Скачать презентацию EVROPSKI POKRET U SRBIJI Godišnja skupština mart 2002 Скачать презентацию EVROPSKI POKRET U SRBIJI Godišnja skupština mart 2002

36b0a0fc44b544c39e647d57460f3967.ppt

  • Количество слайдов: 37

EVROPSKI POKRET U SRBIJI Godišnja skupština mart 2002 Godišnja skupština, mart 2002 EVROPSKI POKRET U SRBIJI Godišnja skupština mart 2002 Godišnja skupština, mart 2002

IZVEŠTAJ O RADU mart 2001 – mart 2002 Godišnja skupština, mart 2002 IZVEŠTAJ O RADU mart 2001 – mart 2002 Godišnja skupština, mart 2002

Opšti politički i društveni okviri u kojima smo radili Političko javno mnenje n Etnički Opšti politički i društveni okviri u kojima smo radili Političko javno mnenje n Etnički odnosi n Ekonomija Međunarodni položaj i spoljna politika YU n n Godišnja skupština, mart 2002

Programske osnove n Ciljevi Ravnopravni član EU Širenje ideje evropskog ujedinjenja Uticanje na javnost Programske osnove n Ciljevi Ravnopravni član EU Širenje ideje evropskog ujedinjenja Uticanje na javnost Srbije ka demokratskoj tranziciji n Ciljne grupe Godišnja skupština, mart 2002

Članstvo i organizaciona struktura n Individualno članstvo Broj članova povećao se za 309 - Članstvo i organizaciona struktura n Individualno članstvo Broj članova povećao se za 309 - povećanje od 38, 72% Ukupno: broj članova EPu. S-a iznosi 798, od čega se 259 učlanilo elektronskim putem n Lokalna veća 6 novih lokalnih veća i 8 inicijativnih odbora Ukupno: 20 lokalnih veća i 9 inicijativnih odbora Godišnja skupština, mart 2002

Članstvo i organizaciona struktura n Novi kolektivni članovi Odlukom Glavnog odbora od 30. oktobra Članstvo i organizaciona struktura n Novi kolektivni članovi Odlukom Glavnog odbora od 30. oktobra 2001. godine na osnovu člana 9 statuta EPu. S-a, kolektivni članovi su: Transparency International Srbija Udruženje poslovnih žena Generacija 21 Godišnja skupština, mart 2002

Članstvo i organizaciona struktura Nova tela Odbor za obeležavanje 10 godina EPu. S-a Odbor Članstvo i organizaciona struktura Nova tela Odbor za obeležavanje 10 godina EPu. S-a Odbor za budžet i finansije n Interni pravni akti u pripremi Pravilnik o radnim odnosima Pravilnik o finansijskom poslovanju Pravilnik o upravljanju projektima n Godišnja skupština, mart 2002

Članstvo i organizaciona struktura n Zaposleni Sekretarijat: 7 u stalnom radnom odnosu, od čega Članstvo i organizaciona struktura n Zaposleni Sekretarijat: 7 u stalnom radnom odnosu, od čega su svi zaposleni sa VSS SLGRP: 12 eksperata u radnom odnosu na određeno vreme Saradnici: oko 20 stalnih honoranih saradnika (Rukovodioci projekata, Eksperti) Godišnja skupština, mart 2002

Menadžment i procedura odlučivanja Sastanci organa EPu. S-a održavani po redovnoj dinamici: n Izvršni Menadžment i procedura odlučivanja Sastanci organa EPu. S-a održavani po redovnoj dinamici: n Izvršni odbor (dva puta mesečno) n Glavni odbor (tromesečno) n Koordinacija lokalnih veća (dvomesečno) Godišnja skupština, mart 2002

Nove procedure n n n Sastanci za strateško planiranje na polugodišnjoj osnovi (uz učešće Nove procedure n n n Sastanci za strateško planiranje na polugodišnjoj osnovi (uz učešće proširenog IO) Redovna godišnja revizija računovodstvenih iskaza (Price. Waterhouse. Coopers) Redovni konsultativni sastanci članova IO sa predstavnicima NVOa, diplomatskog kora, multilateralnih organizacija, savezne i republičke Vlade Učešće EPu. S-a na tenderima Međunarodnih finansijskih institucija (npr: program SLGRP u saradnji sa DAI, Inc. ) Izrada elektronske baze podataka o članovima EPu. S-a Godišnja skupština, mart 2002

Finansiranje: Glavni partneri i donatori USAID/DAI n NOVIB n C. S. Mott Foundation n Finansiranje: Glavni partneri i donatori USAID/DAI n NOVIB n C. S. Mott Foundation n PAKT ZA STABILNOST/EWPPP n EVROPSKA KOMISIJA, DGX n UNDP n OSI n FES n KAS n GTZ FONDACIJA ZA MIR I REŠAVANJE KRIZA n n Godišnja skupština, mart 2002

Odnosi sa javnošću n n Mesečni newsletter EVROPA+ Redovno osvežavanje web sajt-a (www. emins. Odnosi sa javnošću n n Mesečni newsletter EVROPA+ Redovno osvežavanje web sajt-a (www. emins. org) Press konferencije uoči važnih događaja Obeležavanje 10 godina EPu. S-a Svečana Akademija na dan osnivanja (24. novembar) Izrada Almanaha » 10 GODINA EPUSa « Dodela priznanja za poseban doprinos u radu n Proslava dana Evrope (9. maj) Godišnja skupština, mart 2002

Međunarodna saradnja n Intenzivniji kontakti sa MEP-om n Regionalno: kvalitetna saradnja sa EP u Međunarodna saradnja n Intenzivniji kontakti sa MEP-om n Regionalno: kvalitetna saradnja sa EP u Hrvatskoj (u pripremi zajednička konferencija o povratku izbeglica i ekonomskom razvoju) Godišnja skupština, mart 2002

Publikacije n n n Grupa autora: Politički forum – radionice EPu. S-a, 2001 Grupa Publikacije n n n Grupa autora: Politički forum – radionice EPu. S-a, 2001 Grupa autora: Early Warning System, 2001 Dr Duško Lopandić: Regionalne inicijative u Jugoistočnoj Evropi, 2001 Grupa autora: Antikorupcijski stubovi – Srbija i SRJ/Crna Gora, 2001 Okrugli sto: Otvoreno o korupciji – carina, zdravstvo, školstvo, policija, pravosuđe, 2001 -2002 Dr Zvonko Brnjas: Kako pripremiti biznis plan, 2002 Godišnja skupština, mart 2002

Projekti Istraživanja Akcioni projekti n n Godišnja skupština, mart 2002 Projekti Istraživanja Akcioni projekti n n Godišnja skupština, mart 2002

Politički Forum Povezivanje lokalnih vlasti, nevladinih organizacija, relevantnih međunarodnih institucija u SRJ i jugoistočnoj Politički Forum Povezivanje lokalnih vlasti, nevladinih organizacija, relevantnih međunarodnih institucija u SRJ i jugoistočnoj Evropi n Demokratske reforme n 27 radionica n Povećan broj članova, osnovana nova lokalna veća, deklaracije: Poruke javnosti o političkim problemima n Godišnja skupština, mart 2002

Sistem ranog upozoravanja Izazovi u sprovođenju reformi - godinu dana posle pobede demokratije Eksperti Sistem ranog upozoravanja Izazovi u sprovođenju reformi - godinu dana posle pobede demokratije Eksperti EPu. S-a/UNDP n Istraživanje: Političko javno mnenje, Etnički odnosi, Makroekonomska i finasijska stabilnost, Zaposlenost, Tržište rada i siva ekonomija, Socijalnoekonomska stabilnost, Kriminal i korupcija Godišnja skupština, mart 2002

Program za reformu lokalne samouprave u Srbiji – u saradnji sa DAI Inc. Bolji Program za reformu lokalne samouprave u Srbiji – u saradnji sa DAI Inc. Bolji pristup i učešće građana n Veća pravna i finansijska održivost n Povećanje uticaja na državnom nivou n Veća usmerenost ka građanima n 12 eksperata EPu. S-a učestvuje u 6 stručnih timova: finansijsko poslovanje, komunalna preduzeća, IT, učešće građana, razvoj udruženja opština i zakonodavnu reformu n Godišnja skupština, mart 2002

Forum za međunarodne odnose Vodeći think tank za pitanja spoljne politike u Jugoslaviji n Forum za međunarodne odnose Vodeći think tank za pitanja spoljne politike u Jugoslaviji n Nije stranački usmeren, otvoren za sve koji deluju u prilog miroljubivog rešavanja međunarodnih pitanja n Godišnja skupština, mart 2002

Ekonomski forum Ublažavanje posledica desetogodišnje destruktivne vladavine n Ekonomski forum mladih n Gosti: Rorry Ekonomski forum Ublažavanje posledica desetogodišnje destruktivne vladavine n Ekonomski forum mladih n Gosti: Rorry O’Sullivan, Svetska Banka Henry Russell, EBRD Božidar Đelić, republički ministar finansija n Godišnja skupština, mart 2002

Preduzetnički forum n n n Podrška i promocija razvoja preduzetništva malih i srednjih preduzeća Preduzetnički forum n n n Podrška i promocija razvoja preduzetništva malih i srednjih preduzeća (MSP) Radionica: Razvoj preduzetništva u 15 gradova Srbije Edukativni program ‘Obuka za učitelje preduzetništva’ (GEA COLLAGE/Institut ek. nauka) Razvojni programi - inicijativa za prvi Euro info centar ‘Kako pripremiti biznis plan’ Godišnja skupština, mart 2002

Etnički forum Rešavanje etničkih konflikata n Etnički forum Rešavanje etničkih konflikata n "Seminar o veštinama dijaloga i integracije" (EPu. S/Institut za mir SAD) n Istraživački rad, rad na terenu i pisanje elaborata za UNDP o kapacitetima opštinskih struktura u Preševu, Bujanovcu i Medveđi n Radionica ‘’Pomirenje i reintegracija'' (mart 2002) u Vranju n Godišnja skupština, mart 2002

'Zakonodavna tela i građani' n n Trogodišnji međunarodni projekt u okviru Pakta za stabilnost 'Zakonodavna tela i građani' n n Trogodišnji međunarodni projekt u okviru Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope ''Istok-Zapad projekat parlamentarne prakse'' (EWPPP) Ciljevi: Unapređenje saradnje civilnog društva i parlamenta; bolji uvid građana u rad vladinih tela i pomoć vladama u donošenju relevantnih zakonskih predloga Saradnja sa Zakonodavnim odborom Skupštine Srbije Godišnja skupština, mart 2002

Pripreme za Evropsku integraciju Priprema Srbije/SRJ za Evropsku integraciju Publikacija Međunarodna konferencija n » Pripreme za Evropsku integraciju Priprema Srbije/SRJ za Evropsku integraciju Publikacija Međunarodna konferencija n » Ka pridruživanju u EU» nova studija u 2002. godini n » Evropski forum – Srbija u Evropi « Okrugli stolovi/seminari u gradovima Srbije n Godišnja skupština, mart 2002

Potencijali za saradnju i integraciju regionalnih inicijativa na Balkanu Jednogodišnji projekt, regionalnog karaktera n Potencijali za saradnju i integraciju regionalnih inicijativa na Balkanu Jednogodišnji projekt, regionalnog karaktera n Cilj: mreža eksperata zemalja Balkana, razmena mišljenja i izrade studija n Publikacija “Regionalne inicijative u Jugoistočnoj Evropi” n Godišnja skupština, mart 2002

Kiseonik za bolnice Modernizacija snabdevanja bolnica kiseonikom – tečni kiseonik iz velikih rezervoara zameniće Kiseonik za bolnice Modernizacija snabdevanja bolnica kiseonikom – tečni kiseonik iz velikih rezervoara zameniće kiseonik iz boca n 10 izabranih zdravstvenih centara n Smanjenje troškova 60% n Ušteda Ministarstva zdravlja za godinu dana: 332 500 evra n Ugradnja opreme, rezervoari i prateća oprema, i izgradnja stanica za tečni kiseonik n Godišnja skupština, mart 2002

Grupa za ženska prava n n n Osnovana 14. februara 1994. Cilj: afirmacija i Grupa za ženska prava n n n Osnovana 14. februara 1994. Cilj: afirmacija i unapređenje ljudskih prava žena (zaštita ljudskih prava žena u krivičnom postupku i u zatvoru, nasilje nad ženama kao kršenje ljudskih prava i ljudska prava žena izbeglica) Aktivnosti: lobiranje za izmenu zakona i sudske prakse koji su diskriminatorski; akciona istraživanja; štampanje brošura; edukacija o ljudskim pravima; savetovanje; javne kampanje Publikacije » Žene, nasilje i rat «; » Žene Krajine: rat, egzodus i izbeglištvo « Projekat » Praćenje stanja ženskih ljudskih prava u krivičnom postupku i u zatvoru « Časopis TEMIDA Godišnja skupština, mart 2002

Program reforme javnih nabavki i budžeta u opštinama Srbije (TASPP) Pilot projekat Reforma budžetiranja Program reforme javnih nabavki i budžeta u opštinama Srbije (TASPP) Pilot projekat Reforma budžetiranja i javnih nabavki u 3 demokratske opštine: Kikinda, Niš, Čukarica Vodič kroz opštinsku upravu Akcija: „Biramo najboljeg opštinskog službenika“ n Druga faza: 29 opština, u 6 grupa, po regionima n Godišnja skupština, mart 2002

Program reforme javnih nabavki i budžeta u opštinama Srbije (TASPP) CILJEVI n Uvođenje evropskih Program reforme javnih nabavki i budžeta u opštinama Srbije (TASPP) CILJEVI n Uvođenje evropskih i svetskih standarda n Transparentnije vođenje opštinskih budžeta n Više transparentnosti u procesu javnih nabavki n Racionalnije korišćenje budžetskih sredstava n Poboljšanje rada opštinske uprave n Poboljšanje komunikacije između građana i lokalne samouprave Godišnja skupština, mart 2002

Program reforme javnih nabavki i budžeta u opštinama Srbije (TASPP) 2001 -2004 Seminari u Program reforme javnih nabavki i budžeta u opštinama Srbije (TASPP) 2001 -2004 Seminari u regionalnim centrima n Instaliranje softvera i po 2 računara u opštinama n Obuka služenika za rad na novim programima n Zajednički web-site opština za javne nabavke n Nastavak uspešnih akcija iz prve faze n Kompatibilnost sa USAID SLGRP programom n Godišnja skupština, mart 2002

EVROPSKI POKRET U SRBIJI Planovi za narednih godinu dana Godišnja skupština, mart 2002 EVROPSKI POKRET U SRBIJI Planovi za narednih godinu dana Godišnja skupština, mart 2002

Organizaciono Širenje mreže lokalnih veća u Sremu i Zapadnoj Srbiji n Aktiviranje regionalnih veća Organizaciono Širenje mreže lokalnih veća u Sremu i Zapadnoj Srbiji n Aktiviranje regionalnih veća EPu. S-a, radi uspešnije koordinacije n Intenzivnija komunikacija sa članstvom n Rešavanje potrebe za većim poslovnim prostorom n Godišnja skupština, mart 2002

OBELEŽAVANJE 10 -GODIŠNJICE EPUS-a NA SVEČANOJ AKADEMIJI 24. XI 2002. Godišnja skupština, mart 2002 OBELEŽAVANJE 10 -GODIŠNJICE EPUS-a NA SVEČANOJ AKADEMIJI 24. XI 2002. Godišnja skupština, mart 2002

NASTAVAK NAŠIH DUGOROČNIH PROJEKATA, KAO I ZAPOČINJANJE NOVIH. . . Godišnja skupština, mart 2002 NASTAVAK NAŠIH DUGOROČNIH PROJEKATA, KAO I ZAPOČINJANJE NOVIH. . . Godišnja skupština, mart 2002

Istraživanja n Socijalni dijalog kao instrument otklanjanja tenzija u zemljama u tranziciji, u saradnji Istraživanja n Socijalni dijalog kao instrument otklanjanja tenzija u zemljama u tranziciji, u saradnji sa Centrom za ekonomski razvoj iz Sofije i uz podršku ‘Freedom House’ fondacije Godišnja skupština, mart 2002

Akciono delovanje Konferencija Foruma za međunarodne odnose u saradnji sa Haškim tribunalom n Izrada Akciono delovanje Konferencija Foruma za međunarodne odnose u saradnji sa Haškim tribunalom n Izrada vodiča za lokalnu samoupravu (za domaćinstva u 50 opština Srbije) n Nastavljanje akcija » Građani biraju najboljeg opštinskog službenika « n Radionice o promociji politike koja vodi pridruživanju EU u regionima, u saradnji sa LV i Vladom n Godišnja skupština, mart 2002

Proslava Dana Evrope u saradnji sa Domom omladine u Beogradu n Serija tribina, štandovi Proslava Dana Evrope u saradnji sa Domom omladine u Beogradu n Serija tribina, štandovi evropskih zemalja, prezentacije programa za studente, konferencija » Mladi lideri «, filmski/video i muzički programi svako veče, izložba stripova i crteža na temu Evrope. . . Godišnja skupština, mart 2002