ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ Mетоди чисельного розв’язання математичних задач і

 • Размер: 3 Mегабайта
 • Количество слайдов: 16

Описание презентации ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ Mетоди чисельного розв’язання математичних задач і по слайдам

ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ Mетоди чисельного розв’язання математичних задач і їх реалізація на ЕОМ ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ Mетоди чисельного розв’язання математичних задач і їх реалізація на ЕОМ

ЦІЛІ: 1) отримати знання з найбільш вживаних чисельних методів розв’язання математичних задач; 2) отримати навички програмуванняЦІЛІ: 1) отримати знання з найбільш вживаних чисельних методів розв’язання математичних задач; 2) отримати навички програмування типових обчислювальних алгоритмів і відповідних структур даних; 3) надбати досвід організації обчислювань на ЕОМ.

ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ: лекції – викладення теоретичного матеріалу; лабораторні роботи – реалізація чисельних методівОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ: лекції – викладення теоретичного матеріалу; лабораторні роботи – реалізація чисельних методів на ЕОМ та розв’язання обчислювальних задач; індивідуальні роботи – складання розрахункових схем відповідно до індивідуальних завдань лабораторних робіт; самостійна робота – складання програм ЕОМ, виконання обчислень і оформлення звітів з лабораторних робіт іспит ( ПЗС)/залік(ІУСТ) з теоретичного й практичного матеріалу курсу.

Використання ЕОМ при розв’язанні задач Використання ЕОМ при розв’язанні задач

Достовірність результатів вимірюється їх похибкою Достовірність результатів вимірюється їх похибкою

Похибка округлень Якщо число подане у системі з основою p у вигляді: 0. α 1Похибка округлень Якщо число подане у системі з основою p у вигляді: 0. α 1 α 2 α 3 …αn • p m то nmnm pp Похибка результатів операцій: bababbaaba** baba abbaabbaaba** baab

Приклад - маятник Математ чний м ятникии аи —теоретична модельмаятника, вякійматеріальна точка масою m підвішенананевагомому нерозтяжномуПриклад — маятник Математ чний м ятникии аи —теоретична модельмаятника, вякійматеріальна точка масою m підвішенананевагомому нерозтяжному стержні довжини l і здійснюєрух в вертикальній площиніпід впливомсилтяжінняз прискоренням вільного падіння g. • Модельнехтуєрозмірамитіла, деформацієюпідвісутатертямвточці підвісустержня. Звичайнорозглядаються коливаннямаятникаводнійплощиніФізичнамодель Математичнамодель

Спрощена модель При малихколиванняхірівнянняруху маятниказводитьсядорівняннягармонічного осцилятора дечастота власнихколиваньматематичного маятника відхиленнямаятникавідположеннярівноваги описуєтьсяформулою θ=θ 0 cos(ω t −φ),Спрощена модель При малихколиванняхірівнянняруху маятниказводитьсядорівняннягармонічного осцилятора дечастота власнихколиваньматематичного маятника відхиленнямаятникавідположеннярівноваги описуєтьсяформулою θ=θ 0 cos(ω t −φ),

Інший приклад Інший приклад

Математична модель – система нелінійних диференційних рівнянь 0 1 0 2 0 ( ) , ,Математична модель – система нелінійних диференційних рівнянь 0 1 0 2 0 ( ) , , , , o o W t t W W && & & 2 21 1 2 3 3 2 2 2 2 22 1 , , , 0 m m z z R x x m x t x k x t q x t x x t tt z z z R x x I x x xx x t R x x t x x I x x x t tt

 MSC Napoli на мілині після аварії Протока Ла-Манш, січень 2007 L= 275 м ,» MSC Napoli» на мілині після аварії Протока Ла-Манш, січень 2007 L= 275 м , D = 53, 4 тис. т

Тріщинаукорпусі MSC Napoli Результат шторму з висотою хвиль до 9 м Теоретичні дослідження : руйнуванняТріщинаукорпусі «MSC Napoli» Результат шторму з висотою хвиль до 9 м Теоретичні дослідження : руйнування c причинено перевищенням напружень, яке могло сягнути 30%, через ефект випінгу.

ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ 0 f x 0 p f x ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ 0 f x 0 p f x

ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ 1) Локалізувати корінь  a xp b ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ 1) Локалізувати корінь a < xp < b ознака: 2) Уточнити корінь до припустимої похибки δ x < ε 0 , f a f b x a b

МЕТОДИ УТОЧНЕННЯ КОРЕНЯ МЕТОДИ УТОЧНЕННЯ КОРЕНЯ

Метод половинного поділу (бісекції) Метод половинного поділу (бісекції)
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.