Д ріс та ыбы: Балаларда ы ә қ

Скачать презентацию Д ріс та ыбы: Балаларда ы ә қ Скачать презентацию Д ріс та ыбы: Балаларда ы ә қ

lekciya_8.pptx

 • Размер: 5.7 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 18

Описание презентации Д ріс та ыбы: Балаларда ы ә қ по слайдам

Д ріс та ыбы: Балаларда ы ә қ ғ ерін мен тіл аурулары. Клиникасы, наД ріс та ыбы: Балаларда ы ә қ ғ ерін мен тіл аурулары. Клиникасы, на тамасы, емі қ.

  Хейлит – ерінні атерсіз абыну ауруы. ң қ қ Хейлиттерді 2 Хейлит – ерінні атерсіз абыну ауруы. ң қ қ Хейлиттерді 2 тобын ажыратады: зіндік ң ө хейлиттер ж не симптоматикалы хейлиттер. ә қ

 • Балаларда ерін аурулары ерінні ң физиологиялы жа дайы б зылысына қ ғ ұ ж • Балаларда ерін аурулары ерінні ң физиологиялы жа дайы б зылысына қ ғ ұ ж не толы емес немесе тыныс алу д рыс ә қ ұ болмауымен байланысты пайда болады. • Ауыз уысыны шырышты абы ы қ ң қ ғ жылы ж не ыл ал ортада бол анмен ә ғ ғ р ау а, т мен температуралар серіне, құ ғ ғ ө ә к н с улесі серіне шырайды, со ан ү ә ә ұ ғ байланысты ауыз уысы шырышты қ абы ыны ж не ерінні ызыл жиегіні қ ғ ң ә ң қ ң абыну белгілері дамиды. қ

 • Ерін ауруларының кездесу жиілігіне еріндердің оптималды архитектоникасы мен қызметі әсер етеді. • Ерін • Ерін ауруларының кездесу жиілігіне еріндердің оптималды архитектоникасы мен қызметі әсер етеді. • Ерін архитектоникасы, еріндердің жымдасуы кілегей қабықтың қызыл жиегіне ауысатын сызықтан түйіскенде физиологиялық деп саналады (Клейн зонасы).

  Эксфолиативті хейлит – ерінні ызыл жиегі ана ң қ ғ за Эксфолиативті хейлит – ерінні ызыл жиегі ана ң қ ғ за ымданатын созылмалы ауру. қ Бірінші рет б л ауру 1990 жылы ұ Stalwagon «ерінніі ң персистиялан ан абырша тануы» ғ қ қ деген атаумен жазыл ан. ғ Б л аурумен ұ 3 жастан жо ары ғ арай балалар ауырады. қ

 Этиология мен патогенезі: К птеген зерттеушілер ауру негізінде нейрогенді механизмдер жатыр деп есептейді. Этиология мен патогенезі: К птеген зерттеушілер ауру негізінде нейрогенді механизмдер жатыр деп есептейді. Балаларда психоэмоциональды ортасын зерттегенде эксфолиативті хейлит бол анда оларда ө ғ рку-депрессивті синдромын ай ында ан. Патологиялы герістер негізіндегі байламша тініні фиброзды абыну, иммуно аллергиялы , метобологиялы , генетикалы факторлармен болуы м мкін ү қ ғ қ ө ң қ қ ү.

Эксфолиативті хейлитті 2 т рі барң ү • құрғақ   және экссудативті Эксфолиативті хейлитті 2 т рі барң ү • құрғақ және экссудативті

 • Емі: Терапия кешенді болуы тиіс, р а құ ғ қ ж не • Емі: Терапия кешенді болуы тиіс, р а құ ғ қ ж не экссудативті т рлерінде ә ү айырмашылы ы болуы керек. ғ • Психоэмоциональды ортасына сер ә ететін заттар а ма ызды м н береді: ғ ң ә транквилизаторларды та айындайды – ғ фенозепам 0, 0005 г к ніне 3 рет, сибазон ү 0, 0005 г к ніне 3 рет, триоксазин 0, 03 г 3 ү рет, эмпиум 0, 01 г к ніне 3 рет. ү • Жергілікті р а т рімен балалар а – құ ғ қ ү ғ индифферентті мазьдер.

 • Экссудативті т рінде – шекаралы с улелер ү ә серін осатын жина ты • Экссудативті т рінде – шекаралы с улелер ү ә серін осатын жина ты ем (Букки ә қ қ с улелері) – 2 гр аптасына 2 рет, барлы ә қ м лшері 16 -дан 30 грамм а дейін ө ғ (Пирогенол 50 МПД к нара 100 оса ү қ отырып 1 рет берілетін м лшерін 1 ө 000 -1500 МПД дейін жеткізеді, б лшы ұ қ етке жібереді) 3 -4 курстан 6 -8 зіліспен, ү рефлекстерапия.

 • Хейлиттерді терапиясы кешенді ң ж ргізіледі, оны ішіне: ү ң • а) ауызбен • Хейлиттерді терапиясы кешенді ң ж ргізіледі, оны ішіне: ү ң • а) ауызбен дем алуды жою , м рынмен ұ дем алуды алпына келтіру немсе м рын қ ұ ж т ынша ты емдеу; ұ қ қ • б) тістесу ауыт уларын т зету; қ ү • в) миотерапия.

Актиниялы хейлит: б л ерінні УФ с улелеріне жо ары қ ұ ң ә ғ сезімталдыАктиниялы хейлит: б л ерінні УФ с улелеріне жо ары қ ұ ң ә ғ сезімталды ынан болатын абыну ауруы. Балаларда жиі кездеседі ғ қ. Этиологиясы ж не патогенезі: Негізгі себебі болып УФ ә с улелеріне аллергиялы реакцияны баяу т рі дамуы ә қ ң ү жатады. • Клиникасы: АХ- р а ж не экссудативті т рі бар. ң құ ғ қ ә ү • р а т рі к бінесе т менгі ерінде к рінеді, жо ар ы Құ ғ қ ү ө ө ө ғ ғ ерін ж не тері сирек за ымданады. ә қ • За ымдалуы б кіл ызыл жтекті амтиды, ол ашы — ызыл қ ү қ қ болады, са , к міс-а шыл, р а абырша тармен ұ қ ү қ құ ғ қ қ қ жабылады. Одан рі арай сызат, эрозиялар пайда болуы ә қ м мкін. Кейбір балаларда сінділер т зілуі м мкін. ү ө ү ү

 • Экссудативті т рі т менгі ерінні ызыл жиегіні ү ө ң қ • Экссудативті т рі т менгі ерінні ызыл жиегіні ү ө ң қ ң ісіп, ызара та ан беткейінде ашы — ызыл қ қ ғ қ қ эритемалар, са к піршіктер, суланып т ратын ұ қ ө ұ абы пен жабылатын эрозиялар пайда болады. қ қ Балаларды ышыну, к йдеру, ауырсыну мазалайды. қ ү АХ-ке маусымды а ым т н. ғ ә • Емі: Инсоляциялардан са тану керек. Никотин қ ыш ылын, В 2, В 6, В 12 та айындайды, кейде қ қ ғ безгекке арсы заттармен оса та айындайды қ қ ғ (делагил 0, 25 гх2 р 2 -3 апта бойы) ж не аз ә м лшерде кортистериодтар (0, 5 % преднизолон) ө

Атопиялы хейлитқ : атопиялы дерматитті қ ң немесе нейродерматитті бір ң белгісі. Ауру балаларАтопиялы хейлитқ : атопиялы дерматитті қ ң немесе нейродерматитті бір ң белгісі. Ауру балалар мен жас спірімдерде екі ө жыныста бірдей 7 жастан 17 жас а дейін кездеседі қ.

 • Емі: емінде ма ызды орын десенсибилизациялау ң терапиясына беріледі. Антигистамин д рілері ішке • Емі: емінде ма ызды орын десенсибилизациялау ң терапиясына беріледі. Антигистамин д рілері ішке ә абылдау а та айындалады (супрастин, диазолин, қ ғ ғ киаритин, фенкарол). за айтпайтын а ымында Ұ қ қ ғ кортикостериодты д рілерді та айындау а болады, ә ғ ғ 2 -3 апта а (8 -14 жаста ы балалар а преднизолон, ғ ғ ғ 10 -15 мг т улігіне немесе дексаметазон). ә

 • Сондай-а к к тамыр а 30 тиосульфат қ ө ғ натрий ерітіндісін жіберуге болады • Сондай-а к к тамыр а 30% тиосульфат қ ө ғ натрий ерітіндісін жіберуге болады ( 5 -10 мл-ден к н сайын – 10 инъекция а дейін). ү ғ Гистаглобулин 6 -8 инъекция, тері астына жетісіне 2 рет 0, 2 мл-ден 1 мл-ге дейін сіріп отырып, іштей В 2, В 6, В 12 ө витаминдері. • Жергілікті кортикостероидті мазьді к ніне ү 4 -5 рет.

Тіл аурулары I. Тілдің спецификалық емес зақымдарын ажыратады: - жедел катаральды глоссит - тіл абсцессі Тіл аурулары I. Тілдің спецификалық емес зақымдарын ажыратады: — жедел катаральды глоссит — тіл абсцессі

Тілдің спецификалық зақымдары : -  десквамативті глоссит қатпарлы тіл Тілдің спецификалық зақымдары : — десквамативті глоссит қатпарлы тіл

 • - тілді жіп секілді б ртіктеріні ң ү ң созылмалы гиперплазиясы ( ара шашты • — тілді жіп секілді б ртіктеріні ң ү ң созылмалы гиперплазиясы ( ара шашты қ тіл) • — ромб т різді глоссит ә III. Тіл өлшемінің өзгерісі: • . — микроглоссит • . — макроглоссалгия