Скачать презентацию Етапи розвитку світової валютної системи План — система Скачать презентацию Етапи розвитку світової валютної системи План — система

Банах Христина.pptx

  • Количество слайдов: 11

Етапи розвитку світової валютної системи План: - система золотого стандарту - Бреттон - Вудська Етапи розвитку світової валютної системи План: - система золотого стандарту - Бреттон - Вудська валютна система -Ямайська валютна система Підготувала: Студентка 2 курсу, 2 групи МП Банах Христина

КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА Світова валютна система — це інституційно-функціональна форма організації міжнародних валютно-фінансових відносин, яка КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА Світова валютна система — це інституційно-функціональна форма організації міжнародних валютно-фінансових відносин, яка склалася внаслідок еволюції світового господарства і юридично закріплена міждержавними домовленостями. Головні завдання: - регулювання міжнародних розрахунків та валютних ринків; - опосередковування платежів за експорт та імпорт товарів, капіталів, послуг та інших видів міжнародної господарської діяльності; - створення сприятливих умов для розвитку виробництва та міжнародного поділу праці.

Система золотого стандарту Історично першою світовою валютною системою у строго науковому значенні цього поняття Система золотого стандарту Історично першою світовою валютною системою у строго науковому значенні цього поняття була система золотого стандарту, або золотого монометалізму. Золотий стандарт — грошова система, яка ґрунтується на золоті Держава гарантує забезпечення золотом випущених в обіг грошей і встановлює тверду й незмінну відповідність національної грошової одиниці певній (чітко визначеній) кількості золота. Втім, слід відмітити, що лише Британська імперія дійсно володіла запасом золота, достатнім для забезпечення усієї грошової маси своєї валюти (фунта стерлінгів), в інших європейських країн валюта насправді була забезпечена золотом лише частково, хоч ця частка зазвичай була досить значною — понад половину. Основні причини вибору саме золота як стандартної грошової одиниці: відносна висока вартість довговічність, незмінність при зберіганні подільність і об'єднанність можливість ідентифікації за кольором, вагою, мірою ковкості, акустичними властивостями.

Система золотого стандарту Головні ознаки системи золотого стандарту: - функціонування золота як грошей; - Система золотого стандарту Головні ознаки системи золотого стандарту: - функціонування золота як грошей; - фіксація золотого вмісту національних валют, їх безпосередня конвертованість у золото; -наявність на цій основі фіксованих валютних курсів; - золотий вміст кожної грошової одиниці визначався законом і підтримувався незмінним; - вільне ввезення і вивезення золота з однієї країни в іншу.

Переваги та недоліки система золотого стандарту: Переваги: -стабільні валютні курси забезпечували стабільність як внутрішньої, Переваги та недоліки система золотого стандарту: Переваги: -стабільні валютні курси забезпечували стабільність як внутрішньої, так і зовнішньої економічної політики та створювали тим сприятливі умови для зростання і розвитку міжнародної торгівлі; -стабільний валютний курс забезпечував стабільність рівня цін у внутрішній економічній системі; -золотий стандарт економічно вирівнював дефіцити та активи платіжних балансів Недоліки: -золотий стандарт встановив залежність грошової маси, яка обертається в світовій економіці, від видобутку і виробництва золота. Відкриття нових джерел і збільшення видобутку золота приводило в цих умовах до транснаціональної інфляції. Навпаки, якщо виробництво золота відстало від реальної динаміки виробництва, відбувалось загальне зниження цін; -золотий стандарт може функціонувати до того моменту, поки один з учасників не вичерпає свого золотого запасу; -в умовах міжнародної системи золотого стандарту країни можуть відмовитися від проведення незалежної грошової політики, направленої на вирішення внутрішніх проблем своїх економічних систем. Тобто, погоджуючись на систему золотого стандарту, країни мають бути готовими до процесів макроекономічної перебудови (безробіття, інфляція - як наслідки цих процесів).

Основна причина падіння системи золотого стандарту Полягала у її жорсткості, тобто система золотого стандарту Основна причина падіння системи золотого стандарту Полягала у її жорсткості, тобто система золотого стандарту була надто жорстка, недостатньо еластична, дорога, залежна від видобутку монетарного золота. Найбільша її вада полягала в тому, що функціонування золотого стандарту перешкоджало проведенню окремими державами власної валютно-грошової політики. Безпосередньою реакцією на збільшення обсягів паперової емісії та інфляційне знецінення національних грошей був відплив золота за кордон і відповідне зменшення золотого запасу, а це обмежувало можливості державного втручання у сферу грошових і валютних відносин, їх цільового регулювання.

Бреттон-Вудська валютна система Головні ознаки: -основа Бреттон-Вудської валютної системи- це система золотовалютного стандарту, яка Бреттон-Вудська валютна система Головні ознаки: -основа Бреттон-Вудської валютної системи- це система золотовалютного стандарту, яка в подольшому трансформувалась в систему золотодоларового стандарту: -високий рівень довіри до долара як міжнародного засобу платежу та резервної валюти; -заборона вільної купівлі продажу золота; -збереження ролі золота як загального еквівалента, платіжного засобу та розрахункової одиниці в міжнародному обігу.

Переваги та недоліки Переваги: - сприяння збалансованому зростанню міжнародної торгівлі, яка сприяла зростанню виробництва Переваги та недоліки Переваги: - сприяння збалансованому зростанню міжнародної торгівлі, яка сприяла зростанню виробництва та зайнятості; -надання тимчасової фінансової допомоги країнам-членам для врегулювання платіжних дисбалансів; - скорочення періоду та розмірів платіжних дисбалансів країн-членів. -сприяння міжнародному співробітництву шляхом консультацій з міжнародних валютних проблем; Недоліки: - фіксованість валютних курсів аж ніяк не означала їхньої стабільності, тобто неможливість забезпечення стабільності; - фактичне створення односторонніх переваг і вигод для США, бо забезпечила за доларом США статус загального платіжного засобу та резервної валюти; -посиленні інфляційних процесів; - нестабільний та суперечливий розвиток світової економіки.

Причини падіння Бреттон - Вудської валютної системи 1. Нестабільний та суперечливий розвиток світової економіки, Причини падіння Бреттон - Вудської валютної системи 1. Нестабільний та суперечливий розвиток світової економіки, що неодноразово виявлявся у циклічних кризах 1969— 1970, 1974— 1975, 1979— 1983 pp. 2. Посилення інфляційних процесів негативно впливало на світові ціни і конкурентоспроможність фірм, заохочувалося спекулятивне переміщення «гарячих грошей» . Різні темпи інфляції у різних країнах впливали на динаміку курсу валют. 3. Нестабільність платіжних балансів. Хронічний дефіцит балансів одних країн (Англія, США) та активне сальдо інших (ФРН, Японія) посилювали різкі коливання курсів валют відповідно вниз та вгору. 4. Невідповідність принципів Бреттон-Вудської системи новому співвідношенню сил у світовому економічному просторі. Валютна система, яка базувалась на міжнародному використанні валют — долара та фунта стерлінгів, — внесла суперечність з інтернаціоналізацією світогосподарських зв´язків. Ця суперечність ще більше посилювалася у міру того, як США та Великобританія за допомогою своїх національних валют покривали дефіцит своїх платіжних балансів, зловживаючи їх статусом резервних валют.

Ямайська валютна система Характерні риси: -перетворення золота на звичайний товар, ціна якого у паперових Ямайська валютна система Характерні риси: -перетворення золота на звичайний товар, ціна якого у паперових (кредитних) грошах визначається на ринку згідно з попитом і пропозицією; -трансформація системи "золото долар - національна валюта", на якій грунтувалася Бреттон-Вудська угода, у нову систему "СПЗ - національна валюта; -запровадження "плаваючих" валютних курсів національних грошових одиниць.

Переваги та недоліки Переваги: розвиток на принципах поліцентризму, або валютного «плюралізму» . Мається на Переваги та недоліки Переваги: розвиток на принципах поліцентризму, або валютного «плюралізму» . Мається на увазі взаємодія в межах єдиної системи локальних (регіональних) валютних структур; -можливість вільно здійснювати на ринку операції з купівліпродажу золота. Недоліки: -коливання валютних курсів порушують стабільність торговельних відносин, породжують спекулятивні операції.