ДНК компанії ВІЗІЯ Візія – майбутній бажаний

Скачать презентацию ДНК компанії ВІЗІЯ Візія – майбутній бажаний Скачать презентацию ДНК компанії ВІЗІЯ Візія – майбутній бажаний

prezentacіya_dnk_kompanії_ukraїnsykoyu_public.pptx

 • Размер: 7.0 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 23

Описание презентации ДНК компанії ВІЗІЯ Візія – майбутній бажаний по слайдам

ДНК компанії ДНК компанії

ВІЗІЯ Візія – майбутній бажаний стан компанії, що визначає довгострокові характеристики організації – цільовий образ, модель,ВІЗІЯ Візія – майбутній бажаний стан компанії, що визначає довгострокові характеристики організації – цільовий образ, модель, роль і відповідає на питання «ким/чим я прагну стати? »

ВІЗІЯ – 2025 Модерн-Експо – глобальна компанія- створювач, експерт в експозиції та зберіганні товарів КомпаніяВІЗІЯ – 2025 Модерн-Експо – глобальна компанія- створювач, експерт в експозиції та зберіганні товарів Компанія є лідером на євразійському просторі, взірцем ведення бізнесу для виробничих компаній Модерн-експо є драйвером інновацій та інтегратором поставки рішень «під ключ» на визначених ринках

ВІЗІЯ – 2025 Глобальна – провадить бізнес на всіх континетах: кордони існують тільки в голові ВІЗІЯ – 2025 Глобальна – провадить бізнес на всіх континетах: кордони існують тільки в голові

ВІЗІЯ – 2025 Компанія-створювач – не просто виробляє власний продукт, але й постійно знаходиться у пошукуВІЗІЯ – 2025 Компанія-створювач – не просто виробляє власний продукт, але й постійно знаходиться у пошуку створення додаткової цінності (added value) продукту через сервіс та нові технології

ВІЗІЯ – 2025 Експерт в експозиції та зберіганні – має стрижневу компетенцію в створенні обладнання, щоВІЗІЯ – 2025 Експерт в експозиції та зберіганні – має стрижневу компетенцію в створенні обладнання, що найкращим чином представляє товар та зберігає його до моменту покупки

ВІЗІЯ – 2025 Лідер на євразійському просторі – є найбільшим виробником та постачальником та працює зВІЗІЯ – 2025 Лідер на євразійському просторі – є найбільшим виробником та постачальником та працює з лідерами ринку (має найбільшу частку на визначених ринках)

ВІЗІЯ – 2025 Взірець ведення бізнесу – виступає «обличчям» для виробничих компаній, прикладом переходу з індустріальногоВІЗІЯ – 2025 Взірець ведення бізнесу – виступає «обличчям» для виробничих компаній, прикладом переходу з індустріального світу в еру цифрових і нових сервісних можливостей

ВІЗІЯ – 2025 Драйвер інновацій – досліджує і впроваджує нові можливості для визначених клієнтів ВІЗІЯ – 2025 Драйвер інновацій – досліджує і впроваджує нові можливості для визначених клієнтів

ВІЗІЯ – 2025 Інтегратор поставки рішень «під ключ» – виступає площадкою для взаємодії партнерів зВІЗІЯ – 2025 Інтегратор поставки рішень «під ключ» – виступає площадкою для взаємодії партнерів з метою створення спільного продукту

ВІЗІЙНИЙ РОЗВИТОК 2016 • ∑ 80 mln $ • EBIT 9, 6 mln $ • EVВІЗІЙНИЙ РОЗВИТОК 2016 • ∑ 80 mln $ • EBIT 9, 6 mln $ • EV 70 mln $ • Заводів 2 2017 • ∑ 115 mln $ • EBIT 15 mln $ • EV 150 mln $ • Заводів 3 2020 • ∑ 225 mln $ • EBIT 35 mln $ • EV 350 mln $ • Заводів 5 2023 • ∑ 385 mln $ • EBIT 60 mln $ • EV 600 mln $ • Заводів 6 2025 • ∑ 650 mln $ • EBIT 100 mln $ • EV 1000 mln $ • Заводів

ЦІННОСТІ Цінності – силові точки компанії, що утворюють потужне гравітаційне / ціннісне поле, спираючисьЦІННОСТІ Цінності – силові точки компанії, що утворюють потужне гравітаційне / ціннісне поле, спираючись на яке компанія може досягнути визначеної Візії. Відповідає на питання: в що ми віримо і готові вкладати свій час, зусилля, гроші. Організаційні цінності це те, чого нам не вистачає для спирання, щоб досягти візії

Команда. Ми формуємо ідентичну спільноту амбітних особистостей, надійних партнерів, професіоналів своєї справи, які орієнтуються наКоманда. Ми формуємо ідентичну спільноту амбітних особистостей, надійних партнерів, професіоналів своєї справи, які орієнтуються на результат та успіх клієнта ЦІННОСТІ

Операційна досконалість. Ми застосовуємо кращі світові практики (lean, kaizen, TOC, six sigma тощо) з метоюОпераційна досконалість. Ми застосовуємо кращі світові практики (lean, kaizen, TOC, six sigma тощо) з метою забезпечення безкомпромісної якості у виробничих та управлінських процесах, і як результат – підвищення ефективності Бізнесу. ЦІННОСТІ

Новаторство. Ми підтримуємо ініціативи на всіх рівнях компанії з метою створення додаткової цінності в продуктах,Новаторство. Ми підтримуємо ініціативи на всіх рівнях компанії з метою створення додаткової цінності в продуктах, процесах та підходах ведення бізнесу ЦІННОСТІ

Розвиток. Ми вкладаємо в професійний розвиток співробітників, створюємо середовище для розкриття потенціалу глобальності іРозвиток. Ми вкладаємо в професійний розвиток співробітників, створюємо середовище для розкриття потенціалу глобальності і позитивності мислення ЦІННОСТІ

Сервіс. Ми забезпечуємо сталий процес піклування про клієнта в роботі з нашим продуктом на різнихСервіс. Ми забезпечуємо сталий процес піклування про клієнта в роботі з нашим продуктом на різних етапах спільної взаємодії ЦІННОСТІ

Партнерство. Ми створюємо ал’янси з метою «win-win» рішень для всіх учасників, плекаючи довгостроковість відносин ЦІННОСТІПартнерство. Ми створюємо ал’янси з метою «win-win» рішень для всіх учасників, плекаючи довгостроковість відносин ЦІННОСТІ

МІСІЯ – 2017 Місія – сенс існування компанії, що визначає клієнта і продукт – зарадиМІСІЯ – 2017 Місія – сенс існування компанії, що визначає клієнта і продукт – заради кого працюємо і яку цінність для нього створюємо Місія наближає компанію до визначеної мети (візії) в найближчій перспективі (рік-два)

МІСІЯ – 2017 Модерн-експо розвиває стрижневу компетенцію у виробництві торгівельного обладнання Фокусуємо діяльність на клієнтах вМІСІЯ – 2017 Модерн-експо розвиває стрижневу компетенцію у виробництві торгівельного обладнання Фокусуємо діяльність на клієнтах в ролях експансіоніст, ре-модел’єр і атрактор перевагу надаємо лідерам ринку, що потребують завершених рішень (complete solution) і їх відтворення (roll-out) Модерн-експо експериментує / запускає пілотні проекти з продуктами де є синергетичний мікс- ефект soft & hard = smart solutions (digitalization = обладнання та програмне забезпечення) Компанія досліджує можливості застосування нових технологій у: • виготовленні холодильного обладнання (енергозберігаючих, eco-friendly) • пошуку супутніх товарів на торгівельному обладнанні компанії • приваблення уваги споживачів до товарів на обладнанні компанії

КЛІЄНТ Експансіоніст – має п о тр е б у у в часн ом у мКЛІЄНТ Експансіоніст – має п о тр е б у у в часн ом у м асшта б у в анні г о т ових рішень у в еликих об’є м ах. Ціна – в т оринна, первинно – в часність «р о з г о р т ання» по го джено г о к он ц еп т у. Дає дос т а тню маржинальність для м — е. Приклад клієн т а – Zabka Р е-мод е л’єр – має п о тр е б у у швидкій з аміні зас т арі л о г о о б ладнання, без з упинки операційної мо делі бізн е с у. Ці к авить масш т а б у в ання рено в ації мер е жі, по в т орне ви к орис т ання с т аро г о о б ладнання. Дає більш ніж дос т а тню маржинальність для M -E. Приклад клієн т а – REWE Атрак т ор – має п о тр е б у в о со б ли вом у при в ерненні у в аги до т о в а р у , як р е з у л ь т а т б ажає о трим а ти впізна в аність брен д у , м а ти к онтр о ль з а ме р чендайзин г о м. Хара к т ерні в е ликі об’єми пос т а в ок, серійність виро б у. Дає найбільшу маржинальність для м — е. Приклад клієн т а – BAT

ПРОДУКТ ЗАСАДНИЧЕ ПОЯСНЕННЯ КОМПОЗИЦІЇ ЯДРА, ХАРАКТЕРИСТИК ТА СЕРВІСНИХ АТРИБУТІВ Ядро: • Торгівельне обладнання Характеристики: ПРОДУКТ ЗАСАДНИЧЕ ПОЯСНЕННЯ КОМПОЗИЦІЇ ЯДРА, ХАРАКТЕРИСТИК ТА СЕРВІСНИХ АТРИБУТІВ Ядро: • Торгівельне обладнання Характеристики: • Якісне • Багатофункціональне • Високотехнологічне • Кастомізоване • Спроможність великих об’ємів виробництва • Модернове Сервісні атрибути: • «Під ключ» • Доставка & монтаж • Ексклюзивність рішень • Section book • Дизайн і втілення (концепт) • Страхування ризиків

СТРАТЕГІЧНІ ІНІЦІАТИВИ – 2017 ДЛЯ НАБЛИЖЕННЯ ДО ВІЗІЇ У НАЙБЛИЖЧИЙ РІК (НЕ ПУБЛІЧНИЙ ДОКУМЕНТ) Фінанси КлієнтиСТРАТЕГІЧНІ ІНІЦІАТИВИ – 2017 ДЛЯ НАБЛИЖЕННЯ ДО ВІЗІЇ У НАЙБЛИЖЧИЙ РІК (НЕ ПУБЛІЧНИЙ ДОКУМЕНТ) Фінанси Клієнти Про ц е си HR Залучити інвестиції За б е зп е чити об’єм реалізації 1 15 mln $ Описати та стандартизувати ключові процеси Переглянути організаційну структуру За б е зп е чити EBIT – 15 mln $ За б е зп е чит и перемогу в т ендерах у к л ю чових к лієнтів Запро в адити адек в а тне б ю дж е т у в анн я Створити управлінські команди в філіях За б е зп е чити E V – 150 mln $ Розробити продуктовий портфель по форматах Оцінити ефективність існуючих виробничих потужностей Розробити і затвердити систему мотивації Стандартизувати нові продукти Розглянути можливість збільшення виробничих потужностей Розробити і затвердити систему навчання Зап у стити «р озу мні рішення» Організувати логістичні центри