Фармакоэкономикалық талдаудын “шы ын-табыс“ дісіғ ә Орындаған: Арзымбет

Скачать презентацию Фармакоэкономикалық талдаудын “шы ын-табыс“ дісіғ ә Орындаған: Арзымбет Скачать презентацию Фармакоэкономикалық талдаудын “шы ын-табыс“ дісіғ ә Орындаған: Арзымбет

fn_shyғyn_tabys.pptx

 • Размер: 445.2 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 13

Описание презентации Фармакоэкономикалық талдаудын “шы ын-табыс“ дісіғ ә Орындаған: Арзымбет по слайдам

Фармакоэкономикалық талдаудын “шы ын-табыс“ дісіғ ә Орындаған: Арзымбет П. Төлеген Г. Тобы: 404 А ФКФармакоэкономикалық талдаудын “шы ын-табыс“ дісіғ ә Орындаған: Арзымбет П. Төлеген Г. Тобы: 404 А ФК Қабылдаған: Карабекова Ж. Н.

Шығын – пайда талдауы (СВА) Тәжірибелік денсаулық сақтаудың жүйесінде фармакоэкономикалық зерттеулерді жүргізгенде «Шы ын –Шығын – пайда талдауы (СВА) Тәжірибелік денсаулық сақтаудың жүйесінде фармакоэкономикалық зерттеулерді жүргізгенде «Шы ын – ғ тиімділік » ж не «Шы ын – утилитарлы » ә ғ қ тауарлар а осымша ретінде «Шы ын пайда» ғ қ ғ талдауы олданылады. Б л діс медициналы қ ұ ә қ араласуды кез – келген к рсеткіштерін ң ө салыстыра алады, себебі емдеу нымен құ н тижелері а шалай т рде ба аналады. ә қ ү ғ

 Осы әдістің қажеттілігі альтернативаларды қолдануда, ерекше салыстыруға болмайтын нәтижелермен, нәтижелерді салыстырудыжеңілдету мақсатымен негізделінеді жәнек Осы әдістің қажеттілігі альтернативаларды қолдануда, ерекше салыстыруға болмайтын нәтижелермен, нәтижелерді салыстырудыжеңілдету мақсатымен негізделінеді жәнек алынған нәтижелердің мәліметтерін ақшалай ортақ бөлгішке келтіріледі.

Талдау мақсаты: Қазіргі кездегі баға деңгейіне келтіре отырып, бағдарламаны немесе әдісті жүргізуден таза пайданы есептеу,Талдау мақсаты: Қазіргі кездегі баға деңгейіне келтіре отырып, бағдарламаны немесе әдісті жүргізуден таза пайданы есептеу, яғни пайда азайту құн.

Әдістің қолдану аясы: Денсаулық сақтау саласында емдеудің әртүрлі жеке, көптік бағдарламаның немесе әдістің талдауы. КөбінесеӘдістің қолдану аясы: Денсаулық сақтау саласында емдеудің әртүрлі жеке, көптік бағдарламаның немесе әдістің талдауы. Көбінесе кешенді тәрізді терапия нәтижелерін керек кезде, бірақ медициналық шекті сипаттайтын яғни өлімді немесе ауруды алдын-алуда қолданылады.

 Мысалы: - вакцинациялауда (Гепатит А, гепатит В, менингитке арсы егулерде)қ - б йрек трансплантациясында Мысалы: — вакцинациялауда (Гепатит А, гепатит В, менингитке арсы егулерде)қ — б йрек трансплантациясында ү

СВА талдауда есептеу: Пайданың құнға қатынас коэффициенті есептелінеді - пайда шығындардан асады, яғни бағдарлама пайдалы; =1СВА талдауда есептеу: Пайданың құнға қатынас коэффициенті есептелінеді — пайда шығындардан асады, яғни бағдарлама пайдалы; =1 – шы ындар пайда а эквивалентті; ғ ғ — пай шы ыннан аз, я ни ба дарлама пайдасыз ғ ғ ғ

 Фармакоэкономикалық зерттеулерде СВА талдауын қолдануда анықтаудан басқа пайданың және қаржылық көлемде шығындардың сәйкестігі есептелінеді (Р): Фармакоэкономикалық зерттеулерде СВА талдауын қолдануда анықтаудан басқа пайданың және қаржылық көлемде шығындардың сәйкестігі есептелінеді (Р): Берілген жа дайда Р к рсеткіші жо ары ғ ө ғ альтернатива а арты шылы беріледі. ғ қ қ

Нәтижелер: Емдеу бағдарламаның экономикалық пайдасы тікелей, жанама, болмашы болып бөлінеді.  Нәтижелер: Емдеу бағдарламаның экономикалық пайдасы тікелей, жанама, болмашы болып бөлінеді.

 Тікелей пайда – нақты бағдарлама арқасында қорларды үнемдеу есебінен қаражат экономикасы. Осылар сауықтыруда, Тікелей пайда – нақты бағдарлама арқасында қорларды үнемдеу есебінен қаражат экономикасы. Осылар сауықтыруда, диагностикалауда, емдеуде, реабилитациалауда, шығындарды үнемдеуде, сонымен қатар капиталды мамандық қызметкерге, медикаменттерге қолдануға инвестициялау болып табылады.

 Жанама – шығындар нақты бағдарламасыз жүзеге аспайтын потенциалды ұлғайған еңбек ақыны немесе алынған өнімділікті қарастырады. Жанама – шығындар нақты бағдарламасыз жүзеге аспайтын потенциалды ұлғайған еңбек ақыны немесе алынған өнімділікті қарастырады. Олар еңбек ақы және өнімділікті шығынға шығармалау есебінен есептелінеді

Пациенттің өмір сапасын «адам капиталыны ны бойынша » ң құ жүргізеді, есептеуПациенттің өмір сапасын «адам капиталыны ны бойынша » ң құ жүргізеді, есептеу жалпы дисконтталған табысты есептеуде негізделген:

 Берілген формула бойынша өмір құны болжанған шындық еңбек ақыны Ү берілген болашақтағы уақытты t – Берілген формула бойынша өмір құны болжанған шындық еңбек ақыны Ү берілген болашақтағы уақытты t – p ықтималдығына көбейіткенде қазіргі алынған уақыттың r коэффицентінің көбейтісін соммасы болып саналады.