DOMESTIC ANIMALS DOG CAT

Скачать презентацию DOMESTIC  ANIMALS  DOG  CAT Скачать презентацию DOMESTIC ANIMALS DOG CAT

english_domest_anim.ppt

  • Размер: 1.7 Mегабайта
  • Количество слайдов: 23

Описание презентации DOMESTIC ANIMALS DOG CAT по слайдам

DOMESTIC  ANIMALS DOMESTIC ANIMALS

DOG DOG

CAT CAT

COW COW

HORSE HORS

PIG PIG

SHEEP SHEEP

GOAT GOAT

HAMSTER HAMSTER

DONKEY DONKEY

BUNNY BUNNY