Скачать презентацию E-learning en digitale didactiek Reinder Vrielink 11 september Скачать презентацию E-learning en digitale didactiek Reinder Vrielink 11 september

0825c1e095096dd0a2fc3bef5076563b.ppt

  • Количество слайдов: 18

E-learning en (digitale) didactiek Reinder Vrielink 11 september 2006 E-learning en digitale didactiek E-learning en (digitale) didactiek Reinder Vrielink 11 september 2006 E-learning en digitale didactiek

Wat is E-learning? z Awouters (2005): ‘E-learning houdt het gebruik in van nieuwe multimediatechnieken Wat is E-learning? z Awouters (2005): ‘E-learning houdt het gebruik in van nieuwe multimediatechnieken en van internet om de kwaliteit van het leren te verbeteren. De multimediatechnieken maken gebruik van film, audio- en tekstmateriaal mogelijk om de leerinhoud te verrijken. Internet biedt snel toegang tot middelen en diensten. Internet maakt plaats onafhankelijk leren mogelijk op elk moment dat het je uitkomt. z E-learning kan in brede zin gedefinieerd worden als: elke leervorm die gebruik maakt van een computer(netwerk) voor distributie, interactie en facilitering. De student neemt individueel deel of in groepsverband. Interactie vindt synchroon (gelijktijdig, online), asynchroon (verschillend tijdstip) of als een combinatie van beide plaats. De kenmerken van e-learning zijn: De student staat centraal (learner-centered). Hij / zij bepaalt leerpad, leertempo, leeromgeving en leermethode. De leeromgeving kan worden aangepast aan de specifieke behoefte van de organisatie. Leren door middel van een mix van leermethoden (blended learning); virtueel klaslokaal, simulaties, samenwerken, communities en "live" leren. Het volledige leertraject bestaat uit een pre-assessment, leren, examineren (post-assessment) en certificeren. Online administratie; verwerken van persoonlijke data, betalingen en het monitoren van de student (track & trace). Het leren wordt begeleid (gestuurd) door een Elektronische Leeromgeving (ELO). Een ELO is een digitale rijke omgeving waar de leerling kan leren op basis van de uitgangspunten van het (sociaal)constructivisme. Dit is mogelijk op elke computer met toegang tot het Internet (op school, maar ook thuis). Er is begeleiding door een leraar. Er is feedback van studiegenoten. Er is gelegenheid voor een presentatie. Er kan informatie gevonden worden. Het leerproces wordt gestuurd en vast gelegd in een digitaal portfolio. Hierop vindt assessment plaats. E-learning en digitale didactiek

Visie op leren z Van instructivisme z Via constructivisme z Naar connectivisme E-learning en Visie op leren z Van instructivisme z Via constructivisme z Naar connectivisme E-learning en digitale didactiek

Instructivisme z. Traditioneel leren z. Klassikaal z. Docent (de leersstof) staat centraal z. Leren Instructivisme z. Traditioneel leren z. Klassikaal z. Docent (de leersstof) staat centraal z. Leren voor later z. Informatie snel verouderd E-learning en digitale didactiek

Sociaal constructivisme z Kral (2005): ‘Constructivisme: Leren is het resultaat van het actief construeren Sociaal constructivisme z Kral (2005): ‘Constructivisme: Leren is het resultaat van het actief construeren van kennis, gekoppeld aan persoonlijke unieke voorkennis. Deze koppeling is nodig om de kennis goed in het langetermijngeheugen op te slaan. Leren is de ontwikkeling van betekenisvolle concepten, in een realistische context. Reflectie en feedback op het leerproces zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van meta-cognitivie vaardigheden. Leren vindt altijd plaats in een maatschappelijke context en leren doe je samen’. z Informatie wordt kennis via een individueel proces. Leren door het zelf te ervaren. Leren in een groep. Je leert geen slagbal uit een boekje met een toetsing door middel van een proefwerk. E-learning en digitale didactiek

Connectivisme (1) z Connectivism, a learning theory for the Digital Age, provides insight into Connectivisme (1) z Connectivism, a learning theory for the Digital Age, provides insight into learning skills and tasks needed for learners to flourish in digital era (Siemens, 2004). The starting point of connectivism is the individual. Personal knowledge is comprised of a network, which feeds into organizations and institutions, which in turn feed back into the network, and then continue to provide learning to individual. This cycle of knowledge development (personal to network to organization) allows learners to remain current in their field through the connections they have formed. Connectivism presents a model of learning that acknowledges the tectonic shifts in society where learning is no longer an internal, individualistic activity. How people work and function is altered when new tools are utilized. z Alles hangt met elkaar samen. Connectivisme gaat uit van chaos. Chaos is de nieuwe realiteit en het is aan de student de kans om de betekenis te herkennen in het patroon waarin die betekenis verborgen is. E-learning en digitale didactiek

Connectivisme (2) z Principles of connectivism: y Learning and knowledge rests in diversity of Connectivisme (2) z Principles of connectivism: y Learning and knowledge rests in diversity of opinions. y Learning is a process of connecting specialized nodes or information sources. y y y Learning may reside in non-human appliances. Capacity to know more is more critical than what is currently known Nurturing and maintaining connections is needed to facilitate continual learning. Ability to see connections between fields, ideas, and concepts is a core skill. Currency (accurate, up-to-date knowledge) is the intent of all connectivist learning activities. Decision-making is itself a learning process. Choosing what to learn and the meaning of incoming information is seen through the lens of a shifting reality. While there is a right answer now, it may be wrong tomorrow due to alterations in the information climate affecting the decision. E-learning en digitale didactiek

Motiverende didactiek z De leefomgeving en de leeromgeving van de student sluiten op elkaar Motiverende didactiek z De leefomgeving en de leeromgeving van de student sluiten op elkaar aan z De aangeboden leersituaties zijn reëel en hebben een sociale en persoonlijke relevantie voor de student z De student wordt uitgedaagd om iets te maken z De student moet zijn product evalueren en aanpassen op zijn/haar persoonlijke niveau en kansen. De evaluatie laat persoonlijke vooruitgang zien z De student moet uitgenodigd worden zelf invloed te hebben op zijn leerproces z Verschillende vaardigheden moeten getest worden tijdens het leerproces z Leren is een sociale activiteit, daarom moet de student deelnemen in werkgroepjes z De student moet de mogelijkheid hebben zijn product te presenteren en feedback te krijgen van medestudenten E-learning en digitale didactiek

The Seven Principles of good practice in undergraduate education (Chickering, 1987) (1) z 1. The Seven Principles of good practice in undergraduate education (Chickering, 1987) (1) z 1. Encourage contact between students and faculty: frequent student-faculty contact, both inside and outside class, is an important factor in student motivation and involvement. The student’s intellectual capacities will increase. Current communication technologies such as e-mail, chat and discussion boards make it more accessible for students and teachers to ask questions and to give feedback. Shy students, for instance, will more easily start asking questions than when they are confronted with an actual face-to-face situation. z 2. Develop reciprocity and cooperation among students: Faculty should create and encourage opportunities for collaborative learning among students. Collaborative learning stimulates the engagement in learning. Exchanging ideas and giving and receiving feedback improves thinking and enlarges the understanding z 3. Encourage active learning: Faculty should require that students apply their learning process in oral as well as in written form. Students should actively work with their knowledge and skills. Interaction is an important feature of an active on-line way of working. Interaction is essential in order to receive feedback on the learning process. Feedback is a relevant factor in the interaction between the student and the teacher as well as between peers. Next, it is important that an assignment is geared to the student’s perception of his or her environment. This can be made possible, for instance, when data is used coming from the students themselves. Students tend to become more motivated when developing their own product. And if this product is actually utilized in a factory or at school than it works extra motivating E-learning en digitale didactiek

The Seven Principles of good practice in undergraduate education (Chickering, 1987) (2) z 4. The Seven Principles of good practice in undergraduate education (Chickering, 1987) (2) z 4. Give immediate feedback: Faculty should provide appropriate and immediate feedback on performance. Students need assistance in assessing their actual competence and performance, and they also need frequent opportunities to give and receive suggestions for improvement. Such feedback should be an ongoing process in collegiate settings; it is essential to the student’s learning process. Periodically, students should also be given the opportunity to reflect critically on what they have learned so far. An OFLE offers the possibility to give students feedback in different ways. A digital portfolio makes it possible to make an assessment on the student’s learning process. 5. Emphasize time on task: Faculty should create opportunities for students in order to enable them to practise good time management. This includes setting a realistic deadline for students to complete assignments and to use class time for learning opportunities. A teacher’s support is made effective when clarity on the overall aim, time investment and choice of literature is provided. As a result students are able to learn more efficiently. Furthermore, students tend to lose time by searching for resources on the Internet. However, on-line communication can be efficient if you organise it well. 6. Communicate high expectations: Faculty should set and communicate high expectations of students. Such will turn into a self-fulfilling prophecy and students will often endeavour to meet the challenge. When a student has a clear awareness of his/her own expectations, he/she will work harder. 7. Respect different talents and ways of learning: Faculty should create learning opportunities that appeal to the different ways students pay attention to and process information. E-learning en digitale didactiek

De eigenschappen van de NET-generatie z z z z z Group activity Goal and De eigenschappen van de NET-generatie z z z z z Group activity Goal and achievement orientation Multitasking Experimental; trail and error Heavy reliance on network access Pragmatic and interactive Ethnically diverse Visual Interactive E-learning en digitale didactiek

Human Dynamics (1) z 3 principes y mentaal: thinking, objectivity, vision, overview, structure, values Human Dynamics (1) z 3 principes y mentaal: thinking, objectivity, vision, overview, structure, values y emotioneel: feeling, subjectivity, relationship, communication, organization, creative imagination y fysiek: making, doing, actualizing, sensory experience, practicality, systemic experience z 5 persoonlijkheids dynamieken y MF, EM, EF, FM en FE z Verschillende leerstijlen z Verschillend in de manier van werken z Allen gelijkwaardig E-learning en digitale didactiek

Human Dynamics (2) E-learning en digitale didactiek Human Dynamics (2) E-learning en digitale didactiek

Waar moet je opletten bij het ontwerpen van educatieve multimedia toepassingen? z Deinum (2003) Waar moet je opletten bij het ontwerpen van educatieve multimedia toepassingen? z Deinum (2003) evaluated the introduction of Blackboard at thirty-five schools in the northern part of the Netherlands. y It showed that advantages of Blackboard as observed by pupils were; Teaching materials; Practical information such as study results; Digital drop assignment at any time; Teacher support. y Disadvantages as observed by pupils were; Boring; Slow; Missing study planners; English; RSI. z Deinum (2003) recommended the use of the discussion board for pupils to hand in their products. Some advantages are: x the possibility of peer review x pupils can view each others products x teachers can give feedback z Waar moet je op letten bij het ontwerp/de vormgeving van educatieve multimedia toepassingen: y y het moet passen bij de visie op leren van de instelling aansluiten bij de leefwereld van de doelgroep (visueel, interactief) usefulness enjoyment E-learning en digitale didactiek

The working triangle performance enjoyment learning E-learning en digitale didactiek The working triangle performance enjoyment learning E-learning en digitale didactiek

Digitaal portfolio z Studenten kunnen elke week hun werkproces in een worklog bijhouden. Ze Digitaal portfolio z Studenten kunnen elke week hun werkproces in een worklog bijhouden. Ze kunnen hun werk plaatsen in een door hen zelf gemaakt digitaal portfolio. Dit kan in Power. Point, Front Page of Dreamweaver. Ook kunnen ze zelf hun website bouwen. Of een student zich een competentie heeft eigen gemaakt blijkt uit het product dat zij/hij maakt en het blijkt uit de manier waarop hij dat product evalueert en reflecteert op het werkproces. De docent en de student kunnen dit samen beoordelen. Het product wordt in een digitaal portfolio gepresenteerd. z Het portfolio bestaat uit 4 onderdelen: z 1. Het werkproces; projectplan en elke week een worklog plaatsen in het discusion board van Blackbord(dit kun je later goed gebruiken bij je reflectieverslag). z 2. Het product. z 3. De evaluatie van het product. z 4. Reflectie op het werk. Welke keuzes werden gemaakt. Wat was het resultaat? z Bij het maken van een digitaal portfolio komen verschillende competenties aanbod. Het leren presenteren, het maken van een website, het leren en reflecteren. Een grote kracht van het proces van het maken van een portfolio is het continu reflecteren. Het bijhouden van een weekjournaal (worklog) geeft ruimte en tijd voor nieuwe ideeën. Daarnaast is het een hulpmiddel bij het schrijven van een reflectieverslag. z Digitaal portfolio (voorbeeld : mijn portfolio - Master of Science in E-learning multimedia and consultancy: http: //www. revediconsultancy. nl/portfolio/index. htm) E-learning en digitale didactiek

Gebruik van het Discussion Board E-learning en digitale didactiek Gebruik van het Discussion Board E-learning en digitale didactiek

Referenties z z z z z Awouters Valère en Schreur Jan (2005) Digitale didacktiek. Referenties z z z z z Awouters Valère en Schreur Jan (2005) Digitale didacktiek. De elektronische leeromgeving als krachtig hulpmiddel bij competentieleren. De Boeck. Chickering, A. W. , & Gamson, Z. F. (1987) Seven Principles of good practice in undergraduate education. AAHE Bulletin, 39 (7): 3 -7. Gallwey, W. Timothy. (1999) The Inner Game of Work. Random House, New York. Kral, R. (2005) Hoe leren leraren constructivivistisch leren en onderwijzen met ICT. HAN Rosenberg, Marc. (2006) Beyond E-learning: Approaches and Technologies to Enhance Organizational Knowledge, Learning and Performance. Last accessed on 16 July 2004 at URL: http: //www. learningcircuits. org/2006/March/rosenberg. htm Siemens, S. (2004). Connectivsm: A Learning Theory for the Digital Age. Last accessed on 19 June 2006 at URL: http: //www. elearnspace. org/Articles/connectivism. html Veen W. , Jacobs F. (2004). Leren van jongeren. Een literatuuronderzoek naar nieuwe geletterdheid. IK, kenniseconomisch magazine Intellectueel Kapitaal nr. 4, oktober/november 2004. Vrielink, R. (2006). Predicting the use of Blackboard and predicting the use of a Personal Digital Analyser with the Technology Acceptance Model. m-ICTE 2006 in press. Vrielink, R. (2006). Implementing Open and Flexible Learning Environment: Dalton College and e-learning. elearningeuropa. info. 27 maart 2006. URL: http: //www. elearningeuropa. info/index. php? page=doc&doc_id=7545&doclng=6&menuzone=1 E-learning en digitale didactiek