Скачать презентацию Europese en Regionale verkiezingen 2009 Totalisatiebureau A Opstarten Скачать презентацию Europese en Regionale verkiezingen 2009 Totalisatiebureau A Opstarten

f0b8e028c7efe8b23f68b30c163ed7e7.ppt

  • Количество слайдов: 4

Europese en Regionale verkiezingen 2009 Totalisatiebureau A. Opstarten 1. De printer onder spanning zetten. Europese en Regionale verkiezingen 2009 Totalisatiebureau A. Opstarten 1. De printer onder spanning zetten. 2. De gele diskette in de diskettelezer steken. de twee blauwe diskettes worden enkel gebruikt in geval er problemen zijn met de gele diskette Orig. Copie 3. De PC onder spanning zetten. 4. Het paswoord ingeven Copie 5. Datum en uur van de PC controleren. 6. Het hieronder weergegeven scherm wordt afgebeeld : Totalisatiesoftware V x. xx Verkiezing van : 07/06/2009 +-Bureaus----------------------------------+ ¦ 1 2 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+ Totaal aantal bureaus : 2 Aantal ingebrachte bureaus : 0 Aantal getotaliseerde bureaus : 0 +----------+ ¦ (L)ezen van een ¦ ¦ diskette ¦ ¦ ¦ +----------+ Copie

Europese en Regionale Verkiezingen 2009 Totalisatiebureau B. Lezen van de diskettes van de stembureaus Europese en Regionale Verkiezingen 2009 Totalisatiebureau B. Lezen van de diskettes van de stembureaus 1. Kies L van +----------+ ¦ (L)ezen van een ¦ ¦ diskette ¦ ¦ ¦ +----------+ 2. Steek de RODE (Originele) of WITTE (Kopie) diskette van een stembureau in de diskettelezer. 3. Kies hoe het paswoord van dit stembureau wordt ingevoerd • Automatisch • Manueel 4. Indien de optie « manueel » gekozen wordt, het paswoord van het stembureau invoeren 5. Invoeren en bevestigen van het aantal ongeldige stemmen. +-Bureaus-----------------------------------+ ¦ 1 2 ¦ ¦ OK ¦ +----------------------------------------+ Totaal aantal bureaus : 2 +-- ONTVANGSTBEWIJS----------------------+ ¦ Verkiezing van 07/06/2009 ¦ ¦ Voorzitter : Michel DUPONT ¦ ¦ Aantal geregistreerde stemmen : 687 ¦ ¦ ¦ ¦ Voer het aantal ongeldige stembiljetten in : 11 ¦ ¦ Bevestig dit aantal (J/N) : ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+ 6. Afdrukken van de kwijting. Opnieuw afdrukken van de kwijting: • Kies V • Kies het gewenste bureau. +---------+ ¦(L)ezen van een ¦ ¦ diskette ¦ ¦ ¦ +---------+ +-----------+ ¦ Ontvangstbewijs ¦ ¦ aan de ¦ ¦ (V)oorzitter ¦ +-----------+

Europese en Regionale Verkiezingen 2009 Totalisatiebureau C. Transfer van resultaten tussen TOTALISATIE-PC ’S (Uitsluitend Europese en Regionale Verkiezingen 2009 Totalisatiebureau C. Transfer van resultaten tussen TOTALISATIE-PC ’S (Uitsluitend wanneer er meerdere PC zijn) 1. Wanneer op elke totalisatie-PC de diskettes van de daaraan toegewezen stembureaus zijn ingelezen, moeten de resultaten worden overgebracht op een diskette. • Kies T van +---------+ ¦ Pr(I)nten van ¦ ¦ tussentijdse ¦ ¦ resultaten ¦ +------------------+ ¦ (T)ransfert ¦ ¦ van ¦ ¦ resultaten ¦ +---------+ • Breng een diskette Tussentijdse Totalisatie N°… TRANSFERT in de diskettelezer en bevestig. 2. Kies een totalisatie-PC om de resultaten te centraliseren. 3. Lees op de gekozen PC de TRANSFER-diskettes van de overige totalisatie-PC ’s met de optie E van R(E)cuperatie : +---------+ ¦ R(E)cuperatie ¦ ¦ van ¦ ¦ resultaten ¦ +------------------+ ¦ Pr(I)nten van ¦ ¦ tussentijdse ¦ ¦ resultaten ¦ +------------------+ ¦ (T)ransfert ¦ ¦ van ¦ ¦ resultaten ¦ +---------+

Europese en Regionale Verkiezingen 2009 Totalisatiebureau D. Afdrukken van de resultaten 1. Gedeeltelijke voorlopige Europese en Regionale Verkiezingen 2009 Totalisatiebureau D. Afdrukken van de resultaten 1. Gedeeltelijke voorlopige resultaten -Wanneer er tenminste tien diskettes van stembureaus ingelezen zijn, is het mogelijk voorlopige resultaten per schijf van tien stembureaus af te drukken; -Wanneer de resultaten van tenminste 2 totalisatie-PC ’s gerecupereerd zijn (enkel in het geval van meervoudige totalisatie) is het mogelijk voorlopige resultaten af te drukken: • Kies I van +---------+ ¦ Pr(I)nten van ¦ ¦ tussentijdse ¦ ¦ resultaten ¦ +---------+ En bevestig met de toets: ENTER 2. Volledig resultaat -Wanneer alle diskettes van de stembureaus ingelezen zijn (in geval van enkelvoudige totalisatie), is het mogelijk de finale resultaten van de verkiezingen af te drukken; -Wanneer de resultaten van alle totalisatie-PC ’s gerecupereerd zijn (enkel in het geval van een meervoudige totalisatie), is het mogelijk de finale resultaten van de verkiezing af te drukken : • Kies R van +---------+ ¦ Afdrukken van ¦ ¦ de ¦ ¦ (R)esultaten ¦ +------------------+ ¦ (S)luiting ¦ ¦ ¦ +---------+ En kies de optie globale resultaten. • De optie « Diskette » biedt de mogelijkheid de resultaten op te slaan voor verspreiding naar de hoofdbureaus en naar de FOD Binnenlandse Zaken.