Скачать презентацию Disease Management Een globale benadering van chronische aandoeningen Скачать презентацию Disease Management Een globale benadering van chronische aandoeningen

c14ab4bbec01dfd1a67e6e25e186766a.ppt

  • Количество слайдов: 30

Disease Management Een globale benadering van chronische aandoeningen Jan Van Emelen Directeur Innovatie 27. Disease Management Een globale benadering van chronische aandoeningen Jan Van Emelen Directeur Innovatie 27. 11. 2010

De Onafhankelijke Ziekenfondsen 1. 975. 201 leden (30 April 2010) Permanente groei Marktdeel (België) De Onafhankelijke Ziekenfondsen 1. 975. 201 leden (30 April 2010) Permanente groei Marktdeel (België) : 18, 5% Verplichte en aanvullende ziekteverzekeringen Diensten van sociale economie Informatie over gezondheid, gezondheidszorg en verzekering Landsbond en 7 ziekenfondsen 2 Réunion - Date

MLOZ waarden Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn Onafhankelijk Kritisch maar constructief Transparent Dynamisch en innovatief Rationeel MLOZ waarden Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn Onafhankelijk Kritisch maar constructief Transparent Dynamisch en innovatief Rationeel en wetenschappelijk Competitief maar solidair 3 Réunion - Date

Onze nationale initiatieven in disease management Creatie van consortium met 4 IT, 2 verenigingen Onze nationale initiatieven in disease management Creatie van consortium met 4 IT, 2 verenigingen van zorgverstrekkers en 2 Landsbonden voor een professionele aanpak van DM Programma’s Planning van DMC : nieuwe structuur met 2 verenigingen van zorgverstrekkers en 2 Landsbonden voor operationele uitvoering van DM services. 4 Réunion - Date

Internationaal AIM - COCIR partnership AIM Working group Disease Management Workshops - validatiesystemen Study- Internationaal AIM - COCIR partnership AIM Working group Disease Management Workshops - validatiesystemen Study- Visits (17 -18. 03 2011 Odense) Events - Presentation 5 Réunion - Date

1. Inleiding : chronische aandoeningen (Cfr. Reinhardt Busse – European Observatory) Impact Epidemiologisch Economisch 1. Inleiding : chronische aandoeningen (Cfr. Reinhardt Busse – European Observatory) Impact Epidemiologisch Economisch Wat is aanpak Preventie Disease Management Geïntegreerde zorg Uitdagingen Innovatie technisch : farmaceutisch, IT Innovatie organisatie: zorgmodel Innovatie financiering: model met incentives 6 Réunion - Date

Disease management: sleutelbegrippen Multidisciplinariteit Geïntegreerde zorgen : coordinatie van componenten Op groep met specifieke Disease management: sleutelbegrippen Multidisciplinariteit Geïntegreerde zorgen : coordinatie van componenten Op groep met specifieke conditie gericht Patient empowerment tools (educatie, coaching, monitoring self-care) Evidence-based guidelines, protocols, care pathways IT oplossingen Kwaliteit Source: Velasco-Garrido, Busse and Hisashige 2003. 7 Réunion - Date

MLOZ ervaringen Platforms chronische aandoeningen 2005 Lessen: ZF structuur is niet optimaal Zorgverstrekkers onvoldoende MLOZ ervaringen Platforms chronische aandoeningen 2005 Lessen: ZF structuur is niet optimaal Zorgverstrekkers onvoldoende betrokken Sindsdien ondernomen: Internationale contacten : AIM, USA - Kaiser Permanente, Israel- Maccabi, Nederland – Meavita… Pilootprojet educatie-coaching “Zorg. TV” Overleg met sector 8 Réunion - Date

2. Wat nu verder? Nieuwe diensten in 4 domeinen A. Enrolment system gebaseerd op 2. Wat nu verder? Nieuwe diensten in 4 domeinen A. Enrolment system gebaseerd op stratificatie B. Patient empowerment instrumenten C. Zorgverstrekkers support – instrumenten (IT based) D. Assessment : Medisch - economisch 9 Réunion - Date

Concrete activiteiten van DMC 1. Ontwikkeling Care plans– integratie/relatie met bestaande initiatieven 2. Management Concrete activiteiten van DMC 1. Ontwikkeling Care plans– integratie/relatie met bestaande initiatieven 2. Management individuele Care plan 3. Educatie/coaching/monitoring voor elke pathologie en voor gecombineerde pathologies 4. IT support en onderhoud voor careplans 5. Promotie van care plans Care plans en IT support bij verstrekkers 6. Training van verstrekkers 7. Medische telefonische ondersteuning 8. Data processing en analyse 9. Monitoring systeem kwaliteit en upgrading 10 Réunion - Date

Hoe starten? Setup : Consortium met 2 x 4 stakeholders prioriteiten : èCoaching diensten Hoe starten? Setup : Consortium met 2 x 4 stakeholders prioriteiten : èCoaching diensten èPersonal health record Operationeel: DMC oprichting VZW als startfase coöperatie van gebruikers : Alle ZF, alle HA kringen, alle ZH 11 Réunion - Date

Disease Management Development Program From Consortium to DMC Services DMC DEVELOPMENT P 0: DMC Disease Management Development Program From Consortium to DMC Services DMC DEVELOPMENT P 0: DMC operating system requirements & architecture Requirement Analysis Pre conditions Negotiations DMC legal advise & Foundation DMC Business plan DMC Installation DMC Operations& Marketing plan DM C implementation Consortium DMC Communication DMC OPERATIONS Project Execution P 1: Tele-Coaching Service Dvpt Project Delivery Market Launch 1 st Q 2011 12 Réunion - Date

Doelstellingen van het Consortium 1. Oprichting van systeem van disease management en progressief integreren Doelstellingen van het Consortium 1. Oprichting van systeem van disease management en progressief integreren van activiteiten in systeem gezondheidszorg. 2. Promotie van perceptie DM om adoptie door patiënten en zorgprofessionelen te vergemakkelijken. 3. Oprichting van structuur van Disease Management die de diensten operationeel aanbiedt. 13 Réunion - Date

Governance Consortium Structuur 14 Réunion - Date Governance Consortium Structuur 14 Réunion - Date

DMC operating system requirements & architecture P 0: DMC Enterprise Architecture Business, System and DMC operating system requirements & architecture P 0: DMC Enterprise Architecture Business, System and Technical blueprints Business architecture • Strategy • Medical-functional analysis • Business analysis By Independent System architecture • Data • Application • Infrastructure • Integration Experts Technical architecture • Standards • Services By Consortium Partners 15 Réunion - Date

Ontwikkeling Survey (30 opinie leiders België) : positieve resultaten, maturiteit van systeem? Prioriteiten 2011 Ontwikkeling Survey (30 opinie leiders België) : positieve resultaten, maturiteit van systeem? Prioriteiten 2011 Coaching services Personal health record In ontwikkeling Wettelijke aspecten : privacy, accountability, IP Business plan ontwikkeling 16 Réunion - Date

3. Coaching & Zorg. TV : ervaringen Ervaringen “zorg. TV” – educatie en coaching 3. Coaching & Zorg. TV : ervaringen Ervaringen “zorg. TV” – educatie en coaching of diabetes type 2 patiënten Ontwikkeling van coaching services met “The Coach Program”. 17 Réunion - Date

Diabetes Zorg in België Probleem +/- 800. 000 diabetici in België; è 50% zijn Diabetes Zorg in België Probleem +/- 800. 000 diabetici in België; è 50% zijn er zich niet van bewust è Versnipperde curatieve zorg Patiënteneducatie : • begint laat en is beperkt (conventie en zorgtrajecten) • heeft doelstelling tot vaardigheid • geen nationale kwaliteitsstandaard • verplaatsingen voor educator zijn tijdrovend • te veel info voor de patiënt op korte periode (totaal: 3 tot 5 uur) • weinig flexibiliteit (9 to 5 h) • wat met andere pathologie bij dezelfde patiënt? 18 Réunion - Date

Internationale trend in chronische zorg 90% van zorg is zelfzorg ü Symptoom monitoring + Internationale trend in chronische zorg 90% van zorg is zelfzorg ü Symptoom monitoring + nodige acties ü Leefstijl veranderingen ü Therapie trouw en opvolging van behandelingsplan Þ Extra begeleiding is noodzakelijk! Þ Doel van de coaching: Gedragsverandering bij Patiënt 19 Réunion - Date

Verwachte Effect van Coaching Aangepast Patiënten Gedrag Effectievere Ziekte Controle Minder Zorg Consumptie Betere Verwachte Effect van Coaching Aangepast Patiënten Gedrag Effectievere Ziekte Controle Minder Zorg Consumptie Betere Medische Resultaten Patiënten Tevredenheid Minder Kosten 20 Réunion - Date

Zorg TV Partners 21 Réunion - Date Zorg TV Partners 21 Réunion - Date

4 Fasen van Coaching 1. Educatie 2. Empowerment 3. Action Plan 4. Monitoring tijdens 4 Fasen van Coaching 1. Educatie 2. Empowerment 3. Action Plan 4. Monitoring tijdens het vervolgcontact 22 Réunion - Date

Zorg. TV Conclusies (1) Patiënt: Geïnteresseerd in meer informatie Gaat voor de info niet Zorg. TV Conclusies (1) Patiënt: Geïnteresseerd in meer informatie Gaat voor de info niet naar de huisarts Ziet door project verbetering in eigen leefstijl Vindt visueel contact met de coach cruciaal Visueel contact op afstand vervangt het huisbezoek 23 Réunion - Date

Zorg. TV Conclusies (2) Huisarts: Tele-coaching ondersteunt zorg voor patiënt in de eerste lijn. Zorg. TV Conclusies (2) Huisarts: Tele-coaching ondersteunt zorg voor patiënt in de eerste lijn. Continuïteit van coaching is cruciaal. Aandachtspunten: Preciseren doelgroep Technologie moet eenvoudiger Coach: Educatie op afstand lukt. Afstand met patiënt is niet voelbaar. Bijkomende vorming is nodig. Video-communicatie is belangrijk. 24 Réunion - Date

Zorg. TV Conclusies (3) Betrokken organisaties Opschaling gewenst Next step = een gezondheidseconomische evaluatie. Zorg. TV Conclusies (3) Betrokken organisaties Opschaling gewenst Next step = een gezondheidseconomische evaluatie. Financiering door de verplichte ziekteverzekering te onderzoeken. Het multidisciplinaire overlegplatform is noodzakelijk. 25 Réunion - Date

Evidence-based medicine is offered in chronic disease management for the first time in the Evidence-based medicine is offered in chronic disease management for the first time in the private system 26 Réunion - Date

How does The COACH Program work? The coach monitors: 1) The biomedical risk factors How does The COACH Program work? The coach monitors: 1) The biomedical risk factors : fasting lipids (total cholesterol, triglycerides and LDL-cholesterol); blood pressure; fasting glucose or Hb. A 1 c. 2) Five lifestyle/behavioural risk factors: smoking; nutrition; alcohol; physical activity; weight management. For patients with diabetes and/or high blood pressure kidneys checks are recommended: Albumin creatinine ratio, serum creatinine, estimated glomerular filtration rate (e. GFR). For patients with diabetes: eye checks and feet checks are recommended. 3) Use of the recommended medications. 27 Réunion - Date

Applied to different diseases 28 Réunion - Date Applied to different diseases 28 Réunion - Date

Conclusies Zorgvernieuwing kan stapsgewijs in globaal concept Alleen in partnership Privé-initiatief gekaderd in gezondheidszorgsysteem Conclusies Zorgvernieuwing kan stapsgewijs in globaal concept Alleen in partnership Privé-initiatief gekaderd in gezondheidszorgsysteem Gedragen in internationale context 29 Réunion - Date

l’Union Nationale des Mutualités Libres regroupe : de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen groepeert l’Union Nationale des Mutualités Libres regroupe : de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen groepeert :