Скачать презентацию ФАКУЛЬТЕТ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ Кафедра філософськопсихологічної антропології МИНУЛЕ СУЧАСНЕ Скачать презентацию ФАКУЛЬТЕТ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ Кафедра філософськопсихологічної антропології МИНУЛЕ СУЧАСНЕ

ФАКУЛЬТЕТ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ.ppt

  • Количество слайдов: 21

ФАКУЛЬТЕТ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ Кафедра філософськопсихологічної антропології МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, МАЙБУТНЄ… ФАКУЛЬТЕТ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ Кафедра філософськопсихологічної антропології МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, МАЙБУТНЄ…

МИНУЛЕ… ІСТОРІЯ КАФЕДРИ Кафедра психології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди була МИНУЛЕ… ІСТОРІЯ КАФЕДРИ Кафедра психології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди була заснована у 1932 році під керівництвом професора Олексія Миколайовича Леонтьєва.

Олексій Миколайович Леонтьєв Один з фундаторів загальновизнаної психологічної теорії діяльності, що знайшла відображення в Олексій Миколайович Леонтьєв Один з фундаторів загальновизнаної психологічної теорії діяльності, що знайшла відображення в фундаментальній праці “Проблеми розвитку психіки. Робота О. М. Леонтьєва побудована на дослідженнях Харківського періоду.

Після закінчення аспірантури, на кафедрі працював Петро Іванович Зінченко, відомий фахівець з теорії і Після закінчення аспірантури, на кафедрі працював Петро Іванович Зінченко, відомий фахівець з теорії і практики пам’яті, особливо пам’яті мимовільної.

З 1979 кафедрою завідувала Галина Георгіївна Петренко (доктор психологічних наук). Головними напрямками наукових досліджень З 1979 кафедрою завідувала Галина Георгіївна Петренко (доктор психологічних наук). Головними напрямками наукових досліджень були – мислення і його розвиток; навчання і розвиток особистості; деякі аспекти взаємозв’язку навчання і розумового розвитку дитини. З січня 1999 року кафедрою завідував Марат Амірович Кузнєцов (доктор психологічних наук), а з жовтня 2000 року – Сергій Олександрович Микитюк (доктор педагогічних наук). З 2009 року кафедрою завідує Дорожко Ірина Іванівна (доктор філософських наук). Головний напрям кафедри: «Психологічні основи формування особистості в навчально-виховному процесі у школі та педагогічному вузі» . Науково-дослідна робота кафедри направлена на розширення і розвиток можливостей самостійної і творчої роботи майбутнього вчителя.

СУЧАСНЕ… Зараз на кафедрі працює 10 викладачів, серед яких автори підручників, посібників та методичних СУЧАСНЕ… Зараз на кафедрі працює 10 викладачів, серед яких автори підручників, посібників та методичних рекомендацій для середньої та вищої школи (професори – І. І. Дорожко, С. О. Микитюк; доценти – Л. В. Туріщева, О. Є. Малихіна, Ю. Ю. Ходикіна, І. І. Наумова; старший викладач –О. В. Костікова; викладачі – А. А. Даніліч, Н. Ю. Діомідова, О. М. Третяк).

Викладачі кафедри навчать Вас: використовувати методики спрямовані на вивчення особистості; розпізнавати та вимірювати індивідуально-психологічні Викладачі кафедри навчать Вас: використовувати методики спрямовані на вивчення особистості; розпізнавати та вимірювати індивідуально-психологічні особливості людини; визначати психологічні якості, які підлягають розвитку у процесі навчання обдарованих дітей; виявляти основні причини конфліктних ситуацій та знаходити шляхи їх подолання. Познайомлять Вас: із методами психології, їх значенні для навчання і виховання дітей, із закономірностями основних психічних процесів, психічних особливостей особистості, спілкування та діяльності із природою та закономірностями міжособистісних стосунків, а також методами дослідження та діагностики груп та колективів. Допоможуть Вам: зрозуміти свою внутрішню реальність і структурувати свій досвід; знаходити виходи з конфліктних ситуацій, вирішувати проблеми; віднайти внутрішні сили, щоб змінити себе і своє життя; відкрити свій потенціал та самореалізуватись;

Вибір професії – один з головних життєвих виборів, який здійснює людина в юному віці. Вибір професії – один з головних життєвих виборів, який здійснює людина в юному віці. Він має значення як для самої особистості, так і для суспільства. У зв’язку з цим кафедра здійснює постійний зв'язок зі школами міста Харкова та області, проводить читання лекцій та консультування вчителів з питань психології виховання і навчання. • • Профорієнтаційна робота кафедри побудована за такими напрямами: допомога початковій школі в проведенні святкових заходів; консультування вчителів з питань особистісної та професійної самореалізації; читання лекцій з питань мотивації навчання у вищому навчальному закладі; проведення семінарів для вчителів початкових класів на тему «Розвиток здібностей у дітей» .

ПРОЕКТ «НАВЧАННЯ ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО» З методичною радою Харківського педагогічного ліцею № 4 укладений меморандум ПРОЕКТ «НАВЧАННЯ ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО» З методичною радою Харківського педагогічного ліцею № 4 укладений меморандум про спільну діяльність з реалізації проекту «Навчання заради майбутнього – університетські кафедри у школах» . Даний проект націлений на створення сприятливих умов для навчання талановитої, обдарованої молоді, формування фізично, психічно, соціально адаптованої та творчої особистості, орієнтованої на вибір професії через створення «Університетської кафедри психології супроводу навчальновиховного процесу навчального закладу» в Педагогічному ліцеї № 4.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА У межах науково-дослідної роботи на базі кафедри проводяться науково-теоретичні конференції для студентів НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА У межах науково-дослідної роботи на базі кафедри проводяться науково-теоретичні конференції для студентів «Психологічні засади розвитку особистості в освітньому процесі» та «Виховання особистості в сучасних соціальних умовах» із залученням учнів шкіл та ліцеїв м. Харкова. Під час проведення конференції всі бажаючі можуть відвідати: • секційні засідання • майстер-класи • круглий стіл • ярмарок навчальнометодичної літератури

Учасники конференції отримують грамоту та збірник матеріалів Фото студентської конференції у квітні 2015 року Учасники конференції отримують грамоту та збірник матеріалів Фото студентської конференції у квітні 2015 року

Напрями роботи Психологічної служби ХНПУ імені Г. С. Сковороди Психодіагностична робота Корекційно-розвивальна робота Консультації Напрями роботи Психологічної служби ХНПУ імені Г. С. Сковороди Психодіагностична робота Корекційно-розвивальна робота Консультації Просвітницька діяльність

Лекції «Знайомство з Психологічним центром» на економічному, історичному, юридичному факультетах спільно з Благодійним фондом Лекції «Знайомство з Психологічним центром» на економічному, історичному, юридичному факультетах спільно з Благодійним фондом «Центр допомоги вагітним» , Центром первинної медико-санітарної допомоги.

Буклети: Молодь проти алкоголю або міцна залежність від слабоалкогольних напоїв No smoking. Новини Портфоліо Буклети: Молодь проти алкоголю або міцна залежність від слабоалкогольних напоїв No smoking. Новини Портфоліо студента ØСвобода від комп’ютерної залежності Ø Адаптація першокурсників

МАЙБУТНЄ… СУЧАСНІ НАУКОВІ НАПРЯМКИ ТА СИСТЕМИ СВІТОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ Психоаналіз – психологічна Аналітична психологія – МАЙБУТНЄ… СУЧАСНІ НАУКОВІ НАПРЯМКИ ТА СИСТЕМИ СВІТОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ Психоаналіз – психологічна Аналітична психологія – один з теорія, розроблена в кінці XIX - психодинамічних напрямків, заснований початку XX століття швейцарським психологом та австрійським неврологом культурологом Карлом Юнгом. Сутністю Зигмундом Фрейдом. напрямку є осмислення та інтеграція Надзвичайно впливовий метод підсвідомої мотивації, що контролює лікування психічних розладів. поведінку людини.

Психодрама – метод психотерапії та психологічної консультації, заснований Якобом Морено. В класичному варіанті терапевтичного Психодрама – метод психотерапії та психологічної консультації, заснований Якобом Морено. В класичному варіанті терапевтичного процесу застосовується інструмент драматичної імпровізації для вивчення внутрішнього світу людини. Логотерапія – один з видів екзистенціальної психотерапії, заснований на пошуку та аналізі суті буття та існування людини. Розроблений Віктором Франклом в середині XX століття.

Гештальт-психологія почала розвиватись в Німеччині на початку XX століття. Заснована Максом Вертгеймером в 1912 Гештальт-психологія почала розвиватись в Німеччині на початку XX століття. Заснована Максом Вертгеймером в 1912 році. Даний напрям «побудований» на постулаті, що первинними даними психології є цілісні структури ( «гештальти» ). «Людина бачить лише те, що хоче бачити і не помічає оточуючого» . Когнітивна психологія – напрям в психології, який вивчає процеси пізнання, пам'ять та роль пізнання в мотивації та поведінці людини. В якості основи даного методу прийнятий факт, що пізнання є головною детермінантою виникнення емоцій, які є наслідком сенсу цілісної поведінки людини. Дослідження в даній сфері пов’язані з проблемами пам’яті, уваги, логічного мислення, уяви.

Трансперсональна психологія вивчає «трансперсональні хвилювання» , змінені стани свідомості та релігійні практики. Дана течія Трансперсональна психологія вивчає «трансперсональні хвилювання» , змінені стани свідомості та релігійні практики. Дана течія поєднує сучасні психологічні концепції, теорії та методики з традиційними духовними практиками Сходу та Заходу. Нейро-лінгвістичне програмування (НЛП) – напрям психології заснований в 70 -х рр. XX століття а Америці. Основою методу є техніка моделювання вербальної та невербальної поведінки людини, що досягла успіху в будь-якій сфері діяльності. Найбільш розповсюджений метод в області менеджменту, бізнесу та сучасній політиці.

Дякуємо за увагу!!! Дякуємо за увагу!!!