Электролиз Кіріктірілген саба қ (химия + физика) 11

Скачать презентацию Электролиз Кіріктірілген саба қ (химия + физика) 11 Скачать презентацию Электролиз Кіріктірілген саба қ (химия + физика) 11

elektroliz.ppt

  • Размер: 2.5 Мб
  • Автор: Алишер Керимтай
  • Количество слайдов: 24

Описание презентации Электролиз Кіріктірілген саба қ (химия + физика) 11 по слайдам

Электролиз Кіріктірілген саба қ (химия + физика) 11 сынып Электролиз Кіріктірілген саба қ (химия + физика) 11 сынып

Na. Cl   Na+ + Cl -Электролиттік  диссоциация 0809 11 Na. Cl Na+ + Cl -Электролиттік диссоциация

Na Cl Na + Cl -Ас т зыны электролиттік диссоциациясы ұ ң Na. Cl  NaNa Cl Na + Cl -Ас т зыны электролиттік диссоциациясы ұ ң Na. Cl Na + + Cl — Диссоциация других веществ: Cu. SO 4 Cu 2+ + SO 4 2 — HCl H + + Cl — H 2 SO 4 H + + SO 4 2 — Ca. Cl 2 Ca 2+ + Cl — Диссоциация кезінде металл ж не сутек иондары немі о зарядталады, ал ыш ыл ә ү ң қ қ алды тары радикалдары мен ОН тобы — теріс зарядталады қ қ

Оң зарядталған иондар (катионға) катодқа қарай тартылады, теріс зарядталған  иондар (анион) анодқа тартылады + (анод)-Оң зарядталған иондар (катионға) катодқа қарай тартылады, теріс зарядталған иондар (анион) анодқа тартылады + (анод)- (катод) + + +- — -+ — Электролиз – Электролит ерітіндісі немесе бал ымасы ар ылы қ қ электр тогын жібергенде ж ретін ү тоты у ғ — тоты сыздану қ процесі.

Электролиз - тоты у – тоты сыздану ғ қ реакциясыны  серінен  ң ә электродтардаЭлектролиз — тоты у – тоты сыздану ғ қ реакциясыны серінен ң ә электродтарда таза заттарды ң алыну процесі.

Фарадей за ың Электролиз кезінде электродта б лінген затты  массасы ө ң электролит ар ылыФарадей за ың Электролиз кезінде электродта б лінген затты массасы ө ң электролит ар ылы ткен қ ө зарядты м ніне тура ң ә пропорционал болады.

Электролиз • – Электролит  ерітіндісі немесе бал ымасы қ ар ылы  электр тогын жібергендеЭлектролиз • – Электролит ерітіндісі немесе бал ымасы қ ар ылы электр тогын жібергенде ж ретін қ ү тоты у ғ — тоты сыздану реакциясы. қ То к зі қ ө

 1834 жылы а ылшын алымы Майкл Фарадей ғ ғ электролиз зерттеп, оны за дылы тарын 1834 жылы а ылшын алымы Майкл Фарадей ғ ғ электролиз зерттеп, оны за дылы тарын ашты. ң ң қ Майкл Фарадей (1791 – 1867) Э лектролиздің бірінші заңы Электролиз кезінде электродта б лінген затты массасы ө ң электролит ар ылы ткен қ ө зарядты м ніне тура ң ә пропорционал kqm k – затты ң электрохимиялы қ эквиваленті (электролит ар ылы 1 Кл заряд ткен кезде қ ө б лініп шы ан затты массасына те ө ққ ң ң t. Ikm «Электролит» , «электрод» , «анод» , «катод» терминдерін енгізді. kqm

ылым а лесі Ғ ғ ү 1820 ж. –  магнетизмді зерттеді.  1821 ж. –ылым а лесі Ғ ғ ү 1820 ж. – магнетизмді зерттеді. 1821 ж. – электродвигательді ң физикалы негізін т сіндірді. қ ү 1831 ж. – т жірибе ар ылы электр ә қ к штерін, индуктивті электр то ын ү ғ зерттеді. 1832 ж. – химиялы ж не қ ә электрохимиялы былыстар қ құ арасында ы байланысты зерттеді. ғ 1837 ж. – индукция былысын ашты. құ 1845 ж. – то ты серінен қ ң ә электрленген с йы ты а ұ қ ққ полярлан ан жары ты серін ғ қ ң ә т сіндірді ү

Электролиздің екінші заңы  Электр тогыны бірдей м лшерінде (электролит ар ылы ткен электр ң өЭлектролиздің екінші заңы Электр тогыны бірдей м лшерінде (электролит ар ылы ткен электр ң ө қ ө заряды) электролиз кезінде б лінген заттарды массасы, заттарды ө ң ң молярлы массасыны валенттілігі атынасына пропорционалды болады. ң қ 2 2 1 1 2121 : : : z M kkmm M – б лінген затты массасы ө ң k – электрохимиялы эквивалент қ М – затты молярлы массасы ң қ z – затты ң валенттілігі Барлы электролиттер шін бірдей 1 моль затты б қ ү луге ө арнал ан заряд. Ол ғ F Фарадей саны деп аталады. моль. Клe. NFA/1065. 9 4 z. F M k Электрохимиялы эквивалент пен қ Фарадей саны атынаспен байланысты қ z. F M k

К міс нитратыны сулы ерітіндісіні ү ң ң электролизі кезінде анодта 6 г оттек газы бК міс нитратыны сулы ерітіндісіні ү ң ң электролизі кезінде анодта 6 г оттек газы б лінетін болса, катодта б лінген к місті ө ө ү ң массасын есепте дер. ң Теоретик тер үшін

   Зауытта массасы 468 кг натрий  хлорид іні  ерітіндісін электролизге ң шыратты. Зауытта массасы 468 кг натрий хлорид іні ерітіндісін электролизге ң шыратты. Алын ан газдар ұ ғ хлорсутекті синтезі шін ң ү олданылады. Алын ан хлорсутек қ ғ газын 708 л суда ерітті. Алын ан ғ ерітіндідегі т з ыш ылыны ұ қ қ ң массалы лесін есепте дер. қ ү ң

Химиялы таза заттар алу шінқ ү Гальваностегия Гальванопластика Химиялы таза заттар алу шінқ ү Гальваностегия Гальванопластика

Гальваностегия Б йымды коррозиядан ұ ор ап,  за бойы қ ғ ұ қ олдану Гальваностегия Б йымды коррозиядан ұ ор ап, за бойы қ ғ ұ қ олдану шін асыл қ ү металдан жасал ан ғ ор аныш (ж а қ ғ ұқ абы пен) абы пен қ қ аптайды. қ Гальваникалы цехтар қ к птеген ө металлургиялы ж не қ ә бас а зауыттарда бар. қ

Б йымдарды асыл металдан жасал ан ұ ғ ор аныш абы пен аптау қ ғ қБ йымдарды асыл металдан жасал ан ұ ғ ор аныш абы пен аптау қ ғ қ қ қ

ГАЛЬВАНОПЛАСТИКА Электрлік діспен  алы  абатты (бірнеше миллиметрге ә қ ң қ дейін)  кГАЛЬВАНОПЛАСТИКА Электрлік діспен алы абатты (бірнеше миллиметрге ә қ ң қ дейін) к шірмелер алу. ө Гальванопластика дісімен алын ан ә ғ барельефа, к шірмесі ө

 Медаль мен тиындар жасау шін олданыладыү қ Медаль мен тиындар жасау шін олданыладыү қ

ыс ы сарайҚ қ ыс ы сарайҚ қ

лкен театрҮ лкен театрҮ

 Типография а ажетті б йымдарғ қ ұ Типография а ажетті б йымдарғ қ ұ

 Пресс-формы из пластмассы, резины, металла Пресс-формы из пластмассы, резины, металла

Пластмасса, резе ке, металдан жасал ан ң ғ пресс-формалар Пластмасса, резе ке, металдан жасал ан ң ғ пресс-формалар