Скачать презентацию Електронна БІБліотека інформаційновидавничий і освітній портал для Скачать презентацию Електронна БІБліотека інформаційновидавничий і освітній портал для

121affeaecf1f46d5ba654a2e1d11cf0.ppt

  • Количество слайдов: 29

Електронна БІБліотека – інформаційновидавничий і освітній портал для бібліотекарів Elektroniczna BIBlioteka – informacyjno-publikacyjny i Електронна БІБліотека – інформаційновидавничий і освітній портал для бібліотекарів Elektroniczna BIBlioteka – informacyjno-publikacyjny i edukacyjny portal bibliotekarzy www. ebib. pl Iwona Sójkowska Biblioteka Politechniki Łódzkiej Bożena Grocholska Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej

Потреба – мати винаходів (Жан Поль Сартр) Potrzeba matką wynalazków Нові технології і зміни, Потреба – мати винаходів (Жан Поль Сартр) Potrzeba matką wynalazków Нові технології і зміни, що відбулися на зламі століть вплинули на потребу інтеграції у середовищі професіоналів, для яких обмін досвідом став одним з елементів підвищення кваліфікації. Відтак, виникла ідея створення порталу для бібліотекарів, як наслідок дискусії, яку проведено серед прогресивного кола бібліотекарів Польщі у серпні 1998 р. Nowe technologie i zmiany, jakie nastąpiły na przełomie wieków wpłynęły na potrzebę integracji różnych środowisk zawodowych, dla których wymiana doświadczeń stała się jednym z elementów doskonalenia zawodowego. Stąd pomysł na utworzenie portalu bibliotekarzy, który zrodził się na liście dyskusyjnej INFOBIBL w sierpniu 1998 roku. W jego tworzenie zaangażowali się bibliotekarze-wolontariusze, poświęcając czas (poza etatem zawodowym) na pracę związaną z redakcją, korektą i składem.

Редакція EBIB Redakcja EBIB Редакція EBIB Redakcja EBIB

Редакція EBIB Redakcja EBIB Редактори- волонтери працюють в онлайновому режимі групами: редакція новин редакція Редакція EBIB Redakcja EBIB Редактори- волонтери працюють в онлайновому режимі групами: редакція новин редакція бюлетеня Biuletyn EBIB, редакція сервісів група коректури технічна редакція англомовна редакція Redaktorzy-wolontariusze pracują w trybie on-line w następujących zespołach: redakcja wiadomości, redaktorzy Biuletynu EBIB, redakcja serwisów, zespół korekty, redakcja techniczna, redakcja anglojęzyczna.

EBIB - новини/головна сторінка порталу EBIB – wiadomości / główna strona portalu EBIB - новини/головна сторінка порталу EBIB – wiadomości / główna strona portalu

Бюлетень EBIB Biuletyn EBIB Бюлетень EBIB Biuletyn EBIB

 Бюлетень EBIB - останній випуск Biuletyn EBIB – edycja ostatniego numeru Бюлетень EBIB - останній випуск Biuletyn EBIB – edycja ostatniego numeru

База «Бібліотеки» Baza „Biblioteki” База «Бібліотеки» Baza „Biblioteki”

Публікації Publikacje Публікації Publikacje

Сервіси Serwisy Сервіси Serwisy

 Словник Słownik Словник Słownik

EBIB для середовища EBIB dla środowiska Важливі ініціативи підтримки розвитку бібліотек: • • • EBIB для середовища EBIB dla środowiska Важливі ініціативи підтримки розвитку бібліотек: • • • звіт про польські бібліотеки для Фундації Мелінди і Білла Гейтс участь в організації конкурсу «Найкращі сайти польських бібліотек» співпраця з Фундацією Бертельсмана і Фундацією імені Стефана Баторія співпраця з ІФЛА - переклад текстів, публікації, участь у Комітеті з авторського права та інших юридичних питань Wśród ważniejszych inicjatyw wspierających rozwój bibliotek warto wymienić: Raport o polskich bibliotekach dla Fundacji Melindy i Billa Gatesów, Współorganizację konkursu „Najlepsze witryny bibliotek polskich”, Współpracę z Fundacją Bertelsmanna i Fundacją Batorego, Współpracę z IFLA – tłumaczenie tekstów, publikacji i udział w IFLA Copyright and Other Legal Matters Committee,

EBIB для середовища EBIB dla środowiska Важливі ініціативи підтримки розвитку бібліотек: • • участь EBIB для середовища EBIB dla środowiska Важливі ініціативи підтримки розвитку бібліотек: • • участь у двох міжнародних проектах IKAROS i E-LIS, участь у двох зустрічах «Expert Group on Information Law» Європейської асоціації EBLIDA промоція Open Access і «Дня суспільного надбання» Wśród ważniejszych inicjatyw wspierających rozwój bibliotek warto wymienić: Udział w dwóch międzynarodowych projektach IKAROS i E-LIS, Dwukrotne uczestnictwo w spotkaniu Expert Group on Information Law, Promowanie Open Access i „Dnia domeny publicznej”.

EBIB для середовища EBIB dla środowiska Організація конференцій - протягом 2001 -2013 рр. організовано EBIB для середовища EBIB dla środowiska Організація конференцій - протягом 2001 -2013 рр. організовано 6 заходів: · конференція «Інтернет у бібліотеках - спроба балансу і перспективи розвитку» Вроцлав 2001; · конференція «Інтернет у бібліотеках ІІ. Зв’язок, співпраця, дигіталізація» , Вроцлав, 2003; · конференція «Інтернет у бібліотеках ІІІ. Електронні засоби; продажі і попит» . Вроцлав 2005; Organizacja konferencji - w latach 2001 -2013 zorganizowano 6 takich spotkań: Konferencja „Internet w bibliotekach. Próba bilansu i perspektywy rozwoju”, Wrocław 2001, Konferencja „Internet w bibliotekach II. Łączność, współpraca, digitalizacja”, Wrocław 2003, Konferencja „Internet w bibliotekach III. Zasoby elektroniczne: podaż i popyt” Wrocław 2005,

EBIB для середовища EBIB dla środowiska Організація конференцій - протягом 2001 -2013 рр. організовано EBIB для середовища EBIB dla środowiska Організація конференцій - протягом 2001 -2013 рр. організовано 6 заходів: · IV Загальнопольська конференція EBIB «Інтернет у бібліотеках» і I міжнародна конференція «Open Access» , Торунь, 2007; · V конференція EBIB «Інтернет у бібліотеках» і II міжнародна конференція, «Open Access у Польщі» , Торунь 2010; · ІІІ Міжнародна конференція Open Access у Польщі «Відкрита наука і освіта» , Бидгощ, 2012 Organizacja konferencji - w latach 2001 -2013 IV Ogólnopolska Konferencja EBIB „Internet w bibliotekach” i I Międzynarodowa Konferencja „Open Access”, Toruń 2007, V konferencja EBIB „Internet w Bibliotekach” i II Międzynarodowa Konferencja „Open Access w Polsce”, Toruń 2010, III Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce „Otwarta nauka i edukacja”, Bydgoszcz 2012.

EBIB - освітня платформа EBIB – platforma edukacyjna У 2013 р. EBIB отримано грант EBIB - освітня платформа EBIB – platforma edukacyjna У 2013 р. EBIB отримано грант Міністерства науки і вищої освіти на створення Відкритої освітньої платформи W 2013 r. EBIB uzyskał grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stworzenie Otwartej Platformy Edukacyjnej

EBIB - освітня платформа EBIB – platforma edukacyjna На платформі створюється 3 курси: • EBIB - освітня платформа EBIB – platforma edukacyjna На платформі створюється 3 курси: • Редагування електронних публікацій • Невидимий Інтернет (бази даних) і можливості пошуку в ньому Пошук інформації у відкритих Інтернет-ресурсах Na platformie tworzone są obecnie 3 kursy: Redakcja publikacji elektronicznych Głęboki Internet (bazy danych) i możliwości jego przeszukiwania Wyszukiwanie informacji w otwartych zasobach Internetu (http: //moodle. ebib. pl/)

Курс - Редагування електронних публікацій Kurs – Redakcja publikacji elektronicznych Курс - Редагування електронних публікацій Kurs – Redakcja publikacji elektronicznych

Курс – Невидимий Інтернет (бази даних) і можливості пошуку у ньому Kurs – Głęboki Курс – Невидимий Інтернет (бази даних) і можливості пошуку у ньому Kurs – Głęboki Internet (bazy danych) i możliwości jego przeszukiwania

Курс - Пошук інформації у Інтернетресурсах відкритого доступу Kurs – Wyszukiwanie informacji w otwartych Курс - Пошук інформації у Інтернетресурсах відкритого доступу Kurs – Wyszukiwanie informacji w otwartych zasobach Internetu

Доступ до курсів Dostęp do kursów Відкриття курсів передбачається у жовтні 2013 р. Курси Доступ до курсів Dostęp do kursów Відкриття курсів передбачається у жовтні 2013 р. Курси плануються загальнодоступними і безплатними. Вимагатиметься тільки реєстрація на електронному навчальному порталі. Otwarcie kursów przewidziane jest na październik 2013 r. Kursy będą ogólnodostępne i bezpłatne. Wymagane będzie jedynie założenie konta na platformie e-learningowej.

Доступ до курсів Dostęp do kursów Курсами можна користуватися багато разів у довільний час. Доступ до курсів Dostęp do kursów Курсами можна користуватися багато разів у довільний час. Навчальний матеріал курсів підготовлено як підручник за конкретною темою. Z kursów będzie można korzystać wielokrotnie w dowolnym czasie. Należy traktować je jak podręcznik, materiał szkoleniowy dotyczący określonego tematu. Зареєстровані особи, які пройдуть цілий курс і складуть тестові завдання отримають сертифікат про закінчення навчання. Osoby, które zdecydują się zapoznać z całym kursem i rozwiążą poprawnie test uzyskają certyfikat ukończenia kursu.

EBIB – підтримує ідею Open Access EBIB – wspiera ideę Open Access Електронна БІБліотека EBIB – підтримує ідею Open Access EBIB – wspiera ideę Open Access Електронна БІБліотека EBIB - портал оснований на ідеї Open Access. Весь вміст порталу, бюлетеня Biuletyn EBIB і навчальної платформи публікуються згідно вільної ліцензії Creative Commons «із зазначенням автора» . Додатково більшу частину матеріалів конференцій опубліковано з використанням вільних ліцензій. Elektroniczna BIBlioteka EBIB jest portalem tworzonym zgodnie z ideą Open Access. Cała zawartość portalu, Biuletynu EBIB oraz platformy edukacyjnej publikowane są na wolnych licencjach Creative Commons Uznanie Autorstwa (CC-BY). Dodatkowo większość materiałów konferencyjnych również opublikowana została na wolnych licencjach.

EBIB англійською EBIB in English Наша мрія - створити англомовну версію Електронної БІБліотеки. Marzeniem EBIB англійською EBIB in English Наша мрія - створити англомовну версію Електронної БІБліотеки. Marzeniem redaktorów Elektronicznej BIBlioteki jest tworzenie równoległej wersji angielskiej portalu.

EBIB англійською EBIB in English На англомовній сторінці вміщуємо найцікавіші новини і реферати опублікованих EBIB англійською EBIB in English На англомовній сторінці вміщуємо найцікавіші новини і реферати опублікованих статей у бюлетені. Na stronie angielskiej zamieszczane są ciekawsze wiadomości oraz streszczenia artykułów publikowanych w Biuletynie EBIB.

EBIB у міжнародних сервісах EBIB w międzynarodowych serwisach Важливим досягнення є реєстрація статей з EBIB у міжнародних сервісах EBIB w międzynarodowych serwisach Важливим досягнення є реєстрація статей з бюлетеня у сервісі EBSCO. Istotnym osiągnięciem jest rejestrowanie artykułów z Biuletynu EBIB w serwisie EBSCO.

EBIB у міжнародних сервісах EBIB w międzynarodowych serwisach Електронний журнал відображається у сервісі DOAJ. EBIB у міжнародних сервісах EBIB w międzynarodowych serwisach Електронний журнал відображається у сервісі DOAJ. Ponadto czasopismo widoczne jest w serwisie DOAJ.

Висновки Na zakończenie Електронна Бібліотека EBIB це сучасний портал, який створено з метою міжбібліотечної Висновки Na zakończenie Електронна Бібліотека EBIB це сучасний портал, який створено з метою міжбібліотечної комунікації, фаховий путівник Інтернетом, корисний у щоденній активній праці бібліотекаря. Elektroniczna BIBlioteka EBIB to nowoczesny, rozbudowany portal, który służy międzybibliotecznej komunikacji, to także przewodnik po internetowych zasobach przydatnych w codziennej, aktywnej pracy bibliotekarzy.

Висновки Na zakończenie Закликаємо усіх користуватися нашим порталом, публікувати статті у Biuletynie EBIB або Висновки Na zakończenie Закликаємо усіх користуватися нашим порталом, публікувати статті у Biuletynie EBIB або у серії Materiały konferencyjne (польською або англійською мовою), повідомляти інформацію про організацію конференцій та семінарів Або заохочуємо до створення подібного сервісу… Zachęcamy Państwa do korzystania z naszego portalu, do publikowania w Biuletynie EBIB czy w serii Materiały konferencyjne (w języku polskim lub angielskim), do przekazywania informacji o organizowanych konferencjach, seminariach. Zachęcamy także do współpracy czy tworzenia podobnego serwisu. . . Iwona Sójkowska i Bożena Grocholska Redakcja EBIB: [email protected] pl