Скачать презентацию Carinska konvencija o međunarodnom prevozu robe pod karnetom Скачать презентацию Carinska konvencija o međunarodnom prevozu robe pod karnetom

227c0152292ca470005fb18495c2a01d.ppt

  • Количество слайдов: 27

Carinska konvencija o međunarodnom prevozu robe pod karnetom TIR Podgorica, 26 -27. novembar 2007. Carinska konvencija o međunarodnom prevozu robe pod karnetom TIR Podgorica, 26 -27. novembar 2007. godine 1

Ukratko u Nije potrebna garancija ili depozit u Nije potreban špediter – zastupnik u Ukratko u Nije potrebna garancija ili depozit u Nije potreban špediter – zastupnik u Priznaju se strana carinska obilježja u Nije potrebna tranzitna JCI u 24 h kontrola TIR karneta u Očekuje se primjena 01. 2008. god 2

Oblast primjene u Prevoz robe bez pretovara u U drumskim vozilima, skupu vozila ili Oblast primjene u Prevoz robe bez pretovara u U drumskim vozilima, skupu vozila ili kontejnerima u Preko jedne ili više granica između polazne CI i odredišne CI u Jedan dio puta da se obavi drumom u U tranzitu (granica-granica), roba će se pregledati SAMO u slučaju sumnje 3

TIR sistem Odobravanje prevoznika Odobravanje drumskog vozila Ispunjavanje TIR karneta Razduživanje TIR karneta Nerazduženi TIR sistem Odobravanje prevoznika Odobravanje drumskog vozila Ispunjavanje TIR karneta Razduživanje TIR karneta Nerazduženi TIR karneti 4

Odobravanje prevoznika Prevoznik TIR postupak Upis u CIS PKCG UC Prevoznik Ovlašćenje Odbijanje 5 Odobravanje prevoznika Prevoznik TIR postupak Upis u CIS PKCG UC Prevoznik Ovlašćenje Odbijanje 5

TIR sistem Odobravanje prevoznika Odobravanje drumskog vozila Ispunjavanje TIR karneta Razduživanje TIR karneta Nerazduženi TIR sistem Odobravanje prevoznika Odobravanje drumskog vozila Ispunjavanje TIR karneta Razduživanje TIR karneta Nerazduženi TIR karneti 6

Odobravanje drumskog vozila Drumsko vozilo Uslovi u pogledu konstrukcije i opreme -Prilog 2 - Odobravanje drumskog vozila Drumsko vozilo Uslovi u pogledu konstrukcije i opreme -Prilog 2 - Postupak odobravanja Uvjerenje o odobrenju -Prilog 3 - -Prilog 4 - 7

Odobravanje prevoznika Odobravanje drumskog vozila Izvoz robe na osnovu karneta TIR Prethodno odobravanje nije Odobravanje prevoznika Odobravanje drumskog vozila Izvoz robe na osnovu karneta TIR Prethodno odobravanje nije potrebno kod postupaka uvoza i tranzita robe na osnovu karneta TIR 8

Bez odobravanja: Smatra se da kontejneri odgovaraju uslovima propisanim Konvencijom TIR i prihvataju se Bez odobravanja: Smatra se da kontejneri odgovaraju uslovima propisanim Konvencijom TIR i prihvataju se za prevoz po sistemu TIR, bez novog odobravanja, ukoliko su kontejneri odobreni za prevoz rob pod carinskim obilježjem u skladu sa Carinskom konvencijom o kontejnerima 1956/1972. 9

Šta se odobrava? - Odjeljak za robu drumskog vozila Koja drumska vozila se odobravaju? Šta se odobrava? - Odjeljak za robu drumskog vozila Koja drumska vozila se odobravaju? - Po zemlji registracije ili ako nije registrovano, po zemlji u kojoj je vlasnik ili korisnik nastanjen Koji su načini odobravanja? - Pojedinačno ili prema tipu konstrukcije Ko odobrava? - Nadležna carinarnica u upravnom postupku Kada se odobrava? - Prije započinjanja TIR prevoza 10

Kada se izdaje Uvjerenje o odobrenju? a) b) c) d) Samo kada drumsko vozilo Kada se izdaje Uvjerenje o odobrenju? a) b) c) d) Samo kada drumsko vozilo ispunjava uslove: da se nikakva roba ne može izvaditi iz ili uneti u plombirani dio vozila bez ostavljanja vidljivih tragova pokušaja ili bez povrede carinskih obeležja; da se na njih mogu lako i uspešno staviti carinska obilježja; da ne sadrže skriveni prostor u kome bi se roba mogla sakriti; da svi prostori u koje se može staviti roba budu lako pristupačni za carinski pregled. 11

Odobravanje po tipu konstrukcije - Za serije određenog tipa vozila Zahtjev proizvođača Carinarnica neće Odobravanje po tipu konstrukcije - Za serije određenog tipa vozila Zahtjev proizvođača Carinarnica neće izdavati Uvjerenje o odobrenju jer CG ne proizvodi drumska vozila 12

Pojedinačno odobravanje u Pismeni zahtjev vlasnika, korisnika ili njihovog predstavnika u Podnosi se nadležnoj Pojedinačno odobravanje u Pismeni zahtjev vlasnika, korisnika ili njihovog predstavnika u Podnosi se nadležnoj carinarnici – Pregled drumskog vozila, od strane Komisije Ca-ce, koja utvrđuje ispunjenost uslova iz Priloga 2 – Ovlašćene CI za pregled vozila – Izdavanje Uvjerenja o odobrenju 13

Obrazac u. U originalnoj formi, formata A 3 u Mora biti u drumskom vozilu Obrazac u. U originalnoj formi, formata A 3 u Mora biti u drumskom vozilu u Izdaje se na crnogorskom i engleskom jeziku u Rok važenja 2 godine u Po potrebi se prilažu fotografije ili grafički prikazi, koje ovjerava ca-ca u Strana 128 Priručnika 14

u Ako vozilo ne ispunjava uslove na osnovu kojih je dobio odobrenje, biće vraćen u Ako vozilo ne ispunjava uslove na osnovu kojih je dobio odobrenje, biće vraćen u prvobitno stanje ili će se prijaviti za ponovno odobravanje u Nadležna ca-ca može: – Povući ili obnoviti Uvjerenje – Izdati novo Uvjerenje pod propisanim uslovima 15

Ispunjavanje obrasca Korice Certificate No. (Uvjerenje br. ): UP/I- 123456 od 02. 10. 2007 Ispunjavanje obrasca Korice Certificate No. (Uvjerenje br. ): UP/I- 123456 od 02. 10. 2007 Issued by: (Izdato od: ) Carinarnica Podgorica 16

Ispunjavanje obrasca Strana 2 IDENTIFICATION PODACI Certificate No. UP/I- 123456 Uvjerenje br. 1. Registration Ispunjavanje obrasca Strana 2 IDENTIFICATION PODACI Certificate No. UP/I- 123456 Uvjerenje br. 1. Registration PG 124 -25 Registarska oznaka 2. Type of vehicle Cistijerna Vrsta vozila 3. Chassis No 123456789 Broj šasije 17

Ispunjavanje obrasca Strana 2 4. Trade mark (of name of manufacturer) IVECO Trgovački znak Ispunjavanje obrasca Strana 2 4. Trade mark (of name of manufacturer) IVECO Trgovački znak (ili naziv proizvodjača) 5. Other particulars 3 plombe Ostali podaci 6. Number of annexes Broj priloga 3 fotografije 18

Ispunjavanje obrasca Strana 2 7. APPROVAL / ODOBRENJE Valid until 02. 10. 2009. Važi Ispunjavanje obrasca Strana 2 7. APPROVAL / ODOBRENJE Valid until 02. 10. 2009. Važi do Individual approval Pojedinačno odobrenje Stamp Approval by design type Pečat Odobrenje za seriju 19

Ispunjavanje obrasca Strana 2 Authorizafion no (if applicable) Ovlašćenje br. (ako postoji) Place Podgorica Ispunjavanje obrasca Strana 2 Authorizafion no (if applicable) Ovlašćenje br. (ako postoji) Place Podgorica Mjesto Date 02. 10. 2007 Datum Signature Potpis 20

Ispunjavanje obrasca Strana 2 8. HOLDER (manifacturer, owner or operator) (for unregistered vehisles oniy) Ispunjavanje obrasca Strana 2 8. HOLDER (manifacturer, owner or operator) (for unregistered vehisles oniy) DRŽALAC ( proizvodjač, vlasnik ili vozač) (samo za neregistrovana vozila) Name and address PETAR PETROVIĆ, Zabjelo, Lamele 2, Podgorica Naziv (ime) i adresa 21

Ispunjavanje obrasca Strana 2 i 3 9. RENEWALS Produženja 10. Defects noted Uočeni nedostaci Ispunjavanje obrasca Strana 2 i 3 9. RENEWALS Produženja 10. Defects noted Uočeni nedostaci 11. Rectification of defects Otklanjanje nedostataka 12. Other remarks Druge primjedbe 22

Nedostaci na drumskom vozilu u Manji nedostaci: –Da nema mogućnosti prevara/krijumčarenja –Omaška u navođenju Nedostaci na drumskom vozilu u Manji nedostaci: –Da nema mogućnosti prevara/krijumčarenja –Omaška u navođenju nebitnih podataka –Držalac Uvjerenja se obavještava –Odobrava se prolaz vozilu 23

Nedostaci na drumskom vozilu u Veći nedostaci: – Falsifikovana/lažna dokumentacija – Istekao rok važnosti Nedostaci na drumskom vozilu u Veći nedostaci: – Falsifikovana/lažna dokumentacija – Istekao rok važnosti – Nepropisno ispravljeno Uvjerenje – Fotokopija # Originala – Izgubljeno Uvjerenje Pregled vozila – Dokumentacija izmijenjena tako da vodi riziku od prevare ili krijumčarenja TADA: a) Zabrana kretanja vozila ILI b) Odobravanje prolaza vozila uz preduzimanje mjera predostrožnosti u pogledu bezbjednosti. Odobreno vozilo se mora vratiti u zadovoljavajuće stanje! 24

Nedostaci na drumskom vozilu u U slučaju većih nedostataka, bez obzira da li vozilo Nedostaci na drumskom vozilu u U slučaju većih nedostataka, bez obzira da li vozilo ima prolaz ili ne: - Rubrika 10 – Uočeni nedostaci - Datum i ovjera carinskog organa A kada se otklone: - Rubrika 11 – Otklanjanje nedostataka upis: “Nedostaci otklonjeni”, uz naziv, potpis i pečat nadležne ca-ce - Datum i ovjera carinskog organa 25

Dalji postupak u Rubrika 11 poništava Rurbiku 10 u Sa primjedbom u R 10, Dalji postupak u Rubrika 11 poništava Rurbiku 10 u Sa primjedbom u R 10, DMV se ne može koristiti za prevoz robe sve dok se ne vrati u zadovoljavajuće stanje u Prevoznik prijavljuje DMV, robu i karnet TIR polaznoj CI u Original Uvjerenja o odobrenju DMV je prilog karneta TIR 26

? 27 ? 27