Донецький регіон Доповідач Солдатенкова Тетяна група ОА-12 Зміст

Скачать презентацию Донецький регіон Доповідач Солдатенкова Тетяна група ОА-12 Зміст Скачать презентацию Донецький регіон Доповідач Солдатенкова Тетяна група ОА-12 Зміст

55-prezentaciya__donecyk.pptx

 • Количество слайдов: 25

>Донецький регіон Доповідач Солдатенкова Тетяна група ОА-12 Донецький регіон Доповідач Солдатенкова Тетяна група ОА-12

>Зміст Доповідач Солдатенкова Тетяна група ОА-12 Розділ1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РЕГІОН 1.1Економіко-географічне положення 1.2Адміністративно-територіальний устрій Зміст Доповідач Солдатенкова Тетяна група ОА-12 Розділ1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РЕГІОН 1.1Економіко-географічне положення 1.2Адміністративно-територіальний устрій 1.3Історія господарського освоєння території Розділ 2.ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ 2.1Аналіз геоморфологічних умов господарювання 2.2Мінерально-сировинні ресурси 2.3Кліматичні умови та агрокліматичні ресурси 2.4Земельні ресурси 2.5Водні ресурси 2.6Біолоiгічні ресурси 2.7Лісові ресурси 2.8Рекреаційні ресурси Розділ 3.НАСЕЛЕННЯ ТА ПРАЦЕРЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 3.1Динаміка чисельності населення 3.2Структура розселення 3.3Міграційна ситуація 3.4Мовно-етнічний склад населення 3.5Демографічна ситуація 3.6Релігійний склад населення 3.7Освітньо-професійна структура населення 3.8Електоральна структура населення Дякую за увагу

>Розділ 1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РЕГІОН 1.1Економіко-географічне положення Донецький район розташований на сході і Розділ 1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РЕГІОН 1.1Економіко-географічне положення Донецький район розташований на сході і південному сході країни. На півдні має вихід до Азовського моря. У фізико-географічному відношенні Донецький район розташований в північній частині степової зони. Регіони-сусіди: на південному заході межує із Запорізькою і Дніпропетровською, на північному заході з Харківською, на північному сході з Луганської областями Країни-сусіди: Росія Географічні координати Донецька: 48°00′ пн. ш. 37°48′ сх. д. / 48° пн. ш. 37°.8′ сх. д. Площа: 53,2 тис км²,що становить 8,5% території України Експлуатаційна довжина залізниці — 2927,6 км. Автошляхи донецька - 215 км. Доповідач Солдатенкова Тетяна група ОА-12 1

>1.2 Адміністративно-територіальний устрій Територія Донецька поділена на: 9 районів, 52 міста, 1.2 Адміністративно-територіальний устрій Територія Донецька поділена на: 9 районів, 52 міста, 131 смт, 1118 сіл. Доповідач Солдатенкова Тетяна група ОА-12 2

>1.3 Історія господарського освоєння території Освоєння території почалося в XVII ст. Ще в 1.3 Історія господарського освоєння території Освоєння території почалося в XVII ст. Ще в XVII столітті на території майбутнього міста Донецька жителі разом із землеробством займалися "копанням земляного вугілля". Зблизька Бахмута (Артемовска) видобуток вугілля вівся вже з 1724 р. Вивчення Донецького кам'яновугільного басейну велося гірськими інженерами Царської Росії ще з часів Петра.Гірський інженер Е.П. Ковалевський уперше використав термін "Донецький кряж" і в 1829 р. дав опис Донецького кам'яновугільного басейну. У 1841 р. заробила перша велику копальню Александровский. Доповідач Солдатенкова Тетяна група ОА-12 3

>Розділ 2.ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ 2.1 Аналіз геоморфологічних умов господарювання  Основні елементи рельєфу: Розділ 2.ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ 2.1 Аналіз геоморфологічних умов господарювання Основні елементи рельєфу: Донецький кряж, Приазовська височина, Приазовська низовина. Південніше ріки Сіверського Донця розміщена Донецька височина. Поширені антропогенні форми рельєфу: терикони, кар'єри, кургани. Висота над рівнем моря: Найвища точка 367 м. (гора Могила-Мечетна) Найнижча точка 113 м Рельєф сприяє розвитку промисловості, сільського господарства і транспорту . Доповідач Солдатенкова Тетяна група ОА-12 4

>2.2 Мінерально- сировинні ресурси  Найбільш інтенсивно розробляються : вугілля, кам'яна сіль, флюсові 2.2 Мінерально- сировинні ресурси Найбільш інтенсивно розробляються : вугілля, кам'яна сіль, флюсові вапняки, вогнетривкі і тугоплавкі глини. У Донецькому економічному регіоні є потужні поклади нерудних корисних копалин, піску, будівельного каменю, керамзитової, черепичної та скляної сировини. Хімічна сировина представлена родовищами крейди для виробництва соди, фарбувальної сировини. Доповідач Солдатенкова Тетяна група ОА-12 5

>2.3 Кліматичні умови та агрокліматичні ресурси Клімат району помірно континентальний з вираженими посушливо-суховійними 2.3 Кліматичні умови та агрокліматичні ресурси Клімат району помірно континентальний з вираженими посушливо-суховійними явищами. Температурний режим нестійкий. Середня температура найтеплішого місяця (липень) +21º...+23ºС, найхолоднішого (січень) -5º... -8ºС. Сума активних температур 3300-3800°С. Середньорічна температура повітря становить 8,0 °С, найнижча вона у січні (мінус 6,1 °С), найвища – в липні (20,9 °С). Кількість опадів у районі варіює від 500 мм до 600 мм. Безморозний період триває 151-173 дні. Найменша хмарність спостерігається в серпні, найбільша – у грудні Кількість днів з грозами в середньому за рік становить 21, градом – 7, снігом – 58 Доповідач Солдатенкова Тетяна група ОА-12 6

>2.4 Земельні ресурси Площа сільськогосподарських угідь у районі становить 2755,0 тис. га, 80,7 2.4 Земельні ресурси Площа сільськогосподарських угідь у районі становить 2755,0 тис. га, 80,7 % ріллі. Площа сіножатей і пасовищ - близько 20 % сільськогосподарських угідь. Більшу частину території району займають середньогумусні чорноземи. Зустрічаються лугові, дерново-глейові, алювіальні солонцюваті та супіщані грунти, що відзначаються високою родючістю Обмежені земельні ресурси сільськогосподарчого та іншого застосування відводяться під полігони й звалища промислових відходів. Доповідач Солдатенкова Тетяна група ОА-12 7

>2.5 Водні ресурси Серед водних об'єктів міста слід виділити: 4 малі річки, 108 2.5 Водні ресурси Серед водних об'єктів міста слід виділити: 4 малі річки, 108 водойм, 6 водоймищ і 72 ставка. Основною рікою, протікаючою через центр міста, є Кальміус, довжина якої 216 км. Найбільші водосховища – Курахівське, Вуглегірське, Старобешівське, Клебан-Бикське, Карлівське, Палопольське, Старокримське та Краснооскольське. Загальна площа водоймищ і ставків становить 640,8 га Обсяг водних ресурсів – 22460,6 тис. м3 Загальний скидання стічних вод - 160 -175 млн. м3 на рік Кількість річкової мережі регіону - 0,2-0,3 км/км2. Доповідач Солдатенкова Тетяна група ОА-12 8

>2.6 Біолоiгічні ресурси Фауна тваринного світу Донецького району бідна. Тут налічується до 2.6 Біолоiгічні ресурси Фауна тваринного світу Донецького району бідна. Тут налічується до 50 видів ссавців, 287 видів птахів, 42 види риб, 10 видів плазунів. Серед ссавців найпоширеніші гризуни. З хижих тварин — тхір, лисиця, вовк, трапляються куниця, борсук, ласка. Доповідач Солдатенкова Тетяна група ОА-12 9

>В рослинництві переважає вирощування озимих і ярих зернових, кормових трав, соняшнику. На поливних землях В рослинництві переважає вирощування озимих і ярих зернових, кормових трав, соняшнику. На поливних землях розвинене овочівництво, виноградарство і садівництво, поширені сухолюбні вузьколисті злаки. В наслідок господарської діяльності природна рослинність зазнала великих змін. Значна частина території розорена і зайнята культурною рослинністю. Великі площі займають населені пункти, шляхи сполучення, гірничі виробки тощо. Особливу шкоду лісовому фонду області щорічно спричиняють пожежі. 10

>2.7 Лісові ресурси Лісовий фонд економічного району становить близько 4 % від його 2.7 Лісові ресурси Лісовий фонд економічного району становить близько 4 % від його території. Лісовий фонд представлений зеленими зонами, полезахисними смугами. Ліси представлені трьома лісостеповими видами - байрачними, заплавними і водороздільними. У видовому складі лісів переважають листяні породи. На південь від Донецька знаходиться штучний Великоанадорський ліс, який називають "зеленою перлиною" Донбасу . Доповідач Солдатенкова Тетяна група ОА-12 11

>2.8 Рекреаційні ресурси Розвиткові рекреації сприяють наявні ресурси Азовського моря, лікувальні грязі озер 2.8 Рекреаційні ресурси Розвиткові рекреації сприяють наявні ресурси Азовського моря, лікувальні грязі озер біля Слов'янська, мінеральні води різних типів. Найбільша концентрація мінеральних вод спостерігається у Волноваському, Попаснянському, Старобільському районах. Значні природно-рекреаційні ресурси району зосереджені в основному в басейні Сіверського Дінця, в межах Донецького кряжу та Приазовської низовини. Доповідач Солдатенкова Тетяна група ОА-12 12

>Розділ 3 НАСЕЛЕННЯ ТА ПРАЦЕРЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 3.1 Динаміка чисельності населення Доповідач Солдатенкова Тетяна Розділ 3 НАСЕЛЕННЯ ТА ПРАЦЕРЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 3.1 Динаміка чисельності населення Доповідач Солдатенкова Тетяна група ОА-12 Динаміка чисельності населення: * 1959 — 699 200 * 1970 — 879 000 * 1975 — 966 800 * 1979 — 1 020 800 * 1984 — 1 064 000 * 1987 — 1 090 000 * 1989 — 1 109 100 * 1992 — 1 121 400 * 1994 — 1 113 500 * 1998 — 1 065 400 * 2000 — 1 049 000 * 2001 — 1 016 200 * 2006 — 993 500 13 Вікова структура населення,% Чисельність населення регіону 4 389 056 осіб. Густота населення - 165,5 осіб на км 2 5 місто в Україні за населенням

>3.2 Структура розселення Основними чинниками розселення є соціально-економічні, природні й демографічні. Вони формуються 3.2 Структура розселення Основними чинниками розселення є соціально-економічні, природні й демографічні. Вони формуються навколо якогось центру на основі виробничих, трудових, культурно-побутових, адміністративних та родинних зв'язків. Міське населення становить 4042,8 тис.(90.5%), сільське 423.9 тис.(9.5%) Доповідач Солдатенкова Тетяна група ОА-12 15 Рівень урбанізації.

>3.3 Міграційна ситуація  Міграційні втрати регіону за останні 14 років складали 3.3 Міграційна ситуація Міграційні втрати регіону за останні 14 років складали 131,3 тис. осіб, або 14,9% загальних втрат чисельності наявного населення. На зміни загальної чисельності населення впливають міждержавна та міжрегіональна міграції. Доповідач Солдатенкова Тетяна група ОА-12 16 У результаті міждержавної міграції, яка становила 6% загального міграційного руху, чисельність області збільшилась на 0,7 тис.осіб. На долю міжрегіональної міграції у 2009 р. припало 23,2% загального міграційного руху.

>3.4 демографічна ситуація Демографічна ситуація на Донеччині кризисна. У 2008 році чисельність населення тут 3.4 демографічна ситуація Демографічна ситуація на Донеччині кризисна. У 2008 році чисельність населення тут скоротилася на 38,4 тис. чоловік. У 2008 році в регіоні народилося 44,4 тис. чоловік, що в порівнянні з попереднім роком більше на 9,5%. На матерів у віці 20–24 року доводилося 35% всіх дітей, що народилися в 2008 році, у віці 25–29 років – 31%. Причини смерті: хвороби системи кровообігу (62%), новоутворення (12,5%), зовнішні причини смерті (8,8%): нещасні випадки, травми і отруєння. 17

>3.5 мовно-етнічний склад населення Українська мова на Сході і Півдні не є сьогодні 3.5 мовно-етнічний склад населення Українська мова на Сході і Півдні не є сьогодні об'єднуючою. Мову своєї національності визнало рідною 99,3% росіян і лише 23% українців, тоді як українську назвало рідною тільки 0,7% росіян, а російську- 76,9% українців. Доповідач Солдатенкова Тетяна група ОА-12 18 У Донецьку мешкає близько 9% загальної чисельності населення країни. Національний склад Донецька за 2001 р.

>3.6 Релігійний склад населення   Із усіх релігійних організацій 3.6 Релігійний склад населення Із усіх релігійних організацій понад 96% об'єднують віруючих християнських напрямків. У Донецьку діють релігійні організації: бахаісти, муністи, послідовники сахаджа-йоги. На території офіційно зареєстровано 4 монастирі - 2 Української православної церкви та 2 Української греко-католицької церкви, Доповідач Солдатенкова Тетяна група ОА-12 19

>3.7 Освітньо-професійна структура населення Жінки відрізняються високою економічною активністю і складають більше половини 3.7 Освітньо-професійна структура населення Жінки відрізняються високою економічною активністю і складають більше половини всіх тих, що працюють в області. Рівень їх освіти вищий, ніж чоловіків. Серед всіх жінок, зайнятих в економіці регіону, питома вага дипломованих фахівців перевищує 60%, а в загальній чисельності чоловіків він складає 44%. Повну вищу освіту мають 30% працюючих жінок і 22% – чоловіків. Доповідач Солдатенкова Тетяна група ОА-12 20

>3.8 Електоральна структура населення     3.8 Електоральна структура населення Доповідач Солдатенкова Тетяна група ОА-12 21

>Висновок Донецький економічний регіон - це регіон України зі значним від'ємним приростом населення, високою Висновок Донецький економічний регіон - це регіон України зі значним від'ємним приростом населення, високою дитячою смертністю. Основними проблемами району є:вирішення питань подальшого розвитку вугільної промисловості, складної екологічної ситуації, депопуляції, великого розриву в рівнях доходів жителів краю. Невирішеність цих питань спричиняє подальший занепад малих міст, селищ, сільських населених пунктів.

>Література Региональная экономикаУДК 316.346.32; Экономика и управление №6-20123 г.(особливості старіння населення(на прикладі Донецької області)СТР.63-67 Література Региональная экономикаУДК 316.346.32; Экономика и управление №6-20123 г.(особливості старіння населення(на прикладі Донецької області)СТР.63-67 "Громадська правда" - новости донецка http://www.meteoprog.ua/ua/climate/Donetsk/(Підготовлено доктором географічних наук, професором Вишневським В.І.) Донецк.proUA.com 22

>Доповідач Солдатенкова Тетяна група ОА-12 Дякую за увагу! 23 Доповідач Солдатенкова Тетяна група ОА-12 Дякую за увагу! 23