Електромагнітні коливання Електромагнітні коливання Періодичні зміни величин, що

>Електромагнітні коливання Електромагнітні коливання

>Електромагнітні коливання Періодичні зміни величин, що характеризують електричні  та магнітні поля (заряд, струм, Електромагнітні коливання Періодичні зміни величин, що характеризують електричні та магнітні поля (заряд, струм, напруга) Коливний контур – послідовно з’єднані котушка (L), конденсатор (C) та резистор (R)

>Ідеальний коливний контур Томсона R – активний опір дорівнює нулю В конурі відбуваються вільні Ідеальний коливний контур Томсона R – активний опір дорівнює нулю В конурі відбуваються вільні коливання

>Механізм коливних процесів Механізм коливних процесів

>Закон збереження енергії Е Е Закон збереження енергії Е Е

>Гармонічні коливання в контурі R=0 Ом Гармонічні коливання в контурі R=0 Ом

>Формула Томсона Формула Томсона

>Затухаючі електромагнітні коливання В реальних коливних контурах и R0 – коливання затухаючі. Затухаючі електромагнітні коливання В реальних коливних контурах и R0 – коливання затухаючі.

>Відповідність міх механічними коливними величинами та електромагнітними Відповідність міх механічними коливними величинами та електромагнітними

>Коливна система Генератор незатухаючих коливань Автоколивання – незатухаючі коливання, які підтримуються в системі за Коливна система Генератор незатухаючих коливань Автоколивання – незатухаючі коливання, які підтримуються в системі за рахунок джерела енергії, причому поповнення енергією регулюється самою коливною системою Джерело енергії Клапан

>Генератор незатухаючих електромагнітних коливань на транзисторі Генератор незатухаючих електромагнітних коливань на транзисторі

>Дякую за увагу Дякую за увагу