Скачать презентацию Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Скачать презентацию Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu

012266f2019b551c717621ac45e4d9f2.ppt

  • Количество слайдов: 59

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgisayara Giriş BTEP 103 KONU#2 DONANIM Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgisayara Giriş BTEP 103 KONU#2 DONANIM VE YAZILIM

Öğrenme Hedefleri 1. Bilgisayarda verinin nasıl ifade edildiğini anlamak. 2. Çeşitli giriş birimlerini ve Öğrenme Hedefleri 1. Bilgisayarda verinin nasıl ifade edildiğini anlamak. 2. Çeşitli giriş birimlerini ve işlevlerini tespit etmek. 3. Sistem ünitesinde bulunan temel donanım birimlerinden anakart, işlemci ve belleklerin işlevlerini açıklamak. 4. Çeşitli çıkış birimlerini ve işlevlerini sıralamak. 2

Öğrenme Hedefleri 5. Depolama birimleri ile bellekler arasındaki farkı tespit etmek. 6. Depolama sistemlerinin Öğrenme Hedefleri 5. Depolama birimleri ile bellekler arasındaki farkı tespit etmek. 6. Depolama sistemlerinin hangi durumlarda kullanılması gerektiğini açıklamak. 7. İletişim birimlerinin amaçlarını açıklamak. 8. Temel yazılım kavramlarını anlamak. 3

Genel Bakış Bu ünite tamamlandığında aşağıdaki yeterliliklere sahip olacaksınız: 4 Verinin ne demek olduğu Genel Bakış Bu ünite tamamlandığında aşağıdaki yeterliliklere sahip olacaksınız: 4 Verinin ne demek olduğu ve bilgisayarda nasıl ifade edildiği Bilgisayar sistemini oluşturan donanımları Çeşitli giriş, çıkış, depolama, iletişim ve işlemci birimlerini Temel yazılım kavram ve işlemlerini

Sayısal (dijital) veri nasıl ifade edilir? Günümüzdeki sayısal bilgisayarların çoğu veriyi ifade edebilmek için Sayısal (dijital) veri nasıl ifade edilir? Günümüzdeki sayısal bilgisayarların çoğu veriyi ifade edebilmek için ikilik sayı sistemini kullanırlar. Böylece bilgisayarda veriyi ifade edebilmek için sadece iki sayı kullanılabilir: 0 ve 1. Bilgisyarlarda işlenen verilerin tümü ikilik sayı sistemi ile ifade edilmelidir. Bunun için giriş birimlerinden gönderilen bilgi gerektiği şekilde ikilik sayı sistemindeki veriye dönüştürülür. 5

Sayısal (dijital) veri nasıl ifade edilir? 6 Bit Bilgisayar içerisindeki en küçük veri birimidir. Sayısal (dijital) veri nasıl ifade edilir? 6 Bit Bilgisayar içerisindeki en küçük veri birimidir. 0 veya 1 değerini alabilir. Genellikle birçok bitin bir araya gelmesiyle anlamlı veri oluşturulur. Bayt 1 bayt 8 bitten oluşur. Büyük miktardaki verileri ifade etmek için çeşitli ön ekler kullanılır (ör: KB, MB, . . . ).

Sayısal (dijital) veri nasıl ifade edilir? Sayı Sistemleri 7 Sayıları ifade etme yöntemleridir. Onluk Sayısal (dijital) veri nasıl ifade edilir? Sayı Sistemleri 7 Sayıları ifade etme yöntemleridir. Onluk sayı sisteminde toplam on tane sembolle tüm sayılar ifade edilebilir (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). İkilik sayı sisteminde ise sadece iki sembol tüm sayıları ifade etmek için kullanılır (0 ve 1). Her iki sayı sisteminde de, sayı basamaklarının yerine göre taban değeri aynı kalırken ve üssü değişik değer alır.

Sayısal (dijital) veri nasıl ifade edilir? Örnek: Onluk sayı sistemi 5 3 4 2 Sayısal (dijital) veri nasıl ifade edilir? Örnek: Onluk sayı sistemi 5 3 4 2 103 102 101 1000 10 1 5000 +300 +40 +2 İkilik sayı sistemi 8 1 1 1 23 = 5342 0 22 21 20 8 4 2 1 8 +0 +2 +1 = 11

Sayısal (dijital) veri nasıl ifade edilir? Kodlama Sistemleri Metin tabanlı verileri ifade etmek için Sayısal (dijital) veri nasıl ifade edilir? Kodlama Sistemleri Metin tabanlı verileri ifade etmek için kullanılır. Geleneksel olarak kullanı ASCII (American Standard Code for Information Interchange) olarak adlandırlır. Gerçekte 7 -tabanlı (7 -bit) kodlama kullanmaktadır, ancak 8 bitlik geliştirilmiş versiyonu da bulunmaktadır. 8 bit ile 256 farklı karakter ifade edilebilir (28=256). İngilizcede sınırlıdır. 9 kullanılan Latin alfabesindeki karakterlerle

Sayısal (dijital) veri nasıl ifade edilir? Eski (antik) veya modern dillerde bulunan karakterleri ifade Sayısal (dijital) veri nasıl ifade edilir? Eski (antik) veya modern dillerde bulunan karakterleri ifade edebilmek için günümüzde kullanılan kodlama sistemi Unicode olarak adlandırılır. − − Her karakter için gereken ifade farklı uzunlukta olabilir (8 ile 32 bit arasında). − 10 Her karakter 0’lar ve 1’ler kullanılarak ifade edilir. Bir milyon farklı karakter Unicode ile ifade edilebilir.

Sayısal (dijital) veri nasıl ifade edilir? Örnek: Yukarıda görülen birçok farklı karakter Unicode ile Sayısal (dijital) veri nasıl ifade edilir? Örnek: Yukarıda görülen birçok farklı karakter Unicode ile 0’lar ve 1’ler kullanılarak ifade edilebilirken, ASCII kod ile ifade edilemezler. 11

Giriş Birimleri Veri girişi sağlayan her donanım parçası giriş birimi olarak adlandırılır. Klavye 12 Giriş Birimleri Veri girişi sağlayan her donanım parçası giriş birimi olarak adlandırılır. Klavye 12 Bilgisayara yazı yazarak veri girişi yapmayı sağlar. Bilgisayara entegre, kablolu ve kablosuz olan çeşitleri vardır. Hemen hemen tüm masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılmaktadır.

Giriş Birimleri 13 Giriş Birimleri 13

Giriş Birimleri İşaret Aygıtları Bilgisayardaki objeleri seçmeye, komutlar göndermeye yarayan aygıtlardır. En sık kullanılanları Giriş Birimleri İşaret Aygıtları Bilgisayardaki objeleri seçmeye, komutlar göndermeye yarayan aygıtlardır. En sık kullanılanları fare (mouse) ve kalemdir (pen). Fare 14 Neredeyse tüm masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılmaktadır. Günümüzde daha çok optik ve lazer fareler kullanılmaktadır.

Giriş Birimleri Kalem (Pen) 15 Elektronik olarak ekrandan objeler seçmeyi, çizim yapmayı ve yazı Giriş Birimleri Kalem (Pen) 15 Elektronik olarak ekrandan objeler seçmeyi, çizim yapmayı ve yazı yazmayı sağlar. Kişisel bilgisayarlarda, tablet bilgisayarlarda ve mobil aygıtlarda kullanılabilir. Grafik tasarım ve animasyonlarda daha sık kullanılmaktadır.

Giriş Birimleri Dokunmatik Ekranlar 16 Kişisel bilgisayarlarda, mobil aygıtlarda ve cep telefonlarında kullanımı çok Giriş Birimleri Dokunmatik Ekranlar 16 Kişisel bilgisayarlarda, mobil aygıtlarda ve cep telefonlarında kullanımı çok yaygınlaşmıştır. Birçoğu, çok noktadan dokunmayı algılayıp işleyebilmektedir.

Giriş Birimleri Oyun aygıtları (joystick), kontrol düğmeleri ve dizüstü bilgisayarlarda bulunan dokunmatik fare (touchpad) Giriş Birimleri Oyun aygıtları (joystick), kontrol düğmeleri ve dizüstü bilgisayarlarda bulunan dokunmatik fare (touchpad) diğer işaret aygıtları olarak sayılabilir. 17

Giriş Birimleri Tarayıcılar 18 Optik tarayıcı olarak da bilinirler. Kaynak dökümandan verileri alıp bilgisayara Giriş Birimleri Tarayıcılar 18 Optik tarayıcı olarak da bilinirler. Kaynak dökümandan verileri alıp bilgisayara aktarmak için kullanılır. Aktarılan bilgi resim dosyası şeklinde bilgisayara kaydedilir. Metin olarak atrabilmek için tarayıcının optik karakter tanıma (OCR) özelliğinin olması gerekir. Düzyataklı tarayıcı en sık kullanılan tarayıcıdır. Bunun yanında elle tutulan tarayıcılar istenilen yerde tarama işlemini yapma imkanı sunarlar.

Giriş Birimleri Düzyataklı tarayıcı 19 Elle tutulan tarayıcı Giriş Birimleri Düzyataklı tarayıcı 19 Elle tutulan tarayıcı

Giriş Birimleri Sayısal kameralar 20 Hafıza kartlarına, DVD ve flash belleklere fotoğraf ve video Giriş Birimleri Sayısal kameralar 20 Hafıza kartlarına, DVD ve flash belleklere fotoğraf ve video kaydı yapan aygıtlardır.

Giriş Birimleri Mikrofon 21 Ses dalgalarını elektriksel titreşimlere çeviren, elektroakustik bir cihazdır. Bütün mikrofonlar Giriş Birimleri Mikrofon 21 Ses dalgalarını elektriksel titreşimlere çeviren, elektroakustik bir cihazdır. Bütün mikrofonlar ses dalgalarına tepki gösteren çeşitli şekillerde yapılmış diyafram ya da benzeri bir elemana sahiptir.

Sistem Ünitesindeki Birimler Sistem ünitesi Bilgisayar kasası ve içindeki bileşenleri ifade eder. Bileşenler; anakart, Sistem Ünitesindeki Birimler Sistem ünitesi Bilgisayar kasası ve içindeki bileşenleri ifade eder. Bileşenler; anakart, işlemci, bellekler, depolama aygıtları, güç ünitesi, soğutucu fan ve giriş/çıkış birimlerini bilgisayara bağlamak için kullanılan arayüzleri içerir. Anakart 22 Sistem ünitesindeki ana devre kartıdır. Sistem ünitesindeki bileşenlerin tümü doğrudan veya kablo ile anakarta bağlanırlar.

Sistem Ünitesindeki Birimler 23 Bağlantı noktaları (ports) Bilgisayar kasasının dış kısmındaki bağlantı noktalarıdır. Anakarta Sistem Ünitesindeki Birimler 23 Bağlantı noktaları (ports) Bilgisayar kasasının dış kısmındaki bağlantı noktalarıdır. Anakarta entegre olabileceği gibi genişleme yuvasına takılan kartlarla da bağlantı noktaları yaratılabilir. Çeşitli giriş/çıkış aygıtlarını bilgisayara bağlamak için kullanılır.

Sistem Ünitesindeki Birimler Sistem ünitesi içerisinin genel görünümü 24 Sistem Ünitesindeki Birimler Sistem ünitesi içerisinin genel görünümü 24

Sistem Ünitesindeki Birimler İşlemci (CPU) Birçok küçük devre ve bileşenin biraraya gelerek oluşturduğu ve Sistem Ünitesindeki Birimler İşlemci (CPU) Birçok küçük devre ve bileşenin biraraya gelerek oluşturduğu ve anakarta doğrudan bağlanan birimdir. Mikroişlemci olarak da adlandırılır. İki temel birimden oluşur: 25 Aritmetik mantık birimi (ALU) hem matematiksel hem de mantıksal işlemlerin yapıldığı birimdir. Kontrol ünitesi, işlemci içerisindeki işlemleri koordine ve kontrol eder.

Sistem Ünitesindeki Birimler 26 İşlemci hızı Hertz (Hz) cinsinden ölçülür. Günümüzde megahertz (MHz) ve Sistem Ünitesindeki Birimler 26 İşlemci hızı Hertz (Hz) cinsinden ölçülür. Günümüzde megahertz (MHz) ve gigahertz (GHz) seviyesinde hızlardan bahsedilebilir. Günümüzdeki kişisel bilgisayarların birçoğu Intel ve AMD firmasının ürettiği çok çekirdekli işlemciler kullanmaktadır.

Sistem Ünitesindeki Birimler Bellekler Bilgisayarda bulunan hafıza birimleridir. Bellek kapasitesi bayt cinsinden ifade edilmektedir. Sistem Ünitesindeki Birimler Bellekler Bilgisayarda bulunan hafıza birimleridir. Bellek kapasitesi bayt cinsinden ifade edilmektedir. Rasgele Erişimli Bellek (RAM) Geçici bir bellek türüdür. Bilgisayar kapandığında içindeki bilgiler silinmektedir. İşletim sisteminin gerekli kısımları ve kullanıcı programlarını çalıştırmak için gereken bilgiler belleğin içerisinde tutulur. 27

Sistem Ünitesindeki Birimler Dizüstü bilgisayar RAM belleği 28 Masaüstü bilgisayar RAM belleği Sistem Ünitesindeki Birimler Dizüstü bilgisayar RAM belleği 28 Masaüstü bilgisayar RAM belleği

Sistem Ünitesindeki Birimler Salt Okunur Bellek (ROM) Genellikle anakarta entegre edilmiş ve içindeki bilgilerin Sistem Ünitesindeki Birimler Salt Okunur Bellek (ROM) Genellikle anakarta entegre edilmiş ve içindeki bilgilerin kalıcı olarak tutulduğu bellek türüdür. Bilgisayar kapansa da içindeki bilgiler silinmeyecektir. Üzerine bilgi yazılamayan, sadece içindeki bilginin okunabildiği bellek türüdür. 29

Sistem Ünitesindeki Birimler Flash Flah bellekler, günümüzde ROM belleklerin yerini almaktadır. Bunun nedeni, flash Sistem Ünitesindeki Birimler Flash Flah bellekler, günümüzde ROM belleklerin yerini almaktadır. Bunun nedeni, flash belleklerin içerisindeki bilginin istenildiğinde silinebilir ve güncellenebilir olmasıdır. Bu bellek türü, depolama birimlerinde de kullanılmaktadır. 30

Çıkış Birimleri Görüntü Aygıtları En sık kullanılan çıkış birimidir. Ekran (Monitör) Görüntü Ekranı 31 Çıkış Birimleri Görüntü Aygıtları En sık kullanılan çıkış birimidir. Ekran (Monitör) Görüntü Ekranı 31 Masaüstü bilgisayarlarda kullanılan görüntü birimidir. Entegre görüntü birimleridir. Cep telefonları, dizüstü ve tablet bilgisayarlarda kullanılmaktadır.

Çıkış Birimleri Tüplü (CRT) Monitör Düz Panel Ekranlar 32 Katot ışın tüpü (cathode ray Çıkış Birimleri Tüplü (CRT) Monitör Düz Panel Ekranlar 32 Katot ışın tüpü (cathode ray tube) teknolojisini kullanmaktadır. Boyutları büyük ve enerji tasarrufu yok denecek kadar azdır. Ekrandaki görüntüyü paneller arasındaki bazı kimyasallar (ör: LCD monitör), farklı gazlar (ör: plazma monitör) veya ledler (ör: led monitör) kullanarak oluşturan monitörlerdir. Daha incedirler ve az enerji kullanırlar. Günümüzde, görüntü kalitesinden dolayı led teknolojisini kullanan monitörler daha çok tercih edilmektedir.

Çıkış Birimleri Piksel 33 Ekrandaki görüntüyü oluşturmaya yarayan en küçük birimdir. Ekrandaki piksel sayısı, Çıkış Birimleri Piksel 33 Ekrandaki görüntüyü oluşturmaya yarayan en küçük birimdir. Ekrandaki piksel sayısı, ekranın çözünürlüğünü belirler. Yüksek çözünürlükle ekranda daha fazla bilgi aynı görüntülenebilir ancak simgeler daha küçük olacaktır. anda

Çıkış Birimleri Yazıcı (Printer) 34 Kağıt üzerine çıktı alınması sağlayan aygıtdır. Kişisel yazıcılar bilgisayara Çıkış Birimleri Yazıcı (Printer) 34 Kağıt üzerine çıktı alınması sağlayan aygıtdır. Kişisel yazıcılar bilgisayara bağlanırken, ağ yazıcıları oluşturulan ağ üzerinden paylaşılabilen ve birçok kişi tarafından aynı anda kullanılabilen yazıcılardır.

Çıkış Birimleri Lazer Yazıcılar 35 Lazer yazıcılarda fotokopi makinelerinde olduğu gibi toner kullanılmaktadır. Toner, Çıkış Birimleri Lazer Yazıcılar 35 Lazer yazıcılarda fotokopi makinelerinde olduğu gibi toner kullanılmaktadır. Toner, kurutulmuş toz mürekkep taneciklerine verilen isimdir. Toner tanecikleri, bilgisayardan gelen veriler yardımı ile kağıt üzerine basılır. Lazer yazıcıların sessiz çalışmaları, kaliteli ve hızlı baskı yapmaları en büyük özellikleridir.

Çıkış Birimleri Lazer yazıcının çalışma prensibi 36 Çıkış Birimleri Lazer yazıcının çalışma prensibi 36

Çıkış Birimleri Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar Lazer yazıcılara göre daha ucuz olmalarına rağmen mürekkep kartuşları Çıkış Birimleri Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar Lazer yazıcılara göre daha ucuz olmalarına rağmen mürekkep kartuşları pahalıdır. İyi kalitede ve renkli baskı yapabilirler. En sık kullanılan diğer çıkış birimleri ise kulaklık ve hoparlördür. 37

Depolama Birimleri Depolama Sistemleri 38 Bilgilerin kalıcı olarak saklanabileceği sistemlerdir. Veri, depolama sistemlerine manyetik Depolama Birimleri Depolama Sistemleri 38 Bilgilerin kalıcı olarak saklanabileceği sistemlerdir. Veri, depolama sistemlerine manyetik veya optik olarak kaydedilebilir. Manyetik depolama aygıtları veriyi farklı manyetik dizilerle ifade ederken, optik aygıtlar lazer ışığını kullanır. Flash bellekler ise veriyi elektronlarla ifade eder. Sabit disk manyetik depolama aygıtına, CD ve DVD de optik aygıtlara örnek olarak verilebilir.

Depolama Birimleri Sabit Sürücüler Kullanıcıların programlarını ve verilerini kaydetmek için kullanılan sürücülerdir. Manyetik Sabit Depolama Birimleri Sabit Sürücüler Kullanıcıların programlarını ve verilerini kaydetmek için kullanılan sürücülerdir. Manyetik Sabit Sürücüler 39 Üzerinde iz (track) ve kesimlerin (sector) bulunduğu plakalardan (platter) oluşmaktadır. Okuma ve yazma işlemini gerçekleştirmek için plaka üzerine yerleştirilmiş okuma/yazma kafaları bulunmaktadır.

Depolama Birimleri 40 Depolama Birimleri 40

Depolama Birimleri Katı Hal Sürücüleri (SSD) 41 Dönen plakalar yerine flash bellekte kullanılan teknoloji Depolama Birimleri Katı Hal Sürücüleri (SSD) 41 Dönen plakalar yerine flash bellekte kullanılan teknoloji kullanılmaktadır. Daha az enerji kullanır, daha az ısı açığa çıkarır ve daha hızlıdırlar. Düşme, çarpma ve sarsıntılara daha dayanıklıdırlar. Hareketli mekanik parçaları olmadığı için daha sessizdirler. Özellikle taşınabilir bilgisayarlar ve cep telefonları için kullanışlıdırlar.

Depolama Birimleri Melez (Hibrid) Sürücüler 42 İçerisinde hem dönen plakalar hem de flash bellek Depolama Birimleri Melez (Hibrid) Sürücüler 42 İçerisinde hem dönen plakalar hem de flash bellek taşıyan sürücülerdir. Katı hal sürücülerinden daha ucuzdurlar.

Depolama Birimleri İçteki Sabit Sürücüler Taşınabilir Sabit Sürücüler 43 Sistem ünitesi içine konumlandırılan sürücülerdir. Depolama Birimleri İçteki Sabit Sürücüler Taşınabilir Sabit Sürücüler 43 Sistem ünitesi içine konumlandırılan sürücülerdir. Program ve bilgi kaydı yapmak için hemen tüm bilgisayarlarda bulunur. Bir bilgisayardan diğerine bilgi taşıyabilmek için kullnanılan sürücülerdir. Günümüzde 500 GB’tan 4 TB’a kadar birçok büyüklükte bulunmaktadır. Taşınması kolay olsun diye genellikle küçük boyutludurlar. Birçoğunun bilgisayara bağlantısı USB portu ile sağlanır.

Depolama Birimleri Optik Diskler ve Sürücüler 44 Optik disklerde veri, lazer ışığı kullanılarak okunur Depolama Birimleri Optik Diskler ve Sürücüler 44 Optik disklerde veri, lazer ışığı kullanılarak okunur ve yazılır. CD, DVD ve Blu-Ray diskler optik disklere örnek olarak verilebilir. Diskler tek bir izden (track) ve birçok kesimden (sector) oluşur. Veri, diskin her iki tarafına da kaydedilebilir. Diskin kapasitesi kullanılan biçime, katman (layer) ve taraf sayısına göre değişir. Lazer ışığı ile yüzey üzerinde çukurlar (pits) ve tepeler (lands) oluşturulur. Böylece ikilik sayı sistemi ile ifade edilen veri diske yazılmış olur.

Depolama Birimleri 45 Depolama Birimleri 45

Depolama Birimleri 46 Salt okunur optik diskler İçerisine bilgi yazılmış olarak satılırlar. İçindeki bilgiyi Depolama Birimleri 46 Salt okunur optik diskler İçerisine bilgi yazılmış olarak satılırlar. İçindeki bilgiyi silmek veya değiştirmek mümkün değildir. Ör: CD-ROM, DVD-ROM ve BD-ROM Kaydedilebilir optik diskler İçerisine sadece bir kez bilgi yazılabilen, daha sonra içindeki bilginin silinemediği ve değiştirilemediği optik disklerdir. Ör: CD-R, DVD-R ve BD-R Tekrar yazılabilir optik diskler Üzerine birden fazla kez bilginin yazılabildiği ve silinebildiği optik disklerdir. Ör: CD-RW, DVD+RW ve BD-RE

Depolama Birimleri Flash bellek kayıt sistemleri İçerisinde çiplerin bulunduğu ve verinin elektronlarla ifade edildiği Depolama Birimleri Flash bellek kayıt sistemleri İçerisinde çiplerin bulunduğu ve verinin elektronlarla ifade edildiği bellek türüdür. İçerisinde hareketli parça olmadığı için kolay bozulmazlar. Çarpma ve sarsıntıya karşı daha dirençlidirler. Sessiz ve küçüktürler, az enerji harcarlar. Günümüzde bilgisayarlarda sıklıkla kullanılmaktadır. 47

Depolama Birimleri 48 Flash bellekler İçerisinde küçük çiplerin bulunduğu kartlardır. Kart okuyucular kullanılarak içindeki Depolama Birimleri 48 Flash bellekler İçerisinde küçük çiplerin bulunduğu kartlardır. Kart okuyucular kullanılarak içindeki bilgiye ulaşılabilir. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda, sayısal kameralarda, taşınabilir medya oynatıcılarda ve cep telefonlarında kullanılmaktadır. En sık kullanılanları SD, mini-SD ve micro-SD olarak adlandırlır.

Depolama Birimleri Kart Okuyucu Flash Bellekler 49 Depolama Birimleri Kart Okuyucu Flash Bellekler 49

Depolama Birimleri 50 USB Flash Bellekler USB arabirime sahip flash belleklerdir. Taşıması kolay ve Depolama Birimleri 50 USB Flash Bellekler USB arabirime sahip flash belleklerdir. Taşıması kolay ve kullanışlı bellek türleridir. Birçok farklı boyutları vardır (2 GB - 256 GB).

Depolama Birimleri Uzaktan Kayıt Sistemleri 51 Bilgisayara doğrudan bağlantısının olmadığı, ağ veya İnternet üzerinden Depolama Birimleri Uzaktan Kayıt Sistemleri 51 Bilgisayara doğrudan bağlantısının olmadığı, ağ veya İnternet üzerinden bağlantının sağlandığı kayıt sistemleridir. Bulut kayıt (cloud storage) olarak da bilinir. Örnek olarak Google Docs, Flickr ve Facebook verilebilir. İnternet bağlantısının olduğu heryerden bilgilere ulaşılabilir.

Depolama Birimleri Akıllı Kartlar (Smart Cards) 52 Kredi kartı boyutlarında olan ve içerisinde küçük Depolama Birimleri Akıllı Kartlar (Smart Cards) 52 Kredi kartı boyutlarında olan ve içerisinde küçük deverelerin olduğu plastik kartdır. İçerisinde 64 KB veya daha az bilgi barındırır. Amaç veri depolama değil daha çok kimlik tanımlama bilgilerinin kolay yapılabilmesidir. İçindeki bilgi akıllı kart okuyucular tarafından okunabilir.

Depolama Birimleri Günümüz bilgisayarlarında tek bir depolama aygıtı kullanmak yerine birden fazla seçeneği kullanmak Depolama Birimleri Günümüz bilgisayarlarında tek bir depolama aygıtı kullanmak yerine birden fazla seçeneği kullanmak çok daha caziptir. Bu yüzden günümüz bilgisayarlarında sabit sürücü, optik sürücüler, flash bellek kart okuyucuları ve USB flash belleklerin kullanımı için USB portlar mevcuttur. 53

İletişim Birimleri Bir bilgisayarın başka aygıtlarla ağ veya İnternet üzerinden haberleşmesini sağlayan birimlerdir. 54 İletişim Birimleri Bir bilgisayarın başka aygıtlarla ağ veya İnternet üzerinden haberleşmesini sağlayan birimlerdir. 54 Ağ Kartları (NIC) Bir bilgisayarı ağa bağlamaya yarayan elektronik devredir. Hangi ağ kartının kullanılacağı ağın yapısı ve ağ kablosunun türüne bağlıdır. Modem Bir bilgisayarı telefon hattı üzerinden başka bir bilgisayara veya farklı bir ağa (genellikle İnternet) bağlamak için kullanılır.

İletişim Birimleri 55 Diğer iletişim aygıtlarına hub, anatar (switch), yönlendirici (router) ve erişim noktası İletişim Birimleri 55 Diğer iletişim aygıtlarına hub, anatar (switch), yönlendirici (router) ve erişim noktası (access point) örnek olarak verilebilir. Kablosuz ağlarda en sık kullanılan aygıtlar kablosuz erişim noktaları ve kablosuz yönlendiricilerdir. Tekrarlayıcılar (repeaters) kablosuz ağın menzilini artırmak için kullanılabilir. Kablolu ağlarda ise ağın türüne göre çift-bükümlü, koaksiyel veya fiber optik kablo kullanılabilir.

İletişim Birimleri Kablosuz USB ağ kartı Ağ kartı (NIC) 56 Hub Kablosuz yönlendirici Anahtar İletişim Birimleri Kablosuz USB ağ kartı Ağ kartı (NIC) 56 Hub Kablosuz yönlendirici Anahtar (Switch)

Yazılım Temelleri Yazılım Hakları Kullanılacak olan yazılımın kullanıcı haklarını tanımlar. Yazılım Lisansı Yazılımın kullanılacağı Yazılım Temelleri Yazılım Hakları Kullanılacak olan yazılımın kullanıcı haklarını tanımlar. Yazılım Lisansı Yazılımın kullanılacağı koşulları tanımlar. Ör: yazılımın kaç bilgisayara kurulabileceği, kullanım süresi, . . . Yazılım kategorileri aşağıdaki gibi tanımlanabilir: Ticari (commercial): Kar amacı ile geliştirilip satılan yazılımlar Ücretli (shareware): Deneme süresinin ücretsiz olduğu ancak bu süre sonunda satın alınması gereken yazılımlar Ücretsiz (freeware): Bedava yazılımlar Açık kaynak kodlu (open source): Kaynak kodunun kamuya açık olduğu yazılımlar 57

Yazılım Temelleri Yüklü Yazılımlar Bilgisayara yüklenmiş ve oradan çalışan yazılımlardır. En sık kullnılan yazılım Yazılım Temelleri Yüklü Yazılımlar Bilgisayara yüklenmiş ve oradan çalışan yazılımlardır. En sık kullnılan yazılım türüdür. Ağ Tabanlı Yazılımlar Kullanıcıların ağ üzerinden ulaşabileceği yazılımlardır. İnternet bağlantısının olduğu her yerden bu yazılımlara ulaşılabilir. Ağın ve İnternetin hızına bağlı olarak yüklü yazılımlara göre daha yavaş olabilirler. Yazılımın kurulu olduğu sunucu bilgisayar çalışmıyorsa, yazılıma ulaşmak mümkün olmayacaktır. 58

Yazılım Temelleri Masaüstü Yazılımları Mobil Yazılımlar 59 Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılan yazılımlardır. Cep Yazılım Temelleri Masaüstü Yazılımları Mobil Yazılımlar 59 Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılan yazılımlardır. Cep telefonu ve tablet bilgisayarlar gibi mobil aygıtlar için geliştirilen yazılımlardır. Genellikle İnternet üzerinden indirilerek kurulan yazılımlardır. Bu tür yazılımlarda bilgi girişi dokunmatik ekranla veya ekran klavyesi ile yapılabilir.