ДОКТРИНА ПРО ОСОБИСТІСТЬ ІСУСА ВЗАЄМО ЗВ’ЯЗОК МІЖ

Скачать презентацию ДОКТРИНА ПРО ОСОБИСТІСТЬ ІСУСА ВЗАЄМО ЗВ’ЯЗОК МІЖ Скачать презентацию ДОКТРИНА ПРО ОСОБИСТІСТЬ ІСУСА ВЗАЄМО ЗВ’ЯЗОК МІЖ

rozvitok_hristologії.pptx

 • Размер: 1.0 Мб
 • Автор: Ваня Ваня
 • Количество слайдов: 25

Описание презентации ДОКТРИНА ПРО ОСОБИСТІСТЬ ІСУСА ВЗАЄМО ЗВ’ЯЗОК МІЖ по слайдам

ДОКТРИНА ПРО ОСОБИСТІСТЬ ІСУСА ДОКТРИНА ПРО ОСОБИСТІСТЬ ІСУСА

ВЗАЄМО ЗВ’ЯЗОК МІЖ ХРИСТОЛОГІЄЮ ТА СОТЕРИОЛОГІЄЮ Христологія- це вчення про особистість Христа Сотериологія- цеВЗАЄМО ЗВ’ЯЗОК МІЖ ХРИСТОЛОГІЄЮ ТА СОТЕРИОЛОГІЄЮ Христологія- це вчення про особистість Христа Сотериологія- це праці Христа «Однако, это разграничение все больше считается бесполезным, за исключением, разве что, целей изложения материала. С богословской точки зрения, близкая связь между двумя областями в настоящее время получила всеобщее признание. »

МІСЦЕ ІСУСА ХРИСТА В ХРИСТИЯНСЬКОМУ БОГОСЛОВІЇ 1. Ісус став відправної точкою в історії християнства МІСЦЕ ІСУСА ХРИСТА В ХРИСТИЯНСЬКОМУ БОГОСЛОВІЇ 1. Ісус став відправної точкою в історії християнства 2. Ісус Христос відкриває нам Бога 3. Ісус Христос носій спасіння 4. Ісус Христос визначає форму викуплення життя

НОВО ЗАВІТНІ ХРИСТО-ЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ Месія Син Божий Син людський Господь Бог НОВО ЗАВІТНІ ХРИСТО-ЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ Месія Син Божий Син людський Господь Бог

ПАТРІОТИЧНИЙ СПОР ПРО ОСОБИСТІСТЬ ХРИСТА Ранній етап: від Іустина Мученика до Орігена Аріанская смутаПАТРІОТИЧНИЙ СПОР ПРО ОСОБИСТІСТЬ ХРИСТА Ранній етап: від Іустина Мученика до Орігена Аріанская смута Олександрійська школа Антиохійська школа «Передання атрибутів» Адольф фон Гарнак про еволюції патристичної христології

ВИДИ БОЖОГО ПЕРЕБУВАННЯ В ХРИСТІ «Не вызывает удивления, что с проникновением христианского богословия в различныеВИДИ БОЖОГО ПЕРЕБУВАННЯ В ХРИСТІ «Не вызывает удивления, что с проникновением христианского богословия в различные культурные условия заимствования им различных философских систем в качестве методов богословских исследований, в христианстве возникло широкое разнообразие способов исследования отношений между божественной или человеческой природами Христа. Ниже мы исследуем некоторые их этих подходов. »

ВИДИ БОЖОГО ПЕРЕБУВАННЯ В ХРИСТІ Символічна присутність Христос як посередник Присутність Духа ВИДИ БОЖОГО ПЕРЕБУВАННЯ В ХРИСТІ Символічна присутність Христос як посередник Присутність Духа Приклад благочестивого життя Присутність в об’явленні Сущьнісна присутність Кінетичний підхід до христології

МІСЦЕ ІСУСА ХРИСТА В ХРИСТИЯНСЬКОМУ БОГОСЛОВІЇ Має центральне значення. Виділяє центральну роль Ісуса Христа. МІСЦЕ ІСУСА ХРИСТА В ХРИСТИЯНСЬКОМУ БОГОСЛОВІЇ Має центральне значення. Виділяє центральну роль Ісуса Христа. І можна визначити як розмова з Богом.

ЩО ВІДКРИВАЄ НАМ ІСУС ХРИСТОС? Бога конкретним образом. Характер для християн. Його любовЩО ВІДКРИВАЄ НАМ ІСУС ХРИСТОС? Бога конкретним образом. Характер для християн. Його любов до нас. Коли ми читаємо Священне писання, і воно говорить про Бога, воно звертає нашу увагу і думки до одного єдиного предмета до того, що повинно було про цей предмет відомо.

ІСУС ХРИСТОС- НОСІЙ СПАСІННЯ. Центральна тема християнської думки основного потоку закладається в тому, що спасіння,ІСУС ХРИСТОС- НОСІЙ СПАСІННЯ. Центральна тема християнської думки основного потоку закладається в тому, що спасіння, в християнському понятті цього слова, проявляється в житті, смерті і воскресінні Ісуса Христа. Затвердження «Ісус Христос» робить спасіння можливим.

СИН БОЖИЙТермін в Новому Заповіті «Син Божий» використовується в самому широкому смислі, яке ліпше передати «НалежнийСИН БОЖИЙТермін в Новому Заповіті «Син Божий» використовується в самому широкому смислі, яке ліпше передати «Належний Богу» В цьому найменшому смислі цей термін може підійти і до Ісуса, і до християн.

СИН ЛЮДСЬКИЙ. Служить затвердженням людської природи Христа. В Новому Заповіті термін «Син Людський» використовуєтьсяСИН ЛЮДСЬКИЙ. Служить затвердженням людської природи Христа. В Новому Заповіті термін «Син Людський» використовується в 3 значеннях: 1 — як форма звертання до пророка Ізекеїля. 2 — по відношенню майбутньої есхатологічної фігури. 3 — для підкреслення контрастах між зміною і хрупкості людської природи.

БОГ. Ісус відкривається людству, і вчить їх як жити у цьому світі. В іудейському середовищі,БОГ. Ісус відкривається людству, і вчить їх як жити у цьому світі. В іудейському середовищі, поклонялися Богу і лише Богу. Ісус відкриває світу Бога, як Отця який говорить і діє через Сина. Іншими словами, що Бог відкривається в Ісусі.

 Син являється творінням, яке, як і інші творіння творенні по волі Бога. Термін Син являється творінням, яке, як і інші творіння творенні по волі Бога. Термін «Син» не більше чим метафора, заслужене звання, розщитане на те, щоб підкреслити Сина серед других творінь. Він не має на увазі, що Отець і Син мають однакове буття і статус. Статус Сина представляється сам по собі слідством не Його природи, а волі Отця.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ШКОЛА Погляди цієї школи, до якої треба віднести Афанасія Великого, мали глибоко - сотеорологічний характер.ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ШКОЛА Погляди цієї школи, до якої треба віднести Афанасія Великого, мали глибоко — сотеорологічний характер. Олександрійські автори теж робили значний упор на ідею Логоса, взявши людську природу. Це поставило питання про то, яка людська природа була взята.

 «ПЕРЕДАЧА АТРИБУТОВ» До кінця 4 -го віку наступні затвердження получили широке признання: 1 - Ісус «ПЕРЕДАЧА АТРИБУТОВ» До кінця 4 -го віку наступні затвердження получили широке признання: 1 — Ісус повністю людина. 2 — Ісус повністю божественний. Якби ці два затвердження однаково вірні, то всі, що відносяться до людської природи Христа, відносяться і до Його божественної природі, і на оборот. Можна навести наступні приклади. — Ісус Христос є Бог. Марія дала життя Ісусу. Тому Марія являється Матір’ю Бога.

ПРИКЛАД БЛАГОЧЕСТИВОГО ЖИТТЯ Просвітництво стало свідком виникнення «Христології степені» , яка передбачала основні значення Ісуса Христа.ПРИКЛАД БЛАГОЧЕСТИВОГО ЖИТТЯ Просвітництво стало свідком виникнення «Христології степені» , яка передбачала основні значення Ісуса Христа. Ліберальний протестантизм став зосереджувати свою увагу на внутрішнє життя Христа, або його «релігійної особистості» , як маючих рішуче значення. Саме «враження про Ісуса» , який віруючий получає з Євангелії, має рішаючі значення. Це породжує особисту впевненість у вірі, яка основується на внутрішньому досвіді.

ХРИСТОС ЯК ПОСЕРЕДНИК Бог відкриває себе особисто і історично, кладе дорогою сповіщення Себе Ісусу Христу. ХРИСТОС ЯК ПОСЕРЕДНИК Бог відкриває себе особисто і історично, кладе дорогою сповіщення Себе Ісусу Христу. Кальвінізький аналіз знання про Бога і людського гріха кладе основу його Христології. Для того, щоб Христос викупив нас від гріха, стверджує Кальвін, необхідно, щоб людський непослух Богу був перевершений актом людського послуху.

ПРИСУТНІСТЬ ДУХА Надійний спосіб зрозуміти божественну присутність у Христі – розглядується Ісус як носій Святого Духа.ПРИСУТНІСТЬ ДУХА Надійний спосіб зрозуміти божественну присутність у Христі – розглядується Ісус як носій Святого Духа. Визнання Ісуса носієм Святого Духа виявилося приваблюючим для багатьох, хто випробовував трудності з розумінням класичного підходу до Христології. Християнське розуміння значення Духа основується на Його ролі у воскресінні, що вилучає адопцианісткую Христологію.

КЕНОТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ХРИСТОЛОГІЇ На початку сімнадцятого віку, виник спор між лютеранськими богословами з університету ГисенаКЕНОТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ХРИСТОЛОГІЇ На початку сімнадцятого віку, виник спор між лютеранськими богословами з університету Гисена і Тюбінгена. Спірне питання можна сформулювати так: Євангеліє не вміщає вказівників на то, що на землі Христос використовував всі свої божественні властивості. Треба відмітити те, що дві сторони, сходилися на тому, що при втіленні Христос володів основними божественними властивостями– такими як Всемогущество і все бачення.

3 14 73 5 33 Ким є Христ ос? Христос - не люд ина Христос –3% 14% 73% 5% 3%3% Ким є Христ ос? Христос — не люд ина Христос – не Бог Христос — не по вністю Бог Христос – і люд ина і Бог Христос – не повністю Бо г, не по вністю люд ина Христос – не повністю люд ина Христос – істо рична о со ба Я не вірю в б уд ь яке існування Христа. Опитуваних респондент ів 38 людей.

38 3813 Ким Є Христ ос? Христо с - не по вністю Бо г Христо с38% 38%13% Ким Є Христ ос? Христо с — не по вністю Бо г Христо с – і люд ина і Бо г Христо с – істо рична о со ба Я не вірю в буд ь яке існування Христа Опитаних респонд ентів 8 л юд ей

1; 6 16; 89 1; 6 Що означає Христ ос? Прізвищ е Висячий на хре сті1; 6% 16; 89% 1; 6% Що означає «Христ ос»? Прізвищ е Висячий на хре сті По маз анник Прізвисько Опитаних респонд ентів 18 л юд ей
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.