DROGI DO WOLNOŚCI Bardzo, bardzo dawno temu

Скачать презентацию DROGI DO WOLNOŚCI Bardzo, bardzo dawno temu Скачать презентацию DROGI DO WOLNOŚCI Bardzo, bardzo dawno temu

drogi_do_wolnoci.ppt

 • Размер: 3.8 Mегабайта
 • Количество слайдов: 54

Описание презентации DROGI DO WOLNOŚCI Bardzo, bardzo dawno temu по слайдам

DROGI DO WOLNOŚCI DROGI DO WOLNOŚCI

Bardzo, bardzo dawno temu – pod koniec XVIII wieku Polska utraciła niepodległość. Rosja, Prusy,Bardzo, bardzo dawno temu – pod koniec XVIII wieku Polska utraciła niepodległość. Rosja, Prusy, Austria, korzystając z osłabienia naszego kraju podzielili ziemie Polski pomiędzy siebie – były to rozbiory. . .

Polska przez 123 lata była pod zaborami. W ciągu tych dziesięcioleci Polacy niejednokrotnie chwytali brońPolska przez 123 lata była pod zaborami. W ciągu tych dziesięcioleci Polacy niejednokrotnie chwytali broń przeciwko zaborcom. Te zrywy nazywane są powstaniami narodowowyzwoleńczymi. Na ziemiach polskich doszło do następujących insurekcji: Powstanie Kościuszkowskie, 1794 r. Powstanie Listopadowe, 1830 — 1831 r. Powstanie Styczniowe, 1863 — 1865 r.

Powstanie Kościuszkowskie 1794 r. Powstanie Kościuszkowskie 1794 r.

W 1794 r. p róbowano pod wodzą Tadeusza Kościuszki zażegnać ostatni rozbiór, lecz próba byłaW 1794 r. p róbowano pod wodzą Tadeusza Kościuszki zażegnać ostatni rozbiór, lecz próba była daremna.

Powstanie Listopadowe 1830 – 1831 r. Powstanie Listopadowe 1830 – 1831 r.

Wielu sławnych ludzi, musiało opuścić Polskę. Jednak na obczyźnie dokonywali wielkich rzeczy z myśląWielu sławnych ludzi, musiało opuścić Polskę. Jednak na obczyźnie dokonywali wielkich rzeczy z myślą o Ojczyźnie, wiedzieli, że naród przetrwa

A. MICKIEWICZ A. MICKIEWICZ

J. Słowacki J. Słowacki

F. Chopin F. Chopin

Jednym z nich był generał Jan Henryk Dąbrowski. Organizator i dowódca Legionów Polskich powstałych weJednym z nich był generał Jan Henryk Dąbrowski. Organizator i dowódca Legionów Polskich powstałych we Włoszech.

Jan Henryk Dąbrowski Jan Henryk Dąbrowski

Powstanie Styczniowe 1863 - 1865 r. Powstanie Styczniowe 1863 — 1865 r.

Rok 1918 Rok

Polacy potrafili wykorzystać szansę, którą stworzyła historia. W październiku 1918 roku rozpoczął się proces wyzwalania ziemPolacy potrafili wykorzystać szansę, którą stworzyła historia. W październiku 1918 roku rozpoczął się proces wyzwalania ziem ojczystych spod obcej przemocy.

W kraju powstało kilka ośrodków władzy, które wymagały zjednoczenia. Dokonał tego Józef Piłsudski, któryW kraju powstało kilka ośrodków władzy, które wymagały zjednoczenia. Dokonał tego Józef Piłsudski, który 11 listopada 1918 r. p rzejął władzę nad wojskiem.

PIERWSZA WOJNA ŚWIATOWA PIERWSZA WOJNA ŚWIATOW

KONIEC KONI
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.