Скачать презентацию Цицерон Виникнення латинської мови Історія розвитку Скачать презентацию Цицерон Виникнення латинської мови Історія розвитку

Виникнення латини..pptx

  • Количество слайдов: 9

Цицерон Виникнення латинської мови Цицерон Виникнення латинської мови

 Історія розвитку латинської мови • В історичному розвитку латинської мови мовознавці виділяють декілька Історія розвитку латинської мови • В історичному розвитку латинської мови мовознавці виділяють декілька етапів, характерних з погляду внутрішньої еволюції латини та її взаємодії з іншими мовами. • Архаїчний період (240 -81 рр. до н. е) Класичний період (81 до н. е. — 120 н. е. Третій період. Пізня латина (ІІІ-VІІ ст. н. е. ).

 • З XVII століття відбувається переорієнтація української культури на західноєвропейські освітні зразки, й • З XVII століття відбувається переорієнтація української культури на західноєвропейські освітні зразки, й латинська мова як мова освіти й культури стає обов'язковою для вивчення в багатьох тодішніх навчальних закладах. Загалом в Україні ставлення до латинської мови на різних етапах її вико ристання було неоднаковим: спершу — ворожим, згодом — прихильним. Та переломним тут були 30 і роки XVII століття, коли патріарх Феофан називає Київську школою «еллино славенскаго и латино польскаго письма» . Так латина стала головним предметом Києво Могилянської академії (1632), що виникла завдяки об'єднанню «школи наук елліно словенського и латино польского письма» при Києво Богоявленському братстві та Лаврської школи. Латину викладали в Острозькій академії та уніатських школах Галичини й Правобережної України. У XVI столітті в Україні було започатковане книгодрукування латинською та польською мовами.

 • Латинська мова залишалася офіційною мовою документів у Священній Римській Імперії до її • Латинська мова залишалася офіційною мовою документів у Священній Римській Імперії до її розпуску у 1806 р. Реформація, секуляризація культурного життя та інші споріднені явища дедалі більше обмежують вживання латини, висуваючи на перший план нові мови. У дипломатії, латина витісняється французькою мовою: Вестфальський мирний договір 1648 р. був першим документом такого роду, написаним не латиною. Латинською мовою створив свою книгу «Світ чуттєвих речей в картинках» ( «ORBIS SENSUALIUM PICTUS. Omnium rerum pictura et nomenclatura» ) педагог Ян Амос Коменський (1658), за якою вчилося чимало поколінь учнів у багатьох країнах.