Скачать презентацию EUREKA Programy EUREKA a Eurostars — aktuální výzvy Скачать презентацию EUREKA Programy EUREKA a Eurostars — aktuální výzvy

875d39ea71e405429678e59b29f98c94.ppt

  • Количество слайдов: 18

EUREKA Programy EUREKA a Eurostars - aktuální výzvy, možnosti pro VTP a inovační firmy EUREKA Programy EUREKA a Eurostars - aktuální výzvy, možnosti pro VTP a inovační firmy Inovační potenciál ČR Praha, 9. 9. 2015 RNDr. Svatopluk Halada Doing business through technology www. eurekanetwork. org

What is EUREKA? >2 > EUREKA: a public network with 30 years experience in What is EUREKA? >2 > EUREKA: a public network with 30 years experience in supporting R&D-performing businesses. > Market-oriented: products, processes or services for civilian use > Bottom-up: the consortium decides; there is no thematic restriction > Financed using: national public and own private money EUREKA has 41 full members Transitional status: Albania Bosnia-Herzegovina Associate countries: South Korea Canada South Africa >2 Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia European Commission Finland France FYR Macedonia Germany Greece Hungary Iceland Ireland Israel Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Monaco Montenegro The Netherlands Norway Poland Portugal Romania Russian Federation San Marino Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland Turkey Ukraine United Kingdom www. eurekanetwork. org

Total projects through years Start with EUREKA projects Introduction of Clusters >3 Introduction of Total projects through years Start with EUREKA projects Introduction of Clusters >3 Introduction of Eurostars 943 5920 >3 784 4193 www. eurekanetwork. org 3

Total budget through years Start with EUREKA projects Introduction of Clusters € 37 B Total budget through years Start with EUREKA projects Introduction of Clusters € 37 B >4 >4 Introduction of Eurostars 4€ 1. B 2€ 13. B 4€ 22. B www. eurekanetwork. org 4

EUREKA: Projects >5 > Collaborative R&D&I projects within any field of technology. € 37 EUREKA: Projects >5 > Collaborative R&D&I projects within any field of technology. € 37 B > Development of a product, process or service for any civilian market. > The huge participation by industry ensures that R&D&I results are rapidly brought to the market. >5 Participation in 5900+ projects www. eurekanetwork. org

EUREKA: A Global Project Base >6 EUREKA member country Associated country (may lead projects EUREKA: A Global Project Base >6 EUREKA member country Associated country (may lead projects but it must include a full EUREKA member; 1+1 rule) Country has participated as a ‘third’ country (may contribute to projects with two EUREKA members; 2+1 rule) >6 www. eurekanetwork. org

Country Focus: the Czech Republic 138 running projects Active in Since 427 projects 1995 Country Focus: the Czech Republic 138 running projects Active in Since 427 projects 1995 179, 3 >7 >7 M€ of CZ investment www. eurekanetwork. org

EUREKA >8 EUREKA v ČR nabízí § spolufinancování z národních účelových prostředků § pomoc EUREKA >8 EUREKA v ČR nabízí § spolufinancování z národních účelových prostředků § pomoc při vyhledávání zahraničních partnerů § metodickou a konzultační činnost při přípravě projektů a jejich hodnocení § kontakt s národními koordinátory a experty v členských zemích § propagaci výsledků řešení projektů na odborných akcích a veletrzích >8 www. eurekanetwork. org

EUREKA CZ: Projekt LE 12009 >9 Oborová kontaktní organizace programy EUREKA a Eurostars AIP EUREKA CZ: Projekt LE 12009 >9 Oborová kontaktní organizace programy EUREKA a Eurostars AIP ČR Projekt LE 12009 (řešitel: AIP ČR z. s. doba řešení: 03/2012 – 12/2015) Hlavní cíl § zabezpečovat infrastrukuru pro činnost EUREKY a Eurostars v ČR; § provádět podporu Rady programu EUREKA a Eurostars (poradní orgán MŠMT) § poskytovat odborné služby pro zapojování malých a středních podniků, výzkumných týmů a pracovišť z veřejného a soukromého sektoru do mezinárodní spolupráce ve výzkumu a inovacích prostřednictvím programů EUREKA a Eurostars; § zajišťovat odborné a organizační zázemí pro činnost vysokého představitele ČR v programech EUREKA a Eurostars. Součástí projektu je § public relations a informování o výsledcích projektů EUREKY a Eurostars s českou účastí na odborných seminářích, konferencích a veletrzích; § vydávání metodických příruček; § v roce 2012 projekt zabezpečil pracovní činnost národního experta ČR v Sekretariátu EUREKY v Bruselu. >9 www. eurekanetwork. org

EUREKA > 10 Národní infrastruktura Ø Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy § vládní odpovědnost EUREKA > 10 Národní infrastruktura Ø Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy § vládní odpovědnost za mezinárodní spolupráci ve Va. V § kancelář Národního koordinátora EUREKY/Eurostars § Ing. Josef Martinec tel: +420 234 811 512 email: josef. [email protected] cz § mezinárodní administrace projektů EUREKY a Eurostars (národní hodnocení projektů EUREKY; PAM metodika od roku 2004) § financování z účelových prostředků § konzultace a metodická pomoc >10 www. eurekanetwork. org

EUREKA > 11 Národní infrastruktura Ø >11 Rada programu EUREKY a Eurostars § poradní EUREKA > 11 Národní infrastruktura Ø >11 Rada programu EUREKY a Eurostars § poradní orgán MŠMT (předseda + 12 členů) § členové – odborníci z oblasti průmyslu a výzkumu (jmenováni ministrem) § hodnocení návrhů projektů EUREKY; sledování řešených projektů EUREKY a výsledků ukončených projektů EUREKY § sledování projektové činnosti Eurostars www. eurekanetwork. org

Projekty EUREKA > 12 Pravidla národního financování v ČR (EUREKA CZ 2010 -2017 ) Projekty EUREKA > 12 Pravidla národního financování v ČR (EUREKA CZ 2010 -2017 ) Maximální % financování způsobilých nákladů Maximální výše podpory (v tis. Kč/rok/projekt) Malý a střední podnik 50% 4 000 Velký podnik --- Vysoká škola 50% 4 000 Výzkumná organizace 50% 4 000 Typ organizace >12 Doplňující informace Společná účast s podnikatelským subjektem je doporučena. www. eurekanetwork. org

Program Eurostars > 13 Pravidla národního financování v ČR (závazek na období 2014 -2020) Program Eurostars > 13 Pravidla národního financování v ČR (závazek na období 2014 -2020) Typ organizace Maximální % financování způsobilých nákladů Maximální výše podpory (v tis. Kč/rok/projekt) Malý a střední podnik 50% 4 000 Velký podnik 50% 4 000 Vysoká škola 50% 4 000 Výzkumná organizace 50% 4 000 >13 Doplňující informace 10% bonus pro MSP s vlastním V&V, který je hlavním řešitelem projektu. Společná účast s podnikatelským subjektem je doporučena. www. eurekanetwork. org

Termíny pro podávání projektů > 14 Termíny pro podávání projektů Individuální projekty Eurostars projekty Termíny pro podávání projektů > 14 Termíny pro podávání projektů Individuální projekty Eurostars projekty - dvě výzvy v kalendářním roce - termíny na www. eureka-eurostars. eu - nejbližší výzva: 17. 9. 2015 - elektronické podávání via eurostars web Klastrové projekty >14 - průběžně po celý rok - čtyři schvalovací zasedání EUREKY - doporučuje Rada programu EUREKY ČR a předkládá národní koordinátor - přehled klastrových projektů a jejich výzev na www. eurekanetwork. org - link na jednotlivé webové stránky klastrových projektů - různá pravidla pro podávání /tématické zaměření výzev v rámci strategie klastru; project outline. . . / www. eurekanetwork. org

EUREKA CLUSTERS > 15 Innovation in water technologies Micro and Nano electronics Telecommunications Smart EUREKA CLUSTERS > 15 Innovation in water technologies Micro and Nano electronics Telecommunications Smart electronic Systems Low carbon energy technologies Software intensive systems and services Metallurgy, new materials >15 www. eurekanetwork. org

EUREKA Doing business through technology www. eurekanetwork. org www. eurostars-eureka. eu www. msmt. cz EUREKA Doing business through technology www. eurekanetwork. org www. eurostars-eureka. eu www. msmt. cz www. aipcr. cz www. eurekanetwork. org

How to start a EUREKA project? > 17 Innovative idea? 1 Contact NPC/ AIE How to start a EUREKA project? > 17 Innovative idea? 1 Contact NPC/ AIE CR 2 Set up your consortium 3 4 5 Apply Evaluation National funding Start! Check your national funding rules! >17 1 7 www. eurekanetwork. org

EUREKA Děkuji za pozornost. . dotazy, připomínky, náměty halada@aipcr. cz Doing business through technology EUREKA Děkuji za pozornost. . dotazy, připomínky, náměty [email protected] cz Doing business through technology www. eurekanetwork. org