Fulbright Scholar Program Application Review and Interview

Скачать презентацию Fulbright Scholar Program Application Review and Interview Скачать презентацию Fulbright Scholar Program Application Review and Interview

fulbright_scholar_program.ppt

 • Размер: 251 Кб
 • Количество слайдов: 20

Описание презентации Fulbright Scholar Program Application Review and Interview по слайдам

Fulbright Scholar Program Application Review and Interview Київ 201 5 Fulbright Scholar Program Application Review and Interview Київ

What is a Fulbright Grant? An opportunity to live and work in a foreign landWhat is a Fulbright Grant? An opportunity to live and work in a foreign land and culture (U. S. ) An opportunity to represent your country of origin and its educational and scientific system to others An opportunity to study and/or conduct deep research on a subject or topic An opportunity to collaborate with U. S. scholars and a U. S. institution of higher education An opportunity to create long-term contacts with U. S. scholars and institutions

Подача заявки на участь у конкурсі Заповнення анкети; Написання персонального стейтменту; Підготовка опису проекту;Подача заявки на участь у конкурсі Заповнення анкети; Написання персонального стейтменту; Підготовка опису проекту; Рекомендаційні листи; Додаткова інформація та документи; Подача заявки у встановлений строк! “ There are no such things as applied sciences, only applications of science. ” — Louis Pasteur

Заповнення анкети Особисті дані домашня та поточна адреса, дата народження, поточний стан, місцеЗаповнення анкети Особисті дані домашня та поточна адреса, дата народження, поточний стан, місце роботи або навчання; інформація про родину; досвід професійних подорожей за кордон, і т. д. Академічні кваліфікації навчання — коли, де, за якими напрямками, які ступені отримали; копії транскриптів та дипломів, рекомендаційні листи від ваших викладачів, наукових керівників, роботодавців, колег, знання мови і т. д. Професійні кваліфікації та досягнення стипендії, гранти досягнення , публікації Конфіденційність персональних даних забезпечується впродовж процесу оцінювання вашої заявки!

Підготовка опису проекту НЕ займайтеся плагіатом. Використовуйте визнані способи цитування. Важливо, показати, що виПідготовка опису проекту НЕ займайтеся плагіатом. Використовуйте визнані способи цитування. Важливо, показати, що ви вмієте ефективно та правильно цитувати інших авторів та творів. НЕ робіть наголос на огляд літературних джерел. НЕ представляйте проект якби він спеціально написаний для участі у конкурсі або швидкоруч. НЕ перебільшуйте очікуваного результату. НЕ забувайте описати як будуть поширені отримані результати ! “ There is analysis when from a complicated truth one deduces more simple truths. ” — André-Marie Ampère. Be realistic, well-organized and present a thought thru project!

The Detailed Project Statement The project statement is the most important component of the Fulbright application.The Detailed Project Statement The project statement is the most important component of the Fulbright application. Those scholars with the most compelling, theoretically-sound, well-written, feasible proposal are generally recommended for awards. Explain your proposed project, and the strategy for completing it, in a statement of three to five single-spaced pages (maximum 3, 500 words). Do not exceed the page limit (5) of the proposal. Attach a select bibliography of no more than three pages (2, 100 words), to your proposed research.

The Detailed Project Statement Content Organize your proposal in order of the following points, andThe Detailed Project Statement Content Organize your proposal in order of the following points, and use them as headings for sections of text in your statement. Background – Introduce the research topic. Place the project in academic or professional context by referring to major works by others on the subject (with proper citations). Objectives – Clearly define the aims of the project. Methodology – Describe the project and explain the approach, methods, and plan you will use (for example, interviews, library or archival research, or laboratory experiments

The Detailed Project Statement Content Significance - Explain the importance of the project for the field,The Detailed Project Statement Content Significance — Explain the importance of the project for the field, Ukraine, and your own professional development Evaluation and Dissemination – Describe plans for assessment and distribution of research results in Ukraine and elsewhere. Justification for Residence in the U. S. for the Proposed Project — Indicate very specifically why it is necessary for the accomplishment of the project to conduct research in the U. S. Do you need to access specific archives? To laboratory equipment? To a group of scholars?

The Detailed Project Statement Content Duration - Explain how the project can be completed within theThe Detailed Project Statement Content Duration — Explain how the project can be completed within the time period proposed. It might be useful to break down the tasks in terms of weeks or months (not specific dates, but duration). English Proficiency — Describe your schooling in English, use of English and level of competence in speaking, writing, and reading.

Підготовка опису проекту Корисно мати невеликий вступ; Обов’язково обґрунтуйте важливість проблеми в галузі проекту; Підготовка опису проекту Корисно мати невеликий вступ; Обов’язково обґрунтуйте важливість проблеми в галузі проекту; Чітко та реалістично сформулюйте ціль, яку ви пропонуєте досягти по виконанню проекту; Послідовно викладіть запропонований вами шлях досягнення поставленої цілі та аргументуйте принципову різницю між відомими та вашими оригінальними пропозиціями; Вкажіть який найкращий результат є очікуваним та які переваги наукова спільнота отримає через виконання вашого проекту. “ There is analysis when from a complicated truth one deduces more simple truths. ” — André-Marie Ampère

Рекомендаційні листи Рекомендаційний лист повинен реалістично характеризувати кандидата, переконливо висвітлювати як позитивні так і негативніРекомендаційні листи Рекомендаційний лист повинен реалістично характеризувати кандидата, переконливо висвітлювати як позитивні так і негативні якості кандидата, висвітлювати здібності та потенціал до майбутньої незалежної роботи. Основні критерії при написанні листа: • Інтелектуальні здібності • Знання за фахом • Якості при виконанні роботи • Мотивація • Серйозність намірів • Потенціал до значних досягнень • Винахідливість • Ініціативність • Емоційна стабільність • Адаптивність до нових ситуацій • Лідерські якості • Здатність до викладання Важливо мати рекомендаційний лист написаний для вас, а не по шаблону.

Етапи оцінювання Перший – відсів неналежно виконаних, неповних або невідповідних критеріям заявок на участь уЕтапи оцінювання Перший – відсів неналежно виконаних, неповних або невідповідних критеріям заявок на участь у програмі. Другий – оцінювання кожної заявки трьома незалежними експертами у галузі, за якою подається проект. Інтерв’ю – усна презентація проектів авторами перед Селекційною Радою Фонду. Фінал – рекомендації Ради на номінації проектів до стипендій Остаточне затвердження переможців та узгодження фінансування для переможців. Кожний з етапів є незалежним конфіденційним селекціонним процесом

Оцінювання - Етап перший Критеріями відбору є : Наукові досягнення кандидата План стажування (переконливо розроблений) АктуальністьОцінювання — Етап перший Критеріями відбору є : Наукові досягнення кандидата План стажування (переконливо розроблений) Актуальність проекту , реальність втілення його результатів, здатність до співпраці з американськими та українськими колегами над проектами, що матимуть суттєвий вплив на стан сучасної освіти та науки в Україні, практику вищої школи Готовність до ініціювання та запровадження нових курсів Бажання до розповсюдження та впровадження передових методів навчання та викладання http: //www. fulbright. org. ua

Оцінювання - Етап другий Рецензування повного пакету вашої заявки трьома незалежними експертами. - Інформація представленаОцінювання — Етап другий Рецензування повного пакету вашої заявки трьома незалежними експертами. — Інформація представлена в анкеті; Універстет, в якому хотіли б навчатися\виконувати проект (MOST HIGHLY PREFERRED INSTITUTIONS) — Персональний стейтмент Критична оцінка здобутих креденцій кандидатів з професійної точки зору. Рекомендаційні листи Коли та де навчались, які ступені отримали, які практичні навики має кандидат Критична оцінка наявності навиків кандидатів для виконання проекту. Публікації, в яких напрямках працювали. Участь у конференціях, проектах, грантах, конкурсах

Оцінювання - Етап другий Рецензування вашого проекту трьома незалежними експертами у галузі проекту. Зміст, структура,Оцінювання — Етап другий Рецензування вашого проекту трьома незалежними експертами у галузі проекту. Зміст, структура, Організація, логічність, послідовність. Критична професійна оцінка вашого проекту. Цілі проекту, реалістичність досягнення Важливість проекту у сенсі розвитку галузі Важливість проекту у сенсі розвитку наукової діяльності України Ретельність при плануванні досягнення цілей Реалістичність виконання Критична оцінка планів поширення результатів вашого проекту. Плани щодо поширення у науковому світі Аргументація необхідності виконання проекту у США

Оцінювання – інтерв’ю Інтерв’ю відбувається виключно англійською мовою. тренуйтесь з колегами як презентувати ваш проектОцінювання – інтерв’ю Інтерв’ю відбувається виключно англійською мовою. тренуйтесь з колегами як презентувати ваш проект Вітання від Директора Програми та представлення членів Селекційної Ради (1 -2 хв. ) Представлення кандидатом проекту (10 -15 хв. ) Питання та дискусія щодо запропонованого проекту (8 -12 хв. ) • Презентація проекту • Знання за темою проекту • Якості при виконанні роботи • Ентузіазм • Винахідливість • Емоційна стабільність • Адаптивність до нових ситуацій • Лідерські якості Ви маєте агрументовано переконати Раду, у важливості, перспективності та корисності вашого проекту як для вас, так і для приймаючої сторони.

Оцінювання – фінал Селекційна Рада обирає кандидатів – фіналістів за результатами інтерв’ю Кожний кандидат отримує рейтингОцінювання – фінал Селекційна Рада обирає кандидатів – фіналістів за результатами інтерв’ю Кожний кандидат отримує рейтинг за загальними критеріями оцінки За результатами рейтингу обираються переможці. За результатами рейтингу визначаються альтернативні кандидати

Оцінювання – переможці Обрані переможці конкурсу отримують гранти. Тривалість ґранту — 3 - 9 місяцівОцінювання – переможці Обрані переможці конкурсу отримують гранти. Тривалість ґранту — 3 — 9 місяців Упродовж академічного року учасники Програми проводять індивідуальні дослідження; знайомляться з актуальними надбаннями американських університетів у плануванні навчальних програм, розробці учбових курсів та їх викладанні; беруть участь у наукових конференціях та семінарах. Учасники Програми отримують : щомісячну стипендію ; додаткові кошти для придбання професійної літератури.

Київ 201 5 Fulbright Faculty Development Program Application Review and Interview Дякую за увагу!Be creative.Київ 201 5 Fulbright Faculty Development Program Application Review and Interview Дякую за увагу!Be creative. Be original. Be a Leader. Be a Fulbrighter!

Good luck!!! Good luck!!!
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.