Скачать презентацию ФРАНЦІЯ НАПЕРЕДОДНІ РЕВОЛЮЦІЇ Велика Французька революція стала Скачать презентацию ФРАНЦІЯ НАПЕРЕДОДНІ РЕВОЛЮЦІЇ Велика Французька революція стала

Урок 02 Франция накануне революции2.ppt

  • Количество слайдов: 19

ФРАНЦІЯ НАПЕРЕДОДНІ РЕВОЛЮЦІЇ ФРАНЦІЯ НАПЕРЕДОДНІ РЕВОЛЮЦІЇ

Велика Французька революція стала «історичним Рубіконом» в житті європейських народів. Вона ліквідувала рештки феодально-кріпосницьких Велика Французька революція стала «історичним Рубіконом» в житті європейських народів. Вона ліквідувала рештки феодально-кріпосницьких пережитків, сформувала ідеї гуманізму, що втілилися в словах «Свобода, рівність і братство»

ПРЕДСТАВНИКИ ФРАНЦУЗЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА Монтеськ’є Мельє Вольтер Руссо Iдеї французьких просвітителів стали ідейною передумовою революції ПРЕДСТАВНИКИ ФРАНЦУЗЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА Монтеськ’є Мельє Вольтер Руссо Iдеї французьких просвітителів стали ідейною передумовою революції

Ідеологія – це система поглядів, ідей, які характеризують певне об'єднання людей. Погляди французьких просвітників Ідеологія – це система поглядів, ідей, які характеризують певне об'єднання людей. Погляди французьких просвітників Ж. Мельє На державний устрій Революційним шляхом Проти абсолютизму; знищити королівську за конституційну владу. монархію з поділом влади на три гілки. На права людини і приватну власність Скасування всіх станових привілеїв, приватної власності передача землі й у спільне користування. Ш. Монтеск є Вольтер Відкидав революцію; за освічений абсолютизм; введення конституції Недоторканність У суспільстві приватної власності мають панувати та особистої свободи. свобода, рівність, повага до приватної власності. На релігію та Оголосив війну Богу та Відокремлення католицьку церковній організації. церкви від держави. церкву Д. Дідро Ж. -Ж. Руссо Проти абсолютизму за освічену монархію Проти монархії за демократичну народну республіку. За ліквідацію станових привілеїв, дотримання та гарантії прав і свобод громадянина, усунення майнової невірності, недоторканність приватної власності. Критикував Негативне церкву, висміював ставлення до релігійні забобони релігії, та фанатизм. необхідність створення нової «природної релігії» . Обмеження розмірів приватної власності, особисту свободу кожного громадянина. Визнавав цінність релігії.

Королівська влада: криза абсолютизму. Бюрократія – службовці в системі органів управління держави. Наприкінці ХVІІІ Королівська влада: криза абсолютизму. Бюрократія – службовці в системі органів управління держави. Наприкінці ХVІІІ ст. Франція залишалась абсолютною монархією. Влада монарха Замість Генеральних штабів іноді скликалися базувалась на бюрократії. Система нотаблі. управління складалася з міністерств, Місцеві представницькі органи влади були місцевої адміністрації на чолі з відсутні у більшості провінцій королівства. губернаторами ( у подальшому – Керівництво ними здійснювали виші чиновники, які підпорядковувалися інтенданти) і королівських судів. центральним органам. Міста втратили право самоврядування. Посади мерів у містах також можна було купити.

Інтенданти – посадові особи, яких призначили з центру до провінцій для виконання адміністративних, судово-поліційних, Інтенданти – посадові особи, яких призначили з центру до провінцій для виконання адміністративних, судово-поліційних, фінансових і військових функцій. Мали право вищого контролю над усіма посадовими особами своєї провінції.

СТАНИ У ФРАНЦІЇ НАПЕРЕДОДНІ РЕВОЛЮЦІЇ I — духівництво; II — дворянство; III — третій СТАНИ У ФРАНЦІЇ НАПЕРЕДОДНІ РЕВОЛЮЦІЇ I — духівництво; II — дворянство; III — третій стан великі та дрібні підприємцівласники, селяни, наймані робітники

У Франції розвивалася криза абсолютизму. Главою уряду у Франції був король. Саме до нього У Франції розвивалася криза абсолютизму. Главою уряду у Франції був король. Саме до нього кожен з міністрів приходив з доповіддю; лише король ухвалював рішення.

Основні прояви кризи абсолютизму у Франції: 1. 2. 3. 4. Зростання бюрократії занепад представницьких Основні прояви кризи абсолютизму у Франції: 1. 2. 3. 4. Зростання бюрократії занепад представницьких станових органів; Відсутність місцевих органів самоврядування; Неефективність повністю централізованої системи управління; Наявна практика продажу державних посад. Освічений абсолютизм – політика монархів, спрямована на реформування найвідсталіших засад суспільства.

Становий устрій. Привілейовані І стан ІІ стан Духовенство дворяни Непривілейовані Звільнені від сплати податків, Становий устрій. Привілейовані І стан ІІ стан Духовенство дворяни Непривілейовані Звільнені від сплати податків, мали політичні права ІІІ стан Селяни Ремісники Буржуа Сплачували податки (талья, капітація, двадцятина, десятина) Пам ятка: • Талья – податок на землю і майно, сплачували лише жителі міст і селяни; • Капітація – подушний податок, сплачували всі стани; • Двадцятина – 5% податків з усіх прибудків.

натуральний податок 1/4– 1/5 від урожаю і приплоду худоби талья – податок на землю натуральний податок 1/4– 1/5 від урожаю і приплоду худоби талья – податок на землю десятина — церкві грошовий податок за користування землею СЕЛЯНИ МАЛИ СПЛАЧУВАТИ ТАКІ ПОДАТКИ дорожні, мостові, ярмаркові мита габель — податок на сіль подимна подать

Загальна сума податків за 30 років перед революцією збільшилася на 70 % З населенням Загальна сума податків за 30 років перед революцією збільшилася на 70 % З населенням у 25 млн чол – 22 млн – селяни.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ І ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК ФРАНЦІЇ НАПЕРЕДОДНІ РЕВОЛЮЦІЇ У другій половині ХVІІІ ст. Франція, залишаючись СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ І ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК ФРАНЦІЇ НАПЕРЕДОДНІ РЕВОЛЮЦІЇ У другій половині ХVІІІ ст. Франція, залишаючись однією з наймогутніших країн Європи, була аграрною країною. Її населення становило 26 млн чол. . , три четверті проживало в сільській місцевості. Основною сільського господарства було зерновиробництво. Сільське господарство приносило до державної скарбниці понад три четверті всього прибутку. Унаслідок низького розвитку тваринництва від урожайності зернових культур залежав добробут всього населення, надходження в державну скарбницю, розвиток промисловості. Низька врожайність зернових зумовлювала високі ціни на продукти харчування. Різке зростання цін на продукти харчування через неврожаї було однією з причин фінансових і промислових криз.

Особливості розвитку промисловості. Значну роль в економіці Франції починає відігравати промисловість. За рівнем її Особливості розвитку промисловості. Значну роль в економіці Франції починає відігравати промисловість. За рівнем її розвитку Франція поступалась лише Великої Британії. Успішно розвивалась вугільна, металургійна, бавовняна і низка інших галузей. Особливо процвітало виробництво предметів розкоші. Королівський двір, привілейовані стани, заможні буржуа не шкодували коштів на придбання дорогих тканин, вишуканих меблів, посуду, парфумерії тощо. Наприкінці ХVІІІ ст. у промисловості зростає роль мануфактур. Переважною формою у виробництві тканини і полотна у Франції утверджується розсіяна мануфактура. Водночас зросла кількість великих централізованих мануфактур. Існували й так звані змішані мануфактури. Великими промисловими центрами стали Ліон, Брест, Тулон, Париж. Мануфактура – капіталістичне підприємство, що ґрунтувалося на приватній власності на знаряддя праці, поділі праці й ручному виробництві.

Заохочувалося створення мануфактури, абсолютна монархія надавала власникам пільги та привілеї. Заохочувалося створення мануфактури, абсолютна монархія надавала власникам пільги та привілеї.

Уряд створював спеціальні робітничі будинки і госпіталі для забезпечення мануфактур робочою силою. Уряд створював спеціальні робітничі будинки і госпіталі для забезпечення мануфактур робочою силою.

Франція мала значний торговий і військовий флот. Франція мала значний торговий і військовий флот.

Франція була великою колоніальною державою Франція була великою колоніальною державою

Домашнє завдання 1. Опрацювати відповідний параграф підручника. 2. Підготувати повідомлення про захоплення Бастилії. Домашнє завдання 1. Опрацювати відповідний параграф підручника. 2. Підготувати повідомлення про захоплення Бастилії.