Фрустрация Дайында анғ : Те ізбай Д. ң

Скачать презентацию Фрустрация Дайында анғ : Те ізбай Д. ң Скачать презентацию Фрустрация Дайында анғ : Те ізбай Д. ң

frustraciya.ppt

 • Размер: 456.0 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 17

Описание презентации Фрустрация Дайында анғ : Те ізбай Д. ң по слайдам

Фрустрация Дайында анғ : Те ізбай Д. ң абылда ан Қ ғ : То санбаева С.Фрустрация Дайында анғ : Те ізбай Д. ң абылда ан Қ ғ : То санбаева С. қ

Фрустрация - [ лат. frustratio – алдау, с тсіздік, а талма ан ә қ ғФрустрация — [ лат. frustratio – алдау, с тсіздік, а талма ан ә қ ғ міт ү ] — ал а ғ ой ан ма саттарына жете қ ғ қ алма ан, жоспарлары ғ к л-тал ан болып ү қ к йреген адам басынан ү ткеретін уайым, рей ө ү билеген психологиялы қ жай-к й. ү

Адам алауы мен қ м мкіншіліктеріні ү ң с йкес келмеуі ә Адам алауы мен қ м мкіншіліктеріні ү ң с йкес келмеуі ә

Фрустрация пайда болу себептері : Физикалы қ ( бас бостанды ынан айыруғ ) Биологиялы Фрустрация пайда болу себептері : Физикалы қ ( бас бостанды ынан айыруғ ) Биологиялы қ ( ауру , артаюқ ) Психологиялы қ ( ор ыныш, рейқ қ ү ) Социо — м дени ә ( о амды қ ғ қ шектеулер, ережелер ) Материалды қ ( аржық )

арапайым мысал Қ « здік о ушы» Ү қ синдромы арапайым мысал Қ « здік о ушы» Ү қ синдромы

Фрустрация н тижесіндеә : Адам іс - рекеті згереді ә ө зіні ойдан шы арФрустрация н тижесіндеә : Адам іс — рекеті згереді ә ө зіні ойдан шы ар ан лемінде мір с ре Ө ң ғ ғ ә ө ү бастайды Агрессия к шейеді ү Сенімсіздік пайда болады Мотивация т мендейді ө Айналада ы адамдар а ашулы болу ғ ғ

 Еште еге арамай ма сат а жетуді ң қ қ қ к здейтін, эмоционалды Еште еге арамай ма сат а жетуді ң қ қ қ к здейтін, эмоционалды адамдар ө фрустрация а шырау а бейім келеді. ғ ұ ғ

 « ор ынышҚ қ » тесті « ор ынышҚ қ » тесті

Н тижелеріә 1) М зды гір: ұ үң рухани жайлылы қ іздейсіз, жал ызды тан,Н тижелеріә 1) М зды гір: ұ үң рухани жайлылы қ іздейсіз, жал ызды тан, ғ қ ешкімге керек болмай алудан ор асыз. қ қ қ Алайда д рыс жолды ұ та да аны ызды ң ғ ң білесіз. Сіз махаббат іздейсіз, сізге жылулы , қ ам орлы сезімі жетіспейді. қ қ қ

 2) Тоннель. Іштей зі ізді жо алтып ө ң ғ ал ансыз. Ойы ызды, сезімі 2) Тоннель. Іштей зі ізді жо алтып ө ң ғ ал ансыз. Ойы ызды, сезімі ізді ғ ң ң білдіру ж не згелерге сену сізге ә ө иын туады. Барлы эмоция ызды қ қ ң іште са тайсыз. з сезімі ізді білдіріп қ Ө ң йрені із, сонда мірі із же ілдейді. ү ң ө ң ң

 3) Тастанды имарат. те а ылды, мы ты ғ Ө қ қ адамсыз. Алайда 3) Тастанды имарат. те а ылды, мы ты ғ Ө қ қ адамсыз. Алайда згелерге жабы сыз, ө қ тіпті кейде з жа ындары ызды да ө қ ң жаны ыз а жолатпай оясыз. зі ізге ң ғ қ Ө ң к ілі із толады, талап оя білесіз. К бірек өң ң қ ө адамдармен араласу а тырысасыз. ғ

 4) А аш й. Б л жа сы та дау. Сізді ғ ү ұ қ 4) А аш й. Б л жа сы та дау. Сізді ғ ү ұ қ ң ң ж регі із махаббат пен н зіктікке толы ү ң ә ж не оны біреумен б лісу ажеттілігін ә ө қ сезінесіз. Жа ындары ыз шін барлы ын қ ң ү ғ жасау а дайынсыз. аржылы жа дайы ыз ғ Қ қ ғ ң ынжылтады. Ма сат а жету шін сізге қ қ қ ү за е бектеніп, ойлауы ызды згерту ұ қ ң ң ө керек.

 5) ды. Сіз зі ізге к ілі із толады, Құ қ ө ң өң ң 5) ды. Сіз зі ізге к ілі із толады, Құ қ ө ң өң ң сенімдісіз. Еркіндікті жо алтудан, шектеу ғ оюдан ор асыз. мірі ізге ызы ты қ қ қ Ө ң қ қ о и алар, эмоция жетіспейді. оры пай, қ ғ Қ қ зі ізге найтындай мір с руді та да ыз. ө ң ұ ө ү ң ң

 6) оянны іні. Белгісіздіктен Қ ң ор асыз. зі іздеу жолындасыз. Сізге қ қ Ө 6) оянны іні. Белгісіздіктен Қ ң ор асыз. зі іздеу жолындасыз. Сізге қ қ Ө ң мірлік миссия ызды табу те ма ызды. ө ң зі ізді азбалап, анализ жаса анды Ө ң қ ғ жа сы к ресіз. қ ө

 7) Подвал а жол. мірі ізде с тсіздіктер, ғ Ө ң ә жа ымсыз 7) Подвал а жол. мірі ізде с тсіздіктер, ғ Ө ң ә жа ымсыз о и алар к п бол ан. К п ғ қ ғ ө инал ансыз. Ойы ызды б рі ткен қ ғ ң ң ә ө мірі ізде. немі иынды а кезігемін деп ө ң Ү қ ққ ор асыз. ткен реніштен, жа ымсыз қ қ Ө ғ ойлардан арылы ыз. ң

 8) Т рмеге есік. Е бекс йгіш, адал ан ү ң ү қ ғ 8) Т рмеге есік. Е бекс йгіш, адал ан ү ң ү қ ғ жерден ан алатын адамсыз. қ Ма саттары ыз ай ын, олар а жету қ ң қ ғ жолындасыз. Алайда ж рек т бінде ү ү тынышты ты, демалуды алайсыз. қ қ зі ізге тыны у а м мкіндік бері із. Ө ң ғ ғ ү ң