Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө

Скачать презентацию Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө Скачать презентацию Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө

heap_leach_-_presentation_27mar08.mon.ppt

  • Размер: 5.7 Mегабайта
  • Количество слайдов: 39

Описание презентации Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө по слайдам

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Овоолон Уусгах Т с л ө өБороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Овоолон Уусгах Т с л ө ө Их Даширын х ндий ө , Монгол Улс

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө • Уурхайгаас тээвэрлэгдэн ирсэн х дрийг үБороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө • Уурхайгаас тээвэрлэгдэн ирсэн х дрийг ү зуны улиралд бутлаж уусгалт явуулах талбайд нуруулдан хураах ба влийн улиралд ө талбайн хажууд н цл н өө ө өн цл нөө ө ө. . • Овоолон Уусгах Т слийн х дрийн н ц нь 18. 5 сая тонн ө ү өө ба х дрийн дундаж агуулга нь ү 1. 11 гг // т, нийт 656, 000 унц алт агуулна. . Х дрийн ү 15%15% -ийг исэлдсэн, 60%60% -ийг завсарын , 25% -ийг анхдагч буюу сульфидийн х дэр ү эзэлнэ.

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө • Нийт 656, 000 унц алт агуулсанБороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө • Нийт 656, 000 унц алт агуулсан х дрийг ү 2007 -2013 х ртэл боловсруулж, үх ртэл боловсруулж, ү 60% х ртэл металл авалттай ү 450, 000 унц алт гарган авна. . • Х дрийг ү 10 m нд ртэйгээр ө ө нуруулдан хураах ба энэ нь 6 6 етэйгээр ү 60 m х рнэ ү. . • Жилд 3 сая тонн х дэр боловсруулах ү ба т слийн хугацаа ө нь 6 жил ргэлжилнэ. ү

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Уусгалт явуулах талбайн байршил Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Уусгалт явуулах талбайн байршил

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Овоологон Уусгалт гэж юу вэ?  •Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Овоологон Уусгалт гэж юу вэ? • Бага агуулгатай х дрээс алтыг цианидын ү уусмалаар нэвч лэн уусмал байдалд үү шилж лэн авна үү. 4 Au + 8 Na. CN + 2 H 2 O + 0 2 = 4 Na. Au(CN) 2 + 4 Na. OH • Бутлагдсан х дрийг бага нягтралтай ү геомембрани хулдаас дэвсэж бэлтгэсэн талбай дээр нуруулдан хураана. • Нуруулдан уусгалтанд 0. 2 – 1. 2 г / тн агуулга б хий х дрийг уусгана. ү ү

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Хэрхэн ажилладаг вэ?  • Х дрийгБороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Хэрхэн ажилладаг вэ? • Х дрийг ү 100 мм х ртэл бутлана. ү • Бутлагдсан х дрийг бэлтгэсэн талбай дээр ү нуруулдан хураана. • Дусал ялгаруулах хоолойг нуруулдсан х дрийн ү овоолго дээр суурилуулна. ( ойролцоогоор 28, 000 м 2 табай эзэлнэ ). • 0. 1% концентрацитай цианидын уусмалыг ( суларсан уусмал ) х дэр дундуур нэвч лнэ ү үү.

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Хэрхэн ажилладаг вэ?  • Цианидтай уусмалБороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Хэрхэн ажилладаг вэ? • Цианидтай уусмал нь алтыг уусгадаг. • Алт уусгасан уусмалыг баяжсан уусмал гэнэ. • Баяжсан уусмал нь уусмал цуглуулах хоолойгоор дамжин баяжсан уусмалын ц р мд урсаж ирнэ. өө ө

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Хэрхэн ажилладаг вэ?  • Баяжсан уусмалыгБороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Хэрхэн ажилладаг вэ? • Баяжсан уусмалыг ц рм с шахуургаар шахаж өө өө идэвхиж лсэн н рстэй баганаар дайруулан үү үү алтыг идэхиж лсэн н рсэнд шингээн авах ба үү үү алтг й болсон уусмалыг суларсан уусмал гэнэ. ү • Суларсан уусмалыг нуруулдсан х дэр р гч ү үү ө эргэлтэнд оруулна. • Алт шингээн авсан н рсийг баяжсан н рс гэх үү үү ба йлдвэр тээвэрлэж тэнд десорбцийн Ү үү процесст орно.

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Технологийн схем Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Технологийн схем

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Х дэр Бутлалтын хэсэг ү Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Х дэр Бутлалтын хэсэг ү

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Х дэр Бутлалт ү • Овоолгон УусгалтынБороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Х дэр Бутлалт ү • Овоолгон Уусгалтын Бутлах хэсэг нь жилд 3 сая тонн х дэр бутлан овоолох ба, жилийн 7 сар ү ( 4 -р сараас 10 -р сар х ртэл ү ) ажиллаж 6 жилийн турш нийт 18. 5 сая тонн х дэр бутлана. ү • Бутлалт нь нэг шатлалтай схемтэй урдчилсан шигшилттэй, ганхах тэжээгч, х рдэн шигш р, хацарт ү үү болон конусан бутлуур зэргээс б рдэнэ. ү • Бутлуурийн тэжээлийн хэмжээ нь 80% нь 300 -350 мм байна. • Харин бутлагдсан х дрийн 80% нь -100 мм байх ёстой. ү

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Х дэр Бутлалт ү • Бутлах хэсэгБороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Х дэр Бутлалт ү • Бутлах хэсэг нь х дрийг хэмжээгээр нь 3 хэсэг ү ангилан овоолго сгэдэг. үү • Эхний овоолго нь нарийн нунтаг материалын – 10 мм овоолго. • 2 дахь овоолго нь уусмал ш р лэх материал үү үү болгон ашиглагдана, хэмжээ нь +10 -2 7 мм. • 3 дахь овоолго нь бутлагдсан х дрийн овоолго ү хэмжээ нь -100 мм байна.

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Х дэр Бутлалт ү Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Х дэр Бутлалт ү

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Шатаасан шохой  Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Шатаасан шохой

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Шохойн Конейвер Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Шохойн Конейвер

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Уусгалт явуулах талбай Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Уусгалт явуулах талбай

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Уусгалт явуулах талбайг дараах байдлаар бэлтгэсэн. Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Уусгалт явуулах талбайг дараах байдлаар бэлтгэсэн. нд Үү : • Талбайн нг н х рсийг хуулж ө ө ө 300 мм зузаантай шаварлаг материалаар хучиж нягтруулна. • Шавраар нягтруулсан талбай дээр 1. 5 мм зузаантай бага нягтралтай полиэтилен геомембранин хулдаас дэвснэ. • Хулдаасан дээр бутлуураас шигшигдэн гарсан +10 -25 мм ангилалын материалыг 600 мм зузаантай дэвснэ.

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Уусгалт явуулах талбай Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Уусгалт явуулах талбай

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Уусгалт явуулах талбай Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Уусгалт явуулах талбай

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Уусгалт явуулах талбай Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Уусгалт явуулах талбай

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Ш р лэх материал үү үү Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Ш р лэх материал үү үү

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Ш р лэх материал үү үү Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Ш р лэх материал үү үү

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Х дэр нуруудалт ү • 6 жилийнБороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Х дэр нуруудалт ү • 6 жилийн турш 18. 5 сая тонн х дэр нуруудан ү уусгана. • Бутлагдсан х дрийг ачааны машинаар тэвээрлэн ү нуруулдана. • Х дрийн нуруу нь т слийн хугацаанд 6 е болгон ү ө ү нуруулдах ба 1 е нь 10 м нд ртэй байна. ү ө ө • Х дэр нуруулдах талбай нь ү 100% бага нягтралтай полиэтилен хулдаасаар хучигдсан байна.

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Нуруулдсан х дэр ү Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Нуруулдсан х дэр ү

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Уусгалтын хэсэг Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Уусгалтын хэсэг

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Дусал ялгаруулах систем • Х дрийг уусгахБороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Дусал ялгаруулах систем • Х дрийг уусгах уусмалын урсгал нь ү 0. 2 л / мин /m 2 байна. • Уусгалт явуулах талбайн хэмжээ 28, 000 м 2 х рнэ. ү • Х дрийн дээрээс ойролцоогоор ү 0. 1% концентрацитай цианидын уусмалыг нэвч лнэ. үү • Уусмалын даралтыг тохируулагчыг дусаагуур хоолойн эхэнд суурилуулна.

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Дусаагуурын холболтын ажил Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Дусаагуурын холболтын ажил

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Дусаагуур хоолой Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Дусаагуур хоолой

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Дусаагуурын тогтмол даралт сгэгч үү Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Дусаагуурын тогтмол даралт сгэгч үү

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Дусаагуур хоолой Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Дусаагуур хоолой

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө влийн улиралд Ө Дусаагуур хоолойг х лдБороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө влийн улиралд Ө Дусаагуур хоолойг х лд х с хамгаалж ө ө өө 1. 5 -2 м зузаан х дрээр булна. ү

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Баяжсан Уусмалын Ц р м өө өБороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Баяжсан Уусмалын Ц р м өө ө Баяжсан Уусмалын Ц рмийг дараах өө байдлаар бэлтгэсэн. нд : Үү • 300 мм шаварлаг материалаар хучиж нягтруулсан. • Нягтруулсан талбайг 1. 5 мм зузаантай бага нягтралтай полиэтилен хулдаасаар хучина. • Бага нягтралтай полиэтилен хулдаас дээр давхарлан 2 мм зузаантай нд р нягтралтай ө ө полиэтилен хулдаасаар хучина.

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Баяжсан Уусмал цуглах хэсэг Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Баяжсан Уусмал цуглах хэсэг

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Идэхиж лсэн н рсний багана үү үүБороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Идэхиж лсэн н рсний багана үү үү

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Байгаль орчны асуудал • Техник технологи ньБороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Байгаль орчны асуудал • Техник технологи нь байгаль орчны холбогдолтой дэлхийн стандартад нийцсэн. • Б х уусмалыг 100% доторлогоотой суваг ү шуудуу, санд агуулна. • Нуруулдан уусгалтанд уусмалыг нэвч лэхдээ ш ршигчээр биш дусал үү ү ялгаруулагчаар х дрийг норгоно. ү

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Байгаль орчны асуудал • Ил дэл уусмалБороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Байгаль орчны асуудал • Ил дэл уусмал агуулах ерийн даланг 100 жилд үү ү ганц удаа тохиох тохиолдлоор тооцоно. • Ил дэл уусмалыг йлдвэрийн хорг йж лэх үү ү ү үү хэсгээр хорг йж лнэ. ү үү • БУУ-ын сан давхар доторлогоотой байх ба дунд нь ш рэлт илр лэх систем суурилуулна. үү үү • Х в гч б мб г нь шувуудыг хамгаалах ө ө зориулалтаар далангийн усны гадаргуу дээр хучигдсан байна.

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Байгаль орчны асуудал Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Байгаль орчны асуудал

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Байгаль орчны асуудал • Газрын г нийБороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Байгаль орчны асуудал • Газрын г ний усны шинж чанарт хяналт ү тавих хяналтын цооног гаргана. • Уусгалтын процессийн б х тоног ү т х р мжийг цементэн талбайд ө өө ө суурилуулна. • Химийн хорт болон аюултай бодистой харицахтай холбоотой б х д рэм журмыг ү ү м рд ж ажиллана ө ө.

Бороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Эдийн засгийн р ашиг ү • ндсэнБороо Гоулд Компани Овоолон Уусгах Т с лө ө Эдийн засгийн р ашиг ү • ндсэн болон улирлын чанартай 40 ажлын Ү байр бий болно. • Бороогийн ашиглалтын хугацааг уртасгана. • Улсад т л х татварын хэмжээг ө ө нэмэгд лнэ үү.