Скачать презентацию Centrální databáze českých pacientů s Duchenneovou Beckerovou svalovou dystrofií Скачать презентацию Centrální databáze českých pacientů s Duchenneovou Beckerovou svalovou dystrofií

ae12e043240b05e6576fa61c1646a170.ppt

  • Количество слайдов: 22

Centrální databáze českých pacientů s Duchenneovou/Beckerovou svalovou dystrofií, obsahující jejich fenotypový a genotypový profil Centrální databáze českých pacientů s Duchenneovou/Beckerovou svalovou dystrofií, obsahující jejich fenotypový a genotypový profil pro účely budoucích mezinárodních intervenčních studií a vývoje moderních terapeutických strategií.

® 2006 -2010 - historický přelom v možnosti léčby DMD/BMD ? ® Jsme na ® 2006 -2010 - historický přelom v možnosti léčby DMD/BMD ? ® Jsme na to připraveni ? ?

Prevalence DMD/BMD ® v USA (300 milionů) 15 000 ® v ČR (10 milionů) Prevalence DMD/BMD ® v USA (300 milionů) 15 000 ® v ČR (10 milionů) 500 chlapců + minimálně stejný počet asymptomatických přenašeček

Světová centra výzkumu ® Cep. Tor Corporation, Hunt Valley, MD, USA ® Santhera Pharmaceuticals Světová centra výzkumu ® Cep. Tor Corporation, Hunt Valley, MD, USA ® Santhera Pharmaceuticals AG, Liestal, Švýcarsko ® PTC Therapeutics, South Plainfield, NJ, USA ® Evropské neuromuskulární konsorcium (ENMC) ® Center for Human and Clinical Genetics, Leiden University Medical Center, Nizozemí ® Dubowitz Neuromuscular Centre, Londýn, UK

Centrální databáze ® Fenotypový profil – věk manifestace prvních klinických příznaků, klinický neurologický nález, Centrální databáze ® Fenotypový profil – věk manifestace prvních klinických příznaků, klinický neurologický nález, svalový test, stupeň soběstačnosti, možnost samostatného stoje, chůze, deformity skeletu, skolióza, respirační problémy

® EMG nález ® laboratorní hodnoty – CK, LD, ALT, AST a jejich dynamika ® EMG nález ® laboratorní hodnoty – CK, LD, ALT, AST a jejich dynamika v čase ® Histologický nález ze svalové biopsie – úplná nebo částečná absence dystrofinu

Centrální databáze ®Genotypový profil – delece jednotlivých exonů (celkem 79, hot spots v 19 Centrální databáze ®Genotypový profil – delece jednotlivých exonů (celkem 79, hot spots v 19 z nich) dystrofinového genu nebo bodové mutace.

Význam centrální databáze ® Kompletní zmapování českých pacientů jako reprezentativního vzorku evropské populace ® Význam centrální databáze ® Kompletní zmapování českých pacientů jako reprezentativního vzorku evropské populace ® Stanovení prevalence jednotlivých typů mutací v dystrofinovém genu ® Sledování přenosu mutace v rodinách – asymptomatické přenašečky + bratři pacientů (dosud asymptomatičtí)

Význam centrální databáze ® Účast v mezinárodních klinických studiích – soubor pacientů s určitým Význam centrální databáze ® Účast v mezinárodních klinických studiích – soubor pacientů s určitým typem mutace nebo specifickými klinickými rysy. ® V případě nalezení účinné terapie – jasná a rychlá indikace – kdo je vhodný kandidát pro konkrétní lék nebo léčebou metodu

Pilotní verze databáze ® MS Access ® Podepsaný informovaný souhlas zákonných zástupců ® Základní Pilotní verze databáze ® MS Access ® Podepsaný informovaný souhlas zákonných zástupců ® Základní sklad informací ® Jádro definitivní on-line databáze

® Dear Dr. Vondracek, Thank you for your interest in working with Cep. Tor ® Dear Dr. Vondracek, Thank you for your interest in working with Cep. Tor for clinical trials in Duchenne Muscular Dystrophy. It sounds like you have a significant population of DMD patients who could qualify for clinical trials. ® As you know, we are working on a calpain inhibitor to attempt to decrease muscle degeneration in these patients. Calpain activation has been shown to have a causal link to muscle degeneration in the mdx mouse model of DMD (Spencer, 2002—see attached). Our product, C 101 (Myodur), is designed for specific muscle targeting via the carnitine receptor (OCTN 2 --organic cation transporter). We are currently in preclinical trials, with plans to start a Phase 1 trial in 2006. Although Phase 1 will be conducted in the US, we anticipate that Phase 2/3 will also include sites in Europe. I am also attaching a recent company write up from Bioworld Today which details our development program. ® I would very much enjoy having further discussion with you as we draw nearer to a Phase 2 trial. If you happen to come to the US, please let me know--it is always nice to meet face to face! We will stay in touch as the program progresses. ® Best regards, ® ® ® ® Terri Theresa M. Michele, MD Vice President, Clinical Research, Cep. Tor Corporation 200 International Circle, Suite 5100 Hunt Valley, MD 21030 Phone: 410 -527 -9998, ext. 29 Fax: 410 -527 -9867 e-mail: [email protected] com

® Dear Dr. Vondracek please accept this mail as my reply to your letter ® Dear Dr. Vondracek please accept this mail as my reply to your letter dated February 17. With great interest I realize that the University Hospital in Brno is specialized in the treatment of neuromuscular disorders and that you intend to create a central database of Czech DMD/BMD patients. ® I would be interested to learn more about the DMD patient population you have access to. Could you provide us the number and age-distribution of the DMD patients ? – this might be useful for the design of future trials. ® At this point I can inform you that our in-house program is still in preclinical stage, but I am delighted to stay in contact to inform you on any new developments. ® ® Looking forward to staying in contact ® Sincerely, ® ® Thomas Meier, Ph. D. (CSO) Santhera Pharmaceuticals AG Hammerstrasse 25 CH-4410 Liestal, Switzerland

Definitivní verze databáze ® Grant IGA MZ ČR ® FN Brno + Masarykova univerzita Definitivní verze databáze ® Grant IGA MZ ČR ® FN Brno + Masarykova univerzita ® Datum podání na MZ 29. 4. 2005 ® Datum vyhodnocení 30. 11. 2005 ® Datum realizace (3 roky) 1. 1. 2006 - 31. 12. 2008

Rozpočet ® 2006 316 000 Kč ® 2007 326 000 Kč ® 2008 326 Rozpočet ® 2006 316 000 Kč ® 2007 326 000 Kč ® 2008 326 000 Kč ® Celkem 968 000 Kč

Řešitelský tým ® MUDr. Petr Vondráček, Ph. D. Klinika dětské neurologie FN Brno – Řešitelský tým ® MUDr. Petr Vondráček, Ph. D. Klinika dětské neurologie FN Brno – řešitel a koordinátor projektu, neurolog, klinická a elektrofyziologická diagnostika, zajištění mezinárodní spolupráce

Odborní spolupracovníci ® Prim. MUDr. Hana Ošlejšková - dětský neurolog ® MUDr. Markéta Hermanová, Odborní spolupracovníci ® Prim. MUDr. Hana Ošlejšková - dětský neurolog ® MUDr. Markéta Hermanová, Ph. D. - patologický anatom ® Prim. MUDr. Renata Gaillyová - klinický genetik ® RNDr. Lenka Fajkusová, CSc. - molekulární biolog ® lékař absolvent – postgraduální student na Klinice dětské neurologie

Spoluřešitel ® Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph. D. Centrum biostatistiky a analýz lékařské a Spoluřešitel ® Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph. D. Centrum biostatistiky a analýz lékařské a přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Zajištění veškerých informačních technologií, datových a statistických výstupů ® Ing. Petr Brabec ® Datový manager

Časový harmonogram ® ® ® ® ® rok 2006 - Převedení pilotní verze databáze Časový harmonogram ® ® ® ® ® rok 2006 - Převedení pilotní verze databáze do on-line zabezpečeného systému - Shromažďování dat o pacientech a přenašečkách - Pacienti s verifikovanou DMD/BMD, u kterých zatím nebyla prokázána kauzální mutace v dystrofinovém genu budou došetřeni pomocí moderních metod (RT-PCR, DHPLC) - Rozvíjení spolupráce se zahraničními výzkumnými centry rok 2007 - Průběžná digitalizace dat, analýza dat, průběžné datové a statistické výstupy projektu - Rozšiřování databáze aktivním vyhledáváním pacientů s DMD/BMD v celé ČR - Došetřování pacientů s nejasnou diagnózou nebo nejasným statutem přenašečství na našem pracovišti - Pokračování zahraniční spolupráce

® ® ® rok 2008 - Průběžná modifikace databáze na základě zpětné vazby od ® ® ® rok 2008 - Průběžná modifikace databáze na základě zpětné vazby od zahraničních partnerů - Pokračování softwarových prací na optimalizaci databáze - Další rozšiřování databáze - Tvorba výsledných datových a statistických výstupů - Praktické využití databáze při mezinárodních intervenčních studiích

® Centrální datový sklad bude vytvořen v databázovém systému Oracle ® Přístup do databáze ® Centrální datový sklad bude vytvořen v databázovém systému Oracle ® Přístup do databáze pro zadávání dat bude řešen prostřednictvím webového rozhraní ® Veškerá komunikace mezi klientem a serverem bude probíhat přes zabezpečený protokol https s použitím 128 -bitového šifrování ® Přístup do databáze bude dále chráněn hierarchickým systémem přístupových práv (tzv. účty) chráněných uživatelským jménem a heslem ® Nastavení účtů pak umožní jednotlivým centrům správu dat vlastních pacientů bez možnosti prohlížet nebo upravovat data jiná

® Kontrolu nad plněním a stavem celé databáze bude provádět centrální pracoviště ® Toto ® Kontrolu nad plněním a stavem celé databáze bude provádět centrální pracoviště ® Toto řešení umožní velmi flexibilní a efektivní správu celého systému a okamžité vyhodnocování stavu databáze ® Současně bude možné využívat pro hodnocení dat lokální software, který komunikuje s centrální databází pomocí šifrovaného přenosu https s použitím 128 bit certifikátu ® Lokální software je vytvořen v prostředí jazyka Visual C++ a je schopen tvorby zásadních analýz a přehledných reportů sloužících k základnímu vyhodnocování dat pomocí rozsáhlých statistických knihoven.

Dosažení cíle ® Zařazení našich pacientů do mezinárodních klinických studií a garance, že budou Dosažení cíle ® Zařazení našich pacientů do mezinárodních klinických studií a garance, že budou mezi prvními na světě, kterým bude aplikována účinná terapie.