Бразилія—держававПівденнійАмериці, щомежуєнапівденномузаходіз Уругваєм, Аргентиною, ПарагваєміБолівією, назаходізПеруіКолумбією, на півночізВенесуелою,

Описание презентации Бразилія—держававПівденнійАмериці, щомежуєнапівденномузаходіз Уругваєм, Аргентиною, ПарагваєміБолівією, назаходізПеруіКолумбією, на півночізВенесуелою, по слайдам

Бразилія—державав. Південній. Америці, щомежуєнапівденномузаходіз Уругваєм, Аргентиною, ПарагваєміБолівією, назаходіз. ПеруіКолумбією, на півночіз. Венесуелою, Гайаною, СуринамоміФранцузькою.Бразилія—державав. Південній. Америці, щомежуєнапівденномузаходіз Уругваєм, Аргентиною, ПарагваєміБолівією, назаходіз. ПеруіКолумбією, на півночіз. Венесуелою, Гайаною, СуринамоміФранцузькою. Гвіаною, насході омивається. Атлантичнимокеаном. Маючивеличезніземельніресурситазапаси кориснихкопалин, Бразиліямаєнайсильнішуекономікув. Латинській. Америцітає однимзголовнихекспортерівсільськогосподарськоїпродукціїусвіті.

Національні Символи  Національні Символи

Бразилія—федерація, щоскладаєтьсяз 26 штатів( estados) та 1 федерального округу( distritofederal), всього 27 «федеративниходиниць» ,Бразилія—федерація, щоскладаєтьсяз 26 штатів( estados) та 1 федерального округу( distritofederal), всього 27 «федеративниходиниць» , розбитихна 5 регіонівдлястатистичнихцілей. Площа— 8511965 кв. км. Бразиліяорганізованапофедеральніймоделі, штати Бразиліїмаютьзначнуавтономіюуряду, законотворчоїдіяльності, суспільної безпекиіоподаткування. Урядштатуочолюєгубернатор , вибранийпрямим голосуванням, кожнийштатмаєсвійзаконодавчийорган. Територія— 8511, 996 тис. км². , щостановить5, 7%відусьогосуходолусвіту.

Браз ліа, Браз ліяииии — столиця. ФедеративноїРеспубліки. Бразилія, центрфедеральногоокругу. Населення— 2, 6 млнмешканців. Містовідомесвоїмміськимплануванням,Браз ліа, Браз ліяииии — столиця. ФедеративноїРеспубліки. Бразилія, центрфедеральногоокругу. Населення— 2, 6 млнмешканців. Містовідомесвоїмміськимплануванням, сучасноюархітектуроюташвидким зростаннямнаселення. Якстолиця. Бразиліаємісцемрозташуваннявсіх3 гілокбразильськоївладита 119 іноземнихпосольств. Умістітакожрозташованіголовніофісибагатьох бразильськихкомпаній, зокрема Bancodo. Brasil, Caixa. Econômica. Federal, Correios і Brasil. Telecom.

Грошоваодиниця-Реал   Грошоваодиниця-Реал

Президент-ЛуїзІнасіу. Лулада. Сілва Федеральнавиконавчавлада здійснюєтьсяпершзавсепрезидентом республіки, їївіце-президентом, главою державноїканцеляріїтакабінетом міністрів. Президентреспубліки, згідноз конституцією, маєдужевеликіПрезидент-ЛуїзІнасіу. Лулада. Сілва Федеральнавиконавчавлада здійснюєтьсяпершзавсепрезидентом республіки, їївіце-президентом, главою державноїканцеляріїтакабінетом міністрів. Президентреспубліки, згідноз конституцією, маєдужевеликі повноваження, вінєякглавоюдержави (тобтопредставляєБразиліюу міжнароднихвідносинах), такіглавою уряду(тобтомаєзначнувиконавчувладу іназначаєміністрів). Крімтого, президентбереучастьузаконодавстві шляхомпрезидентськихнаказівта внесеннязаконівупарламент. Президентобираєтьсявсенародним голосуваннямпомажоритарнійсистемі терміномначотирироки, зможливістю одногопереобрання. Врезультаті рішенняурядузалежатьвідполітичної орієнтаціїпрезидента, якувінповинен показуватипідчасвиборчоїкампанії.

Північнуполовину. Бразиліїзаймає широка. Амазонськанизовина (Амазонія)—глибокийтектонічний прогин, заповненийосадовими породами. Напівночівонапоступово переходитьугорбистіцокольнірівнини південноїчастини. Гвіанськогонагір'я (висота 150—Північнуполовину. Бразиліїзаймає широка. Амазонськанизовина (Амазонія)—глибокийтектонічний прогин, заповненийосадовими породами. Напівночівонапоступово переходитьугорбистіцокольнірівнини південноїчастини. Гвіанськогонагір’я (висота 150— 700 м, окремівершинидо 1200 м), обрамленіуздовждержавного кордонукрутимиурвищамигірських ланцюгів. Серра-ду-Імері(найвища вершина—Піку-да-Небліна— 2994 м), Серра-ПарімаіСерра-Пакарайма (найвищавершина—гора. Рорайма— 2772 м). Майжевсюрештутериторії країнизаймаєБразильськенагір’я, що підвищуєтьсядопівднятапівденного сходуікрутообриваєтьсядовузького краюбереговоїПриатлантичної низовини Рельєф

Населення. Бразиліїсконцентрованеуздовж узбережжя. Населенняпівденнихштатівмає переважноєвропейськепоходження, але більшістьмешканців. Півночі—індіанці, а більшістьмешканців. Північногосходу—суміш африканцівтаєвропейців. Згіднозконституцією. БразиліїНаселення. Бразиліїсконцентрованеуздовж узбережжя. Населенняпівденнихштатівмає переважноєвропейськепоходження, але більшістьмешканців. Півночі—індіанці, а більшістьмешканців. Північногосходу—суміш африканцівтаєвропейців. Згіднозконституцією. Бразилії 1988 року, расизмєтяжкимзлочином, цейзакон сприймаєтьсяу. Бразиліїдужесерйозно. Понад 90 млнлюдейв. Бразиліїмаютькоріння вмасовиххвиляхєвропейськоїімміграції. Найбільшіетнічнігрупи—іберійці, італійціі німці. Меншігрупи включаютьслов’ян(здебільшогочехів, поляків, українцівіросіян). Середнайменших етнічних груп литовці, вірмени, фіни, французи, греки, угорці, румуни, британці, ірландці, євреї. Крім європейців, бразильськенаселеннявключає 79 млнафриканцівтамулатів, 13 млн. арабів, 1, 6 млназіатівта 700 тис. американських індіанців. Населення

73, 6населення—католики(близько 126 млн. ). 15, 4—протестанти(близько 25 млн. ). 7. 4населеннявважаютьсебеатеїстамиабоагностиками. 1, 3—спіритуалісти.73, 6%населення—католики(близько 126 млн. ). 15, 4%—протестанти(близько 25 млн. ). 7. 4%населеннявважаютьсебеатеїстамиабоагностиками. 1, 3%—спіритуалісти. 1, 8%—прихильникиіншихрелігій. Утомучислімормони(900 тис. ), свідки Єгови(600 тис. ), буддисти(215 тис. ), сейсо-но-іє(151 тис. ), юдаїсти(230 тис. )тамусульмани(27 тис. ) 0. 3%—прихильникитрадиційнихафриканськихрелігій, такихяк кандомбле, макубатаумбанда. Деякісповідуютьсумішрізнихрелігій, наприкладкатолицизму, кандомблета індіанськихрелігій. Релігія

Дякую за увагу !   Дякую за увагу !
  • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.