve onun yaşamsal faaliyetleri ile ilgili bir araştırma alanıdır. (Dil, diş, dudak gibi konuşma organlarının birincil işlevi yaşamsal biyolojik işlevlerdir; konuşma bu organlar üzerine yüklenen ikincil bir eylemdir. )

Psikolojik Boyut: Uyarma ve tepki odağında değerlendirilir. Çevreyi algılamak ve onu referans alarak anlamlandırmak Psikolojik Boyut: Uyarma ve tepki odağında değerlendirilir. Çevreyi algılamak ve onu referans alarak anlamlandırmak ve aktarmak. Sosyolojik Boyut: Doğadaki yalnızlıktan kurtulmayı sağlar. İnsan sosyal bir varlık olarak birlikte yaşamak, eylemek ve anlaşmak için dile ihtiyaç duyar.

KONUŞMANIN ÖNEMİ Dil ile dış dünyayı anlamlandırırız ve bu anlamlandırma sırasında da içinde bulunduğumuz KONUŞMANIN ÖNEMİ Dil ile dış dünyayı anlamlandırırız ve bu anlamlandırma sırasında da içinde bulunduğumuz toplumun değer yargılarını ve kültürünü paylaşır, bütünleşir, yeniden üretir ve toplumun bir üyesi olarak varlığımızı devam ettiririz.

KONUŞMANIN DOĞUŞU Antik Yunan’dan itibaren dilin ve konuşmanın ne olduğu ve nasıl doğduğu üzerine KONUŞMANIN DOĞUŞU Antik Yunan’dan itibaren dilin ve konuşmanın ne olduğu ve nasıl doğduğu üzerine farklı görüşler ortaya atılmıştır ve bir görüş birliği bulunmamaktadır. Konuşma üzerinde fizyolojik, psikolojik, biyolojik ve toplumsal faktörler etkilidir. Konuşmanın ve dilin kökeni üzerine olan bilimsel ve sistematik yaklaşımlar 19. yyda ortaya çıkmıştır.

Konuşma ve dilin kökeni ile ilgili bilimsel ve sistematik yaklaşımlar: 1 - Ünlem kuramı Konuşma ve dilin kökeni ile ilgili bilimsel ve sistematik yaklaşımlar: 1 - Ünlem kuramı 2 - Yansıtma kuramı 3 - İş şarkısı kuramı 4 - Jest kuramı 5 - Toplumsal denetim kuramı

Ünlem Kuramı: Hayvanlardaki iletişim örneklerinden yola çıkarak ilkel insanların da coşkusal tepkilerini dile getirdikleri Ünlem Kuramı: Hayvanlardaki iletişim örneklerinden yola çıkarak ilkel insanların da coşkusal tepkilerini dile getirdikleri ünlemlerle konuşmanın başlamış olabileceği görüşüdür. Yansıtma Kuramı: Doğadaki seslerin yansıması ile konuşma ortaya çıkmıştır diyen görüş. İş Şarkısı Kuramı: İlkel insanın birlikte çalışması ile dilin ortaya çıkışı. İlkel insan çalışma ortamını düzenlemek için ritmik sesler çıkartarak dilin oluşumunu sağlamıştır.

Jest Kuramı: bedensel hareketler olan jestler duyguların dile getirildiği içgüdüsel hareketlerdir. İlkel insanda görsel Jest Kuramı: bedensel hareketler olan jestler duyguların dile getirildiği içgüdüsel hareketlerdir. İlkel insanda görsel işaretler işitsel işaretlerden önce gelmektedir. Bu anlamda, ilkel insanlar birlikte yaşamayı beden hareketleri ile halletmişler; araç gereç ürettikten sonra da beden hareketlerinin yerini ağız, dil ve dudak hareketleri alarak konuşma gelişmiştir.

Toplumsal Denetim Kuramı: İlkel insanda da çocukta da konuşma çevresini denetim altına almak güdüsü Toplumsal Denetim Kuramı: İlkel insanda da çocukta da konuşma çevresini denetim altına almak güdüsü ile rastgele görsel ve işitsel davranışlar ile başlamıştır. Bu kurama göre çocukta dilin gelişim aşamaları şu şekilde gözlenmiştir: 1 - Doyumsuzluk Evresi: Rastgele jestler ve sesler 2 - Jest Evresi: Jestleri biyolojik ihtiyaçları karşılamak için kullanmak 3 - Dil Öncesi Seslenme Evresi: Ses kodu edinme evresi. İhtiyaçları ve duyguları doğru ses kodları ile ifade etmek. 4 - Telaffuz Edilen Dil Evresi: Hece sesleri ve onların telaffuz edilmesi.

KONUŞMA, KÜLTÜR VE TOPLUM ARASINDAKİ BAĞINTI İnsanların doğa ile olan etkileşim biçimleri onların üretim KONUŞMA, KÜLTÜR VE TOPLUM ARASINDAKİ BAĞINTI İnsanların doğa ile olan etkileşim biçimleri onların üretim tarzlarını da belirler. Bu üretim tarzları doğrultusunda belli bir toplumsal yapıya kavuşurlar. Bu toplumsal yapıya göre de kültürler biçimlenir. İşte insanların doğa ile girdikleri etkileşim biçimlerinin değişmesi temelinde kültür de değişir ve bu yönüyle dil ve sözcükler de değişecektir. Avcıtoplayıcı topluluklar, tarım toplumu ve sanayi toplumu birbirinden farklı kültürlere, toplumsal yapılara ve dillere sahiptirler.

İYİ BİR KONUŞMACININ SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER 1. Gözlem gücünü geliştirmeli. 2. Seçtiği konuşma İYİ BİR KONUŞMACININ SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER 1. Gözlem gücünü geliştirmeli. 2. Seçtiği konuşma alanlarında geniş bir bilgi birikiminin desteğinden yararlanmalı. 3. Amacına uygun yönde ve mantıklı bir akış içinde düşünme yeteneğini geliştirmeli. 4. Kendi yeteneklerini değerlendirmeyi, sınırlarını saptamayı bilmeli. (Önyargılardan sıyrılmalı, konuşmasında kesin yargılara yer vermemeli ve kendi inançlarının konuşmasını yönlendirmesine izin vermemeli )

5. Dinleyicisini yakından tanımalı. (konuşmanın yapılacağı topluluğun eğitim seviyesi, sosyal statüleri, yaşantıları hakkında bilgi 5. Dinleyicisini yakından tanımalı. (konuşmanın yapılacağı topluluğun eğitim seviyesi, sosyal statüleri, yaşantıları hakkında bilgi sahibi olmalı) 6. İletişimde ve konuşmada kişiliğin önemini göz önünde bulundurmalı. (Konuşmacının kişiliği dinleyiciyi etkiler) 7. Konuşma eylemini oluşturan fiziksel öğelerin önemini bilmeli. (Sesin yüksekliği, tonu, jestler, bakış, duruş ve yüz ifadesi anlamın oluşmasına katkıda bulunur) 8. Kendi kendisinin titiz bir eleştiricisi olmalı. 9. Ahlaksal sorumluluğu bulunduğunu unutmamalı. (Sorunları anlamak, çözüm üretmek, doğruluk, dürüstlük ve paylaşmak)

TOPLUM ÖNÜNDE KONUŞMA Topluluk önünde konuşma korkusunu yenebilmek için konuşma öncesinde izlenebilecek yol haritası: TOPLUM ÖNÜNDE KONUŞMA Topluluk önünde konuşma korkusunu yenebilmek için konuşma öncesinde izlenebilecek yol haritası: 1. Topluluk önünde konuşma fikrine sakince yaklaşmalı. 2. Topluluk önünde konuşma hakkında bilgiler toplamak. 3. Mükemmeliyetçi olmamalı. 4. Konuşma için belirlenen konuya iyi hazırlanmak, konuya hakim olmak. 5. Yüksek sesle konuşma metni tekrar okunmalı.

6. Konuşmanın yapılacağı mekânı tanımak. 7. Hatırlatma kartları hazırlamak. Konuşma günü: Görünüme dikkat etmek 6. Konuşmanın yapılacağı mekânı tanımak. 7. Hatırlatma kartları hazırlamak. Konuşma günü: Görünüme dikkat etmek ve nefes egzersizleri yapmak. Konuşma sırasında: Sadece sunumu düşünmek ve tanıdık yüzler ile göz teması kurarak rahatlamaya çalışmak.

TOPLUM ÖNÜNDE ETKİLİ KONUŞMA Toplum önünde etkili konuşabilmek ya da iyi ve etkili bir TOPLUM ÖNÜNDE ETKİLİ KONUŞMA Toplum önünde etkili konuşabilmek ya da iyi ve etkili bir sunum hazırlayarak bunu aktarabilmek için «anlatım» ve «içerik» kısmına dikkat etmek gerekmektedir.

Anlatımda dikkat edilmesi gereken hususlar: 1. İçtenlik 2. Dil/üslûp/adap 3. Beden dili/duruş/hareketler 4. Ses Anlatımda dikkat edilmesi gereken hususlar: 1. İçtenlik 2. Dil/üslûp/adap 3. Beden dili/duruş/hareketler 4. Ses tonu ve tonlama 5. Akıcılık

İçerik kısmında dikkat edilmesi gereken hususlar: 1. Güçlü bir açılış: Sunumun amacını aktarmak. 2. İçerik kısmında dikkat edilmesi gereken hususlar: 1. Güçlü bir açılış: Sunumun amacını aktarmak. 2. Bilgilerin seçimi ve netliği. 3. Bilgilere hakimiyet. 4. Görsellik: Sunumu görsel malzemelerle desteklemek. 5. Örneklerin kullanımı. 6. Güçlü bir kapanış: Anlatılan konunun özetlenmesi ve ana fikrin verilebilmesi.

Konuşmacını sahip ollması gereken 3 temel özellik • Etos, iyi bir konuşmacının sahip olması Konuşmacını sahip ollması gereken 3 temel özellik • Etos, iyi bir konuşmacının sahip olması gereken bir özellik olarak, konuşmacının söyledikleri ile yaptıklarının, içiyle dışının ya da kişiliğinin çelişmemesi demektir. Konuşmacının kişiliği, iyi bir konuşmacının sahip olması gereken niteliklerde de göreceğimiz gibi önemli bir konudur.

 • Patos, duygularla ilgilidir. Dinleyicilerin duygularını anlayabilme ve yönlendirebilme yetisi olarak düşünülebilir. Patos • Patos, duygularla ilgilidir. Dinleyicilerin duygularını anlayabilme ve yönlendirebilme yetisi olarak düşünülebilir. Patos sahibi bir konuşmacının iletişimin ilk öğelerinden olan referans çerçevesi kavramına oldukça aşina olması gerekir • Logos sahibi bir konuşmacı bilgilidir. Konuştuğu konu hakkında bilgi sahibidir.